Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 121 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Aasland, Erik; Moen, Kjersti Mordal.
Derfor er eksamen i kroppsøving en dårlig idé. Forskning.no 2020
UIA HINN Untitled
 
2 Aasland, Erik; Moen, Kjersti Mordal; Mathisen, Gunnar.
Et fornyet kroppsøvingsfag - noen fagdidaktiske betraktninger. Bedre Skole 2020 ;Volum 32.(1) s. 36-40
HINN UIA UiT Untitled
 
3 Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal.
Cooperative learning in physical education: a study of students’ learning journey over 24 lessons. Physical Education and Sport Pedagogy 2020
HINN Untitled
 
4 Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal.
Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving. Forskning.no 2020
HINN Untitled
 
5 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society 2020
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
6 Moen, Kjersti Mordal; Amundsen, Marte; Bjørke, Lars.
Elever må også forstå helse som en ressurs vi mennesker har. Forskning.no 2020
HINN Untitled
 
7 Philpot, Rod; Smith, Wayne; Gerdin, Gøran; Larsson, Lena; Westlie, Knut; Schenker, Katarina; Moen, Kjersti Mordal; Linnér, Susanne.
Exploring social justice pedagogies in health and physical education through Critical Incident Technique methodology. European Physical Education Review 2020
HINN Untitled
 
8 Smith, Wayne; Philpot, Rod Allan; Gerdin, Göran; Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Larsson, Lena; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion.. Sport, Education and Society 2020
HINN Untitled
 
9 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
«Ei mil vid og ein tomme djup»? – ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg. Journal for Research in Arts and Sports Education 2020 ;Volum 4.(1) s. 34-51
HINN OSLOMET Untitled
 
10 Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal.
Kroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunn. Journal for Research in Arts and Sports Education 2020
HINN Untitled
 
2019
11 Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal.
-Ingen skal oppleve å bli valgt sist i gymtimen!. https://ung.forskning.no [Internett] 2019-10-07
HINN Untitled
 
12 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
What is the problem of unclear boundaries between Physical Education and Physical Activity. The Norwegian Case. Rethinking physical education for the future; 2019-10-17 - 2019-10-17
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
13 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik.
Mastergrad i kroppsøving og idrettsfag – fra mulighet til krav. Kroppsøvingskonferansen 2019; 2019-06-07 - 2019-06-07
NORD HINN OSLOMET NIH UIA Untitled
 
14 Brattli, Vidar Hammer; Moen, Kjersti Mordal.
Kroppsøving og folkehelse. I: Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 9788275182621. s. 125-140
HINN Untitled
 
15 Gerdin, Göran; Philpot, Rod Allan; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Smith, Wayne; Legge, Maureen.
Researching social justice and health (in)equality across different school Health and Physical Education contexts in Sweden, Norway and New Zealand. European Physical Education Review 2019 s. 1-18
HINN Untitled
 
16 Moen, Kjersti Mordal; Andersen, Ida Yasin; Eide, Ingvild Aleksandra.
Mobbeombod vil ha vaksne i garderobane. NRK Hordaland P1 [Internett] 2019-02-12
HINN Untitled
 
17 Moen, Kjersti Mordal; Skår Løberg, Kari.
Dårlig kroppsvask. NRK P1 Dagsnytt [Radio] 2019-07-17
HINN Untitled
 
18 Moen, Kjersti Mordal; Skår Løberg, Kari.
Tror dårlig kroppsvask kan skyldes dårlige vaner. NRK [Internett] 2019-07-16
HINN Untitled
 
19 Moen, Kjersti Mordal; Standal, Øyvind Førland.
Leder: Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019
HINN Untitled
 
20 Moen, Kjersti Mordal; Svendby, Ellen Berg.
Knefall for kroppshysteriet eller lære toleranse for mangfold.. Utdanningsnytt.no 2019
HINN NIH Untitled
 
21 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
Ny kunnskap – verdt å vite? Kroppsøving i Horizon-2020: Education for Equitable Health Outcomes – the School Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH).. Forskningskonferansen ‘Kroppsøvingsfaget og idrettsfag i bevegelse – perspektiver og konsekvenser’; 2019-06-06 - 2019-06-07
HINN Untitled
 
22 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Wayne, Smith; Linnér, Susanne; Philpot, Rod Allan; Schenker, Katarina; Larsson, Lena.
Caring teaching and the complexity of building good relationships as pedagogies for social justice in health and physical education. Sport, Education and Society 2019 s. 1-14
HINN Untitled
 
23 Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Smith, Wayne; Gerdin, Göran; Moen, Kjersti Mordal; Philpot, Rod Allan; Larsson, Lena; Legge, Maureen; Westlie, Knut.
Conceptualising social justice – what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?. Curriculum Studies in Health and Physical Education 2019 ;Volum 10.(2) s. 126-140
HINN Untitled
 
24 Teksum, Trude Nordli; Moen, Kjersti Mordal.
Learning In PE in 1st to 4th Grade From Teachers` Perspective. ECER 2019; 2019-09-03 - 2019-09-06
HINN Untitled
 
2018
25 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
The problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity in schools. European Conference on Educational Research (ECER 2018); 2018-09-03 - 2018-09-07
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
26 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut.
Mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring. Bergens Tidende 2018
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
27 Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Borgen, Jorunn Spord; Gjølme, Egil Galaaen.
Fysisk aktivitet som metode. VG : Verdens gang 2018 s. 33-33
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
28 Moen, Kjersti Mordal; Engelsrud, Gunn; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar Kristian; Borgen, Jorunn Spord.
Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag. Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NORD HINN OSLOMET NIH Untitled
 
29 Moen, Kjersti Mordal; Rugseth, Gro.
Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 s. 154-168
HINN OSLOMET Untitled
 
30 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Brattli, Vidar Hammer.
Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn). Elverum: Høgskolen i Innlandet 2018 (ISBN 978-82-8380-026-5) 82 s.
HINN Untitled
 
31 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Philpot, Rod Allan; Smith, Wayne; Linnér, Susanne.
Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts. European Congress on Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-07
HINN Untitled
 
32 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind.
The Changing Room in Physical Education as Cross Roads Between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. Sage Open 2018 s. -
HINN Untitled
 
33 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind.
The Changing-room in Physical Education as Cross Roads between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. European Congress on Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-07
HINN NIH Untitled
 
34 Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal.
Nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget – fra idé til ferdig rapport. Kroppsøvingskonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
HINN Untitled
 
2017
35 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet» Skolen endres – debatten uteblir. Bedre Skole 2017 ;Volum 4. s. 21-27
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
36 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal.
Forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 1-4
HINN NIH Untitled
 
37 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal.
Temaredaktørenes innledning. Temanummer om forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 1-4
HINN NIH Untitled
 
38 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen; Løndal, Knut.
Fysisk aktivitet som kollektiv medisinering av elever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 40-40
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
39 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Prøitz, Tine Sophie.
Workshop om artikkelskriving i kroppsøving og idrettsfag. Kroppsøvingskonferansen 2017: Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN USN NIH Untitled
 
40 Brattli, Vidar Hammer; Moen, Kjersti Mordal.
Survival of the fitness? Hvilket helseperspektiv dominerer blant norske elever og noen mulig konsekvenser for kroppsøvingsfaget?. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN Untitled
 
41 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
EDUHEALTH - Educating for equitable health outcomes in physical education. Sweden, Norway and New Zealand in a Horizon 2020 project.". European Congress on Educational Research; 2017-08-21 - 2017-08-25
HINN Untitled
 
42 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
"Ei mil vid og ein tomme djup"? Ei utforskning av breidde og djupne i norsk kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2017: Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN Untitled
 
43 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Dusjing og dannelse. Nesten alle er nakne. Morgenbladet [Internett] 2017-03-03
HINN NIH Untitled
 
44 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Har det som skjer i garderoben noe med gymtimen å gjøre?. Kroppsøvingskonferansen; Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN NIH Untitled
 
45 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Nakenhet som allmenndanning: Garderobesituasjon og kroppsøving slik norske grunnskoleelever opplever det. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 (1) s. 5-18
HINN Untitled
 
46 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Ungdom er mindre blyge enn vi tror. NRK - Her og nå [Radio] 2017-03-09
HINN NIH Untitled
 
47 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum; Bergstrøm, Ida Irene.
Kidsa klarer fint å dusje nakne sammen etter gymtimen. kjonnsforskning.no [Internett] 2017-03-16
HINN NIH Untitled
 
48 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal.
Praksisopplæring i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 75-87
HINN NIH Untitled
 
49 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
“Ei mil vid og ein tomme djup”? Ei utforsking av breidde og djupne i norsk kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-07-08 - 2017-07-09
HINN OSLOMET Untitled
 
50 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
"Mile wide and inch deep". An appropriate description of Norwegian physical education?. European Congress on Educational Research; 2017-08-21 - 2017-08-25
HINN OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste