Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2019
1 Bandlien, Bjørn-Terje.
Forskningsprosjektet KiS (Kunstutdanning i Samarbeid), med bakgrunn i det kommunale pilotprosjektet Kulturdag. Cutting Edge Kulturskole; 2019-10-03 - 2019-10-04
NTNU Untitled
 
2 Bandlien, Bjørn-Terje.
Ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad. Cutting Edge Kulturskole; 2019-10-03 - 2019-10-04
NTNU Untitled
 
3 Bandlien, Bjørn-Terje.
Ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad: En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektiv (Doktorgradsavhandling). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-326-4206-9) 258 s.
NTNU Untitled
 
4 Bandlien, Bjørn-Terje; Selander, Staffan.
Designing as composing music with iPads: A performative perspective. I: Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-33487-8. s. 81-95
NTNU Untitled
 
2018
5 Bandlien, Bjørn-Terje.
How does technology impact the composition processes when secondary school students compose on iPad?. Designs for learning. 6th international conference 2018; 2018-05-23 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
6 Bandlien, Bjørn-Terje.
Hvordan kan utfordringer som elevene møtte under komponering med Garageband på iPad forstås som kunnskapsutfordringer?. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning, Konferanse 2018; 2018-02-12 - 2018-02-15
NTNU Untitled
 
7 Bandlien, Bjørn-Terje.
TV-gudstjeneste, Palmesøndag, NRK, Pianospill.
NTNU Untitled
 
2017
8 Bandlien, Bjørn-Terje.
Orgelimprovisasjon.
NTNU Untitled
 
9 Bandlien, Bjørn-Terje.
TV-Gudstjeneste, 2. juledag, Døveirka i Trondheim, NRK, Orgelspill.
NTNU Untitled
 
2015
10 Bandlien, Bjørn-Terje.
Komponering og musikkvideo-produksjon på iPad.
NTNU Untitled
 
2012
11 Bandlien, Bjørn-Terje.
Koraline (Barnemusikal-teater).
NTNU Untitled
 
2006
12 Bandlien, Bjørn-Terje.
Han la i min munn en ny sang. Trondheim: NTNU, Institutt for musikk 2006 153 s.
NTNU Untitled