Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2004
1 Lien, Renate Storetvedt; Taksdal, Arnhild.
Integrering av kjønnsperspektiv i offentlig tjenesteproduksjon og planlegging. Bergen: Rokkansenteret 2004 62 s. Rokkansenteret Working Papers(8)
NORCE Untitled
 
2002
2 Taksdal, Arnhild; Lien, Renate Storetvedt; Lædre, Bjørg.
Kvalitetsutvikling - et spørsmål om kjønn?. Storbyforskningens dag; 2002-11-12
NORCE Untitled
 
2000
3 Lien, Renate Storetvedt; Nilssen, Even.
Bruk av tvang i behandlingen av voksne rusmiddelmisbrukere. Bergen: SEFOS - Senter for samfunnsforskning 2000 SEFOS Notat(3)
NORCE Untitled
 
4 Nilssen, Even; Lien, Renate Storetvedt.
Omsorg eller integritetskrenkelse? Om barnevernarbeidernes syn på bruk av tvang overfor unge rusmiddelmisbrukere. Tidsskrift for velferdsforskning 2000 ;Volum 3.(2)
NORCE Untitled
 
1999
5 Lien, Renate Storetvedt.
Fylkesnemndas behandling av russaker etter § 4-24 i barneverntjenesteloven. Bergen: Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1999 63 s. SEFOS Notat(4)
UiB Untitled
 
6 Lien, Renate Storetvedt; Nilssen, Even; Næss, Sturle.
Rettsliggjøringen av barnevernet - til barnets eller foreldrenes beste?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1999 ;Volum 22.(4) s. 7-23
UiB Untitled
 
7 Nilssen, Even; Lien, Renate Storetvedt.
Individual rights and collective obligation. Compulsory intervention towards substance abusers in Norwegian social law. International Journal of Social Welfare 1999 ;Volum 8. s. 181-192
UiB Untitled