Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Norskfaglege perspektiv på desinformasjon. DEMBRA-kurs; 2021-02-25 - 2021-02-25
HVL Untitled
 
2 Lilland, Inger Elin; Hauge, Kjellrun Hiis; Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Hvordan kan matematikk- og norskfaget bidra til kritisk demokratisk danning?. Medborgerskapsdagene; 2021-02-03 - 2021-02-03
HVL Untitled
 
2020
3 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Argumentasjonsanalyse. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 176-199
HVL Untitled
 
4 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Falske nyhende i eit argumentasjonsperspektiv. DEMBRA-kurs; 2020-02-18 - 2020-02-18
HVL Untitled
 
5 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Kvifor skal vi lære om kristendom? https://blogg.forskning.no/religion-og-kulturmoter/kvifor-skal-vi-laere-om-kristendom/1636544. Forskning.no 2020
HVL Untitled
 
6 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege.
Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget. Nordic Journal of Literacy Research 2020 ;Volum 6.(1) s. 107-125
HVL Untitled
 
2019
7 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
8 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Argumentasjon som problemløysing eller resonnement. NNMF7 Morsmålet som fag og forskingsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
9 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Demokratisk danning med vekt på elevars munnlege og retoriske kompetanse. Humanistisk skolesamarbeid; 2019-12-06 - 2019-12-06
HVL Untitled
 
10 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Elevars diskursive posisjonering i debatt. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 112-130
HVL Untitled
 
11 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Flytende frykt. Retoriske perspektiver. DEMBRA-kurs; 2019-01-10 - 2019-01-10
HVL Untitled
 
12 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Klasseromsdebatt. Om å ruste elevar til demokratisk deltaking. Språkprat 2019
HVL Untitled
 
13 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege.
Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget. Morsmål, nynorsk og skriftspråkutvikling; 2019-08-30 - 2019-08-30
HVL Untitled
 
14 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege.
Reflekterande skriving i KRLE-faget. Foredrag; 2019-12-10 - 2019-12-10
HVL Untitled
 
15 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege; Aske, Jorunn.
Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget. SkrivLes!; 2019-05-07 - 2019-05-09
HVL Untitled
 
16 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Rangnes, Toril Eskeland.
Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031637) 228 s.
HVL Untitled
 
17 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Rangnes, Toril Eskeland.
Redaktørenes forord. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637.
HVL Untitled
 
18 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Rangnes, Toril Eskeland; Werler, Tobias Christoph.
Demokratisk danning i skole og undervisning. I: Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031637. s. 15-33
HVL Untitled
 
19 Hauge, Kjellrun Hiis; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Lilland, Inger Elin; Kacerja, Suela; Brekkhus, Åshild Berg; Werler, Tobias Christoph.
Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 50-59
HVL Untitled
 
20 Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Kacerja, Suela; Brekkhus, Åshild Berg; Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Fake news. Dembra konferanse. Utenforskap og medborgerskap.Myndiggjøring som redskap mot ekskludering og hat; 2019-03-13 - 2019-03-14
HVL Untitled
 
21 Lilland, Inger Elin; Hauge, Kjellrun Hiis; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Brekkhus, Åshild Berg.
Fake news og kritisk danning. Bærekraftkonferansen 2019 ved HVL- Sogndal; 2019-04-25 - 2019-04-26
HVL Untitled
 
2018
22 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Akademisk skriving for videregående skole. Planleggingsdag St. Paul gymnas; 2018-08-15 - 2018-08-15
HVL Untitled
 
23 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Elevers posisjonering i debatt. En språkvitenskapelig inngang til demokratisk danning i skolen. Forum för textforskning (FoT) 13; 2018-06-07 - 2018-06-08
HVL Untitled
 
24 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Flytende frykt. Et norskfaglig perspektiv. DEMBRA-kurs; 2018-01-18 - 2018-01-18
HVL Untitled
 
25 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Kva vil vi med akademisk skriving i lærarutdanninga?. Seminar om akademisk skriving; 2018-03-01 - 2018-03-02
HVL Untitled
 
26 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Tekstperspektivet i skriveopplæringa. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. s. 13-35
HVL Untitled
 
27 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Unge retorar i Lofoten: Ein Toulmin-inspirert argumentasjonsanalyse av ein klasseromsdebatt. Sakprosa 2018 ;Volum 10.(3) s. 1-34
HVL Untitled
 
28 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege.
Argumenterande sakprega skriving. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. s. 68-88
HVL Untitled
 
29 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Røskeland, Marianne.
Å skrive forteljande tekst. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. s. 51-67
HVL Untitled
 
30 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild.
Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 (ISBN 978-82-521-9567-5) 260 s.
HVL Untitled
 
31 Rønning, Morten; Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Samanheng i tekst. I: Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget 2018 ISBN 978-82-521-9567-5. s. 199-216
HVL Untitled
 
2017
32 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Flytende frykt. Toulmin-modellen som redskap. Kurset Flytende frykt i regi av Raftostiftelsen; 2017-01-18 - 2017-01-18
HVL Untitled
 
2016
33 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Akademisk skriving i profesjonsutdanningar. Innlegg på konferansen Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning; 2016-11-10 - 2016-11-11
HVL Untitled
 
34 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Lived Democracy in the Classroom: Young Rhetors on Oil Exploitation in Lofoten. The 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction; 2016-11-23 - 2016-11-25
HVL Untitled
 
35 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Ungdomsskuleelevars førestilingar om framtida. Utforskande argumentasjon i ein klasseromsdebatt om oljeutvinning i Lofoten. Fagforum; 2016-12-16 - 2016-12-16
HVL Untitled
 
36 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Hauge, Kjellrun Hiis; Johnsen-Høines, Marit; Rangnes, Toril Eskeland.
Klasseromsdebatt som danningsarena. Norsklæreren 2016 (4) s. 38-43
HVL Untitled
 
37 Breivega, Kjersti Rongen; Johansen, Sunniva P..
Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?. Norsklæreren 2016 (2) s. 50-62
HVL UiB Untitled
 
38 Breivega, Kjersti Rongen; Johansen, Sunniva P..
"Norskeksamen - en skandale!". Bergens Tidende 2016
HVL UiB Untitled
 
2015
39 Breivega, Kjersti Rongen.
Argumentasjonsstrategiar i klasserommet. FOU-konferansen på AL. Lærerprofesjonens mangfold og muligheter; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
40 Breivega, Kjersti Rongen.
Dialectical features in students' discussions on oil exploitation. Innlegg på seminaret Lived Democracy & Education; 2015-10-08 - 2015-10-09
HVL Untitled
 
41 Breivega, Kjersti Rongen.
Forskarsubjektet i akademiske tekstar. Forskingsfrokost; 2015-10-01 - 2015-10-01
HVL Untitled
 
2014
42 Breivega, Kjersti Rongen.
Andreopposisjon på Eli Bjørhusdals avhandling Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005. Disputas; 2014-09-12 - 2014-09-12
HVL Untitled
 
43 Breivega, Kjersti Rongen.
Om ulike tilnærmingar til argumentasjon. Tekstteoretiske og didaktiske perspektiv. Forskargruppe i nordisk språk; 2014-11-06 - 2014-11-06
UiB Untitled
 
44 Breivega, Kjersti Rongen.
Student summary writing & argumentation. GAL conference; 2014-09-16 - 2014-09-19
HVL Untitled
 
2013
45 Breivega, Kjersti Rongen.
Eksamen i norsk skriftleg. Seminar med norsklærarar ved Bergen Private Gymnas og Akademiet; 2013-05-14 - 2013-05-14
UiB Untitled
 
2004
46 Breivega, Kjersti Rongen.
Melding av Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok. LexicoNordica 2004 ;Volum 11. s. 203-209
UiB Untitled
 
2003
47 Breivega, Kjersti Rongen.
Vitskaplege argumentasjonsstrategiar. Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar (doktorgradsavhandling). Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 2003 (ISBN 82-90954-23-9) 271 s.
UiB Untitled
 
2002
48 Bjørneset, Tove; Sørensen, Sindre; Meurer, Paul; Breivega, Kjersti Rongen.
Illustrert nettbasert bokmålsordbok. Utdanningsdirektoratet Bergen 2002
NORCE UiB Untitled
 
49 Breivega, Kjersti Rongen; Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti.
Traces of self and others in research articles. A comparative pilot study of English, French and Norwegian research articles in medicine, economics and linguistics. International Journal of Applied Linguistics 2002 ;Volum 12.(2) s. 218-239
NHH UiB Untitled
 
2001
50 Breivega, Kjersti Rongen.
Enonsiativ forankring av argumenterande tekststrukturar. I: Fire blikk på sakprosaen. Teori og praktisk analyse. Universitetet i Oslo: Norsk sakprosa 2001 s. 83-116
UiB Untitled
 
    Vis neste liste