Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2020
1 Standal, Dag; Grimaldo, Eduardo.
Institutional nuts and bolts for a mesopelagic fishery in Norway. Marine Policy 2020 ;Volum 119.
OCEAN Untitled
 
2019
2 Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag.
Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 2019 ;Volum 104. s. 118-124
OCEAN UiT Untitled
 
2018
3 Standal, Dag; Asche, Frank.
Hesitant reforms: The Norwegian approach towards ITQ's. Marine Policy 2018 ;Volum 88. s. 58-63
OCEAN UIS Untitled
 
2017
4 Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag.
Levende lagring - næring med framtid?. FiskeribladetFiskaren [Avis] 2017-01-27
OCEAN Untitled
 
5 Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag.
Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). Trondheim: SINTEF Fiskeri og havbruk 2017 (ISBN 978-82-14-06208-3) 19 s.
OCEAN Untitled
 
2016
6 Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie; Asche, Frank.
Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy 2016 ;Volum 63. s. 1-7
OCEAN UIS Untitled
 
2015
7 Aarsæther, Karl Gunnar; Standal, Dag; Richardsen, Roger.
Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-05872-7) 87 s.
OCEAN Untitled
 
8 Standal, Dag; Hersoug, Bjørn.
Shaping technology, building society; the industrialization of the Norwegian cod fisheries. Marine Policy 2015 ;Volum 51. s. 66-74
OCEAN UiT Untitled
 
9 Standal, Dag; Ratvik, Ingeborg; Richardsen, Roger.
Effekter av strukturering i norsk fiskerinæring. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2015 (ISBN 978-82-14-06014-0) 53 s.
OCEAN Untitled
 
10 Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie.
Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy 2015 ;Volum 53. s. 141-148
OCEAN Untitled
 
11 Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie.
Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marine Policy 2015 ;Volum 62. s. 213-217
OCEAN Untitled
 
2014
12 Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank.
Lønnsom foredling av sjømat i Norge. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Lonnsom-foredling-av-sjomat-i-Norge/id2009017/: Regjeringen 2014 (ISBN 978-82-14-05769-0) 94 s.
OCEAN NTNU UIS Untitled
 
13 Standal, Dag; Hersoug, Bjørn.
Back to square one? Fisheries allocation under pressure. Marine Policy 2014 ;Volum 43. s. 236-245
OCEAN UiT Untitled
 
2013
14 Standal, Dag; Henriksen, Kristian.
Om noen vilkår for innovasjoner i fiskeflåten Forprosjekt om muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056303) 21 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
15 Standal, Dag; Henriksen, Kristian.
Om noen vilkår for innovasjoner i fiskeflåten Forprosjekt om muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05630-3) 21 s.
OCEAN Untitled
 
2011
16 Standal, Dag; Utne, Ingrid Bouwer.
The hard choices of sustainability. Marine Policy 2011 ;Volum 35.(4) s. 519-527
OCEAN NTNU Untitled
 
2008
17 Standal, Dag.
The rise and fall of factory trawlers: An eclectic approach. Marine Policy 2008 ;Volum 32.(3) s. 326-332
OCEAN Untitled
 
18 Standal, Dag; Aarset, Bernt.
The IVQ regime in Norway: A stable alternative to an ITQ regime?. Marine Policy 2008 ;Volum 32.(4) s. 663-668
OCEAN NMBU Untitled
 
2002
19 Ellingsen, Harald; Standal, Dag; Gjøsund, Svein Helge; Almås, Karl Andreas; Sunde, Leif Magne.
Marine ressurser og teknologiutvikling. : SINTEF rapport 2002 (ISBN 8214018811) SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
2001
20 Standal, Dag.
Moderniseringsprosesser i kystflåten - Om teknologisk endring og institusjonsutforming. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2001 ;Volum 11. s. 1-15
OCEAN Untitled
 
1999
21 Standal, Dag.
Integrasjon, nettverk eller marked? Implikasjoner for kommersialisering av en regions levendefisk-næring. : SINTEF rapport 1999 (ISBN 8214014670) 47 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled