Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 78 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Kvello, Pål; Barstad, Stine Slaatsveen; Rønning, Bernt; Moen, Elin Tronsaune; Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: En studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte. Acta Didactica Norden 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-36
NTNU Untitled
 
2 Letnes, Mari-Ann; Strømme, Alex; Østerlie, Ove.
Temakurs: Video i undervisning. NTNU 2020
NTNU Untitled
 
3 Østerlie, Ove.
Eksamen i kroppsøving kan gi faget økt anerkjennelse. Utdanningsnytt.no 2020
NTNU Untitled
 
4 Østerlie, Ove.
Flipped learning in physical education: A gateway to motivation and (deep) learning. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 9788232645763) 282 s.
NTNU Untitled
 
5 Østerlie, Ove; Jenssen, Annepetra Røkke; Vesterdal, Knut; Skotnes, Christian Engen.
Frokostmøte, debatt: Tverrfaglig tema "demokrati og medborgerskap". Frokostmøte; 2020-02-27 - 2020-02-27
NTNU Untitled
 
2019
6 Aasen, Arne Johannes; Østerlie, Ove; Haslund, Irene; Østern, Tone Pernille.
Frokostmøte, debatt: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring.. Frokostmøte; 2019-10-14 - 2019-10-14
NTNU Untitled
 
7 Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; García Jaén, Miguel; Østerlie, Ove; Sellés Pérez, Sergio.
Gamificación: Metodologías activas en educación física en docencia universitaria. I: Investigación e innovación en la enseñanza superior. Nuevos contextos, nuevas ideas. Octaedro 2019 ISBN 9788417667238. s. 1116-1126
NTNU Untitled
 
8 Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove.
F16616. Classcraft como herramienta TIC en Educación Superior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. Redes - Innovaestic 2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
NTNU Untitled
 
9 Ferriz Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove.
Classcraft como herramienta TIC en educación euperior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. I: Memorias del programa de REDES-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19. Publicaciones Universidad de Alicante 2019 ISBN 978-84-09-15746-4. s. 1039-1051
NTNU Untitled
 
10 Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove.
Classcraft como herramienta TIC en Educación Superior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. I: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas. Publicaciones Universidad de Alicante 2019 ISBN 978-84-09-07185-2. s. 173-174
NTNU Untitled
 
11 Østerlie, Ove.
Diggilu Online, generell del "Omvendt undervisnign". NTNU 2019
NTNU Untitled
 
12 Østerlie, Ove.
Kommer med nye løsninger for ADHD-ungdom: – Vi må tenke mer utradisjonelt. Haugesund avis [Avis] 2019-05-27
NTNU Untitled
 
13 Østerlie, Ove.
Lektor Lomsdalen intervjuer: Om skyting for mestring i skolen. Lektor Lomsdalens podcast [Internett] 2019-10-01
NTNU Untitled
 
14 Østerlie, Ove.
NY-tiltaket: "Omvendt undervisning for dybdelæring". NY-tiltaket; 2019-11-28 - 2019-11-28
NTNU Untitled
 
15 Østerlie, Ove.
Omvendt undervising for dybdelæring. Euroseminaret; 2019-10-09 - 2019-10-11
NTNU Untitled
 
16 Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning for UB. Omvendt undervisning for UB; 2019-04-03 - 2019-04-03
NTNU Untitled
 
17 Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning i lærerutdanningen og grunnskolen.
NTNU Untitled
 
18 Østerlie, Ove.
Podcast "Playing with Research in Health and Physical Education": Ep 66 The Norwegian PE Curriculum. [Internett] 2019-11-05
NTNU Untitled
 
19 Østerlie, Ove.
Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Kroppsøvingskonferansen 2019, NiH Oslo; 2019-06-06 - 2019-06-07
NTNU Untitled
 
20 Østerlie, Ove.
Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Foredrag i Haugsund. Fagseminar; 2019-05-23 - 2019-05-23
NTNU Untitled
 
21 Østerlie, Ove; Gjølme, Egil Galaaen; Strømme, Alex.
Diggilu Online modul, kroppsøving og idrettsfag. NTNU 2019
NTNU Untitled
 
22 Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin.
The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education 2019 ;Volum 4.(114)
NTNU Untitled
 
23 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education 2019 ;Volum 6:1603613. s. 1-15
NTNU Untitled
 
2018
24 Løhre, Audhild; Sløgedal, Simen; Østerlie, Ove.
Shooting for Mastery in schools: The role of a nongovernmental organization in implementing the program. 10th IUHPE - Health Promotion in the Life Course; 2018-09-24 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
25 Østerlie, Ove.
Adolescents’ perceived cost of attending physical education: A flipped learning intervention. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(3) s. 1-17
NTNU Untitled
 
26 Østerlie, Ove.
Can flipped learning enhance adolescents’ motivation in physical education? An intervention study. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(1) s. 1-15
NTNU Untitled
 
27 Østerlie, Ove.
Friminuttet: Omvendt undervisning i kroppsøving. Friminuttet: Omvendt undervisning i kroppsøving; 2018-11-09 - 2018-11-09
NTNU Untitled
 
28 Østerlie, Ove.
Friminuttet: Skyting for mestring. Presentasjon på NTNU Universitetsbiblioteket. Friminuttet; 2018-10-10 - 2018-10-10
NTNU Untitled
 
29 Østerlie, Ove.
Gjesteblogg: Kan omvendt undervisning øke elevers motivasjon i kroppsøving?.
NTNU Untitled
 
30 Østerlie, Ove.
Intervju på radio, NRK1 Trøndelag, morgensendinga. Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker. [Radio] 2018-02-19
NTNU Untitled
 
31 Østerlie, Ove.
Kroppsøving – forslag til kjerneelementer. Utvalgets arbeid presentert på Utdanningsdirektoratet.. Fagfornyelsen. Presentasjon av kjerneelementer i fagene. Udir; 2018-01-22 - 2018-01-22
NTNU Untitled
 
32 Østerlie, Ove.
LS-treffet - "Skyting for mestring - hva sier forskningen?". LS-treffet (Landsskytterstevnet 2018); 2018-08-05 - 2018-08-05
NTNU Untitled
 
33 Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning og vurdering i kroppsøving. Kurs for lærere; 2018-01-25 - 2018-01-26
NTNU Untitled
 
34 Østerlie, Ove.
Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker. Presentasjon av rapport. Årsmøte i Det frivillige Skyttervesen (DFS); 2018-02-05 - 2018-02-05
NTNU Untitled
 
35 Østerlie, Ove.
Skytetrening midt i blinken for barn. Gemini 2018
NTNU Untitled
 
36 Østerlie, Ove.
Skyting gir mestring. Presentasjon ved Ole Vig VGS.. Gjesteforelesning ved Ole Vig VGS; 2018-08-22 - 2018-08-22
NTNU Untitled
 
37 Østerlie, Ove.
Skyting på timeplanen? - Fersk forskning fra NTNU. Skyting på timeplanen? - Fersk forskning fra NTNU; 2018-10-16 - 2018-10-16
NTNU Untitled
 
38 Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind.
Flipped learning in higher education: Students’ experiences in physical education teacher education (PETE) with focus on knowledge promotion and self-effecacy.. FoU i Praksis 2018; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
39 Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind.
Omvendt undervisning i lærerutdanning og grunnskole. Seimnar for ansatte og studenter ved ILU; 2018-09-19 - 2018-09-20
NTNU Untitled
 
40 Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Løhre, Audhild.
Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-7923-081-6) 64 s.
NTNU Untitled
 
41 Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill.
The Expectancy-Value Questionnaire in Physical Education – a validation study among Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15
NTNU Untitled
 
2017
42 Bjerke, Øyvind; Østerlie, Ove.
Omvendt undervisning i kroppsøving i høyere utdanning. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
43 Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove.
Nyankomne elever og kroppsøvingsfaget. I: Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205493926. s. 170-187
NTNU Untitled
 
44 Østerlie, Ove.
Bokomtale: Dramaet om normalitet og avvik (Bok: ADHD og det disiplinerte samfunn). FoU i praksis 2017 ;Volum 2. s. 95-97
NTNU Untitled
 
45 Østerlie, Ove.
Flipping Sports in Island. Flipped Learning in Sports; 2017-02-02 - 2017-02-03
NTNU Untitled
 
46 Østerlie, Ove.
Kronikk: Fra håpløs til håpefull. www.universitetsavisa.no 2017
NTNU Untitled
 
47 Østerlie, Ove.
Østerlie på en fredag: Luftslott og andre sprengningsforsøk. www.universitetsavisa.no 2017
NTNU Untitled
 
48 Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind.
Flipped learning in higher education -Students’ experiences in physical education teacher education (PETE).. Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching; 2017-10-23 - 2017-10-25
NTNU Untitled
 
2016
49 Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove.
Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016; 2016-06-09 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
50 Østerlie, Ove.
Bedre kroppsøving med omvendt undervisning. Campus Inkrement 2016
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste