Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Jenssen, Lars Christian; Carstens, Svein.
Kampen om arkivarens sjel. Historieforskningen og arkivvitenskapen – fra partnerskap til kløft. Historisk Tidsskrift (Norge) 2020 ;Volum 99.(3-2020) s. 212-226
NTNU Untitled
 
2018
2 Jenssen, Lars Christian.
Et verk i vekst og fall. Norsk arkivforum 2018 ;Volum 24. s. 13-31
NTNU Untitled
 
3 Jenssen, Lars Christian.
«Gledens dag for arkiv.» Reportasje/Intervju. Østlendingen [Avis] 2018-03-10
NTNU Untitled
 
4 Jenssen, Lars Christian.
«I dag startet det desentraliserte studiet …» Intervju. Nyhetssendinger NRK P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland [Radio] 2018-03-09
NTNU Untitled
 
5 Jenssen, Lars Christian.
"66 studenter hadde i dag sin første studiedag ved det desentraliserte studiet 'Arkiv og samling' på Tynset. NRK TV Østnytt [TV] 2018-03-08
NTNU Untitled
 
6 Jenssen, Lars Christian; Carstens, Svein.
Hva skjer med helsearkivene i Norge?. Michael 2018 ;Volum 15.(3) s. 240-245
NTNU Untitled
 
7 Soknes, Torun Segtnan; Jenssen, Lars Christian.
Dokumentasjonsforvaltning - hva, hvorfor, hvordan. Fagdag om dokumentasjonsforvaltning; 2018-12-07 - 2018-12-07
NTNU Untitled
 
2017
8 Jenssen, Lars Christian.
Arkivforskning i Norge 2016. Norsk arkivforum 2017 ;Volum 23. s. 83-109
NTNU Untitled
 
9 Jenssen, Lars Christian.
Digitalisering for kassasjon. En utredning – og en utfordring. Forskningsrapport, des. 2015. 65 s. ekskl. vedl. Publisert 2017. Riksarkivet 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
10 Jenssen, Lars Christian.
Omstilling og omorganisering: Hva skjer med forskningen i Arkivverket?. Sektorseminar for Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM); 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU Untitled
 
11 Jenssen, Lars Christian.
Perspektiver på forholdet mellom arkivdanning og bevaring - historie og nåtid. Vårseminar; 2017-03-28 - 2017-03-29
NTNU Untitled
 
2016
12 Carstens, Svein; Jenssen, Lars Christian.
«Sjokkerte over uventet forslag om å flytte fag». Intervju. Universitetsavisa.no [Internett] 2016-02-29
NTNU Untitled
 
13 Jenssen, Lars Christian.
Arkivforskning og -utdanning i Norge 2016. Dansk-norsk møte/seminar; 2016-11-21 - 2016-11-21
NTNU Untitled
 
14 Jenssen, Lars Christian.
Enighet om Arkivverket. Forskerforum [Fagblad] 2016-09-01
NTNU Untitled
 
15 Jenssen, Lars Christian.
Forskningen i Arkivverket mot 2020. Innledning til og ledelse av plenumsdiskusjon. Seminar Forskerforbundet i Arkivverket; 2016-10-11 - 2016-10-12
NTNU Untitled
 
16 Jenssen, Lars Christian.
Forskningsstatus innen arkivfaget. Foredrag og paneldeltagelse. Arkivarforeningens vårseminar 2016; 2016-03-15 - 2016-03-16
NTNU Untitled
 
17 Jenssen, Lars Christian.
Uttalelse til Kunnskapsdepartementets høring av utkast til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.
NTNU Untitled
 
18 Jenssen, Lars Christian; Landsverk, Johanne.
«Lite greie på forsking.» Intervju. Forskerforum [Fagblad] 2016-01-05
NTNU Untitled
 
19 Landsverk, Johanne; Jenssen, Lars Christian.
"Gjennomslag for forskingsseksjon i Arkivverket" Intervju. Forskerforum.no [Internett] 2016-08-08
NTNU Untitled
 
2015
20 Jenssen, Lars Christian.
«Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren: ’Mer tid til FOU’. Vårseminar; 2015-03-24 - 2015-03-25
NTNU Untitled
 
21 Jenssen, Lars Christian.
Forskningsutfordringer i det norske Arkivverket og i verden utenfor. Innlegg.. Nordiske Arkivdager; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
22 Jenssen, Lars Christian.
Paneldeltagelse med (del-)innledning og sluttinnlegg: Forskerforbundets politikk for ABM-sektoren. Sektorseminar for ABM-sektoren; 2015-01-27 - 2015-01-28
NTNU Untitled
 
23 Jenssen, Lars Christian.
Utdanningstilbud og arkivverkenes kompetansebehov. Innlegg. Nordiske Arkivdager; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU Untitled
 
24 Jenssen, Lars Christian; Landsverk, Johanne.
"Ynskjer ny eining for forsking." Intervju. Forskerforum [Fagblad] 2015-09-02
NTNU Untitled
 
2014
25 Jenssen, Lars Christian.
«Hva er FOU i Arkivverket?». Foredrag med opptrkk til diskuajon. Seminar; 2014-10-15 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
26 Jenssen, Lars Christian.
"Mer tid til FOU." Introduksjon til seminar samt seminarledelse.. Sektorseminar for ABM-sektoren; 2014-06-11 - 2014-06-11
NTNU Untitled
 
27 Landsverk, Johanne; Sauge, Birgitte; Jenssen, Lars Christian; m, fl..
"Forskinga vår blir usynleg". Forskerforum [Fagblad] 2014-10-03
NMK NTNU Untitled
 
28 Neergaard, André; Jenssen, Lars Christian; Steensland, Gustav; Stavheim, Synne.
Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundret. Antologi. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 9788232103683) 302 s.
VID OSLOMET NTNU Untitled
 
2013
29 Jenssen, Lars Christian.
Amanuensisutvalget og konsekvenser for stilllingsstruktur og karriereløp. Høstseminar; 2013-11-12 - 2013-11-13
NTNU Untitled
 
30 Jenssen, Lars Christian.
Arkivenes plass i samfunnet. Foredrag. Faglig medarbeiderforum; 2013-11-22 - 2013-11-22
NTNU Untitled
 
31 Jenssen, Lars Christian.
Forskningsprofil vedtatt i Arkivverket. Artikkel. Nordisk Arkivnyt 2013 (3) s. -
NTNU Untitled
 
32 Jenssen, Lars Christian.
«Innspill til regjeringens arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024» utttalelse fra Arkivverket, godkjent av riksarkivar Ivar Fonnes.
NTNU Untitled
 
33 Landsverk, Johanne; Jenssen, Lars Christian.
«Strammar inn forskingsretten?» Intervju. Forskerforum [Fagblad] 2013-06-13
NTNU Untitled
 
2012
34 Jenssen, Lars Christian.
«Amanuensisutvalgets arbeid». Innlegg til debatt. Høstseminar; 2012-10-22 - 2012-10-23
NTNU Untitled
 
35 Jenssen, Lars Christian.
Arkiv som universitets- og høgskolefag. Foredrag.. Arkivarforeningens høstseminar; 2012-11-03 - 2012-11-04
NTNU Untitled
 
36 Jenssen, Lars Christian.
FOU-strategi og politikk-utforming i kultursektoren. Innlegg. Dialogmøte; 2012-01-17 - 2012-01-17
NTNU Untitled
 
37 Jenssen, Lars Christian.
Høringsuttalelse til Grund-utvalgets rapport: En kunnskapsbasert kulturpolitikk.
NTNU Untitled
 
2011
38 Jenssen, Lars Christian.
Godt forskningsklima og Arkivverkets forskning. Innlegg og paneldeltakelse. Kvalitet og klima for forskning i arkiv og museum; 2011-03-23 - 2011-03-23
NTNU Untitled
 
2010
39 Jenssen, Lars Christian.
Forskning, forskningspolitikk og forskningsvilkår. Foredrag. Konferanse; 2010-10-05 - 2010-10-05
NTNU Untitled
 
40 Jenssen, Lars Christian.
Forskning i god bredde. Artikkel. Nordisk Arkivnyt 2010 (1) s. -
NTNU Untitled
 
41 Jenssen, Lars Christian.
Norsk arkivlandskap og arkivpolitikk. Forelesning, Karlstads Universitet. Samling for studenter og undervisere; 2010-03-24 - 2010-03-24
NTNU Untitled
 
2009
42 Jenssen, Lars Christian.
Arkivutdanning i det 21. århundret. Foredrag. Nordisk Arkivakademi Ekspertseminar; 2009-06-03 - 2009-06-04
NTNU Untitled
 
2008
43 Jenssen, Lars Christian.
Archival education at the University of Oslo after Bologna. Lecture at a Round Table. Round Table on Issues of Archival Education and Education in Archives within the frames of meeting between Russian and Norwegian archivists; 2008-04-28 - 2008-04-28
NTNU Untitled
 
44 Jenssen, Lars Christian.
Forskning og forskningsmuligheter i arkivsektoren. Foredrag. Høstseminar; 2008-10-31 - 2008-10-31
NTNU Untitled
 
2007
45 Jenssen, Lars Christian.
Arkivutdanningen i Norge. Artikkel.. Arkivråd 2007 (2) s. -
NTNU Untitled
 
2006
46 Jenssen, Lars Christian.
Forskningsvirksomhet og lesepensum i Arkivverket. Forskningsseminar; 2006-10-31 - 2006-10-31
NTNU Untitled
 
47 Jenssen, Lars Christian.
Forskningsvirksomhet og lesepensum i Arkivverket. Innlegg/foredrag. Arkivverkets forskningsseminar 2006; 2006-10-31 - 2006-10-31
NTNU Untitled
 
2004
48 Jenssen, Lars Christian.
Norsk bevaringspolitikk for arkiv etter bevaringsutvalgets innstilling. Foredrag. [Datoangivelsen her er ikke eksakt.]. Konferanse; 2004-06-01 - 2004-06-01
NTNU Untitled
 
2003
49 Jenssen, Lars Christian.
Olav Ristes forfatterskap. Bokkapittel. I: Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskriving. Cappelen Damm Akademisk 2003 ISBN 82-02-21828-4. s. 13-52
NTNU Untitled
 
2002
50 Jenssen, Lars Christian.
Skipsfartens plass i det vestlige forsvar. Etableringen og konsolideringen av skipsfartsberedskap i NATO og Norge 1949-1967. Avhandling. Bergen: Universitetet i Bergen - BORA 2002 268 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste