Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 109 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Homme, Anne.
Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?. Forelesning; 2018-05-08 - 2018-05-08
UNI Untitled
 
2017
2 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348
UNI Untitled
 
3 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 s. 1-11
UNI Untitled
 
4 Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level. International Journal of Innovation in Education 2017 ;Volum 4.(1) s. 51-65
UNI Untitled
 
5 Hope, Kristin Lofthus; Homme, Anne.
Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
UNI Untitled
 
6 Ludvigsen, Kari; Homme, Anne.
Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups; 2017-06-08 - 2017-06-10
HVL UNI Untitled
 
2016
7 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Bergen: Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016 (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 s.
UiB UNI Untitled
 
8 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne.
Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school?. Research in Comparative and International Education 2016 ;Volum 11.(1) s. 52-68
UNI Untitled
 
9 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway. Lost in Transition Workshop; 2016-10-23 - 2016-10-25
UNI Untitled
 
10 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.. EGPA annual conference; 2016-08-24 - 2016-08-26
UNI Untitled
 
11 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education. Lost in Transition Workshop; 2016-10-23 - 2016-10-25
UNI Untitled
 
12 Homme, Anne.
Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak. Utdanningskonferansen 2016; 2016-11-08 - 2016-11-08
UNI Untitled
 
2015
13 Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne.
Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena". Bergen: Kulturrådet i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-7081-176-2) 82 s.
UNI Untitled
 
14 Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne; Nyrnes, Aslaug.
Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Bergen: Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-7081-175-5) 116 s.
HVL UiB UNI Untitled
 
15 Christophersen, Catharina; Breivik, Jan-Kåre; Homme, Anne D; Rykkja, Lise H..
The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. Oslo: Kulturrådet 2015 (ISBN 9788270811687) 66 s.
HVL UiB UNI Untitled
 
16 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school. EGPA Annual Conference; 2015-08-26 - 2015-08-28
UNI Untitled
 
17 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2015 (ISBN 9788280951021) 99 s.
UNI Untitled
 
18 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England. Journal of Comparative Policy Analysis 2015 ;Volum 17.(2) s. 124-139
UNI Untitled
 
19 Homme, Anne.
Politiske tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring. Seminar; 2015-12-15
UNI Untitled
 
20 Homme, Anne D.
Implementering av nasjonale satsinger: Opplæringsloven § 9A. PED 661/Skuleleiing (Rektorskolen); 2015-09-17 - 2015-09-18
UNI Untitled
 
21 Homme, Anne D.
Lost in Transition: Styring, ledelse og organisering av tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. Seminar om Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT; 2015-05-07 - 2015-05-07
UNI Untitled
 
22 Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus.
Innovation and government initiatives: Organisational learning at the local level?. NEON 2015 Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid; 2015-11-25 - 2015-11-27
UNI Untitled
 
23 Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje.
Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt.. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd 2015 86 s.
UiB UiO UNI Untitled
 
2014
24 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Konsekvenser for skolen som organisasjon. Seminar forskergruppen Kunnskap, politikk og organisering (KPO), Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen; 2014-01-24 - 2014-01-24
UNI Untitled
 
25 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2014 (ISBN 978-82-8095-096-3) 84 s.
UNI Untitled
 
26 Homme, Anne D.
Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education. Prosjektpresentasjon. Forskergruppen Kunnskap, politikk og organisering. Seminar; 2014-10-14 - 2014-10-14
UNI Untitled
 
2013
27 Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Bergen: Uni Rokkansenteret 2013 24 s.
UiB UNI Untitled
 
28 Helg?y, Ingrid; Homme, Anne D.
Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2013 (ISBN 978-82-8095-089-5) 106 s.
UNI Untitled
 
29 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Bergen: Uni Rokkansenteret 2013 (ISBN 978-82-8095-091-8) 110 s.
UNI Untitled
 
30 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
One size fits all? Street –Level Implementation of the National Program “New Possibilities” in Different School Contexts. International Conference on Public Policy; 2013-06-26 - 2013-06-28
UNI Untitled
 
31 Homme, Anne D; Rykkja, Lise H..
Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 33-60
UNI Untitled
 
32 Homme, Anne D; Rykkja, Lise Helleb?.
Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati. Regionalt kulturforum; 2013-04-17 - 2013-04-17
UiB UNI Untitled
 
33 Homme, Anne D; Rykkja, Lise Helleb?.
Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati. Nordisk konferanse om forskning på Den kulturelle skolesekken; 2013-03-19 - 2013-03-20
UiB UNI Untitled
 
34 Homme, Anne D; Rykkja, Lise Helleb?.
Forskning på DKS 2010-2013. Møteplassen 2013; 2013-04-16 - 2013-04-17
UiB UNI Untitled
 
35 Rykkja, Lise H.; Homme, Anne D.
Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571. s. 85-105
UNI Untitled
 
2012
36 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Bergen: Uni Rokkansenteret 2012 (ISBN 978-82-8095-083-3) 101 s.
UNI Untitled
 
37 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Preventing dropouts from Norwegian secondary education. Teachers’ role in implementing the national programme New Possibilities at school level. 34th Annual Conference of EGPA; 2012-09-05 - 2012-09-08
UNI Untitled
 
38 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D.
Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. Bergen: Uni Rokkansenteret 2012 29 s.
UNI Untitled
 
39 Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne.
"Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. Stavanger: IRIS 2012 (ISBN 978-82-490-0789-9) 137 s.
IRIS UNI Untitled
 
40 Homme, Anne D.
Evaluering av satsningen Bedre læringsmiljø 2010-2015. Prosjektskoler i ”Bedre læringsmiljø”.; 2012-11-14 - 2012-11-15
UNI Untitled
 
41 Homme, Anne D; Brekke, Ole Andreas.
Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. Bergen: Uni Rokkansenteret 2012 (ISBN 978-82-8095-081-9) 49 s.
UNI Untitled
 
2011
42 Børhaug, Kjetil; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari.
Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1007-7) 237 s.
HIB UiB UNI Untitled
 
43 Fjær, Svanaug; Homme, Anne D.; Holmen, Ann Karin Tennås.
Statliggjøringsprosesser i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. Stavanger: IRIS 2011 (ISBN 978-82-490-0733-2) 65 s.
IRIS UNI Untitled
 
44 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D..
Individual or collective responses to accountability policies. A comparative study of teacher professionalism in Norway and Sweden. Éducation Comparée 2011 ;Volum 5. s. 107-127
UNI Untitled
 
45 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D..
The implementation of the European Qualifications Framework in education. Comparing Norway, Germany, and England. 2011 EGPA Annual Conference; 2011-09-07 - 2011-09-10
UNI Untitled
 
46 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn.
Governing by Dialogue: redefining the central – local government relations?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2011-01-05 - 2011-01-07
UNI Untitled
 
47 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn.
Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A. Bergen: Uni Rokkansenteret 2011 24 s.
UNI Untitled
 
2010
48 Christensen, Dag Arne; Homme, Anne Dåsvatn; Midtbø, Tor.
Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. Bergen: UNI Rokkansenteret 2010 (ISBN 9788280950710) 50 s. Rapport - Rokkansenteret(05)
UiB UNI Untitled
 
49 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn.
Hvordan bruker skoleeiere og skoleledere satsingensveiledningsmateriale og oppfattes dette som nyttig og relevant? Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport C. Bergen: UNI Rokkansenteret 2010 36 s.
UNI Untitled
 
50 Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn.
Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 (ISBN 978-82-8095-073-4) 35 s. Rokkansenteret rapport(7)
UNI Untitled
 
    Vis neste liste