Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 783 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    Next >>

2020
1 Folgerø, Halvor; Akselberg, Gunnstein; Flo, Yngve; Solheim, Marion; Nilssen, Olaug; Evjen, Kjetil.
"Å, Vestland, Vestland?" I serien: UiB Innsikt. Store Auditorium, Media City Bergen [Internet] 2020-01-15
UiB Untitled
 
2 Folgerø, Halvor; Akselberg, Gunnstein; Lindstrøm, Torill Christine; Flo, Yngve; Solheim, Marion; Nilssen, Olaug.
"Å Vestland, Vestland?" Om identitet. I serien: UiB Innsikt.. Media City Bergen, Store Audutorium [Internet] 2020-01-15
UiB Untitled
 
2019
3 Landøy, Ane; Akselberg, Gunnstein.
Integrating Information Literacy int the Curriculum. I: WBIMLC 2019 Proceedings. Freedom, Accuracy and Truth. Bihac: Limerick Institute of Technology 2019 ISBN 9-780954-158286. p. 107-114
UiB Untitled
 
2018
4 Pedersen, Aud-Kirsti; Akselberg, Gunnstein.
Nordisk namnforskning 2017. Litteraturkrönika. Norge. Namn och bygd 2018 ;Volume 106. p. 145-150
UiB UiT Untitled
 
2017
5 Akselberg, Gunnstein.
Luther-bibelen, Luther-språket og utviklinga av dei nordiske skriftspråka. I: Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 9788230402146. p. 141-163
UiB Untitled
 
6 Akselberg, Gunnstein.
Reconstructing historical onomasticons with focus on the place name generic tuit in Normandy compared to the generic thwaite in Britain. I: Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Uppsala: NORNA-förlaget 2017 ISBN 978-91-7276-095-0. p. 11-27
UiB Untitled
 
7 Akselberg, Gunnstein.
Toponymgjenbruk knytt til moderne samferdsle gjennom gamalt kulturlandskap. Om stasjons- og haldeplassnamn langs Vossebanen og Bergensbanen frå Bergen til Finse. I: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96). Uppsala: NORNA-förlaget 2017 ISBN 978-91-7276-096-7. p. 9-20
UiB Untitled
 
8 Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein.
Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. Uppsala: NORNA-förlaget 2017 (ISBN 978-91-7276-095-0) 268 p. Norna-rapporter(95)
UiB UIS Untitled
 
2016
9 Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut.
Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 (ISBN 9788270998722) 366 p.
UiB Untitled
 
10 Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi.
Perspektiv på region og regionalisering. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. p. 9-24
UiB Untitled
 
2015
11 Akselberg, Gunnstein.
Den norske grunnlova 1814-2014. Bør ho ha dansk eller norsk språkdrakt i dag?. I: 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitetsforlag 2015 ISBN 978-87-91134-01-2. p. 19-34
UiB Untitled
 
12 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein.
Panorama. Norsk Vg3. Studieforberedende. Gyldendal Undervisning 2015 (ISBN 978-82-05-46087-4) 484 p.
HVL USN UiB Untitled
 
2014
13 Akselberg, Gunnstein.
Jakob Sande og gudstrua. Dag og Tid [Newspaper] 2014-01-17
UiB Untitled
 
14 Akselberg, Gunnstein.
Talemålet i Odda og Tyssedal – to industristaddialektar. I: Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press 2014 ISBN 978-82-304-0110-1. p. 193-213
UiB Untitled
 
15 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Time, Sveinung; Akselberg, Gunnstein.
Panorama. Norsk Vg 2, studieforberedende. : Gyldendal Undervisning, Oslo 2014 (ISBN 9788205460157) 388 p.
HVL USN UiB Untitled
 
2013
16 Akselberg, Gunnstein.
Dansk skriftspråkspåverknad ov norske gardsnavn. I: 14. møde om udforskningen af dansk sprog : Aarhus Universitet 11.-12. oktober 2012. Aarhus Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-91134-02-9. p. 15-27
UiB Untitled
 
17 Akselberg, Gunnstein.
Den førebiletlege folkeboka om Ivar Aasen. Hordaland [Newspaper] 2013-08-22
UiB Untitled
 
18 Akselberg, Gunnstein.
Forskingsområdet urban names - avgrensing og utfordringar. I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011. Uppsala: NORNA-förlaget 2013 ISBN 978-952-5446-82-1. p. 51-69
UiB Untitled
 
19 Akselberg, Gunnstein.
Kritikk av Jaacob Baden sine Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Grammatik i Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for Aar 1793 - stt i eit dansk-norsk perspektiv. I: Gode ord er bedre end guld : festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen. Aarhus Universitetsforlag 2013 ISBN 978-87-91134-01-2. p. 13-30
UiB Untitled
 
20 Akselberg, Gunnstein.
Særtrekk ved gardsnamn i ein norsk kystkommune. Døme frå Fjell kommune vest for Bergen. I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Norna 2013 ISBN 978-91-7276-088-2. p. 17-34
UiB Untitled
 
21 Akselberg, Gunnstein.
Vikingtida levandegjord. Bergsveinn Birgisson: Den svarte vikingen. Hordaland [Newspaper] 2013-12-07
UiB Untitled
 
22 Akselberg, Gunnstein.
Vossamålet - korleis står det til i dag?. Gamalt frå Voss 2013 ;Volume 45. p. 9-38
UiB Untitled
 
23 Akselberg, Gunnstein; Kvelland, Rebekka Eline; Jeffery, Lubna.
Det nye folkets hus. Bergens Tidende [Newspaper] 2013-01-31
UiB Untitled
 
24 Røskeland, Marianne; Bakke, Jannike Ohrem; Aksnes, Liv Marit; Akselberg, Gunnstein.
Panorama : norsk vg1 : studieforberedende. Oslo: Gyldendal undervisning 2013 (ISBN 9788205432352)
HVL USN UiB Untitled
 
2012
25 Akselberg, Gunnstein.
Arkivsituasjonen. Norske namnearkiv. Norsk namnegransking i krise?; 2012-11-23 - 2012-11-23
UiB Untitled
 
26 Akselberg, Gunnstein.
Byrkjahaugen. Avisa "Hordaland" [Newspaper] 2012-06-12
UiB Untitled
 
27 Akselberg, Gunnstein.
Dansk skriftspråkpåverknad på norske gardsnamn. M@der om Udforskningen av Dansk Sprog; 2012-10-11 - 2012-10-11
UiB Untitled
 
28 Akselberg, Gunnstein.
Eli, Eli, Lama Sabaktani. Bergens Tidende [Newspaper] 2012-04-12
UiB Untitled
 
29 Akselberg, Gunnstein.
Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 8252176046) 378 p.
UiB Untitled
 
30 Akselberg, Gunnstein.
Graven - Granvin. Avisa "Hordaland" [Newspaper] 2012-07-15
UiB Untitled
 
31 Akselberg, Gunnstein.
Kulturhistorisk dansk-norsk bakgrunn for eit norsk nasjonalt skriftspråk. Skagen-konferansen 2012; 2012-08-02 - 2012-08-03
UiB Untitled
 
32 Akselberg, Gunnstein.
Kva skjer med striledialekten?. Senioruniversitet; 2012-10-02 - 2012-10-02
UiB Untitled
 
33 Akselberg, Gunnstein.
Ludvig Holberg og Jeppe paa Bierget. Festspillkurs 2012; 2012-05-28 - 2012-06-06
UiB Untitled
 
34 Akselberg, Gunnstein.
Ludvig, Jeppe og Voss. Inspirasjon og førebilete. Skagen-konferansen 2012; 2012-08-02 - 2012-08-03
UiB Untitled
 
35 Akselberg, Gunnstein.
Namn langs kongevegen Stalheim–Haugsviki. Kulturarrangement; 2012-10-28 - 2012-12-28
UiB Untitled
 
36 Akselberg, Gunnstein.
Namn og nemningar hjå vossabonden. Årsmøte i Voss Bondelag 2012; 2012-12-12 - 2012-12-12
UiB Untitled
 
37 Akselberg, Gunnstein.
Ordforråd i et kontrastivt perspektiv. Lingua Nordica - Lingua Franca; 2012-10-08 - 2012-10-09
UiB Untitled
 
38 Akselberg, Gunnstein.
Samanhengen mellom dialekt og nynorsk i dag. Nynorsk? – Ja, takk!; 2012-09-13 - 2012-09-13
UiB Untitled
 
39 Akselberg, Gunnstein.
Socioonomastics – a critical approach. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2012 ;Volume 29. p. 107-118
UiB Untitled
 
40 Akselberg, Gunnstein.
Språkspalten, NRK. NRK, Hordaland [Radio] 2012-02-16
UiB Untitled
 
41 Akselberg, Gunnstein.
Stadnamn i Hordaland. Nynorskbaren, Logen bar; 2012-10-02 - 2012-10-02
UiB Untitled
 
42 Akselberg, Gunnstein.
Stadnamn i Hordaland. Likskapar og skilnader. Fagleg-pedagogisk dag; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiB Untitled
 
43 Akselberg, Gunnstein.
Talemålsutvikling i Odda og Tyssedal. Global Heritage – Local Context; 2012-08-29 - 2012-08-31
UiB Untitled
 
44 Akselberg, Gunnstein.
Vossabygdi og 17. mai – Ei bygd i skjeringspunktet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Gamalt frå Voss 2012 p. 232-242
UiB Untitled
 
45 Akselberg, Gunnstein; Neteland, Randi; Elinn, Devold Myklebust.
Koinéforming – korleis ein ny dialekt veks fram. Fagleg pedagogisk dag 2012; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiB Untitled
 
46 Akselberg, Gunnstein; Utne, Ivar.
Sosiale personnamnmønster i Noreg. Fagleg-pedagogisk dag; 2012-02-03 - 2012-02-03
UiB Untitled
 
2011
47 Akselberg, Gunnstein.
Advent. Språkspalten, NRK [Radio] 2011-12-01
UiB Untitled
 
48 Akselberg, Gunnstein.
Allvær. Språkspalten, NRK [Radio] 2011-01-13
UiB Untitled
 
49 Akselberg, Gunnstein.
April og mai. Språkspalten, NRK [Radio] 2011-04-28
UiB Untitled
 
50 Akselberg, Gunnstein.
Bergen vs Bergens. Språkspalten, NRK [Radio] 2011-11-24
UiB Untitled
 
    Show next list