Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Myklebust, Ingunn Elise.
Føler seg overkøyrd av byråkratiet. -Dette råkar jo heilt vanlege folk.. Kvinneheringen [Avis] 2021-05-14
UiB Untitled
 
2 Myklebust, Ingunn Elise.
H-2021-662-A, Ulvedommen. Tolking av avvegingsnormer i lov og forskrift i lys av Bernkonvensjonen.. Panelsamtale om ulvefellingssaka; 2021-05-20 - 2021-05-20
UiB Untitled
 
3 Myklebust, Ingunn Elise.
Kva for troll møter du? Kva våpen har du? Korleis skal du slåss?. Workshop om metode og miljørett; 2021-05-11 - 2021-05-11
UiB Untitled
 
4 Myklebust, Ingunn Elise.
Vindkraft i motvind? Målkonfliktar, makt og prosess. Workshop om vindkraft; 2021-04-23 - 2021-04-23
UiB Untitled
 
5 Myklebust, Ingunn Elise.
Vindkraft på land. Vindkraft- redning eller mareritt, Day Zero, SDG -festival of sustainable thinking; 2021-02-10 - 2021-02-10
UiB Untitled
 
6 Myklebust, Ingunn Elise; Reusch, Marianne.
Arealforvaltning som balansekunst. www-planogbygningsrett.no [Internett] 2021-05-27
UiB Untitled
 
7 Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland.
Det lovforslaget som er fremja, gjev ikkje ei god rettsleg handterig av kvepsebolet i plan- og bygningslova; dispensasjonssaker. Bergens Arbeiderblad (BA) 2021
UiB Untitled
 
8 Schütz, Sigrid Eskeland; Myklebust, Ingunn Elise; Bernt, Jan Fridthjof.
Klimadommen - ein samtale. Lærernes dag 2021; 2021-01-29 - 2021-01-29
UiB Untitled
 
2020
9 Myklebust, Ingunn Elise.
Eigedomsrett i sjø. Juridisk forum - Strategi for sjøfronten i Bergen; 2020-08-27 - 2020-08-27
UiB Untitled
 
10 Myklebust, Ingunn Elise.
Ekspropriasjon på Møllendal. Bergens Avisen [Avis] 2020-01-15
UiB Untitled
 
11 Myklebust, Ingunn Elise.
Omkamp om dispenasjon. Webinar; 2020-05-08 - 2020-05-08
UiB Untitled
 
12 Myklebust, Ingunn Elise.
Presentasjon av klimaforskning på urban byutvikling. Seminar; 2020-09-22 - 2020-09-22
UiB Untitled
 
13 Myklebust, Ingunn Elise.
Rettslege rammer - kva er juss og kva er politikk?. Webinar om strandsona; 2020-09-23 - 2020-09-23
UiB Untitled
 
14 Myklebust, Ingunn Elise.
Sterke aktørar og retten - kva for side skal ein stille seg på?. David Doblet seminar 2020; 2020-03-05 - 2020-03-06
UiB Untitled
 
15 Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland.
Omkamp om dipensasjon. Kommunal rapport 2020
UiB Untitled
 
16 Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland.
Rammer for ein god oppvekst - korleis skal plan- og bygningslova sikre "barnets beste"?. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 421-439
UiB Untitled
 
17 Schütz, Sigrid Eskeland; Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland.
Klimasøksmålet, og følgjer for plan- og bygningsretten. Planjuridisk juleverkstad; 2020-12-07 - 2020-12-07
UiB Untitled
 
2019
18 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway. PlanNord; 2019-08-22 - 2019-08-23
UiB NMBU Untitled
 
19 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?. Havrettsklubb; 2019-05-21 - 2019-05-21
NMBU UiB Untitled
 
20 Hauge, Katrine Broch; Myklebust, Ingunn Elise.
Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?. Havbruksrettsklubb; 2019-05-21 - 2019-05-21
UiB UiO Untitled
 
21 Myklebust, Ingunn Elise.
Handlerommet for skjønn i plan- og byggjesaker. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. s. 279-314
UiB Untitled
 
22 Myklebust, Ingunn Elise.
Nasjonal og kommunal styring. GOVLAND. (Legal governance in land use planning.) Særleg om klageinstansen sin kompetanse ved overprøving av forvaltningsskjønnet i saker etter plan- og bygningslova.. Landskonferansen i plan- og bygningsrett; 2019-09-11 - 2019-09-13
UiB Untitled
 
23 Myklebust, Ingunn Elise.
Presentasjon av forsking og aktuelle problemstillingar i plan- og bygningsrett, GOVLAND og PLANCOAST. Om arealbrukskategorier, føresegner og byggjeforbodet i 100-metersbeltet.. Gjesteførelesing for Høgskulen i Volda for studentar og inviterte sakshandsamarar i fylket; 2019-02-22 - 2019-02-22
UiB Untitled
 
24 Myklebust, Ingunn Elise.
Presentation of the GOVLAND project (Legal governance in land use planning). The Law of the Sea - Challenges and research response; 2019-03-15 - 2019-03-15
UiB Untitled
 
25 Myklebust, Ingunn Elise.
Rammer for ein god oppvekst. - Korleis kan plan- og bygningslova sikre "barnets beste"?. Storbykonferansen; 2019-10-30 - 2019-10-31
UiB Untitled
 
26 Myklebust, Ingunn Elise.
10 000 byggesaker kan være feilbehandlet. Dagens Næringsliv og Aftenposten [Avis] 2019-09-30
UiB Untitled
 
27 Myklebust, Ingunn Elise; Fauchald, Ole Kristian.
Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 193-225
UiB UiO Untitled
 
28 Nordtveit, Ernst; Myklebust, Ingunn Elise.
Metodiske utfordringar i tingsretten.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 461-476
UiB Untitled
 
2018
29 Myklebust, Ingunn Elise.
Akvakultur og det kommunale sjølvstyret. Kommunal arealplanlegging i sjø og motsegn som verkemiddel for å følgje opp nasjonal og regional politikk.. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(2) s. 1-11
UiB Untitled
 
30 Myklebust, Ingunn Elise.
Bokomtale, Plan- og bygningsrett. "Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Plan- og bygningsrett. Kort forklart. Universitetsforlaget 2017".. Kart og plan 2018 (1) s. 93-95
UiB Untitled
 
31 Myklebust, Ingunn Elise.
Det kommunale sjølvstyret ved planlegging i sjø - akvakultur og miljøkrav. Plankonferansen 2018; 2018-10-24 - 2018-10-24
HVL Untitled
 
32 Myklebust, Ingunn Elise.
Historiske private rettar i sjø. Den våte byen; 2018-11-30 - 2018-11-30
UiB Untitled
 
33 Myklebust, Ingunn Elise.
I kva grad kan forvaltninga sjølv bestemme kva for planprosess som er naudsynt før handsaming av byggjesøknad?. Det årlege plan- og bygningsrettskurset; 2018-10-23 - 2018-10-23
UiB Untitled
 
34 Myklebust, Ingunn Elise.
Kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova?. Kart og plan 2018 s. -
UiB Untitled
 
35 Myklebust, Ingunn Elise.
Kommunen sin rolle og ansvar for miljøet ved arealplanlegging. Norsk forening for miljørett 25. januar kl. 17:00-19:00; 2018-01-25 - 2018-01-25
UiB Untitled
 
36 Myklebust, Ingunn Elise.
Kommunens virkemidler for tilrettelegging for akvakultur gjennom arealbruksformål og forskrifter etter akvakulturloven.. Jusseminar for fiskeriforvaltningen; 2018-01-25 - 2018-01-25
UiB Untitled
 
37 Myklebust, Ingunn Elise.
Kompleksiteten i byutvikling - trenger vi forskning og utdanning i byutviklingen? Hvilke muligheter representerer universitetet for byutviklingen? Nytt fra Govland-prosjektet.. Møte i Bergen BOBY (Bolig- og byplanforening Bergen); 2018-03-06 - 2018-03-06
UiB Untitled
 
38 Myklebust, Ingunn Elise.
Korleis utforme lovlege planføresegner?. Regional plan- og byggesakskonferanse; 2018-11-27 - 2018-11-28
UiB Untitled
 
39 Myklebust, Ingunn Elise.
Kort presentasjon av forskningsprosjekta, GOVLAND, Legal governance in land use planning og PLANCOAST, Integrated Coastal Zone Management and Planning: Legal and structural Challenges.. Besøk av stortingsrepresentant Ruth Grung, Rune Bakervik, gruppeleder AP Bergen bystyre og Stian Davies, fylkessekretær AUF; 2018-01-05
UiB Untitled
 
40 Myklebust, Ingunn Elise.
Miljøkrav i saker som gjeld akvakultur : kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova?. Kart og plan 2018 ;Volum 78, årg. 111.(2) s. 174-187
UiB Untitled
 
41 Myklebust, Ingunn Elise.
Planjuss og havbruk. Regionplan sjøareal havbruk - frå regionalplan til næringsareal; 2018-08-28 - 2018-08-28
UiB Untitled
 
42 Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland.
Status Govland. Legal governance in land use planning (GOVLAND) om tverrfagleg forsking; 2018-12-14 - 2018-12-14
UiB Untitled
 
43 Myklebust, Ingunn Elise; Vedvik, Siv Elén Årskog; Rasmussen, Ørnulf.
Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.. Vestliakonferansen 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
UiB Untitled
 
2017
44 Myklebust, Ingunn Elise.
Akvakultur - ei oppgåve for kommune, fylkeskommune eller stat?. FELLES SEKTORMØTE FOR AKVAKULTURFORVALTNINGA I ROGALAND, HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE; 2017-05-29 - 2017-05-31
UiB Untitled
 
45 Myklebust, Ingunn Elise.
GOVLAND-prosjektet, rapport fra et nystartet forskningsprosjekt om juridiske utfordringer knyttet til planlegging i teori og praksis.. Oppstartseminar master i areal og eiendom høsten 2017; 2017-08-21 - 2017-08-21
UiB Untitled
 
46 Myklebust, Ingunn Elise.
Infrastrukturtiltak, veg og sykkelsti. Oversikt over vilkåra for oreigning.. Klimatilpassing og kommunal planlegging; 2017-02-13 - 2017-02-14
UiB Untitled
 
47 Myklebust, Ingunn Elise.
Kommunen sine verkemiddel for tilrettelegging for akvakultur gjennom arealbruksføremål og føresegner etter plan- og bygningslova.. Havbruksrettsdagen 2017; 2017-05-10 - 2017-05-10
UiB Untitled
 
48 Myklebust, Ingunn Elise.
Korleis kan planar og løyve fremje berekraftig akvakultur?. Aqua Nor 2017; 2017-08-17 - 2017-08-17
UiB Untitled
 
49 Myklebust, Ingunn Elise.
Kystsoneplanlegging - det offentlege sine verkemiddel. Kampen om sjøarealene; 2017-11-14 - 2017-11-14
UiB Untitled
 
50 Myklebust, Ingunn Elise.
Medfører lokalitetsavklaring etter akvakulturloven en rimelig avveiing av de relevante hensynene?. Nettverk for regional og kommunal planlegging; 2017-12-08 - 2017-12-08
UiB Untitled
 
    Vis neste liste