Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Iden, Jon; Kaarbøe, Katarina; Nyholt, Enja Henriette; Egenæs, Oda Wågsæther.
Hva driver en digital transformasjon og hva leder den til.. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2019
NHH Untitled
 
2018
2 Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita.
Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018 (06) s. 16-26
NHH SNF Untitled
 
2017
3 Bourmistrov, Anatoli; Helle, Grete; Kaarbøe, Katarina.
Kreativ tenkning eller intelligent maskin? Bruk av scenarioer i ulike bransjer i Norge. Praktisk økonomi & finans 2017 ;Volum 33.(1) s. 69-85
NORD NHH Untitled
 
4 Bourmistrov, Anatoli; Kaarbøe, Katarina.
Tensions in managerial attention in a company in crisis: How tightening budget control resulted in discomfort zones for line managers. Journal of Accounting and Organizational Change 2017 ;Volum 13.(2) s. 239-261
NORD NHH Untitled
 
5 Kaarbøe, Katarina.
Kollisjoner mellom ulike normer og verdier. I: Verdibevisst ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202553777.
NHH Untitled
 
6 Kaarbøe, Katarina; Meidell, Anita; Bjørnenak, Trond.
Seks lærdommer - mot en mer dynamisk virksomhetsstyring. I: Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021271. s. 75-89
NHH SNF Untitled
 
7 Meidell, Anita; Kaarbøe, Katarina.
How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization - A field study of a large, global oil and gas company. The British Accounting Review 2017 ;Volum 49.(1) s. 39-55
NHH Untitled
 
2016
8 Kaarbøe, Katarina; Robbestad, Anne Isabelle.
The valuation of fixed assets in Norwegian health care: an account of change agent struggle. Journal of Accounting and Organizational Change 2016 ;Volum 12.(3) s. 386-407
HVL NHH Untitled
 
2015
9 Gulbrandsen, Erlend Aas; Jørgensen, Sveinung; Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Developing Management Control Systems for Sustainable Business Models. Beta 2015 ;Volum 29.(1) s. 10-25
HINN NHH Untitled
 
10 Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes.
Innovation in Business Models and Management Control Systems: Introduction to the Special Issue. Beta 2015 ;Volum 29.(1) s. 6-9
NHH Untitled
 
11 Meidell, Anita; Kaarbøe, Katarina; Aven, Eyvind.
Enterprise Risk Management i Statoil : en balansegang mellom evolusjonære og revolusjonære faser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volum 18.(8) s. 19-28
NHH Untitled
 
2014
12 Kaarbøe, Katarina; Andvik, Christian Eide; Meidell, Anita.
Enterprise risk management practices : what are the drivers for differences?. I: Accounting, management control and institutional development. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-44483-9. s. 157-171
NHH Untitled
 
2013
13 Bjørnenak, Trond; Samuelson, Lars; Østergren, Katarina.
Ettårsstyrning. I: Controllerhandboken. Liber 2013 ISBN 978-91-47-09908-5. s. 421-469
NHH Untitled
 
14 Bourmistrov, Anatoli; Kaarbøe, Katarina.
From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying "beyond budgeting" ideas. Management Accounting Research 2013 ;Volum 24.(3) s. 196-211
NORD NHH Untitled
 
15 Bourmistrov, Anatoli; Kaarbøe, Katarina.
The planning-regime concept and its application to three examples of organizational budgeting. I: Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978 1 78254 453 1. s. 163-184
NORD NHH Untitled
 
16 Kaarbøe, Katarina; Gooderham, Paul N.; Nørreklit, Hanne.
Control and autonomy – management challenges and tensions. I: Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978 1 78254 453 1. s. 1-8
NHH Untitled
 
17 Kaarbøe, Katarina; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Andvik, Christian Eide; Meidell, Anita.
Enterprise Risk Management : utfordringer med ERM-designen?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volum 16.(6) s. 37-40
NHH Untitled
 
18 Kaarbøe, Katarina; Stensaker, Inger G.; Malmi, Teemu.
Putting Beyond Budgeting ideas into practice. I: Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978 1 78254 453 1. s. 92-113
NHH Untitled
 
19 Nørreklit, Hanne; Kaarbøe, Katarina.
A new way of being a controller – from bellboy to actor. I: Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978 1 78254 453 1. s. 114-138
NHH Untitled
 
20 Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond.
Beyond Budgeting - former, drivere og løsningar. I: Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s. 223-239
NHH Untitled
 
2012
21 Kaarbøe, Katarina; Bjørnenak, Trond.
The dynamics of management accounting and control systems. I: The Routledge Companion to Cost Management. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-59247-5. s. 163-173
NHH Untitled
 
22 Pettersen, Inger Johanne; Nyland, Kari; Kaarbøe, Katarina.
Governance and the functions of boards An empirical study of hospital boards in Norway. Health Policy 2012 ;Volum 107.(2-3) s. 269-275
NHH NTNU Untitled
 
2011
23 Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina.
Dynamiske styringssystemer - hva er det?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 (5) s. 22-30
NHH Untitled
 
24 Kaarbøe, Katarina; Stensaker, Inger G..
Management Control without Budgets: A Field Study of 'Beyond Budgeting' in Practice. European Accounting Review 2011 ;Volum 20.(1) s. 149-181
NHH Untitled
 
2010
25 Johanson, Bjørn Daniel; Østergren, Katarina.
The Movement Toward Independent Directors on Boards: A Comparative Analysis of Sweden and the UK. Corporate governance: An International Review 2010 ;Volum 18.(6) s. 527-539
NHH Untitled
 
26 Østergren, Katarina; Winblad, Ulrika; Vrangbæk, Karsten.
Do the waiting-time guarantees in the Scandinavian countries empower patients?. International Journal of Public Sector Management 2010 ;Volum 23.(4) s. 353-363
NHH Untitled
 
2009
27 Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina.
Kapitalkostnader i helseforetakene - relevant styringsinformasjon?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5. s. 265-282
NHH NTNU Untitled
 
28 Nyland, Kari; Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Østergren, Katarina.
Same reform- different practices? How regional health enterprises adjust to management control reforms. Journal of Accounting and Organizational Change 2009 ;Volum 5.(1) s. 35-61
NHH NTNU Untitled
 
29 Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina.
Hvilken funksjon har de lokale helseforetaksstyrene?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5. s. 239-264
NHH NTNU Untitled
 
30 Østergren, Katarina.
Management control practices and clinician managers: the case of Norwegian health sector. Financial Accountability and Management 2009 ;Volum 25.(2) s. 167-195
Untitled
 
31 Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari.
Kapitalkostnader i helseforetak - relevant styringsinformasjon?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5.
SINTEF Untitled
 
32 Østergren, Katarina; Nyland, Kari.
Hvilken funksjon har de lokale helseforetaksstyrene?. I: Et helsevesen uten grenser. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30716-5.
SINTEF Untitled
 
33 Østergren, Katarina; Stensaker, Inger.
Strategic Responses to the Quality Reform. A comparative study of changes in Norwegian. I: Managing Change in Public Services: International Cases, Issues and Challenges. Routledge 2009
NHH Untitled
 
34 Østergren, Katarina; Stensaker, Inger.
Strategic Responses to the Quality Reform. A comparative study of changes in Norwegian higher education. I: Managing Organizational Change in Public Services: International Issues, Challenges and Cases. Routledge 2009 ISBN 9780415467582.
NHH Untitled
 
2008
35 Østergren, Katarina.
Hybride styrings- og ledelsesformer ved universitetene - skaper det nye utfordringer?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2008 ;Volum 11.(4) s. 46-65
NHH Untitled
 
36 Østergren, Katarina; Grønnevet, Gorm.
Er budsjettstyring god økonomistyring?. Praktisk økonomi & finans 2008 ;Volum 25.(4)
NHH Untitled
 
2007
37 Birk, H.O.; Vrangbæk, Karsten; Winblad, U; Østergren, Katarina.
Patioents' reactions to hospital choice in Norway, Denmark and Sweden. Health Economics, Policy and Law 2007 ;Volum 2. s. 125-152
NORCE Untitled
 
38 Kaarbøe, Oddvar M.; Østergren, Katarina; Danishevski, Kirill; Boni, Silvia.
The process of implementing decentralization. I: Decentralization in health care. Open University Press 2007 s. 225-245
NHH UiB Untitled
 
39 Østergren, Katarina.
Patients' reactions to hospital choice in Norway, Denmark and Sweden. Health Economics, Policy and Law 2007 ;Volum 2.(2) s. 125-152
NHH Untitled
 
2006
40 Bleiklie, Ivar; Tjomsland, Marit; Østergren, Katarina.
Ledelse og styringsformer ved universiteter og høyskoler. I: Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Oslo: NIFUSTEP-Rokkansenteret-NFR 2006 s. 119-139
NORCE UiB Untitled
 
41 Østergren, Katarina.
The Institutional construction of consumerism - A study of implementing quality indicators. Financial Accountability and Management 2006 ;Volum 22.(2) s. 179-205
NHH Untitled
 
42 Østergren, Katarina; Vrangbæk, Karsten.
Patient empowerment and the introduction of hospital choice in Denmark and Norway. Health Economics 2006 ;Volum 1.(4) s. 371-394
NHH Untitled
 
2005
43 Østergren, Katarina.
Global Standards as a Governance Form - Implementing the Quality reform in Norwegian Higher Education Sector. I: T Halvorsen, G Mathisen (eds): Identity formation or knowledge shopping - Education and research in the new globality. : 2005
NHH Untitled
 
44 Østergren, Katarina; Reisæter, G S Dahl.
Koordinering i psykiatrien - et grenseflateproblem. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 ;Volum 125.(Årg. 125, nr 20) s. 2821-2822
NHH Untitled
 
2002
45 Østergren, Katarina; Huzzard, Tony.
When norms collide:Learning under organizational hypocrisy. British Journal of Management 2002 ;Volum 13. s. 47-59
NORCE Untitled
 
2001
46 Kaarbøe, Oddvar Martin; Østergren, Katarina.
Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet. I: Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 82-02-21247-2. s. 201-220
NORCE UiB Untitled
 
47 Østergren, Katarina; Sahlin-Andersson, Kerstin.
När logiker kolliderar - lärande och strategiska dilemman i heterogena organisationer. I: Lärande Dilemman. Studentlitteratur AB 2001
NORCE Untitled
 
2000
48 Østergren, Katarina; Eskerød, Pernille.
Standardizing Project Work. International Project Management Journal 2000 ;Volum 6. s. 34-39
NORCE Untitled
 
49 Østergren, Katarina; Huemer, Lars.
Strategic Change and Organisational Learning in Two `Swedish´ Construction Firms. Construction Management and Economics 2000 ;Volum 18. s. 635-642
NORCE Untitled
 
1999
50 Østergren, Katarina; Huemer, Lars.
Strategic thinking in the swedish construction industry. Strategic Change 1999 ;Volum 8.(8) s. 445-457
BI Untitled
 
    Vis neste liste