Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole.
Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. -
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Børhaug, Kjetil; Homme, Anne; Olsen, Torjer Andreas; Ludvigsen, Kari.
Barnehageeigarane og rammeplanen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. 104-140
HVL UiB UiT Untitled
 
3 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiB Untitled
 
4 Holen, Solveig; Lødding, Berit; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Implementing a Targeted, Nationwide Intervention to Promote Upper Secondary School Completion: Does it Have the Potential to Strengthen Students’ Achievement?. Scandinavian Journal of Educational Research 2020 s. -
NIFU NORCE RBUP-ØS Untitled
 
5 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diskusjon og avslutning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
NORCE UiB Untitled
 
6 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari.
Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 (ISBN 978-82-8408-129-8) 276 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
7 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari.
Innledning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB Untitled
 
8 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
NORCE UiB Untitled
 
9 Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Homme, Anne.
Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB Untitled
 
10 Ludvigsen, Kari; Homme, Anne.
Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
UiB HVL Untitled
 
2019
11 Alexiadou, Nafsika; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Lost in transition – policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe. Comparative Education 2019 ;Volum 55.(3) s. 297-307
NORCE Untitled
 
12 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres. ILRF- EC Conference; 2019-09-25 - 2019-09-27
NORCE UiB Untitled
 
13 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen. Samling/kurs for tillitsvalgte; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiB Untitled
 
14 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
"Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre 2019 (ISBN 978-82-8408-027-7) 100 s.
NORCE UiB Untitled
 
15 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Med hjerte for barnehage. Storbykonferanse for barnehager; 2019-10-23 - 2019-10-25
UiB Untitled
 
16 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Holen, Solveig; Lødding, Berit.
'One size fits all'? Ensretting av nasjonale tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring i Norge. Tilfellet Ny GIV Overgangsprosjektet. Nordiske organisasjonsstudier 2019 ;Volum 21.(1) s. 58-80
NIFU NORCE RBUP-ØS Untitled
 
17 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda.
Combating low completion rates in Nordic welfare states: policy design in Norway and Sweden. Comparative Education 2019 ;Volum 55.(3) s. 308-325
NORCE Untitled
 
18 Homme, Anne.
Hvordan teoretiske perspektiv og empirisk materiale kan knyttes sammen i et forskningsarbeid. Gjesteforelesning; 2019-11-12 - 2019-11-12
UiB Untitled
 
19 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC. NEON 2019; 2019-11-26 - 2019-11-28
UiB NORCE Untitled
 
20 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager. Seminar Kunnskapsdepartementet; 2019-02-06 - 2019-02-06
NORCE UiB Untitled
 
21 Homme, Anne; Helgøy, Ingrid.
Styring og organisering for økt gjennomføring i videregående skole. Nordiske organisasjonsstudier 2019 (1) s. 3-7
NORCE Untitled
 
2018
22 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?. Fagsamling; 2018-11-15 - 2018-11-15
NORCE UiB Untitled
 
23 Homme, Anne.
Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?. Forelesning; 2018-05-08 - 2018-05-08
NORCE Untitled
 
24 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere. Endringsledelse - i medgang og motgang; 2018-11-19 - 2018-11-19
NORCE UiB Untitled
 
25 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
"Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet. Fagseminar; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiB NORCE Untitled
 
2017
26 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348
NORCE Untitled
 
27 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 s. 1-11
NORCE Untitled
 
28 Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level. International Journal of Innovation in Education 2017 ;Volum 4.(1) s. 51-65
NORCE Untitled
 
29 Hope, Kristin Lofthus; Homme, Anne.
Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
NORCE Untitled
 
30 Ludvigsen, Kari; Homme, Anne.
Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups; 2017-06-08 - 2017-06-10
HVL NORCE Untitled
 
2016
31 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Bergen: Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016 (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 s.
NORCE UiB Untitled
 
32 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school?. Research in Comparative and International Education 2016 ;Volum 11.(1) s. 52-68
NORCE Untitled
 
33 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway. Lost in Transition Workshop; 2016-10-23 - 2016-10-25
NORCE Untitled
 
34 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.. EGPA annual conference; 2016-08-24 - 2016-08-26
NORCE Untitled
 
35 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education. Lost in Transition Workshop; 2016-10-23 - 2016-10-25
NORCE Untitled
 
36 Homme, Anne.
Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak. Utdanningskonferansen 2016; 2016-11-08 - 2016-11-08
NORCE Untitled
 
2015
37 Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne.
Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena". Bergen: Kulturrådet i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-7081-176-2) 82 s.
NORCE Untitled
 
38 Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne; Nyrnes, Aslaug.
Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Bergen: Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-7081-175-5) 116 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
39 Christophersen, Catharina; Breivik, Jan-Kåre; Homme, Anne D; Rykkja, Lise H..
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. Oslo: Kulturrådet 2015 (ISBN 9788270811687) 66 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
40 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school. EGPA Annual Conference; 2015-08-26 - 2015-08-28
NORCE Untitled
 
41 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2015 (ISBN 9788280951021) 99 s.
NORCE Untitled
 
42 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England. Journal of Comparative Policy Analysis 2015 ;Volum 17.(2) s. 124-139
NORCE Untitled
 
43 Homme, Anne.
Politiske tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Seminar; 2015-12-15
NORCE Untitled
 
44 Homme, Anne D.
Implementering av nasjonale satsinger: Opplæringsloven § 9A. PED 661/Skuleleiing (Rektorskolen); 2015-09-17 - 2015-09-18
NORCE Untitled
 
45 Homme, Anne D.
Lost in Transition: Styring, ledelse og organisering av tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. Seminar om Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT; 2015-05-07 - 2015-05-07
NORCE Untitled
 
46 Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Innovation and government initiatives: Organisational learning at the local level?. NEON 2015 Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid; 2015-11-25 - 2015-11-27
NORCE Untitled
 
47 Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje.
Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt.. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd 2015 86 s.
NORCE UiB UiO Untitled
 
2014
48 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Konsekvenser for skolen som organisasjon. Seminar forskergruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO), Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen; 2014-01-24 - 2014-01-24
NORCE Untitled
 
49 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2014 (ISBN 978-82-8095-096-3) 84 s.
NORCE Untitled
 
50 Homme, Anne D.
Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education. Prosjektpresentasjon. Forskergruppen Kunnskap, politikk og organisering. Seminar; 2014-10-14 - 2014-10-14
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste