Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2017
1 Bakkevoll, Per Atle; Pedersen, Rune; Nicolaisen, Kristian; Bellika, Johan Gustav; Solvoll, Terje.
IKT-støtte for kodeverk og terminologi. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2017 41 s. NSE-rapport(03-2017)
UNN Untitled
 
2 Makhlysheva, Alexandra; Nicolaisen, Kristian; Marco-Ruiz, Luis; Bakkevoll, Per Atle; Pedersen, Rune.
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2017 (ISBN 978-82-8242-076-1) 67 s. NSE-rapport(07-2017)
UNN Untitled
 
3 Marco-Ruiz, Luis; Nicolaisen, Kristian; Makhlysheva, Alexandra; Pedersen, Rune; Bakkevoll, Per Atle; Bellika, Johan Gustav.
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2017 (ISBN 978-82-8242-077-8) NSE-rapport(08-2017)
UNN Untitled
 
4 Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Andreassen, Hege.
The characteristic flux of the e-health definition. I: Proceedings of the International Conference E-Health 2017. IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-65-4. s. 166-170
NTNU UNN Untitled
 
5 Ulriksen, Gro-Hilde; Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar.
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 2017 ;Volum 26.(1) s. 33-69
UiT UNN Untitled
 
2016
6 Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Sørensen, Tove.
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-060-0) 28 s. NSE-rapport(01-2016)
UNN Untitled
 
7 Andreassen, Hege; Rotvold, Gunn-Hilde; Linstad, Line Helen; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo.
Konsept for nasjonal e-helsemonitor. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-068-6) 19 s. NSE-rapport(10-2016)
UNN Untitled
 
8 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Strisland, Frode; Rotvold, Gunn-Hilde; Reitan, Jarl; Røhne, Mette; Pedersen, Rune; Bellika, Johan Gustav; Nicolaisen, Kristian; Fensli, Rune Werner.
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-067-9) 21 s. NSE-rapport(09-2016)
SINTEF UIA UNN Untitled
 
9 Bradway, Meghan; Pedersen, Rune; Giordanengo, Alain; Zanaboni, Paolo; Årsand, Eirik.
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding. International Journal of Integrated Care 2016 Suppl. S6 s. -
UiT UNN Untitled
 
10 Bradway, Meghan; Pedersen, Rune; Giordanengo, Alain; Zanaboni, Paolo; Årsand, Eirik.
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding. European Telemedicine Conference 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiT UNN Untitled
 
11 Giordanengo, Alain; Bradway, Meghan; Pedersen, Rune; Grøttland, Astrid; Hartvigsen, Gunnar; Årsand, Eirik.
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems. International Journal of Integrated Care 2016 ;Volum 16.(5) Suppl. S2 s. -
UiT UNN Untitled
 
12 Pedersen, Rune.
Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm. Forskning.no [Internett] 2016-12-10
UNN Untitled
 
13 Pedersen, Rune.
Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege. Forskning.no [Internett] 2016-11-29
UNN Untitled
 
14 Pedersen, Rune; Giordanengo, Alain.
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems. European Telemedicine Conference 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
UiT UNN Untitled
 
15 Pedersen, Rune; Granja, Conceicao; Marco Ruiz, Luis.
The Value of Clinical Information Models and Terminology for Sharing Clinical Information. I: eTELEMED 2016, The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2016 ISBN 978-1-61208-470-1. s. 153-159
UiT UNN Untitled
 
16 Ulriksen, Gro-Hilde; Pedersen, Rune.
Consensus on Norwegian archetypes. Studies in Health Technology and Informatics 2016 ;Volum 221. s. 131-131
UiT UNN Untitled
 
17 Ulriksen, Gro-Hilde; Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar.
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences 2016 ;Volum 2016-March. s. 5137-5146
UiT UNN Untitled
 
2015
18 Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar.
Interoperable Archetypes With a Three-Folded Terminology Governance. I: MEDINFO 2015: eHealth-enabled Health. IOS Press 2015 ISBN 978-1-61499-563-0. s. 934-934
UiT UNN Untitled
 
19 Pedersen, Rune; Ulriksen, Gro-Hilde; Ellingsen, Gunnar.
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance. I: Context Sensitive Health Informatics: Many Places, Many Users, Many Contexts, Many Uses. IOS Press 2015 ISBN 978-1-61499-573-9. s. 166-171
UiT UNN Untitled
 
20 Pedersen, Rune; Wynn, Rolf; Ellingsen, Gunnar.
Semantic Interoperable Electronic Patient Records: The Unfolding of Consensus based Archetypes. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 210. s. 170-174
UiT UNN Untitled
 
21 Ulriksen, Gro-Hilde; Pedersen, Rune; Wynn, Rolf; Ellingsen, Gunnar.
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 210. s. 808-812
UiT UNN Untitled
 
2014
22 Pedersen, Rune; Wynn, Rolf; Ellingsen, Gunnar.
Increasing semantic and technological interoperability in electronic patient records. Studies in Health Technology and Informatics 2014 ;Volum 205. s. 1206-1206
UiT Untitled
 
2012
23 Pedersen, Rune; Meum, Torbjørg; Ellingsen, Gunnar.
Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures. Scandinavian Journal of Information Systems 2012 ;Volum 24.(1) s. 55-82
UiT Untitled
 
2011
24 Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar Adelsten.
The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research?. I: Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems. Association for Information Systems 2011 ISBN 978-952-60-3574-1. s. -
UiT Untitled
 
25 Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar Adelsten; Monteiro, Eric.
The standardized Nurse: Mission Impossible?. IFIP International Federation for Information Processing 2011 s. 163-178
NTNU UiT Untitled
 
2010
26 Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar Adelsten; Monteiro, Eric.
Standardized nursing work: works in practice but not in theory?. Studies in Health Technology and Informatics 2010 ;Volum 57. s. 91-96
NTNU UiT UNN Untitled
 
2008
27 Pedersen, Rune; Ellingsen, Gunnar.
The role of the Electronic Patient Record in clinical research. The 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia; 2008-08-10 - 2008-08-13
UiT Untitled