Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Brente, Trine Lise; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020 ;Volum 17.(2-3) s. 129-138
HK VID Untitled
 
2 Goth, Ursula-Georgine Småland; Småland, Erik.
Fartøyvern i Norge: en samarbeidsmodell mellom offentlig forvaltning, forskningsmiljøer og sivilsamfunn.. Storbykonferansen 2020; 2020-08-28 - 2020-08-29
HK Untitled
 
3 Goth, Ursula-Georgine Småland; Voll, Liv Oddrun; Schønfeldt, Espen Braathen.
Opplæring for yrkeslivet: Samsvar mellom ferdigheter som undervises og ferdigheter som etterlyses. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020
HK UiO UIS Untitled
 
2019
4 Fürstenberg, Monica; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Om antologien Verdier og visjoner. Magasinet Servus 2019 ;Volum 1.
NLAH Untitled
 
5 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Forord/innledning. I: Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 2-6
VID NLAH Untitled
 
6 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Training and Education of Care Professionals. 1st Krems Dementia Conference: Timely Detection of Dementia; 2019-11-05 - 2019-11-08
HK Untitled
 
7 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202613396) 216 s.
VID NLAH Untitled
 
8 Goth, Ursula-Georgine Småland; Braaum, Lars Erik.
Simulation: a didactic approach in the field of migration and minority health. NIC (Nordic Intercultural Communication) :“Beyond Diversity as Commodity: Neoliberal Multiculturalism, Anti-Oppression Pedagogy, and Inclusive Communication”.; 2019-11-27 - 2019-11-30
HK NLAH Untitled
 
9 Goth, Ursula-Georgine Småland; Brente, Trine Lise.
Nyankomne flyktningers utfordringer ved første møte med primærhelsetjenesten. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2019 ;Volum 96.(1) s. 47-55
VID Untitled
 
10 Lindenskov, Line; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Verdier i profesjonell praksis: Om simulering som pedagogisk tilnærming i helseutdanning. I: Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 63-81
VID NLAH Untitled
 
11 Lunde, Thine Elisabeth; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Håpets betydning for eldre sykehjemspasienter. I: Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 63-81
VID NLAH NTNU Untitled
 
2018
12 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Diversity management. National Research Leadership Programme; 2018-09-10 - 2018-09-10
VID Untitled
 
13 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Health education students in Norway and their responsiveness to diversity - possebilities within. European Journal of Public Health 2018 ;Volum 28. Suppl. 1 s. 119-120
VID Untitled
 
14 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Health education students in Norway: migration Health. MERH (1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health - Diversity and Health); 2018-05-17 - 2018-05-19
VID Untitled
 
15 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Pårørende i et flerkulturelt perspektiv. Pårørendekonferanse; 2018-10-17 - 2018-10-18
VID Untitled
 
16 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Theoretical. Oslo: VID vh 2018 (ISBN 0139132023) 300 s.
NLAH VID Untitled
 
17 Goth, Ursula-Georgine Småland; Jermstad, Linnea.
Helse og oppvekstfag: analyse av dagens lærebøker. Læremiddelkonferansen; 2018-11-22 - 2018-11-23
VID NLAH Untitled
 
18 Goth, Ursula-Georgine Småland; Strøm, Benedicte Sørensen.
Language disintegration: communication ability in elderly immigrants with dementia. The Lancet Public Health 2018 ;Volum 3.(12) s. e563-e563
VID Untitled
 
19 Goth, Ursula-Georgine Småland; Wigestrand, Heidi Hjorteland.
Pårørande frå andre land krev ei anna tilnærming. http://www.parorendesenteret.no/aktuelt/nyheter [Internett] 2018-10-17
VID Untitled
 
20 Goth, Ursula-Georgine Småland; Økland, Øyvind.
Undervisning i flerkulturelle klasserom. I: Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205498181. s. 67-86
VID NLAH Untitled
 
21 Lyshol, Heidi; Goth, Ursula-Georgine Småland; Brendø, Lisa; Djurasovic, Slavica; Brudeseth, Grete Tungevåg.
Improving dental health in young children of migrant background: Oslo, Norway. EUPHA 2018 (European Public Health Conference); 2018-11-28 - 2018-12-01
VID FHI Untitled
 
22 Wolden, Anne-Catrine; Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin.
Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 ;Volum 8.(1) s. 44-57
VID OSLOMET Untitled
 
2017
23 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Førstegangshelseundersøkelse i Oslo. Nasjonale migrasjonshelsekonferanse; 2017-11-15 - 2017-11-16
VID Untitled
 
24 Goth, Ursula-Georgine Småland.
What the GP doesn`t know might hurt the patient. 30th World Congress on Advanced Nursing Practice; 2017-09-04 - 2017-09-06
VID Untitled
 
25 Goth, Ursula-Georgine Småland.
What the GP doesn't know might hurt the patient: Health promotion and primary health screening for newly arrived refugees at the GP´s office.. Advanced Practices in Nursing 2017 ;Volum 2.(3)
VID Untitled
 
26 Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie.
Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education 2017 ;Volum 8. s. 31-36
VID OSLOMET Untitled
 
27 Goth, Ursula-Georgine Småland; Kulleseid, Silje Kimberlee.
NLA med 22 nynsatte til ny lærerutdanning. Dagen [Avis] 2017-11-09
VID Untitled
 
28 Lindenskov, Line; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Livets ABC. Medisinsk simulering som kvalitetssikring for pasientbehandling. Et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2017 (ISBN 978-82-93490-15-9) ;Volum 2017.33 s. VID Rapport(6)
VID Untitled
 
29 Småland, Erik; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Reducing Old-Age Social Exclusion: Elderly men in Norway. COST annual meeting (EU); 2017-03-08 - 2017-03-09
VID UiB Untitled
 
2016
30 Bergum, Bernt Ivar; Goth, Ursula-Georgine Småland; Ulshagen, Borghild.
Ål må slåst med Drammen. Hallingdølen (nr.111, veke 39, 78 årgang) [Avis] 2016-09-27
HIOA Untitled
 
31 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Folkehelse og folkehelsearbeid: Migrasjon og integrasjon. Medborgerskap og samhandling 2016; 2016-11-02 - 2016-11-02
HIOA Untitled
 
32 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Forord i vit. antologien "Yrkes og profesjonsutdanning i en norsk kontekst". I: Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490789.
HIOA Untitled
 
33 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Innvandrernes bruk av førstelinjetjenesten. FoU fagdag; 2016-12-13 - 2016-12-13
HIOA Untitled
 
34 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Integration of minority students during group work. 18th Nordic Migration Research (NMR); 2016-08-11
HIOA Untitled
 
35 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Likeverdige helsetjenester - hvem skal støtte deg?. Oslo Vest Rotary; 2016-10-11 - 2016-10-11
VID OSLOMET Untitled
 
36 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205490789) 200 s.
VID OSLOMET Untitled
 
37 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Å komme som flyktning til Norge. Rotary Oslo Vest; 2016-01-06 - 2016-01-06
HIOA Untitled
 
38 Goth, Ursula-Georgine Småland; Aamli, Kari.
Lansering "Yrkes- og profesjonsutdanning i norsk kontekst". www.HiOA.no [Internett] 2016-01-28
HIOA Untitled
 
39 Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild.
Approaching immigrants with Diabetes II. EUPHA 2016; 2016-11-08 - 2016-11-12
VID OSLOMET Untitled
 
40 Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie.
Integration of ethnic minorities during group-work within tertiary training. Nordic Intercultural Communicatoin (NIC) conference 2016; 2016-11-24 - 2016-11-26
HIOA Untitled
 
41 Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie.
Integration of migrants during group-work within vocational teachers training. XXIII IFHE World Congress 2016; 2016-07-31 - 2016-08-06
HIOA Untitled
 
42 Goth, Ursula-Georgine Småland; Hagelin, Siw.
Kommunenes planarbeid og økt frivillig innsats blant seniorer – et bidrag til folkehelse. Fagbladet samfunn og økonomi 2016 ;Volum 1. s. 50-63
OSLOMET Untitled
 
43 Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin; Wolden, Anne-Catrine.
Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning. Nord-VET conference 2016; 2016-06-08 - 2016-06-10
HIOA Untitled
 
44 Goth, Ursula-Georgine Småland; Tvetene, Mariann.
FØRSTEGANGSHELSEUNDERSØKELSE HOS FASTLEGEN: Evaluering av et pilotprosjekt i Oslo.. Oslo: Skriftserien: Høgskole i Oslo og Akershus 2016 52 s. HiOA rapport(3)
HIOA Untitled
 
45 Goth, Ursula-Georgine Småland; Økland, Øyvind.
Helse- og oppvekstfag i en globalisert verden. I: Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490789. s. 68-83
OSLOMET NLAH UIA Untitled
 
2015
46 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Inkluderende arbeidsliv og universell utforming. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 ;Volum 3-4. s. 36-38
OSLOMET Untitled
 
47 Goth, Ursula-Georgine Småland.
Innvandrerstudenter: ressurs eller utfordring. Mangfoldskonferanse for yrkesfag; 2015-11-13 - 2015-11-13
HIOA Untitled
 
48 Goth, Ursula-Georgine Småland; Didriksen, Karsten; Ulshagen, Borghild.
Forebyggende tiltak for eldre hjemmeboende menn. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 ;Volum 3-4. s. 23-24
OSLOMET Untitled
 
49 Goth, Ursula-Georgine Småland; Hagelin, Siw.
Frivillighet og sårbare grupper. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 ;Volum 3-4. s. 21-22
OSLOMET Untitled
 
50 Goth, Ursula-Georgine Småland; Lyshol, Heidi; Berg, John Erik.
Do mammography screening programmes reach immigrant women?. Hold Pusten 2015 ;Volum 42.(2) s. 18-22
FHI OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste