Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 59 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Hva vet vi om salt?. Klippfiskseminaret 2019; 2019-09-19
NOFIMA Untitled
 
2 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Nytt verktøy kan si hvor mye kjøtt kongekrabben har. www.fiskeribladet.no/tekfisk [Internet] 2019-01-08
NOFIMA Untitled
 
3 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar.
Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2019 ;Volume 108. p. 283-288
NOFIMA NTNU Untitled
 
4 Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar.
Quality parameters of processed clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) - Effects of live holding at 5 and 10°C up to 92 days without feeding. Food Control 2019 ;Volume 95. p. 142-149
NOFIMA Untitled
 
5 Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio. Aquaculture Research 2019 ;Volume 50.(2) p. 550-556
NOFIMA Untitled
 
2018
6 Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2018 45 p.
NOFIMA MF UiT Untitled
 
7 Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2018 37 p.
NOFIMA MF UiT Untitled
 
8 Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana.
Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters. Food Control 2018 ;Volume 92. p. 255-266
NOFIMA Untitled
 
9 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-545-3) 8 p. Nofima rapportserie(11/2018)
NOFIMA Untitled
 
2017
10 Lindberg, Diana; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Lorentzen, Grete Elisabeth; Whitaker, Ragnhild.
Evaluation the efficiency of commercial inhibitors in preventing blueing in snow crab. Bioprosp_17; 2017-03-08 - 2017-03-10
NOFIMA Untitled
 
11 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-508-8) 27 p. Nofima rapportserie(14/2017)
NOFIMA Untitled
 
12 Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Siikavuopio, Sten Ivar.
Snøkrabbe - foredlingsindustri på krabbegir? (Kommentar). Fiskeribladet 2017
NOFIMA Untitled
 
13 Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar.
Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway. Reviews in fisheries science 2017 ;Volume 26.(1) p. 42-54
NOFIMA UNN Untitled
 
14 Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-506-4) 36 p. Nofima rapportserie(22/2017)
NOFIMA Untitled
 
15 Wold, Jens Petter; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Slår kloa i kjøttfylde i krabber. Næringsnytte 2017 ;Volume 7. p. 6-7
NOFIMA Untitled
 
2016
16 Kristoffersen, silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions. 46th WEFTA meeting; 2016-10-11 - 2016-10-14
NOFIMA Untitled
 
17 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Holdbarhet på klippfisk. Midtnorsk fiskerikonferanse; 2016-06-07
NOFIMA Untitled
 
18 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Holdbarhet på klippfisk - sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-472-2) 15 p. Nofima rapportserie(65/2016)
NOFIMA Untitled
 
19 Lorentzen, Grete Elisabeth; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor.
Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures. Food Control 2016 ;Volume 64. p. 65-69
NOFIMA UiT Untitled
 
20 Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats.
Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3). Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-360-2) Nofima rapportserie(8/2016)
NOFIMA Untitled
 
21 Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-398-5) 39 p. Nofima rapportserie(28/2016)
NOFIMA Untitled
 
22 Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor.
Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2). Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-356-5) 42 p. Nofima rapportserie(6/2016)
NOFIMA UiT Untitled
 
23 Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar.
Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C. Food Control 2016 ;Volume 59. p. 454-460
NOFIMA Untitled
 
24 Lorentzen, Grete Elisabeth; Røhme, Amalie; Sandaker, Elin Kristianne.
Holdbarhet på klippfisk. Flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-470-8) 22 p. Nofima rapportserie(64/2016)
NOFIMA Untitled
 
25 Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild.
Seafood from Norway - Food safety. Malta Journal of Health Sciences 2016 (6) p. 30-34
NOFIMA Untitled
 
2015
26 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Holdbarhet på klippfisk. FHFs seminar for hvitfiskindustrien; 2015-10-22
NOFIMA Untitled
 
27 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Shelf life of salt-cured fillets of cod stored at 30 °C. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-304-6) 15 p. Nofima rapportserie(26/2015)
NOFIMA Untitled
 
28 Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig.
Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2015 ;Volume 60.(1) p. 598-602
NOFIMA UiT Untitled
 
29 Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi.
Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1). Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-306-0) 12 p. Nofima rapportserie(27/2015)
NOFIMA Untitled
 
30 Lorentzen, Grete Elisabeth; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne.
Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4). Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-308-4) 8 p. Nofima rapportserie(28/2015)
NOFIMA Untitled
 
2014
31 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Holdbarhet på klippfisk. FHFs seminar for hvitfiskindustrien; 2014-10-23
NOFIMA Untitled
 
32 Lorentzen, Grete Elisabeth.
Hygiene og kritiske punkter fra mottak til ferdig produkt. Fagseminar for Norway Seafoods; 2014-10-15
NOFIMA Untitled
 
33 Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi.
Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2). Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-158-5) 9 p. Nofima rapportserie(5/2014)
NOFIMA Untitled
 
34 Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore.
Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage. Food Control 2014 ;Volume 42. p. 207-213
NOFIMA Untitled
 
35 Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie.
Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport. Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-162-2) 7 p. Nofima rapportserie(7/2014)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2013
36 Herland, Hilde; Lorentzen, Grete Elisabeth.
Trygg sushi av laks. Norsk Fiskeoppdrett 2013 ;Volume 38. Suppl. nf Xpert, desember p. 34-36
NOFIMA Untitled
 
37 Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn T.
Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe. Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-085-4) 36 p. Nofima rapportserie(21/2013)
NOFIMA Untitled
 
38 Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore.
Bestemmelse av holdbarhet på kokt kjølt cluster av kongekrabbe. FHF-møte i faggruppen for skalldyr; 2013-05-22
NOFIMA Untitled
 
39 Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johnsen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore.
Clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) – a determination of its shelf life. 43rd WEFTA Conference; 2013-10-09 - 2013-10-11
NOFIMA Untitled
 
2012
40 Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde.
Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar). Food Control 2012 ;Volume 25.(1) p. 245-248
NOFIMA Untitled
 
41 Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi.
Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker. Tromsø: Nofima Tromsø 2012 (ISBN 978-82-7251-990-1) 15 p. Nofima rapportserie(20/2012)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2011
42 Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde.
Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar). Food Control 2011 ;Volume 25. p. 245-248
NOFIMA Untitled
 
43 Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene; Skjerdal, Taran.
Food safety of salt-cured products. Effects of salt-curing, rehydration on survival, growth and invasiveness of Listeria spp. 41th. WEFTA Conference, Chalmers; 2011-09-27 - 2011-09-30
MF NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
44 Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran.
Invasiveness of Listeria monocytogenes strains of Caco-2 cells in response to a period of extreme salt stress reflecting salt-curing and rehydration of cod (Gadus morhua L.). Food Control 2011 ;Volume 22.(7) p. 1040-1045
NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
2010
45 Lorentzen, Grete.
Food safety of salt-cured cod products. Effects of salt-curing, rehydration and thermal treatment on survival, growth and invasiveness of Listeria spp. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2010 (ISBN 978-82-8266-001-3) 42 p.
UiT Untitled
 
46 Lorentzen, Grete Elisabeth; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene Viktoria; Skjerdal, Taran.
Survival of Listeria innocua and Listeria monocytogenes in muscle of cod (Gadus morhua L.) during salt-curing and growth during chilled storage of rehydrated product. Food Control 2010 ;Volume 21.(3) p. 292-297
MF NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
47 Lorentzen, Grete Elisabeth; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran.
Thermal inactivation and growth potential of Listeria innocua in rehydrated salt-cured cod prepared for ready-to-eat products. Food Control 2010 ;Volume 21.(8) p. 1121-1126
NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
2007
48 Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur.
Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold. Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-624-5) 33 p. Nofima rapportserie(18/2007)
NOFIMA Untitled
 
49 Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas.
Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE. Food microbiology 2007 ;Volume 24. p. 362-371
NOFIMA UiB Untitled
 
2006
50 Lorentzen, Grete; Skjerdal, Taran; Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Ragnar Ludvig.
Survival of Listeria spp. during salt-curing of cod (Gadus morhua L.). The 20th International ICFMH Symposium Food Micro 2006; 2006-08-29 - 2006-09-02
UiT Untitled
 
    Show next list