Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Anderson, Ragnhild Lie.
Ao-lyden held på å døy ut hjå unge sogndøler. Sogn Avis 2021 s. 18-19
UiB Untitled
 
2 Anderson, Ragnhild Lie.
Fryktar for dialekta i Sogndal. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/202 [TV] 2021-04-30
UiB Untitled
 
3 Anderson, Ragnhild Lie.
Om ao-lyden. Distriktsprogram Sogn og Fjordane i dag [Radio] 2021-04-30
UiB Untitled
 
2020
4 Anderson, Ragnhild Lie.
Ei stor takk til norsklæraren. Sogn Avis 2020 s. 2-3
UiB Untitled
 
5 Anderson, Ragnhild Lie.
Fagfornyinga - kjerneelement i norskfaget: Kjerneelementa språkleg mangfald og språket som system og moglegheit. Fagelg-pedagogisk dag; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
6 Anderson, Ragnhild Lie.
Haldningar til strilemål i og rundt Bergen. Målbryting 2020 (11) s. 23-52
UiB Untitled
 
7 Anderson, Ragnhild Lie.
Ny læreplan - Gå mann!. Nordistikkens dag; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiB Untitled
 
8 Strand, Hilde Kristin; Anderson, Ragnhild Lie.
Gir talemålslaboratorium attende til heimstaden. På Høyden [Avis] 2020-02-12
UiB Untitled
 
2019
9 Anderson, Ragnhild Lie.
Elevar som forskarar i talemål. Faglegpedagogisk dag; 2019-02-01 - 2019-02-01
UiB Untitled
 
10 Anderson, Ragnhild Lie.
Kva seier ungdomar i Meland om strilemålet?. Språkprat 2019
UiB Untitled
 
11 Anderson, Ragnhild Lie.
Språkhaldningar hjå ungdom i og rundt Bergen. Faglegpedagogisk dag; 2019-02-01 - 2019-02-01
UiB Untitled
 
12 Anderson, Ragnhild Lie.
Talebanken: A short presentation. DHNetwork lightning talks; 2019-09-03 - 2019-09-03
UiB Untitled
 
13 Anderson, Ragnhild Lie.
Ungdomsspråk i endring? Ei samanlikning av talemålet hjå to ungdomskull i Sogndal. Møte om norsk språk (MONS); 2019-11-27 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
14 Anderson, Ragnhild Lie; Anderson, Henrik Bjelke.
Dialektbasen for Sogndal. Universitetet i Bergen https://dialektbase-Sogndal.uib.no 2019
NTNU UiB Untitled
 
2018
15 Anderson, Ragnhild Lie.
Bevisste og underbevisste språkhaldningar i Meland. Forskargruppa i nordisk språk; 2018-05-24 - 2018-05-24
UiB Untitled
 
16 Anderson, Ragnhild Lie.
Er "sognamaolet" i ferd med å bli eit "sognemål"? Eksempel på utvikling av sogndalsdialekten dei siste 100 åra. foredrag for Senioruniversitetet i Sogndal; 2018-09-19 - 2018-09-19
UiB Untitled
 
17 Anderson, Ragnhild Lie.
Kan lærarar snakka norsk med utanlandsk aksent?. Språkprat 2018
UiB Untitled
 
18 Anderson, Ragnhild Lie.
Språkhaldningar i Meland. Sosiolingvistisk nettverk (SONE); 2018-04-19 - 2018-04-20
UiB Untitled
 
19 Lillevangstu, Tone Merete; Anderson, Ragnhild Lie.
Ragnhild Lie Anderson forskar på sogndalsdialekta. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane [Radio] 2018-09-19
UiB Untitled
 
2017
20 Anderson, Ragnhild Lie.
Arbeid med dialekt i skulen- formidling av eit talemålsmateriale til skulebruk. SONE (Sosiolingvistisk nettverk); 2017-04-20 - 3027-04-21
UiB Untitled
 
21 Anderson, Ragnhild Lie.
Er dei vestnorske masketestane valide?. Masketestar i nordiske språksamfunn; 2017-02-15 - 2017-02-15
UiB Untitled
 
22 Anderson, Ragnhild Lie.
Haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Bergen. Språkprat 2017
UiB Untitled
 
23 Anderson, Ragnhild Lie.
Intervju om talemål i Studentradioen i Bergen. Studentradioen i Bergen [Radio] 2017-04-10
UiB Untitled
 
24 Anderson, Ragnhild Lie.
Sosiolingvistikk i skulen -Eit eksempel med materiale frå Sogndal. Forskningsdagen; 2017-05-23 - 2017-05-23
UiB Untitled
 
25 Anderson, Ragnhild Lie; Bugge, Edit.
Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. International Conference of language Variation in Europe; 2017-06-06 - 2017-06-09
HVL UiB Untitled
 
2016
26 Anderson, Ragnhild Lie.
Dialektar i ein eventuell vestlandsregion. NRK Rogaland [TV] 2016-11-16
UiB Untitled
 
2015
27 Anderson, Ragnhild Lie.
Norske talemål. Open Dag for elevar frå vidaregåande skular; 2015-03-05 - 2015-03-05
UiB Untitled
 
28 Anderson, Ragnhild Lie.
Skal vi gå på sjino, dere?. Bergens Tidende 2015
UiB Untitled
 
29 Anderson, Ragnhild Lie.
Tilrettelegging av talemålsdata til bruk i skulefaget norsk. Møte om norsk språk (MONS); 2015-11-25 - 2015-11-27
UiB Untitled
 
30 Anderson, Ragnhild Lie; Bugge, Edit.
Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics 2015 ;Volum 47.(2) s. 244-267
UiB Untitled
 
31 Sandøy, Helge; Bøe, Per Sigmund Sævik; Anderson, Ragnhild Lie.
Språktriangelet. Fagleg-pedagogisk dag 2015 ved UiB; 2015-02-06 - 2015-02-06
UiB Untitled
 
32 Sandøy, Helge; Doublet, Maria-Rosa Raphaela; Anderson, Ragnhild Lie.
To "geografiske" dialektar i Bergen. Fagleg-pedagogisk dag 2015 ved UiB; 2015-02-06 - 2015-02-06
UiB Untitled
 
2014
33 Anderson, Ragnhild Lie.
Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?. Fagleg-pedagogisk dag; 2014-02-07 - 2014-02-07
UiB Untitled
 
34 Anderson, Ragnhild Lie.
På tide med nynorsk overalt!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiB Untitled
 
35 Anderson, Ragnhild Lie.
Å fanga talemålet. Rollane til talemålsforskaren. Forskningsdagane; 2014-09-24 - 2014-09-24
UiB Untitled
 
36 Anderson, Ragnhild Lie; Bøe, Per Sigmund Sævik.
Dialektendringar og språkhaldningar. Undervisning for 3. klasse vgs.; 2014-04-09 - 2014-04-09
UiB Untitled
 
37 Anderson, Ragnhild Lie; Doublet, Maria-Rosa Raphaela; Sandøy, Helge.
The Bergen dialect splits in two. I: Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027234964. s. 239-263
UiB Untitled
 
38 Hildremyr, Helene; Sandøy, Helge; Anderson, Ragnhild Lie; Bøe, Per Sigmund Sævik; Slettebø, Kjersti Wold.
Kvifor endrar me språket vårt gjennom livet?. Fagleg-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen; 2014-02-07 - 2014-02-07
UiB Untitled
 
2013
39 Anderson, Ragnhild.
Ambivalente til østlandsk. Bergens Tidende [Avis] 2013-07-13
UiB Untitled
 
40 Anderson, Ragnhild.
From teens to grown-ups. A real time study in three parts of Bergen. 25th Scandinavian Conference of Linguistics; 2013-05-13 - 2013-05-15
UiB Untitled
 
41 Anderson, Ragnhild.
Language attitudes among citizens of Bergen. 7th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE); 2013-06-26 - 2013-06-28
UiB Untitled
 
42 Anderson, Ragnhild.
Språkhaldningar hjå ungdom og vaksne i Bergen. SONE-konferanse; 2013-03-14 - 2013-03-15
UiB Untitled
 
43 Anderson, Ragnhild.
Språkhaldningar hjå ungdom og vaksne i Bergen. Analysar av bergensmaterialet. Seminar om språkhaldningar; 2013-06-04 - 2013-06-05
UiB Untitled
 
44 Anderson, Ragnhild; Bøe, Per Sigmund Sævik.
Språkstasjon om "Norske dialektar". Forskningsdagene; 2013-09-20 - 2013-09-21
UiB Untitled
 
45 Anderson, Ragnhild; Bøe, Per Sigmund Sævik.
Språkstasjon om "Norske dialektar". Forskingsdagane ung; 2013-09-27 - 2013-09-27
UiB Untitled
 
46 Neteland, Randi; Molde, Ann-Kristin; Sandøy, Helge; Anderson, Ragnhild; Nordnes, Marianne; Villanger, Silje.
Det sosiale språket. Faglig-pedagogisk dag; 2013-02-01
UiB Untitled
 
2012
47 Anderson, Ragnhild.
Gir språk til folket. På Høyden, nettavis for Universitetet i Bergen [Internett] 2012-09-19
UiB Untitled
 
48 Anderson, Ragnhild.
Sogndalsdialekten fyrst på 2000-talet. Årbok for Sogn 2012 (58) s. 105-115
UiB Untitled
 
49 Anderson, Ragnhild.
Språkhaldningar hjå ungdom i Bergen. Forskningsdagene: Det sosiale språket; 2012-09-20 - 2012-09-20
UiB Untitled
 
2011
50 Anderson, Ragnhild.
Språkhaldningar på Vestlandet. lokalradioen for NRK Rogaland [Radio] 2011-03-07
UiB Untitled
 
    Vis neste liste