Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 108 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal.
-Ingen skal oppleve å bli valgt sist i gymtimen!. https://ung.forskning.no [Internett] 2019-10-07
HINN Untitled
 
2 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
What is the problem of unclear boundaries between Physical Education and Physical Activity. The Norwegian Case. Rethinking physical education for the future; 2019-10-17 - 2019-10-17
OSLOMET HVL HINN NTNU NIH Untitled
 
3 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik.
Mastergrad i kroppsøving og idrettsfag – fra mulighet til krav. Kroppsøvingskonferansen 2019; 2019-06-07 - 2019-06-07
NORD HINN OSLOMET NIH UIA Untitled
 
4 Brattli, Vidar Hammer; Moen, Kjersti Mordal.
Kroppsøving og folkehelse. I: Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 9788275182621. s. 125-140
HINN Untitled
 
5 Gerdin, Göran; Philpot, Rod Allan; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Smith, Wayne; Legge, Maureen.
Researching social justice and health (in)equality across different school Health and Physical Education contexts in Sweden, Norway and New Zealand. European Physical Education Review 2019 s. 1-18
HINN Untitled
 
6 Moen, Kjersti Mordal; Andersen, Ida Yasin; Eide, Ingvild Aleksandra.
Mobbeombod vil ha vaksne i garderobane. NRK Hordaland P1 [Internett] 2019-02-12
HINN Untitled
 
7 Moen, Kjersti Mordal; Skår Løberg, Kari.
Dårlig kroppsvask. NRK P1 Dagsnytt [Radio] 2019-07-17
HINN Untitled
 
8 Moen, Kjersti Mordal; Skår Løberg, Kari.
Tror dårlig kroppsvask kan skyldes dårlige vaner. NRK [Internett] 2019-07-16
HINN Untitled
 
9 Moen, Kjersti Mordal; Svendby, Ellen Berg.
Knefall for kroppshysteriet eller lære toleranse for mangfold.. Utdanningsnytt.no 2019
HINN NIH Untitled
 
10 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
Ny kunnskap – verdt å vite? Kroppsøving i Horizon-2020: Education for Equitable Health Outcomes – the School Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH).. Forskningskonferansen ‘Kroppsøvingsfaget og idrettsfag i bevegelse – perspektiver og konsekvenser’; 2019-06-06 - 2019-06-07
HINN Untitled
 
11 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Wayne, Smith; Linnér, Susanne; Philpot, Rod Allan; Schenker, Katarina; Larsson, Lena.
Caring teaching and the complexity of building good relationships as pedagogies for social justice in health and physical education. Sport, Education and Society 2019 s. 1-14
HINN Untitled
 
12 Schenker, Katarina; Linnér, Susanne; Smith, Wayne; Gerdin, Göran; Moen, Kjersti Mordal; Philpot, Rod Allan; Larsson, Lena; Legge, Maureen; Westlie, Knut.
Conceptualising social justice – what constitutes pedagogies for social justice in HPE across different contexts?. Curriculum Studies in Health and Physical Education 2019 ;Volum 10.(2) s. 126-140
HINN Untitled
 
2018
13 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut.
Mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring. Bergens Tidende 2018
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
14 Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Borgen, Jorunn Spord; Gjølme, Egil Galaaen.
Fysisk aktivitet som metode. VG : Verdens gang 2018 s. 33-33
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
15 Moen, Kjersti Mordal; Engelsrud, Gunn; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar Kristian; Borgen, Jorunn Spord.
Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag. Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.. Aftenposten 2018
NORD HINN OSLOMET NIH Untitled
 
16 Moen, Kjersti Mordal; Rugseth, Gro.
Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 s. 154-168
HINN OSLOMET Untitled
 
17 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Brattli, Vidar Hammer.
Når ambisjon møter tradisjon En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn). Elverum: Høgskolen i Innlandet 2018 (ISBN 978-82-8380-026-5) 82 s.
HINN Untitled
 
18 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Gerdin, Gøran; Larsson, Lena; Schenker, Katarina; Philpot, Rod Allan; Smith, Wayne; Linnér, Susanne.
Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts. European Congress on Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-07
HINN Untitled
 
19 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind.
The Changing Room in Physical Education as Cross Roads Between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. Sage Open 2018 s. -
HINN Untitled
 
20 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind.
The Changing-room in Physical Education as Cross Roads between Fields and Curricula: The Experiences of Norwegian Students. European Congress on Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-07
HINN NIH Untitled
 
21 Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal.
Nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget – fra idé til ferdig rapport. Kroppsøvingskonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-08
HINN Untitled
 
2017
22 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet» Skolen endres – debatten uteblir. Bedre Skole 2017 ;Volum 4. s. 21-27
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
23 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal.
Forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 1-4
HINN NIH Untitled
 
24 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal.
Temaredaktørenes innledning. Temanummer om forskning på kroppsøving og idrettsfag i skolen.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 1-4
HINN NIH Untitled
 
25 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen; Løndal, Knut.
Fysisk aktivitet som kollektiv medisinering av elever. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 40-40
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
26 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Prøitz, Tine Sophie.
Workshop om artikkelskriving i kroppsøving og idrettsfag. Kroppsøvingskonferansen 2017: Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN USN NIH Untitled
 
27 Brattli, Vidar Hammer; Moen, Kjersti Mordal.
Survival of the fitness? Hvilket helseperspektiv dominerer blant norske elever og noen mulig konsekvenser for kroppsøvingsfaget?. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN Untitled
 
28 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
EDUHEALTH - Educating for equitable health outcomes in physical education. Sweden, Norway and New Zealand in a Horizon 2020 project.". European Congress on Educational Research; 2017-08-21 - 2017-08-25
HINN Untitled
 
29 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
"Ei mil vid og ein tomme djup"? Ei utforskning av breidde og djupne i norsk kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2017: Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN Untitled
 
30 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Dusjing og dannelse. Nesten alle er nakne. Morgenbladet [Internett] 2017-03-03
HINN NIH Untitled
 
31 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Har det som skjer i garderoben noe med gymtimen å gjøre?. Kroppsøvingskonferansen; Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
HINN NIH Untitled
 
32 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Nakenhet som allmenndanning: Garderobesituasjon og kroppsøving slik norske grunnskoleelever opplever det. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 (1) s. 5-18
HINN Untitled
 
33 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum.
Ungdom er mindre blyge enn vi tror. NRK - Her og nå [Radio] 2017-03-09
HINN NIH Untitled
 
34 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Skille, Eivind Åsrum; Bergstrøm, Ida Irene.
Kidsa klarer fint å dusje nakne sammen etter gymtimen. kjonnsforskning.no [Internett] 2017-03-16
HINN NIH Untitled
 
35 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal.
Praksisopplæring i kroppsøvingslærar- og idrettsutdanningar: 3 utfordringar for framtidig fagutvikling. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 75-87
HINN NIH Untitled
 
36 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
“Ei mil vid og ein tomme djup”? Ei utforsking av breidde og djupne i norsk kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-07-08 - 2017-07-09
HINN OSLOMET Untitled
 
37 Standal, Øyvind Førland; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut.
"Mile wide and inch deep". An appropriate description of Norwegian physical education?. European Congress on Educational Research; 2017-08-21 - 2017-08-25
HINN OSLOMET Untitled
 
2016
38 Bjørke, Lars; Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Teksum, Trude Nordli; Standal, Øyvind Førland.
Kroppsøvingsforskning.no - forskningsblogg.
HINN OSLOMET NIH Untitled
 
39 Erdvik, Irina Burchard; Säfvenbom, Reidar; Husebye, Birgitte Nordahl; Moen, Kjersti Mordal.
Elevers erfaringer med interessebasert kroppsøving: En kvalitativ studie. Kroppsøvingskonferansen; 2016-06-09 - 2016-06-10
HINN HIOF NIH Untitled
 
40 Moen, Kjersti Mordal.
Erfaringer fra gjennomføring av nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøvingsfaget. Forskningsdagene 2016; 2016-09-27 - 2016-09-29
HINN Untitled
 
41 Moen, Kjersti Mordal; Brattli, Vidar.
Bruk garderoben som læringsarena. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 13-13
HINN Untitled
 
42 Moen, Kjersti Mordal; Brattli, Vidar Hammer; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Hagen, Krister.
Tiltaket fysisk aktivitet er ikke kroppsøving. Utdanning 2016 (12) s. 44-44
HINN Untitled
 
43 Moen, Kjersti Mordal; Standal, Øyvind Førland.
Practicum in Physical Education Teacher Education: An Educational Partnership?. Sage Open 2016 s. 1-10
HINN NIH Untitled
 
44 Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Brattli, Vidar Hammer; Møystad, Cathrine Loraas.
La frem nasjonal kartlegging av kroppsøvingsfaget. Unngå fri flyt i garderoben.. Østlendingen [Avis] 2016-09-28
HINN Untitled
 
45 Westlie, Knut; Moen, Kjersti Mordal.
Erfaringer fra gjennomføring av nasjonal kartleggingsundersøkelse på kroppsøvingsfaget. Forskningsdagene 2016; 2016-09-27 - 2016-09-29
HINN Untitled
 
2015
46 Bjørke, Lars; Brattli, Vidar; Moen, Kjersti Mordal.
Status på kroppsøvingsfaget: Et pilotprosjekt i Elverumskolen 5.-10. trinn. Kroppsøvingsfaget i bevegelse; 2015-06-11 - 2105-06-12
HINN Untitled
 
47 Brattli, Vidar; Moen, Kjersti Mordal.
Kroppsøving og folkehelse. I: Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok. Oplandske Bokforlag 2015 ISBN 9788275182324. s. 125-140
HINN Untitled
 
48 Frenning, Ingrid; Moen, Kjersti Mordal.
Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen. Fou i praksis: Snipp - snapp - snute danning er ute; 2015-04-09 - 2015-04-10
HINN UiT Untitled
 
49 Green, Kenneth Stanley; Thurston, Miranda; Vaage, Odd Frank; Moen, Kjersti Mordal.
Girls, young women and sport in Norway: a case of sporting convergence amid favourable socio-economic circumstances. International Journal of Sport Policy and Politics 2015 ;Volum 7.(4) s. 531-550
HINN SSB Untitled
 
50 Løberg, Anne Kari; Moen, Kjersti Mordal.
Ny forskningsrapport: For mye ballspill i kroppsøving.. NRKP1/.no/ho [Internett] 2015-09-18
HINN Untitled
 
    Vis neste liste