Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. Byggfakta [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
2 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. sintef.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
3 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. bygg.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
4 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
Vil hjelpe tunnelbransjen med å tenke nytt. at.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
5 Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge.
Funksjonsbasert N200 – Krav til ubundne materialer i bære- og forsterkningslag. Trondheim: SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-07724-7) 17 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:01012)
SINTEF Untitled
 
6 Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge.
Funksjonsbasert N200 Vegbygging. Trondheim: SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-07633-2) 25 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00717)
SINTEF Untitled
 
7 Vignisdottir, Hrefna Run; Kjellmark, Gunrid; Kristensen, Terje; Laanke, Berit; Rise, Torun; Schmidt-Melbye, Pierre-Nicolai Hesjevoll.
Veikart for grønn anleggssektor. Trondheim: SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-07675-2) 20 s.
SINTEF Untitled
 
2020
8 Eggen, Joakim; Rise, Torun.
SINTEF tilbyr flere laboratorietester for tunnel- og anleggsprosjekter. Byggeindustrien 2020 (14)
SINTEF Untitled
 
9 Karlsson, Hampus; Roche-Cerasi, Isabelle; Rise, Torun.
Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang- og sykkelveger. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06506-0) 45 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00525)
SINTEF Untitled
 
10 Rise, Torun.
Ser muligheter i overskuddsmasser. Geoforskning.no [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
11 Rise, Torun.
Tre ting du må vite om bærekraftig pukk og stein. Anleggsmaskinen [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
12 Rise, Torun.
Ønsker mer bruk av kortreist stein. Anleggsmaskinen [Internett] 2020-05-11
SINTEF Untitled
 
2019
13 Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid.
Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1645-2) 29 s. SINTEF Fag(62)
NGU SINTEF Untitled
 
14 Engelsen, Christian John; Rise, Torun.
Vurdering av resirkulert tilslag. Egnethet i rørgrøfter. Oslo : Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06343-1) 21 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:00424)
SINTEF Untitled
 
15 Rise, Torun.
- Kortreist stein sparer miljø og penger. bygg.no [Internett] 2019-01-09
SINTEF Untitled
 
16 Rise, Torun.
Mye å spare på å bruke kortreist stein. kommunal rapport [Internett] 2019-12-12
SINTEF Untitled
 
17 Rise, Torun.
Ser masse kostnadskutt i lokal stein. samferselinfra.no [Internett] 2019-02-28
SINTEF Untitled
 
18 Rise, Torun.
Vil bruka meir kortreist stein til vegbygging. Os & Fusaposten [Avis] 2019-12-17
SINTEF Untitled
 
19 Solheim, Kristian Thinn; Rise, Torun; Faremo, Hallvard; Hillesund, Carl Erik.
EHV Cables in subsea road tunnels - vision or reality?. I: Jicable'19 - 10th International Conference on Power Insulated Cables : proceedings. SEE 2019 ISBN 0-000-00001-9.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
2018
20 Jakobsen, Pål Drevland; Suul, Jon Are Wold; Rise, Torun.
Evaluation of constructability of dynamic charging systems for vehicles in Norway. : ElinGo (prosjekt) 2018 26 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
21 Rise, Torun.
Bruk av overskuddsmasse på anleggsplasser: – Nøkkelen nå blir å jobbe opp mot myndighetene. Veier24.no [Internett] 2018-10-26
SINTEF Untitled
 
22 Rise, Torun.
Vil gjøre vegen elektrisk. Energiteknikk [Internett] 2018-05-27
SINTEF Untitled
 
23 Rise, Torun.
Vil ha prøveprosjekt med elektrisk vei. enerWE [Internett] 2018-06-28
SINTEF Untitled
 
24 Rise, Torun.
Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg. NTB Info [Internett] 2018-06-26
SINTEF Untitled
 
25 Rise, Torun.
Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg. Samferdsel & Infrastruktur [Internett] 2018-05-27
SINTEF Untitled
 
26 Rise, Torun.
Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg. Transport & Logistikk [Internett] 2018-05-27
SINTEF Untitled
 
2017
27 Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Rise, Torun; Engelsen, Christian John; Aarstad, Kari; Grøv, Eivind; Laanke, Berit.
Mot en grønnere anleggsnæring. Byggeindustrien 2017 (6)
SINTEF Untitled
 
28 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
Grønt nettverk for anleggssektoren. samferdselinfra.no [Internett] 2017-08-31
SINTEF Untitled
 
29 Rise, Torun; Kristensen, Terje; Moen, Terje.
Alternative transportløsninger mellom Tromsdalen og Verdal havn/Ørin. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-14-06752-1) 55 s.
SINTEF Untitled
 
2015
30 Bergh, Ida Soon Brøther; Rise, Torun; Holmøy, Kristin Hilde; Trinh, Nghia Quoc; Panthi, Krishna Kanta; Botsialas, Konstantinos; Nilsen, Bjørn.
State of the art literature review for open pit slope stability. Decisive parameters for Open Pit Slopes - DePOPS. Oslo: SINTEF Byggforsk 2015 (ISBN 978-82-14-05782-9) 35 s. SINTEF Rapport(SBF2014A0235)
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Holmøy, Kristin Hilde; Strømsvik, Helene; Rise, Torun.
State of the art for sementbasert forinjeksjon. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2015 (ISBN 978-82-14-05810-9) 28 s. SINTEF Rapport(SBF2015F0318)
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
32 Rise, Torun; Bergh, Ida Soon Brøther; Larsen, Trond Erik.
Numerical modelling coupled to displacement monitoring and stress measurements to document stability. I: Norwegian Tunnelling Technology. Oslo: NFF - Norwegian Tunnelling Society 2014 ISBN 978-82-92641-30-9. s. 119-123
SINTEF Untitled
 
2013
33 Bergh, Ida Soon Brøther; Rise, Torun.
Steinsprang og steinskred. Farevurdering og sikringstiltak. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2013 (311.135)
SINTEF Untitled
 
2011
34 Rise, Torun.
Sikring av jernbanetunneler, eksempel fra Gevingåsen tunnel. Bolting i berg; 2011-02-15 - 2011-02-16
SINTEF Untitled