Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 302 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Kolstad, Anders Lorentzen; Prestø, Tommy.
Statusrapport 2020 - etterlyste karplanter i Trondheim kommune. Orebladet 2021 ;Volum 24.(1) s. 3-10
NTNU Untitled
 
2 Myklebost, Heidi Elin; Prestø, Tommy.
Vegetasjonskartlegging i forbindelse med sikringsprosjekt i Solemsbekken i Klæbu - Utvalgskartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og kartlegging av rødlista moser og lav. TRONDHEIM: Norsk institutt for naturforskning 2021 ;Volum 319.17 s. NINA Prosjektnotat(1)
NINA NTNU Untitled
 
3 Prestø, Tommy.
Gunnerusherbariet - presentasjon og historisk innførsel av planter. Fagdag om historiske grøntanlegg for gartnere; 2021-04-27 - 2021-04-27
NTNU Untitled
 
4 Prestø, Tommy.
Museets vitenskapelige samlinger av planter og sopp - en presentasjon. Museumsdag for bachelorstudenter biologi ved NTNU; 2021-04-27 - 2021-04-27
NTNU Untitled
 
5 Prestø, Tommy; Fandrem, Marte; Kolstad, Anders Lorentzen; Svanholm, Olav Dahle.
Innføringskurs i fjellets planteliv.. Innføringskurs i fjellets planteliv; 2021-07-02 - 2021-07-04
NTNU Untitled
 
2020
6 Heitkøtter, Vidar; Prestø, Tommy.
Punktum for 300 år lang historie: – Heldigvis ikke opp til meg å avgjøre hva som skjer med lokalene. Gudbrandsdølen Dagningen [Avis] 2020-05-02
NTNU Untitled
 
7 Prestø, Tommy; Andersen, Reidar.
Avvikler aktiviteten i fjellhagen. OPP 2020
NTNU Untitled
 
8 Prestø, Tommy; Andersen, Reidar.
Kongsvoll fjellhage videreføres ikke med dagens konsept. Folldalsportalen 2020 s. -
NTNU Untitled
 
9 Prestø, Tommy; Andersen, Reidar.
Kongsvoll fjellhage videreføres ikke med dagens konsept. Vigga. Lokalblad for Lesja - Dovre - Sel. 2020 s. -
NTNU Untitled
 
10 Prestø, Tommy; Andersen, Reidar.
Kongsvoll fjellhage videreføres ikke med dagens konsept. Opdalingen 2020 s. -
NTNU Untitled
 
11 Rudiløkken, Simen; Prestø, Tommy.
Ryddedugnad på Kongsvold. Vigga [Avis] 2020-05-13
NTNU Untitled
 
12 Østmo, Marte; Prestø, Tommy.
Fjellets små skatter. Hagen for alle 2020 (2) s. 48-55
NTNU Untitled
 
2019
13 Cyvin, Øylov Emma; Ekrem, Torbjørn; Austrheim, Gunnar; Ellingsen, Ellen J. Grav; Skjelbakken, Roger; Gätzschmann, Per; Sandbakk, Elin; Pedersen, Solbjørg; Rosselli, Alberto; Airola, Leena Aulikki; Ødegaard, Frode; Holien, Håkon; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Tiller, Kristin.
Den fantastiske skogen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] NTNU Vitenskapsmuseet. ; Trondheim. 2019-04-11
NTNU Untitled
 
14 Fugelsnes, Tove; Prestø, Tommy.
Kongsvoll fjellhage - presentasjon. NRK P1+ [Radio] 2019-07-28
NTNU Untitled
 
15 Gätzschmann, Per; Munkeby, Tuva Bongard; Kielland, Øystein Nordeide; Prestø, Tommy; Cyvin, Øylov Emma; Finstad, Anders Gravbrøt.
Fremmede og utsatte arter i Trondheims bybilde 1900-2050. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Futurum 2050 (v. Vitenskapsfestivalen "The Big Challenge"). Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; . 2019-06-16 - 2019-06-19
NTNU Untitled
 
16 Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy.
Arctic plant life - modest and tough beauties on the ground.
NINA NTNU Untitled
 
17 Prestø, Tommy.
Algeherbarium TRH – mest om objektene fra Midt-Norge. Orebladet 2019 ;Volum 22.(1) s. 16-25
NTNU Untitled
 
18 Prestø, Tommy.
Blåleddved Lonicera caerulea etablerer seg i fjellskog på Dovrefjell. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2019 ;Volum 77.(1) s. 61-66
NTNU Untitled
 
19 Prestø, Tommy.
Bruke det vi har eller samle nytt? Strategisk innsamling og utvikling av naturhistoriske samlinger.. Seminar Naturhistorisk seksjon; 2019-03-21 - 2019-03-22
NTNU Untitled
 
20 Prestø, Tommy.
Fjellflora, landskapsendringer og klimaendringer. Fjellekskursjon; 2019-06-13 - 2019-06-13
NTNU Untitled
 
21 Prestø, Tommy.
Landskaps- og klimaendringer i Drivdalen med Kongsvoll fjellhage. Fjelluka 2019; 2019-06-05 - 2019-06-05
NTNU Untitled
 
22 Prestø, Tommy; Aspaas, Aina Mærk; Flatberg, Kjell Ivar.
Dovrefjell Mountains - postconference excursion with visits to Kongsvoll Alpine Garden and Viewpoint Snøhetta. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 8th International Barcoding of Life Conference. NTNU Vitenskapsmuseet, Artsdatabanken; Trondheim. 2019-06-21 - 2019-06-21
NTNU Untitled
 
2018
23 Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar.
Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada; 2018-07-30 - 2018-08-03
NIBIO NTNU Untitled
 
24 Hassel, Kristian; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Yousefi, Narjes; Prestø, Tommy; Stenøien, Hans K.; Shaw, Jonathan A.; Flatberg, Kjell Ivar.
Sphagnum divinum (sp. nov.) and S. medium Limpr. and their relationship to S. magellanicum Brid.. Journal of Bryology 2018 ;Volum 40.(3) s. 197-222
NINA NTNU Untitled
 
25 Moen, Asbjørn; Flatberg, Kjell Ivar; Prestø, Tommy.
Olaf Inge Rønning 1924-2018. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018 ;Volum 76.(2) s. 117-120
NTNU Untitled
 
26 Prestø, Tommy.
Development of willow shrubs and the concept of Kongsvoll Alpine Garden in a changing landscape. Natural History of Norway; 2018-06-13 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
27 Prestø, Tommy.
Innsamling av materiale til universitetssamlinger - opplæring. Feltdemonstrasjon for Naturvernforbundet; 2018-04-21 - 2018-04-21
NTNU Untitled
 
28 Prestø, Tommy.
Kongsvoll fjellhage kan gro igjen. NRK P1 Friluftsmagasinet [Radio] 2018-08-04
NTNU Untitled
 
29 Prestø, Tommy.
Plantetur til Steinhø i Folldal. Turprogram 2018; 2018-07-14 - 2018-07-14
NTNU Untitled
 
30 Prestø, Tommy.
Should we stay or should we go? Land use, climate change and sustainability of an alpine garden in Norway.. EUROGARD VIII – Eight European Botanic Gardens Congress: Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World; 2018-05-07 - 2018-05-11
NTNU Untitled
 
31 Prestø, Tommy.
Trøblete trær. Aktiviteter Ringve botaniske hage 2018; 2018-09-19 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
32 Prestø, Tommy; Aakervik, Anne-Lise.
Arven etter Thekla. DNTs årbok 2018, 150. årgang [Tidsskrift] 2018-11-26
NTNU Untitled
 
33 Speed, James David Mervyn; Bendiksby, Mika; Finstad, Anders Gravbrøt; Hassel, Kristian; Kolstad, Anders Lorentzen; Prestø, Tommy.
Contrasting spatial, temporal and environmental patterns in observation and specimen based species occurrence data. PLOS ONE 2018 ;Volum 13.(4) s. -
NTNU Untitled
 
2017
34 Andersen, Reidar; Prestø, Tommy; Eivindsen, Tove.
Video: Museumsdirektøren i herbariet.
NTNU Untitled
 
35 Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn.
Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). 7th International Barcode of Life Conference; 2017-11-20 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
36 Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn.
Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). Genome 2017 ;Volum 60.(11) s. 909-909
NTNU Untitled
 
37 Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Hårsaker, Karstein; Hojem, Åge; Aagaard, Kaare; Pedersen, Solbjørg; Skjelbakken, Roger; Aagaard, Sunniva M.D.; Størkersen, Øystein; Airola, Leena Aulikki.
Dødelig handel. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim. 2017-11-27
NTNU Untitled
 
38 Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy.
Grønlandsk flora og landskap – og litt om folk. Medlemsmøte Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen; 2017-05-08 - 2017-05-08
NINA NTNU Untitled
 
39 Hassel, Kristian; Prestø, Tommy.
Diversity and distribution of Arctic bryophytes.. Future Arctic, A global initiative on bryophyte and lichen Arctic research: from species to ecosystems; 2017-05-24 - 2017-05-26
NTNU Untitled
 
40 Prestø, Tommy.
Alien species and the Black List in Norway - background and field demonstrations at Lade peninsula, Trondheim. Project meeting NIBIO Kvithamar and Agricultural Univeristy Poland; 2017-04-25 - 2017-04-25
NTNU Untitled
 
41 Prestø, Tommy.
Byvandring: utforskning av Trondheims lav. Et Nytt Vi; 2017-09-16 - 2017-09-16
NTNU Untitled
 
42 Prestø, Tommy.
Dovrefjells naturhistorie og framtidig utvikling. Ekurskursjon for VGI Naturbruk; 2017-06-09 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
43 Prestø, Tommy.
Flora og vegetasjon i Heimtjønnhø, Folldal. Fellestur Folldal turlag og Norsk botanisk forening; 2017-07-15 - 2017-07-15
NTNU Untitled
 
44 Prestø, Tommy.
Hjelp! Magasinet er fullt - kan vi bygge om herbariet?. NTNU Vitenskapsmuseet - Kvikklunsj; 2017-10-30 - 2017-10-30
NTNU Untitled
 
45 Prestø, Tommy.
På villspor i botanisk hage. Formidlingsarrangement i Ringve botaniske hage vår 2017; 2017-05-10 - 2017-05-10
NTNU Untitled
 
46 Prestø, Tommy; Ekrem, Torbjørn.
Bjørnedyr. Tardigrades in Norwegian forests.. Artsprosjektdagene; 2017-10-30 - 2017-10-31
NTNU Untitled
 
47 Prestø, Tommy; Holien, Håkon.
Lavstatistikk for Midt-Norge. Orebladet 2017 ;Volum 20.(1) s. 7-19
NORD NTNU Untitled
 
48 Prestø, Tommy; Krabbe, Arendse.
Lichens of Trondheim - a mapping of a city walk that took place September 16, 2017 guided by Tommy Prestø. Fact sheet Kunsthall Trondheim, exhibition A New We..
NTNU Untitled
 
2016
49 Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Per Gustav; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Aagaard, Sunniva M.D.; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Airola, Leena Aulikki; Størkersen, Øystein R; Bantle, Liv-Stephanie; Nilsen, Kjersti Wannebo; Auran, Jo Anders; Stokke, Monica; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Gjerdshaug, Jan Ove; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge; Hojem, Åge; Pedersen, Solbjørg; Alsli, Lise Mariann B.; Wellesen, Gustaaf Jacobus Franciscus; Siebke, Tor-Einar; Boudaakat, Falla Maria.
Dødelig handel. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2016-11-03 - 2017-04-23
NTNU Untitled
 
50 Prestø, Tommy.
Dovrefjell Mountains - an intact high alpine ecosystem. Excursion for ph.d.-students from NTNU; 2016-06-26 - 2016-06-26
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste