Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Baraldsnes, Andre; Baraldsnes, Dziuginta.
Comparing socio-economic and cultural considerations, in implementing an anti-bullying programme in Lithuanian and Norwegian schools. World Anti-Bullying Forum 2019; 2019-06-03 - 2019-06-06
HVL NORCE Untitled
 
2018
2 Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn; Breivik, Kyrre.
Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018 ;Volum 55.(2) s. 107-111
NORCE RBUP-ØS Untitled
 
2016
3 Olweus, Dan; Baraldsnes, Andre.
Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854. s. 57-80
NORCE Untitled
 
2014
4 Baraldsnes, Andre.
The Norwegian Wood, which quality ?. IBPA conference, San Diego 15.17 november 2014; 2014-11-15 - 2014-11-15
NORCE Untitled
 
5 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Faglig foredrag, Nettverk for instruktører. Nettverk for Olweus instruktører; 2014-04-28 - 2014-04-28
NORCE Untitled
 
6 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Faglig foredrag, Nettverk for Olweusinstruktører. Nettverk for instruktører; 2014-05-27 - 2014-05-27
NORCE Untitled
 
7 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Tverfaglig innsats mot mobbing i skolen, Askøy 3 samling. Faglige foredrag; 2014-02-12 - 2014-02-12
NORCE Untitled
 
8 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Tverrfaglig innsats mot mobbing i skolen Askøy Samling 4. Faglig samling for lærere og helsesøstre; 2014-04-02 - 2014-04-02
NORCE Untitled
 
9 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein; Skogstrand, Anita.
Olweusprogrammet. Nasjonalt nettverk. Nasjonalt nettverk; 2014-10-21 - 2014-10-21
NORCE Untitled
 
10 Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein; Skogstrand, Anita.
Tverrfaglig innsats mot mobbing i skolen. Pilotprosjekt; 2014-02-06 - 2014-02-06
NORCE Untitled
 
11 Breivik, Kyrre; Baraldsnes, Andre.
Evaluering av Olweusprogrammets effekter 8 mnd etter implementering ved den nye satsingen mot mobbing i Bergen. Undervisningsdager for instruktører ved Bergensprosjektet; 2014-09-19 - 2014-09-19
NORCE Untitled
 
12 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Nettverk for Olweusinstruktører. Nettverk; 2014-04-08 - 2014-04-08
NORCE Untitled
 
13 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Olweusprogrammet. Instruktør 2 opplæring. Andre samling. Instruktør 2 opplæring; 2014-12-03 - 2014-12-05
NORCE Untitled
 
14 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Olweusprogrammet. Instruktør 2 opplæring. Første samling. Instruktør 2 opplæring; 2014-09-15 - 2014-09-17
NORCE Untitled
 
15 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Olweusprogrammet Instruktøropplæring. Instruktøropplæring; 2014-03-20 - 2014-03-21
NORCE Untitled
 
16 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Olweusprogrammet. Instruktøropplæring. Samling 6. Instruktøropplæring; 2014-11-04 - 2014-11-05
NORCE Untitled
 
17 Skogstrand, Anita; Baraldsnes, Andre; Gorseth, Stein.
Olweusprogrammet. Instruktørsamling 5. Instruktøropplæring; 2014-09-19 - 2014-09-19
NORCE Untitled
 
2013
18 Breivik, Kyrre; Baraldsnes, Andre.
Digital mobbing og trakassering av barn og unge. Digital Kjærestevold; 2013-09-09 - 2013-09-09
NORCE Untitled
 
2012
19 Baraldsnes, Andre.
Hva gjør du dersom barnet ditt er involvert i mobbing. Verdensdagen for barns psykiske helse 2012; 2012-10-03 - 2012-10-03
NORCE Untitled
 
2011
20 Baraldsnes, Andre; Breivik, Kyrre.
Mobbing og læringsmiljø. Høstkonferansen 2011; 2011-11-28 - 2011-11-29
NORCE Untitled