Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2017
1 Ånonsen, Maria Stensvold.
Sources of Meaning in Life through Photography: Young people with experiences of violence and abuse at home. IAPR 2017; 2017-08-21 - 2017-08-24
MF Untitled
 
2 Ånonsen, Maria Stensvold.
26 kilder til mening i livet. Lys og Liv 2017 ;Volum 83.(4) s. 6-8
MF Untitled
 
3 Ånonsen, Maria Stensvold; Sæheim, Aleksandra.
Å møte menneskers lidelsesfortellinger. Fontene 2017
VID MF Untitled
 
2016
4 Ånonsen, Maria Stensvold.
Fokus: barn, krenkelser, tro : hvem er jeg i møte med barn?. Oslo: IKO-forlaget 2016 (ISBN 9788282492782)
MF Untitled
 
5 Ånonsen, Maria Stensvold.
Mummimamma og det usynlige barnet : å vise omsorg for små barn med erfaring av sviktende omsorg. I: Beskytt øyeblikket mitt : kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna. Oslo: IKO-forlaget 2016 ISBN 978-82-8249-226-3. s. 69-85
MF Untitled
 
6 Ånonsen, Maria Stensvold.
Når hjemme ikke er trygt - om krenkelser. I: Fokus: barn, krenkelser, tro : hvem er jeg i møte med barn?. Oslo: IKO-forlaget 2016 ISBN 9788282492782. s. 25-31
MF Untitled
 
2014
7 Ånonsen, Maria Stensvold.
Diakoni: om tilhørighet og den gode tvilen. Tidsskrift for sjelesorg 2014 (2) s. 90-102
VID Untitled
 
8 Ånonsen, Maria Stensvold.
From fear of isolation to belonging. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2014 ;Volum 5.(1) s. 47-64
VID Untitled
 
2013
9 Ånonsen, Maria Stensvold.
Skapt til kropp, skapt til liv. Om å ta på alvor barns og unges behov for å være seg selv. I: Trygge rom : trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Verbum Forlag 2013 ISBN 9788254312650. s. 260-275
VID Untitled
 
2012
10 Ånonsen, Maria Stensvold.
Diamant i frossent rom. Relasjonell trosformidling i møte med barn med desorganisert tilknytningsmønster. Tidsskrift for sjelesorg 2012 (1) s. 15-27
VID Untitled
 
11 Ånonsen, Maria Stensvold.
"Hvorfor blir alle mine voksne borte?" Om vold mot barn og gudsrelasjonens potensielt livgivende betydning. Det teologiske Menighetsfakultet 2012 96 s.
VID Untitled