Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 156 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Husabø, Erling Johannes; Cornils, Karin.
Das norwegische Strafgesetz - Lov om straff (straffeloven) : vom 20. Mai 2005 - nach dem Stand vom 1. Dezember 2020. Duncker & Humblot 2021 (ISBN 978-3-428-18405-7) 306 s.
UiB Untitled
 
2020
2 Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda; Strandbakken, Asbjørn.
Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser.. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034486) 308 s.
UiB Untitled
 
2019
3 Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R.
Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245027945) 556 s.
UiB Untitled
 
4 Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes.
Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245028911) 827 s.
UiB Untitled
 
5 Husabø, Erling Johannes.
Straffansvar for deltaking i kriminelle organisasjonar - ein prinsipiell analyse. Presentasjon for Straffelovrådet; 2019-10-30 - 2019-10-30
UiB Untitled
 
6 Husabø, Erling Johannes.
Strafferett og straffeprosess. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 655-676
UiB Untitled
 
2018
7 Husabø, Erling Johannes.
Terrorisme i norsk strafferett: Ein analyse av straffelova kapittel 18. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245024371) 358 s.
UiB Untitled
 
8 Husabø, Erling Johannes.
Terrorreglane i straffelova: Utfordringar og forbetringspotensiale. Føredrag; 2018-12-13 - 2018-12-13
UiB Untitled
 
2016
9 Husabø, Erling Johannes.
Hvilke krav stiller Grunnloven og EMK til etterfølgende kontroll av sikkerhets- og etterretningstjenestenes inngrep i menneskerettigheter?. : Stortinget 2016 22 s.
UiB Untitled
 
10 Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn.
Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245015997) 820 s.
UiB Untitled
 
2015
11 Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda.
Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245019353) 493 s.
UiB Untitled
 
2014
12 Husabø, Erling Johannes.
Grenser for overvaking i ein demokratisk rettsstat. Menneskerettighetsuka; 2014-02-24 - 2014-02-24
UiB Untitled
 
13 Husabø, Erling Johannes.
Grenser for pre-aktiv kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat. Kriminologi og Strafferett i 60 år; 2014-11-13
UiB Untitled
 
14 Husabø, Erling Johannes.
Grunnlova vår - før og no. Mål og Miljø 2014 ;Volum 39.(1) s. 26-27
UiB Untitled
 
15 Husabø, Erling Johannes.
Rett til sjølvvalt livsavlsutning?. Spesialiseringskurs i psykiatri; 2014-11-15
UiB Untitled
 
16 Husabø, Erling Johannes.
Rett til sjølvvalt livsavslutning?. Videreutdanningskurs i psykiatri; 2014-09-02
UiB Untitled
 
17 Husabø, Erling Johannes.
The definition of terrorism and the potensial for international adjudication of terrorist acts. Legal Responses to Transnational and International Crimes; 2014-12-04
UiB Untitled
 
18 Husabø, Erling Johannes; Cornils, Karin.
Das norwegische Strafgesetz : vom 20. Mai 2005 nach dem Stand vom 1. Juni 2014 / deutsche Übersetzung und Einführung. Duncker & Humblot 2014 (ISBN 978-3-86113-817-4) 297 s.
UiB Untitled
 
2013
19 Husabø, Erling Johannes.
Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2013 (1) s. 1-21
UiB Untitled
 
20 Husabø, Erling Johannes.
Forholdet mellom straffeprosesslova og utlendingslova. Om fengsling og andre tvangsmidlar. Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett; 2013-03-04 - 2013-03-05
UiB Untitled
 
21 Husabø, Erling Johannes.
Grenser for kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat. Overvåkingsseminaret 2013. Grunnloven, ytringsfrihet og demokrati; 2013-11-07 - 2013-11-07
UiB Untitled
 
22 Husabø, Erling Johannes.
Lov og rett i lys av 11. september og 22. juli. Personvern i forvaltningsretten – nye utfordringer i en internasjonal og digitalisert verden; 2013-04-12
UiB Untitled
 
23 Husabø, Erling Johannes.
The Regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), seen in a Historical and European Perspective. I: Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey 26 May - 4 June 2010. Istanbul: Oniki Levha 2013 ISBN 978-605-4687-63-3. s. 413-427
UiB Untitled
 
24 Husabø, Erling Johannes; Gerber, Samuel; Echle, Regula.
Die strafprozessuale Stellung von Opfern bei Massenverletzungen, Eine Rechtsvergleichung anhand des norwegischen Falls Breivik. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 2013 ;Volum 131.(4) s. 337-359
UiB Untitled
 
2012
25 Husabø, Erling Johannes.
A critical review of the last decade’s counterterrorism legislation in the Nordic states. Nordisk uke; 2012-01-26
UiB Untitled
 
26 Husabø, Erling Johannes.
Bokanmeldelse: Ståle Eskeland, De mest alvorlige forbrytelser. Tidsskrift for strafferett 2012 (1) s. 146-160
UiB Untitled
 
27 Husabø, Erling Johannes.
Characteristics and challenges of multilevel law. Internasjonal uke; 2012-01-20
UiB Untitled
 
28 Husabø, Erling Johannes.
Die Kriminalisierung von terroristischen Straftaten und deren Vorbereitung in den nordischen Ländern – eine kritische Betrachtung. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 2012 ;Volum 124.(4) s. 1155-1183
UiB Untitled
 
29 Husabø, Erling Johannes.
Grenser for kriminalisering av førebuingshandlingar og bruk av skjulte tvangsmidlar mot terrorisme i ein demokratisk rettsstat. Eit innspel til 22.juli-kommisjonen, avgitt 20.03.2012. Kommisjonsmøte; 2012-03-14
UiB Untitled
 
30 Husabø, Erling Johannes.
Rekkevidda av medverkingsansvaret. KURS FOR ERFARNE JURISTER; 2012-01-10
UiB Untitled
 
31 Husabø, Erling Johannes.
Rekkevidda av medverkingsansvaret, med særleg vekt på ansvaret for ytringar og passivitet. Påtalemøte; 2012-01-11
UiB Untitled
 
32 Husabø, Erling Johannes.
The Role of the Legislator in Future Criminal Law. Some observations and suggestions based on experiences with the latest Norwegian criminal law reform. Challenges to Contemporary Criminal Law; 2012-09-26 - 2012-09-27
UiB Untitled
 
33 Husabø, Erling Johannes.
Utviklingen av norsk terrorlovgivning og politimetoder. Demokrati og terrorisme - før og etter 22. juli; 2012-06-26
UiB Untitled
 
34 Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf.
Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. : Justisdepartementet 2012 8 s.
UiB Untitled
 
35 Husabø, Erling Johannes; Suominen, Annika Elisabet.
Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011. Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2012 (ISBN 978-82-7960-045-9) 75 s.
UiB Untitled
 
2011
36 Husabø, Erling Johannes.
Ansvar for passiv medverking til vald og overgrep i heimen. Fagdag i Gulating lagmannsrett; 2011-01-28 - 2011-01-28
UiB Untitled
 
37 Husabø, Erling Johannes.
Ansvarskommisjonens rolle etter ny riksrettsordning. Riksretten – historisk minne eller politisk redskap?; 2011-04-14 - 2011-04-14
UiB Untitled
 
38 Husabø, Erling Johannes.
Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the Nordic states. The Long Decade: How 9/11 Has Changed the Law; 2011-08-11 - 2011-08-12
UiB Untitled
 
39 Husabø, Erling Johannes.
Die Kriminalisierung der Vorbereitung und Durchführung von terroristischen Straftaten in den nordischen Staaten – eine kritische Betrachtung. Kodifikationsdilemmas – Demokratische Antworte auf die Herausforderungen des Terrorismus; 2011-11-04
UiB Untitled
 
40 Husabø, Erling Johannes.
Hvordan ser norsk terrorlovgivning faktisk ut i dag?. SamPol-konferansen; 2011-09-21 - 2011-09-22
UiB Untitled
 
41 Husabø, Erling Johannes.
Multilevel Law. Forskerskolen; 2011-10-26
UiB Untitled
 
42 Husabø, Erling Johannes.
Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Tidsskrift for strafferett 2011 ;Volum 11.(4) s. 368-400
UiB Untitled
 
43 Husabø, Erling Johannes.
Nødrett som heimel for hemmeleg husransaking, romavlytting og fjernsynsovervaking i Treholt-saka. Stortingsdokument 7:2 S (2010-2011): Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2011 15 s.
UiB Untitled
 
44 Husabø, Erling Johannes.
Sentrale prinsipp og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk straffeprosess. I: Frå Gulatinget til Gulatings plass. Bergen: Gulating lagmannsrett 2011 ISBN 978-82-533-0294-2. s. 112-123
UiB Untitled
 
2010
45 Husabø, Erling Johannes.
Ansvar for medverking til vald og overgrep, med særleg vekt på passivitet. Fagdag for politiet og påtalemakta; 2010-06-15 - 2010-06-15
UiB Untitled
 
46 Husabø, Erling Johannes.
Grunnlova § 102 som skranke for ransaking, romavlytting og dataavlesing for å førebyggja eller avverja straffbare handlingar. I: Overvåking i en rettsstat. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1048-0. s. 167-195
UiB Untitled
 
47 Husabø, Erling Johannes.
History and Tendencies in the Development of Criminal Procedure Law in the Scandinavian Countries, and in Norway in Particular. Law & Justice 2010 ;Volum 1.(1) s. 19-34
UiB Untitled
 
48 Husabø, Erling Johannes.
Om kva skjønnsmargin ein stat har eller bør ha ved implementering av konvensjonar og andre folkerettsleg bindande instrument på strafferettens område. Strafferett, lovgjeving og strafferettsvitskap; 2010-06-10 - 2010-06-10
UiB Untitled
 
49 Husabø, Erling Johannes.
Strafferettsvitskapen si oppgåve i åra som kjem. Tidsskrift for strafferett 2010 ;Volum 10.(4) s. 384-388
UiB Untitled
 
50 Husabø, Erling Johannes.
The regulation of complicity, attempts and preparatory acts in the new Norwegian Penal Code (2005), seen in a historical and European perspective. Criminal Law Reforms in the World and in Turkey; 2010-05-26 - 2010-06-04
UiB Untitled
 
    Vis neste liste