Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 62 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth.
"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-579-8) 99 p. Nofima rapportserie(2/2019)
NIKU NOFIMA UiT Untitled
 
2 Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg.
How can the choice of plan types affect coastal governance integration in Norway?. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NOFIMA Untitled
 
3 Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg.
Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal governance: gradual change or shallow reform?. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
NOFIMA Untitled
 
4 Solås, Ann-Magnhild.
Fra uregjerlig natur til leverandør av naturgoder?. Kan perspektivet om økosystemtjenester (ØST) bidra til bedre planlegging i kystsonen? Coreplans sluttseminar; 2019-01-30
NOFIMA Untitled
 
5 Solås, Ann-Magnhild.
Hva når kommunen ikke bestemmer? Eksempel fra kanadisk lokal planlegging. Kan perspektivet om økosystemtjenester (ØST) bidra til bedre planlegging i kystsonen? Coreplans sluttseminar; 2019-01-30
NOFIMA Untitled
 
6 Solås, Ann-Magnhild; Boge, Lidunn Mosaker.
Nytt tankesett på vei inn i kystforvaltningen. nofima.no 2019
NOFIMA Untitled
 
7 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid.
How can different planning approaches increase coastal governance integration? Case studies from Norway. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
NOFIMA Untitled
 
8 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg.
Ecosystem services and coastal governance. PlanNord 2019, The 9th Nordic Planning Research Symposium; 2019-08-21 - 2019-08-23
NOFIMA Untitled
 
9 Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi.
Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations. Marine Policy 2019 ;Volume 104. p. 216-224
NOFIMA UiT Untitled
 
2018
10 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari.
Havbruk - ringvirkninger og forvaltning. KS felles møte; 2018-04-18
NOFIMA Untitled
 
11 Solås, Ann-Magnhild.
Coreplan: Er fokus på økosystemtjenester nyttig i norsk kystplanlegging?. Plankonferansen 2018; 2018-10-24
NOFIMA Untitled
 
12 Solås, Ann-Magnhild.
Coreplan: Helhetlig kystsoneforvaltning. Planforum Troms 11.10.18. Møte for planleggere, ansatte i fylkeskommune og statlige sektormyndigheter; 2018-10-11
NOFIMA Untitled
 
13 Solås, Ann-Magnhild.
Økosystemtjenester i kystsoneplanlegging. Forskningsrådets havforskningskonferanse; 2018-10-25
NOFIMA Untitled
 
2017
14 Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi.
Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-502-6) 94 p. Nofima rapportserie(13/2017)
NOFIMA UiT Untitled
 
15 Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild.
Governing coastal space: The applicability of an ecosystem service approach in municipal coastal zone planning in Norway. MARE Conference People and the Sea IX: Dealing with Maritime Mobilities; 2017-07-05 - 2017-07-07
NOFIMA Untitled
 
16 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari.
Forvaltningen - en ressurs eller hemsko for fremtidig utvikling?. Foredrag for Sjømat Norge Nord; 2017-01-12
NOFIMA UiT Untitled
 
17 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari.
"Regelrett eller rett regel?" - håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen. Laksedagene; 2017-09-27
NOFIMA Untitled
 
18 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari.
Regelrett eller rett regel? OM FHF sitt regelverksprosjekt og erfaringer. Innspillskonferanse "Regelverk havbruk"; 2017-06-12
NOFIMA Untitled
 
19 Solås, Ann-Magnhild.
Salmon farming in Norway – Controversies, challenges and regulatory responses. Møte i Minister of Agriculture's Advisory Council on Finfish Aquaculture; 2017-11-02
NOFIMA Untitled
 
20 Solås, Ann-Magnhild.
Social sustainability in aquaculture governance: From general statements to practical politics. MARE Conference People and the Sea IX: Dealing with Maritime Mobilities; 2017-07-05 - 2017-07-07
NOFIMA Untitled
 
21 Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Regelrett eller rett regel? Handtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen. Miljøseminar for akvakulturnæringa; 2017-02-08 - 2017-02-09
NOFIMA Untitled
 
22 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid.
Controversies, aquaculture governance and coastal zone planning. AquaLog workshop at UBC campus; 2017-04-23 - 2017-04-27
NOFIMA Untitled
 
23 Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn.
Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?. Planpraksis i sjø. Arbeidsseminar; 2017-02-23
NOFIMA UiT Untitled
 
24 Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla.
Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance. ICASS IX UMEÅ, 2017 - POSTER PRESENTATION SESSION 5: GOVERNANCE omestication:; 2017-06-07 - 2017-06-12
NOFIMA UiT Untitled
 
25 Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein.
Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-480-7) 106 p. Nofima rapportserie(2/2017)
NINA NOFIMA UiT Untitled
 
26 Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn.
Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-510-1) 56 p. Nofima rapportserie(15/2017)
NOFIMA UiT Untitled
 
27 Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn.
Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene. Medlemsmøte Havbruk Nord; 2017-05-29
NOFIMA UiT Untitled
 
2016
28 Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild.
Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-344-2) 27 p. Nofima rapportserie(13/2016)
NOFIMA Untitled
 
29 Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari.
Forvaltningspraksis - Havbruk. Foreløpige funn fra intervju med forvaltningen. Styringsgruppemøte, FHF Prosjekt, Havbruk; 2016-01-28
NOFIMA Untitled
 
30 Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Osmundsen, Tonje; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Andreassen, Otto.
HAVBRUK. Regelrett eller - rett regel?.
NOFIMA SAMFORSK UIS UiT Untitled
 
31 Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy.
Praktisering av regelverket – hva mener forvaltere og oppdrettere?. Sluttkonferanse Regelverksprosjektet; 2016-10-18
NOFIMA Untitled
 
32 Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy.
Regelrett eller rett regel - håndtering og praktisering av regelverk for havbruk. Samling Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksseksjonen, Region Nord; 2016-11-17
NOFIMA Untitled
 
33 Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar.
Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-416-6) 67 p. Nofima rapportserie(37/2016)
NOFIMA SAMFORSK UIS UiT Untitled
 
34 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari.
Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser. Nettverket for Fjord- og Kystkommuner - NFKKs høstkonferanse; 2016-10-27
NOFIMA Untitled
 
35 Solås, Ann-Magnhild.
Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance. Onsdagsstafetten, Internseminar; 2016-05-04
NOFIMA Untitled
 
36 Solås, Ann-Magnhild.
Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance. Miljøøkonomene I Tromsø (MØT); 2016-04-22
NOFIMA Untitled
 
37 Solås, Ann-Magnhild.
Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance. Møte med planleggere i Troms; 2016-11-07
NOFIMA Untitled
 
38 Solås, Ann-Magnhild.
Konsekvensvurderinger i kystsoneplanlegging. Møte i ECCO-prosjektet; 2016-10-28
NOFIMA Untitled
 
39 Solås, Ann-Magnhild.
Om Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance. Oppstartsmøte i Coreplan-prosjektet; 2016-03-31
NOFIMA Untitled
 
40 Solås, Ann-Magnhild.
Success stories - Or two successes and a failure. Foredrag for studenter om erfaringer med søknadsskriving; 2016-11-02
NOFIMA Untitled
 
41 Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Enklere havbruksforvaltning - hva er utfordringene?. Programkonferansen HAVBRUK 2016; 2016-04-18
NOFIMA Untitled
 
42 Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Organisering av havbruksforvaltningen – Et velsmurt maskineri rigget for vekst?. Sluttkonferanse Regelverksprosjektet; 2016-10-18
NOFIMA Untitled
 
2015
43 Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild.
Forvaltningspraksis - Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen og behov for regelverksforenklinger. Styringsgruppemøte; 2015-04-30
NOFIMA Untitled
 
44 Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild.
Historisk utvikling av bærekraftbegrepet - balanse og næringsnøytralitet. FHFs havbrukssamling; 2015-10-13 - 2015-10-14
NOFIMA Untitled
 
45 Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild.
Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett. Møte med FHF; 2015-11-26
NOFIMA Untitled
 
46 Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy.
Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?. Norsk Sjømat 2015 (5) p. 26-28
NHH NOFIMA SAMFORSK UIS UiT Untitled
 
47 Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari.
Havbruksforvaltning; behov for samordning, forenkling og eller forbedring?. Møte med Fiskeridirektoratet; 2015-10-28
NOFIMA Untitled
 
48 Johnsen, Jahn Petter; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild.
Aquaculture governance and controversy in Norway. Aqualog Workshop: Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic. From controversy to dialogue; 2015-04-14 - 2015-05-15
NOFIMA UiT Untitled
 
49 Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Pettersen, Ingrid K..
Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen. FHFs havbrukssamling; 2015-10-13 - 2015-10-14
NOFIMA Untitled
 
50 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild.
Effekter av rettslig rammeverk. Næringsnytte 2015 ;Volume 5. p. 32-
NOFIMA Untitled
 
    Show next list