Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2016
1 Svalastog, Anna Lydia; Enberg, Runar; Svonni, Mikael.
Visions of Sápmi. Foredrag og boklansering knyttet til arrangemanget "Samiska veckan i Umeå 5-13 mars 2016", samt del av vårprogrammet til tráhppi i Umeå (tráhppie = samisk kulturhus); 2016-03-09 - 2016-03-09
HIOF UiT Untitled
 
2 Svonni, Mikael.
Fertet ja vuolgit – ja muhtin iežá vearbbat mat sáhttet oažžut infinitiivva komplemeantan.. Sámis 2016 (21) s. 47-53
UiT Untitled
 
2015
3 Svonni, Mikael.
Davvisámegiella - sánit ja cealkagat. Láidehus sámi lingvistihkkii.. Kiruna, Sverige: Ravda Lágádus - Ravda Förlaget 2015 (ISBN 978-91-982796-0-3) 268 s.
UiT Untitled
 
4 Svonni, Mikael.
Johan Turi's narrative technique. I: Visions of Sápmi. Arthub 2015 ISBN 978-82-8221-0119. s. 47-69
UiT Untitled
 
2014
5 Svonni, Mikael.
Čábrak - vad döljer du för mig? Språkliga och kulturella förhållanden bakom några ortnamn i jukkasjärvisamernas bosättningsområde söder om Duortnosjávri (Torneträsk). Samisk dialektologi; 2014-11-27 - 2014-11-27
UiT Untitled
 
6 Svonni, Mikael.
Sámegiela dilli Ruoŧas. Davvisámi giellakonferánsa; 2014-05-14 - 2014-05-15
UiT Untitled
 
7 Svonni, Mikael.
Sami placenames in Northern Sweden - a historical perspective. The North face of the Nordic model; 2014-04-03 - 2014-04-04
UiT Untitled
 
2013
8 Svonni, Mikael.
Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji. Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok. Karasjok: ČálliidLágádus 2013 (ISBN 978-82-8263-122-8) 405 s.
UiT Untitled
 
9 Svonni, Mikael.
Nuppi sátnegirjjis nuppi sátnegirjái – movt ovddit sátnegirjjit lea váikkuhan maŋit, hámiid ja sániid dáfus. Sámis 2013 (13) s. 12-19
UiT Untitled
 
2012
10 Svonni, Mikael.
Johan Turi giella girjjis Muitalus sámiid birra: Veahkkevearbbaid ortnet ja posišuvdna. Sámi dieđalaš áigecála 2012 s. 25-47
UiT Untitled
 
11 Svonni, Mikael.
Language change among the Jukkasjärvi Sami. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 2012 s. 233-242
UiT Untitled
 
2011
12 Svonni, Mikael.
Johan Turi: first author of the Sami. Scandinavian Studies 2011 ;Volum 83.(4) s. 483-490
UiT Untitled
 
2010
13 Svonni, Mikael.
Čilgehus dasa manin Johan Turi girji šattai dakkárin go šattai – sisdoalu ja giela dáfus. Johan Turi ávvoseminára; 2010-11-30 - 2010-11-30
UiT Untitled
 
14 Svonni, Mikael.
Intervju om Johan Turis bok "Muitalus sámiid birra". SVT/NRK [TV] 2010-11-11
UiT Untitled
 
15 Svonni, Mikael.
Johan Turi - muitaleaddji ja čálli. Sámis 2010 ;Volum 8. s. 18-25
UiT Untitled
 
16 Svonni, Mikael.
Johan Turi – muitalusaid muitaleaddji ja čálli. Johan Turi seminára 2010; 2010-11-11 - 2010-11-11
UiT Untitled
 
17 Svonni, Mikael.
Johan Turi: Muitalus sámiid birra. CálliidLágádus 2010 (ISBN 978-82-8263-019-1) 198 s. SÁMIacademica(3)
UiT Untitled
 
18 Svonni, Mikael.
Loahppasánit [Efterord]. I: Johan Turi: Muitalus sámiid birra. CálliidLágádus 2010 ISBN 978-82-8263-019-1. s. 193-198
UiT Untitled
 
19 Svonni, Mikael.
Samernas förste författare. (Essä). Norrländska Socialdemokraten (NSD) 2010 s. 32-32
UiT Untitled
 
20 Svonni, Mikael.
Samiska termer för ingifta personer - ett historiskt perspektiv. I: Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå: Umeå universitet 2010 ISBN 978-91-7459-051-7. s. 11-30
UiT Untitled
 
21 Svonni, Mikael.
Samiska termer för ingifta personer - ett historiskt perspektiv. Sámi dutkan - Samiska studier - Sami studies 2010 ;Volum 6. s. 11-30
UiT Untitled
 
2009
22 Svonni, Mikael.
Johan Turi’s Description of the old world and the new era in Muitalus sámiid birra. The 99th meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study (SASS); 2009-04-30 - 2009-05-02
UiT Untitled
 
23 Svonni, Mikael.
Röster ur gömmorna. Analys av två inspelningar på nordsamiska från 1946-47. Källor till samisk kultur och historia: nya utmaningar; 2009-11-30 - 2009-12-01
UiT Untitled
 
24 Svonni, Mikael.
The complements of Aux, Neg, and Mod in North Sámi. Arctic languages: Syntax, Morphology, Lexicon; 2009-09-24 - 2009-09-26
UiT Untitled
 
25 Svonni, Mikael.
The lake of Duortnus – A linguistic border between Southern and Northern Sámi – A historical perspective. Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities; 2009-03-19 - 2009-03-20
UiT Untitled
 
2008
26 Svonni, Mikael.
Samerna i språkhistorien. I: För Sápmi i tiden. Nordiska museets och Skansens årsbok 2008. Stockholm: Nordiska museets förlag 2008 ISBN 9789171085238. s. 32-42
UiT Untitled
 
27 Svonni, Mikael.
Sámi languages in the Nordic countries and Russia. I: Multilingual Europe: Facts and Policies. Mouton de Gruyter 2008 ISBN 978-3-11-020512-1. s. 233-249
UiT Untitled
 
2007
28 Svonni, Mikael.
Det tveeggade skolsystemet. Undervisningen av samernas barn i Sverige under 1900-talet fram till 1980. I: Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. Norstedts Förlag 2007 ISBN 978-91-7227-519-5. s. 94-123
UiT Untitled
 
29 Svonni, Mikael.
Subjeavtta sadji ja finihtta cealkagiid struktuvra davvisámegielas. Sámi dieđalaš áigecála 2007 (1-2) s. 85-102
UiT Untitled
 
30 Svonni, Mikael.
Vearbakomplemeanttat davvisámegiela cealkagiin. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 2007 (253) s. 373-387
UiT Untitled
 
2006
31 Amft, Andrea; Svonni, Mikael.
Sápmi Y1K - Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. : Sámi dutkan - Samiska studier - Umeå universitet 2006 (ISBN 91-7264-091-X) 170 s. Sámi dutkan - Samiska studier - Sami studies(3)
UiT Untitled
 
32 Svonni, Mikael.
Legenden om Riihmmagállis - Mannen från Rávttasjávri. I: Grenzgänger. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko. Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2006 ISBN 3-932406-24-9. s. 315--329
UiT Untitled
 
33 Svonni, Mikael.
Umesamiskan - Det gåtfulla språket. I: Sápmi Y1K - Livet i samernas bosättningsområde för ett tusen år sedan. : Sámi dutkan - Samiska studier - Umeå universitet 2006 ISBN 91-7264-091-X. s. 151-170
UiT Untitled
 
2004
34 Svonni, Mikael.
Samiska språk. I: Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Norden, Nordiska ministerrådet 2004 ISBN 92-893-1043-X. s. 97-111
UiT Untitled
 
2003
35 Svonni, Mikael; Vinka, Mikael.
Constraints on the Morphological Causatives in the Torne Dialect of North Sámi. I: Generative approaches to Finnic and Saami linguistics: Case, features and constraints. Stanford, California: CSLI 2003 ISBN 157586412-6. s. 343-380
UiT Untitled
 
1999
36 Hyltenstam, Kenneth; Stroud, Christopher; Svonni, Mikael.
Språkbyte, språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i svenska Sápmi. I: Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv. Studentlitteratur AB 1999 ISBN 91-44-00777-9. s. 41-97
UiT Untitled
 
1996
37 Svonni, Mikael.
Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet - samerna. I: Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Studentlitteratur AB 1996 ISBN 91-44-61441-1. s. 148-186
UiT Untitled
 
1990
38 Svonni, Mikael.
Sátnegirji, sámi-ruoŧa, ruoŧa-sámi. Samisk svensk, svensk-samisk ordbok. Jokkmokk: Sámi Girjjit 1990 (ISBN 91-86604-23-6) 266 s.
UiT Untitled