Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 227 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin; 2019-03-12 - 2019-03-13
NF UiT Untitled
 
2 Munkejord, Mai Camilla.
Hjemme best? Presentasjon av funn fra prosjektet Ageing at home.. Nrk Troms og Finnmark [Radio] 2019-05-04
NORCE UiT Untitled
 
3 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og inkludering av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgivernes stemmer.. Streamet seminar, for lokalkontorene i NAV Troms og Finnmark; 2019-04-08
NORCE UiT Untitled
 
4 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan få til gode prosesser rundt ansettelse og oppfølging av kandidater med utvidet oppfølgingsbehov? Arbeidsgiveres erfaringer.. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-13
NORCE UiT Untitled
 
5 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialisten ble redningen. norce.no [Internett] 2019-04-12
NORCE UiT Untitled
 
6 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialisten fikk Liss i arbeid. NRK P2 (4 minutters sak på alle dagens nyhetssendinger) [Radio] 2019-04-11
NORCE UiT Untitled
 
7 Munkejord, Mai Camilla.
Jobbspesialister i krysspress. Nasjonal fagkonferanse for metodeveiledere for jobbspesialister i NAV; 2019-04-11 - 2019-04-12
UiT NORCE Untitled
 
8 Munkejord, Mai Camilla.
Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav. Dagens Perspektiv [Avis] 2019-05-03
NORCE UiT Untitled
 
9 Munkejord, Mai Camilla.
Krevende hverdag for jobbspesialister i Nav (lengre nettsak). velferd.no [Internett] 2019-04-29
NORCE UiT Untitled
 
10 Munkejord, Mai Camilla; Olga, Stefansdottir; Eydis, Sveinbajarnadóttir.
Who cares for the carer? Older women who feel forced to care for a spouse with cognitive decline. Critical perspectives on person, care and aging; 2019-05-15 - 2019-05-16
NORCE Untitled
 
11 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø; 2019-06-03 - 2019-06-05
UiT NF NORCE Untitled
 
12 Munkejord, Mai Camilla; Tingvold, Laila.
Staff perceptions of competence in a multicultural nursing home in Norway. Social Science and Medicine 2019 ;Volum 232. s. 232-237
NORCE NTNU Untitled
 
2018
13 Boge, Jeanne Helene; Munkejord, Mai Camilla; Grimsrud, Gro Marit.
Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark. Nordic Work Life Conference 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
HVL NORCE UiT Untitled
 
14 Munkejord, Mai Camilla.
- Noen føler skam. Haugesunds Avis, papirutgave, s. 5 [Avis] 2018-07-13
NORCE UiT Untitled
 
15 Munkejord, Mai Camilla.
Har ektefellen din flyttet på sykehjem, eller bor du med en partner som er svært pleietrengende? Da ønsker Mai Camilla (41) å prate med deg.. Haugesunds Avis, nettutgave [Avis] 2018-07-12
NORCE UiT Untitled
 
16 Munkejord, Mai Camilla.
Hvordan føre timer? Vi trenger et system for timeføring som ikke legger opp til for mye miksing og triksing, mener Mai Camilla Munkejord ved det nye forskningsinstituttet NORCE.. Forskerforum.no 2018
NORCE UiT Untitled
 
17 Munkejord, Mai Camilla.
Innvandrere tilpasset seg en norsk lederstil. Forskning.no [Internett] 2018-07-04
NORCE Untitled
 
18 Munkejord, Mai Camilla.
Migranter i eldreomsorgen. Utfordringer og muligheter.. Samling 7 i kurset Politikk, styring og endring i utdanning og helse- og velferdssektoren, Masterprogram ved HVL; 2018-09-21
NORCE Untitled
 
19 Munkejord, Mai Camilla.
Om kjønn og kyst, fisk, fiskeripolitikk og lokalsamfunn, mennesker og maktrelasjoner, aktører og strukturer. En festtale til Siri Gerrard.. Kvinnforsks Vinterfest; 2018-11-29 - 2018-11-29
NORCE UiT Untitled
 
20 Munkejord, Mai Camilla.
Pågangen har vært overraskende stor. Haugesunds Avis, nettutgave + papirutgave [Avis] 2018-08-11
NORCE UiT Untitled
 
21 Munkejord, Mai Camilla.
Staff members’ perceptions of "the competent care worker" in a multicultural nursing home. Nordic Working Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
NORCE Untitled
 
22 Munkejord, Mai Camilla.
The important thing is to have an eye for elderly care.. Fagseminar; 2018-09-03
NORCE UiT Untitled
 
23 Munkejord, Mai Camilla.
Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?. www.uni.no [Internett] 2018-04-30
NORCE UiT Untitled
 
24 Munkejord, Mai Camilla.
Vil eldre egentlig bo hjemme lengst mulig?. Forskning.no [Internett] 2018-05-23
NORCE UiT Untitled
 
25 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar; 2018-01-09 - 2018-01-09
NF NORCE UiT Untitled
 
26 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent; 2018-06-06 - 2018-06-07
NF NORCE UiT Untitled
 
27 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(1) s. 16-26
NF NORCE UiT Untitled
 
28 Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter.
Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018
NF NORCE UiT Untitled
 
29 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost; 2018-03-15
NF NORCE UiT Untitled
 
30 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen; 2018-11-21 - 2018-11-22
NF NORCE UiT Untitled
 
31 Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga.
Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ;Volum 4.(3) s. 298-306
NF NORCE UiT Untitled
 
32 Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla.
Dressing down to fit in: Analyzing (re)orientation processes through stories about Norwegianization. Women's Studies: International Forum 2018 ;Volum 67. s. 30-37
NORCE UiT Untitled
 
33 Wara, Tatiana; Munkejord, Mai Camilla.
(Re)creating gender hierarchies within northern landscapes: a study of stories about nature and gender. Journal of Gender Studies 2018 ;Volum 27.(4) s. 481-491
NORCE UiT Untitled
 
2017
34 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Kor ble det av sosial omsorg?. Kommunal rapport 2017 s. 18-
NF NORCE UiT Untitled
 
35 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017
NF UiT Untitled
 
36 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
"Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017; 2017-10-10 - 2017-10-11
NF UiT Untitled
 
37 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune; 2017-10-31 - 2017-10-31
NF UiT Untitled
 
38 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte; 2017-10-31 - 2017-10-31
NF UiT Untitled
 
39 Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter.
Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen; 2017-11-01 - 2017-11-01
NF UiT Untitled
 
40 Munkejord, Mai Camilla.
Ageing and care policies in Norway. Rovaniemi book workshop; 2017-01-26 - 2017-01-27
NORCE UiT Untitled
 
41 Munkejord, Mai Camilla.
Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway. Entrepreneurial Business and Economics Review 2017 ;Volum 5.(1) s. 111-130
NORCE UiT Untitled
 
42 Munkejord, Mai Camilla.
Eldres fortellinger vitner om manglende sosial omsorg. Uni Research sine nettsider [Internett] 2017-11-08
NORCE UiT Untitled
 
43 Munkejord, Mai Camilla.
Ensomme og isolerte - selv om de har hjemmehjelp. NRK Finnmark [Internett] 2017-11-11
NORCE UiT Untitled
 
44 Munkejord, Mai Camilla.
ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor. Forskning og innovasjon i kommunal sektor; 2017-05-05
NORCE UiT Untitled
 
45 Munkejord, Mai Camilla.
ForKommune - Nytt forskningsprogram for kommunene. Ph.d.-samling; 2017-02-02 - 2017-02-02
NORCE Untitled
 
46 Munkejord, Mai Camilla.
Forsker om digital og sosial eldreomsorg. NRK Rogaland [Radio] 2017-11-10
NORCE UiT Untitled
 
47 Munkejord, Mai Camilla.
Immigrant entrepreneurship contextualised: Becoming a female migrant entrepreneur in rural Norway. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2017 ;Volum 11.(2) s. 258-276
NORCE UiT Untitled
 
48 Munkejord, Mai Camilla.
Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.. IMER-seminar; 2017-01-17 - 2017-01-17
NORCE Untitled
 
49 Munkejord, Mai Camilla.
Sosiale behov glemmes i omsorgen. Kommunal Rapport [Avis] 2017-11-16
NORCE UiT Untitled
 
50 Munkejord, Mai Camilla.
Ulik praksis for godkjenning av utdanning. Sykepleien 2017
NORCE UiT Untitled
 
    Vis neste liste