Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-41 of 41

2021
1 Eilertsen, Hans Christian; Elvevoll, Edel O.; Giæver, Ingeborg Hulda; Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Svalheim, Ragnhild Aven; Vang, Birthe; Siikavuopio, Sten Ivar; Dragøy, Ragnhild; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen Holst; Hustad, Anette; Eilertsen, Karl-Erik.
Inclusion of photoautotrophic cultivated diatom biomass in salmon feed can deter lice. PLOS ONE 2021 ;Volume 16.(7) p. -
NOFIMA UiT Untitled
 
2 Sogn-Grundvåg, Geir; Svalheim, Ragnhild Aven.
Hva skjer når fisken går i garnet?. Geirs videoblogg om sjømatkvalitet - forskning.no 2021
NOFIMA Untitled
 
3 Svalheim, Ragnhild Aven; Johansen, Anne-May.
Hvordan avlive krabber så skånsomt som mulig?. forskning.no [Internet] 2021-05-26
NOFIMA Untitled
 
4 Svalheim, Ragnhild Aven; Johansen, Anne-May.
Vil finne best praksis for avliving av krabbe(www.nofima.no 27/5-2021).
NOFIMA Untitled
 
2020
5 Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven.
Hvem bryr seg om pelletssei?. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2020
NOFIMA Untitled
 
6 Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild.
Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-635-1) 21 p. Nofima rapportserie(20/2020)
NOFIMA UiT Untitled
 
7 Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K..
Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua). PLOS ONE 2020 ;Volume 15.(6) p. -
NOFIMA UiT Untitled
 
2019
8 Svalheim, Ragnhild Aven.
Du skal slå i hel (fisken)!. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
9 Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K..
Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua). bioRxiv - the preprint server for biology 2019
NOFIMA UiT Untitled
 
10 Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn.
Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.. Food Bioscience 2019 ;Volume 28. p. 15-19
NOFIMA Untitled
 
11 Svalheim, Ragnhild Aven; Hustad, Anette; Martinsen, Gustav.
Remains to be seen: A pathological study on potential causes of death following capture and live storage of Atlantic cod. 49th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2019-10-14 - 2019-10-18
NOFIMA Untitled
 
2018
12 Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Siikavuopio, Sten Ivar.
Center for Capture-Based Aquaculture. 48th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2018-10-15 - 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
13 Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K..
Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus). Fisheries Research 2018 ;Volume 197. p. 96-104
HAVFORSK NOFIMA UiT Untitled
 
14 Svalheim, Ragnhild Aven.
Stress responses influencing fillet quality of trawled Atlantic cod and haddock. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. Tromsø: UiT the Arctic University of Norway,Faculty of Biosciences and Economics, The Norwegian College of Fishery Science 2018 (ISBN 978-82-8266-162-1) 116 p. PhD thesis(-)
NOFIMA Untitled
 
15 Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn.
Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality. 48th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2018-10-15 - 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
2017
16 O'Neil, Jayde; Scarrott, Bethany; Svalheim, Ragnhild Aven; Elliot, Jonathan; Hodges, Stephen J..
Vitamin K2 in Animal Health: An Overview. I: Vitamin K2 and its Impact on Tooth Epigenetics. IntechOpen 2017 ISBN 978-953-51-3020-8. p. 215-236
NOFIMA UiT UNN Untitled
 
17 Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind.
Effects of exhaustive swimming and subsequent recuperation on flesh quality in unstressed Atlantic cod (Gadus morhua). Fisheries Research 2017 ;Volume 193. p. 158-163
NOFIMA UiT Untitled
 
2016
18 Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar.
Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger. Tromsø: Nofima AS 2016 9 p. Nofima rapportserie(5/2016)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
19 Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Ø.; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn.
CRISP prosjektet: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value. FoU-samlingen «Levendefangst, levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff 2016»; 2016-11-28 - 2016-11-29
NOFIMA Untitled
 
20 Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Ø.; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn.
Framtidens trålfiske – CRISP. Forskningshighlights fra hav til konsum – fangst, foredling, kvalitet og marked, Sjømatdagene 2016; 2016-01-19 - 2016-01-20
NOFIMA Untitled
 
21 Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Ø.; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn.
Kvalitetsforbedring i trålfiske - CRISP – forskning på fangst og fangsthåndtering for optimal kvalitet og verdiøkning. Presentasjon for Innovasjon Norge; 2016-06-10
NOFIMA Untitled
 
22 Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Larssen, Kjell; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Ø..
CRISP Work Package 5 - Top quality trawl captured fish. Nor-Fishing 2016; 2016-08-16 - 2016-08-19
NOFIMA Untitled
 
23 Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian.
Bløgging og holdbarhet på torsk. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-364-0) Nofima rapportserie(10/2016)
NOFIMA Untitled
 
2015
24 Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne.
Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten. Styringsgruppemøte torskeprogrammet; 2015-09-08
NOFIMA Untitled
 
25 Nilsen, Heidi; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind.
Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value. 5th Trans-Atlantic Fisheries Technology conference (45th WEFTA meeting), Conference Theme: Towards a better use of aquatic resources; 2015-10-12 - 2015-10-15
NOFIMA Untitled
 
26 Svalheim, Ragnhild Aven.
Betre fangsbehandling - Erfaringar frå simulert og kommersielt trålfiske. CRISP årsmøte; 2015-09-23 - 2015-09-24
NOFIMA Untitled
 
27 Svalheim, Ragnhild Aven.
Center for research based innovation in Sustainable fishing and Pre-processing technology. Divisjonssamling; 2015-05-27 - 2015-05-28
NOFIMA Untitled
 
28 Svalheim, Ragnhild Aven.
Uthvilt torsk best. Næringsnytte 2015 ;Volume 5. p. 16-
NOFIMA Untitled
 
29 Svalheim, Ragnhild Aven; Hagen, Jørn Mikael.
Ingen omdømmeutfordringer for levendelagret torsk. www.fiskeribladetfiskaren.no [Internet] 2015-07-06
NOFIMA Untitled
 
30 Svalheim, Ragnhild Aven; Kvellestad, Sigve.
Glad torsk er god torsk - men har torsken det godt nok?. www.nrk.no/troms [Internet] 2015-07-20
NOFIMA Untitled
 
31 Svalheim, Ragnhild Aven; Svanstrøm, Christina.
Uthvilt torsk gir best kvaliet. www.nofima.no [Internet] 2015-07-30
NOFIMA Untitled
 
32 Svalheim, Ragnhild Aven; Svanstrøm, Christina.
Uthvilt torsk smaker best. www.forskning.no [Internet] 2015-07-20
NOFIMA Untitled
 
33 Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik.
Bløgging av torsk. FHFs seminar for hvitfiskindustrien; 2015-10-22
NOFIMA Untitled
 
34 Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik.
Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk. Råfisklaget, Mattilsynet og FHF; 2015-01-12
NOFIMA Untitled
 
35 Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Svalheim, Ragnhild Aven; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind.
Hvordan slaktestress og kjøling påvirker mengde blod i filet?. Fremtidens slakteprosess for laksefisk; 2015-01-07
NOFIMA Untitled
 
36 Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind.
Effect of stress and temperature on blood clotting time and bleeding of Atlantic salmon (Salmo salar). Presentation and Abstract. Aquaculture Europe 2015 - Session: Product quality, processing, biosecurity and value addition; 2015-10-21 - 2015-10-23
NOFIMA Untitled
 
2014
37 Christensen, Arnfinn; Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson, Anders.
Torsken og trålmonsteret. forskning.no [Internet] 2014-05-30
NOFIMA UiT Untitled
 
38 Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven.
Modningstemperatur i saltfiskproduksjon. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-230-8) 29 p. Nofima rapportserie(40/2014)
NOFIMA Untitled
 
39 Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind.
Recuperation of Atlantic cod (Gadus morhua) following exhaustive exercise in a swim tunnel. 44th WEFTA Conference; 2014-06-09 - 2014-06-11
NOFIMA UiT Untitled
 
40 Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind.
Recuperation of Atlantic cod (Gadus morhua) following exhaustive exercise in a swim tunnel – How can knowledge on swimming physiology improve quality. ICBF (International Congress on the Biology of Fishes); 2014-08-07
NOFIMA UiT Untitled
 
41 Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson, Anders; Ursin, Jonil T.; Johnsen, Helge K.; Olsen, Stein Harris; Aas-Hansen, Øyvind.
Swimming fish to improve welfare and quality. 2nd FitFish Workshop on the Swimming Physiology of Fish; 2014-10-10 - 2014-10-10
NOFIMA UiT Untitled