Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 108 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Gilje, Nils.
Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn".. I: Sensitive Objects - Affect and Material Culture. Nordic Academic Press 2016 ISBN 9789187675669. s. 31-55
UiB Untitled
 
2 Gilje, Nils.
Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 81-107
UiB Untitled
 
2015
3 Gilje, Nils.
Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 ;Volum 32.(4) s. 317-328
UiB Untitled
 
2014
4 Bjorli, Trond.
Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotograden Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca 1900-1910. : University of Bergen 2014 (ISBN 978-82-308-2793-2)
UiB Untitled
 
5 Gilje, Nils.
Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-101-1. s. 167-194
UiB Untitled
 
6 Gilje, Nils.
Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volum 31.(3) s. 319-334
UiB Untitled
 
7 Gilje, Nils.
Prestene. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 412-450
UiB Untitled
 
8 Gilje, Nils.
Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. I: Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Vidarforlaget AS 2014 ISBN 978-82-7990-270-6. s. 239-285
UiB Untitled
 
2013
9 Gilje, Nils.
Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 665-698
UiB Untitled
 
10 Gilje, Nils.
Martin Heidegger og nasjonalsosialismen – Der Führer og hans folk. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 636-665
UiB Untitled
 
11 Gilje, Nils.
Max Weber – modernitet, rasjonalitet og karismatisk politikk. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 585-613
UiB Untitled
 
12 Gilje, Nils.
Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. I: Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S 2013 ISBN 978-82-8265-071-7. s. 282-303
UiB Untitled
 
13 Gilje, Nils.
Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). I: Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7. s. 307-313
UiB Untitled
 
14 Gilje, Nils.
Thomas Hobbes – naturrett, samfunnskontrakt og stat. I: Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1. s. 312-342
UiB Untitled
 
2011
15 Dale, Erling Lars; Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi.
Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Akademisk 2011 (ISBN 978-82-02-34509-9) 250 s.
UiB UiO Untitled
 
16 Gilje, Nils.
Epistemisk drift og vitenskapens etos - vitenskapsteoretiske utfordringer i akademia. I: Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-35942-3. s. 91-111
UiB Untitled
 
17 Gilje, Nils.
Magi og "avfortrylling av verden" : Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2011 ;Volum 23.(3) s. 57-69
UiB Untitled
 
18 Gilje, Nils.
Moderne frihet og maktens grenser. I: Statsmaktens grenser - en avhandling om deres begrunnelse og nærmere utstrekning. Unipub forlag 2011 ISBN 9788274775206. s. 203-222
UiB Untitled
 
19 Gilje, Nils.
"Saa ere nu saadanne Billedstytter døde træ oc stene" : billedstriden i Bergen 1568-1572. Tidsskrift for kulturforskning 2011 ;Volum 10.(2/3) s. 73-83
UiB Untitled
 
20 Gilje, Nils.
Testing av hypoteser. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01843-0. s. 197-219-
UiB Untitled
 
21 Molander, Anders; Gilje, Nils.
Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 (2) s. 205-208
OSLOMET UiB Untitled
 
2010
22 Holm, Magnus; Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils.
"Førti år og fjorten språk". NFF-bulletin 2010 ;Volum 24.(1) s. 3-
UiB Untitled
 
23 Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils.
Felsefe tarihi. Baku: Alatoran 2010 582 s.
UiB Untitled
 
24 Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils.
"Une histoire de la philosophie occidentale" Ouvrage traduit par Jean-Luc Gautero, Angélique Merklen, Jacqueline Boniface. Editions Hermann 2010 (ISBN 978-2-7056-7007-8) 742 s.
UiB Untitled
 
2009
25 Brunvoll, Arve; Bringeland, Hans; Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar.
Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01494-4) 200 s.
NLAH UiB Untitled
 
26 Gilje, Nils.
Anders Molander og Lars Inge Terum: Profesjonsstudier. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ;Volum 12.(4) s. 294-297
UiB Untitled
 
27 Gilje, Nils.
Det paradisiske panoptikon Ole Hallesby om lykken i det hinsidige. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2009 ;Volum 21.(1) s. 69-81
UiB Untitled
 
28 Gilje, Nils.
Filosofisk teologi og religiøs erfaring : et kantiansk perspektiv. I: Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01494-4. s. 60-75
UiB Untitled
 
2008
29 Gilje, Nils.
Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. I: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus 2008 ISBN 978-82-304-0036-4. s. 141-159
UiB Untitled
 
30 Gilje, Nils.
Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for kulturforskning 2008 ;Volum 7.(1) s. 65-
UiB Untitled
 
31 Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø 2008 (aug.08)
NORD UiB Untitled
 
2007
32 Gilje, Nils.
Apartheidideologi og materiell kultur en analyse av Voortrekkermonumentet i Pretoria. Tidsskrift for kulturforskning 2007 ;Volum 6.(1/2) s. 5-25
UiB Untitled
 
33 Gilje, Nils.
Ascona - annerledesstedet ved Lago Maggiore. En studie av alternativkulturen på begynnelsen av 1900-tallet. I: Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0669-8. s. 86-112
UiB Untitled
 
34 Gilje, Nils.
Nicolò Machiavelli - en idéhistorisk gåte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2007 ;Volum 19.(1) s. 109-111
UiB Untitled
 
35 Gilje, Nils; Grimen, Harald.
Discursive Modernity - Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-01189-9) 261 s.
UiB Untitled
 
36 ; Nilssen, Åse.
Møteplassen - relasjoner i endring. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
37 Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar.
Filosofihistorie. 8. utg. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-01170-7) 520 s.
UiB Untitled
 
38 ; Solem, Rigmor.
Friluftsliv i Tatrafjella og Jotunheimen. Ei analyse av nokre sider ved friluftslivet i seinmoderne samfunn. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
39 Møllersen, Aase; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Aksjonsforskning i sykehjem - Nærhet og distanseproblematikk. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø 2007 (feb.07)
NORD UiB Untitled
 
40 Nerdal, Lisbeth Karin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Livsverdens betydning i forskning på funksjonshemmede Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø 2007 (2)
NORD UiB Untitled
 
41 Orset, Ann Karin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Høgskolen i Bodø: Handelshøgskolen i Bodø 2007 24 s.
NORD UiB Untitled
 
42 Selberg, Torunn; Gilje, Nils.
Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0669-8) 178 s.
UiB Untitled
 
43 Valle, Anne Marit; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig.
Working Paper No. 2/2007 Vitenskapelige essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Høgskolen i Bodø: Handelshøgskolen, Høgskolen i Bodø 2007 (feb.07)
NORD UiB Untitled
 
2006
44 Gilje, Nils.
Apartheid, Afrikaaner Monuments and Religion. The 10th ISSEI Conference: The European Mind. Narrative and Identity; 2006-07-24 - 2006-07-29
UiB Untitled
 
45 Gilje, Nils.
Apartheid og monumenter - Laager-mentaliteten blant hvite i Sør-Afrika. Alternativt fagseminar; 2006-04-03 - 2006-04-04
UiB Untitled
 
46 Gilje, Nils.
Boerkulturen og dens monumenter - en kritisk analyse. Den 30. Nordiska etnolog och folkloristkongressen; 2006-06-14 - 2006-06-17
UiB Untitled
 
47 Gilje, Nils.
Contested Cencepts of Knowledge. International Conference with Michael Young in Bergen; 2006-05-15 - 2006-05-16
UiB Untitled
 
48 Gilje, Nils.
Fra sosiokulturell teori til sosial konstruktivisme. Kinnskapsformer i pedagogikken; 2006-06-08 - 2006-06-09
UiB Untitled
 
49 Gilje, Nils.
Hekseforfølgelsene i Norge - hva kan vi lære?. Filosofisk bokkafé i Kristiansand; 2006-02-22 - 2006-02-22
UiB Untitled
 
50 Gilje, Nils.
Helvete - plassen i teologi og politikk. Nordisk kongress i idéhistorie i Oslo; 2006-08-11 - 2006-08-13
UiB Untitled
 
    Vis neste liste