Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2009
1 Strand, Torodd.
Muligheter for ledelse i en ekspertorganisasjoner og i nettverk av slike organisasjoner. ledersamling for unifob, BERGEN; 2009-10-21 - 2009-10-21
UiB Untitled
 
2 Strand, Torodd.
Om konvensjonelle og kontekstuelle ledelsesteorier. Gruppesamling, AFFs nettverk; 2009-12-03 - 2009-12-03
UiB Untitled
 
3 Strand, Torodd.
Sjefen har en rotete hverdag. Bergen [Avis] 2009-06-28
UiB Untitled
 
4 Strand, Torodd.
To perspektiv på leiarroller. Relevasn for skolesektoren. Leiaroplæring for rektorar; 2009-10-10 - 2009-10-10
UiB Untitled
 
5 Strand, Torodd.
Tradisjonelle syn på leiarskap og managent og eit kontekstbasert alternativ. Fagseminar; 2009-10-13
UiB Untitled
 
2007
6 Strand, Torodd.
Ledelse, organisasjon og kultur. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0424-3) 617 s.
UiB Untitled
 
2006
7 Strand, Torodd.
Leiing i byråkrati. Leiarseminar; 2006-01-11 - 2006-01-11
UiB Untitled
 
8 Strand, Torodd.
Leiing i offentlege institusjonar. Seminar, leiarutikling; 2006-11-01 - 2006-11-01
UiB Untitled
 
2005
9 Liland, Bjørn.
Hva ledere gjør (og hvorfor)”.- en studie av lederatferd hos norske toppledere. : UiB 2005 150 s.
UiB Untitled
 
10 Nesheim, Gro.
Det enkle er ofte det beste. : UiB 2005 150 s.
UiB Untitled
 
11 Strand, Torodd.
Leiing i ulike organisasjons og kulturkontekstar. Masterutdanning; 2005-12-07 - 2005-12-09
UiB Untitled
 
12 Strand, Torodd.
"Mangementalitet". Perspektiv og kritikk. Fagkonferanse; 2005-11-17 - 2005-11-18
UiB Untitled
 
13 Strand, Torodd.
Om entreprenører og andre sterke personligheter. Kronikk i Bergens tidende 25. juni 2005. Bergens tidende [Avis] 2005-06-25
UiB Untitled
 
14 Strand, Torodd.
Om grunnlaget for å lede. I: Organisasjonsteori på norsk. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0381-6. s. 133-145
UiB Untitled
 
15 Strand, Torodd.
Paradoks, uvisse og konflikt. Leiarutfordringar. Masterutdanning, Høgskolen i Buskerud; 2005-03-09 - 2005-03-09
UiB Untitled
 
16 Strand, Torodd.
Utvikling og av og aktuelle teorier om ledelse i ekspertorganisasjoner. Lederkonferanse for Rikshospitalet; 2005-02-15 - 2005-02-16
UiB Untitled
 
17 Strand, Torodd.
Å lede med symboler. Kirkeakademiet - seminar; 2005-10-26 - 2005-10-26
UiB Untitled
 
2004
18 Havnen, Elisabeth.
Ulike nasjonale kulturers innvirkning på samhandling i grupper. En studie av ledergrupper i to av Statoils datterselskaper. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2004 111 s.
UiB Untitled
 
19 Svindland, Øystein.
Sleipner-ulykken - en normal accident?. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2004 0 s.
UiB Untitled
 
20 Valenza, Liv-Inga.
Eit studie av to læringsprosessar i Gilde Vest. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2004 152 s.
UiB Untitled
 
2003
21 Strand, Torodd.
Ledelse i ekspertorganisasjoner og nettverk. Matforsk - Norges Landbrukshøgskole.; 2003-02-01
UiB Untitled
 
2002
22 Strand, Torodd.
Evaluation criteria and processes for professioanl development efforts in European Public Administration. European Thematic network for public administration; 2002-06-14 - 2002-06-16
UiB Untitled
 
23 Strand, Torodd.
Ledelse: Fra forvaltning til foretak. Strategiutvikling. Strategikonferanse for Helse Øst, Hamar; 2002-09-13
UiB Untitled
 
24 Strand, Torodd.
Ledelse i offentlige byråkratier og ekspertorganisasjoner. Ledermøte Olje og energidepartementet; 2002-09-17
UiB Untitled
 
25 Strand, Torodd.
Ledelse i ulike kontekster. Høgskolen i Halden; 2002-10-16
UiB Untitled
 
26 Strand, Torodd.
ledere, funksjonærer, eksperter og helter. I: Femti år mellom fag og marked. Veiviser for norske ledere gjennom femti år. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-801-5. s. 281-298
UiB Untitled
 
27 Strand, Torodd.
Nye lederroller i helseforetak. Helse Øst, Hamar; 2002-09-12
UiB Untitled
 
28 Strand, Torodd.
Perspektiver på ledelse. Rotary Vest , Bergen; 2002-06-04
UiB Untitled
 
29 Strand, Torodd.
Å lede er å bruke makt. I: Ledelse på godt og vondt. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-738-8. s. 193-213
UiB Untitled
 
2001
30 Strand, Torodd.
Ledelse i ulike organisasjonskontekster. MANGLER; 2001-01-01
UiB Untitled
 
31 Strand, Torodd.
Ledelse, organisajon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget 600s. Fagbokforlaget 2001 600 s.
UiB Untitled
 
32 Strand, Torodd.
Trenger vi lederutvikling?. MANGLER; 2001-01-01
UiB Untitled
 
1999
33 Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd.
Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management 1999 ;Volum 15.(4) s. 385-403
UiB Untitled
 
34 Strand, Torodd; Mølster, AO; Hordvik, Markus; Krukhaug, Y.
Langtidsresultater etter sutur av fremre korsbånd (ACL). De norske kirurgiske foreningers høstmøte; 1999
UiB Untitled
 
1997
35 Morland, G; Reimann, C; Strand, Torodd; Skarphagen, H; Banks, D; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U.
The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU-Bulletin 1997 ;Volum 432. s. 103-117
UiB Untitled
 
1996
36 Morland, G.; Reimann, C.; Strand, Torodd; Skarphagen, H.; Banks, D.; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U..
The hydrochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. : NGU 1996
UiB Untitled
 
37 Morland, G.; Skarphagen, H.; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U; Strand, Torodd.
Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra områder nær Oslo og Bergen. : Norges Geologisk Undersøkelse, Trondheim 1996 165 s.
UiB Untitled
 
38 Reimann, C.; Hall, GEM; Siewers, U; Bjorvatn, Kjell; Morland, G; Skarphagen, H; Strand, Torodd.
Radon, fluoride and 62 elements as determined by ICP-MS in 145 Norwegian hard rock groundwater samples. Science of the Total Environment 1996 ;Volum 192. s. 1-19
UiB Untitled
 
1995
39 Reimann, C; Hall, GEM; Slewers, U; Dalsbø Antonsen, H; Bårdsen, Asgeir; Bjorvatn, Kjell; Morland, G; Næss, T; Skarphagen, H; Strand, Torodd.
Trace element content of 150 hardrock groundwater samples from the surroundings of Bergen and Oslo. NGU-rapport 1995 ;Volum 138.
UiB Untitled
 
40 Strand, Torodd; Solheim, E.
Clinical tests versus KT-1000 instrumented laxity test in acute anterior cruciate ligament tears. International Journal of Sports Medicine (IJSM) 1995 ;Volum 16. s. 51-53
UiB Untitled
 
41 Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd.
Organizational types and ledership roles. Bergen: LOS-SENTERET 1995 30 s.
UiB Untitled
 
1994
42 Strand, Torodd.
Fylkesmannsembetet i ei reformtid. Fylkesmannsembeta, regionkonferanse; 1994
UiB Untitled
 
43 Strand, Torodd.
Vurdering av svensk typologi av offentlige organisasjoner med hennblikk på resultatstyring: "Verksamhetsanpassad resultatstyring". : [Mangler utgivernavn] 1994 Statskontoret(4)
UiB Untitled
 
44 Strand, Torodd; Næss, Sturle.
The new public management and Norwegian percetions of leadership. Joint sessions of workshops, European consortium for political research (ECPR); 1994
NORCE UiB Untitled
 
1993
45 Solheim, E.; Strand, Torodd.
Transligamentous approach reduces postoperative pain in ACL reconstructions. American Journal of Sports Medicine 1993 ;Volum 21. s. 507-509
UiB Untitled
 
1992
46 Lie, Rolv Terje; Irgens, L. M.; Skjærven, R.; Reitan, J. B.; Strand, P.; Strand, Torodd.
Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure to Radiation from Chernobyl. American Journal of Epidemiology 1992 ;Volum 136. s. 377-388
UiB Untitled
 
1991
47 Irgens, L. M.; Lie, Rolv Terje; Ulstein, M.; Jensen, T. Skeie; Skjærven, R.; Sivertsen, E.; Reitan, J. B.; Strand, P.; Strand, Torodd; Skjeldestad, F. E..
Pregnancy outcome in Norway after Chernobyl. Biomedicine and Pharmacotherapy 1991 ;Volum 45. s. 233-241
UiB Untitled
 
1989
48 Gammelsæter, Hallgeir; Strand, Torodd.
Divisionalization and managerial orientations. Bergen: Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, LOS-senteret 1989 32 s. LOS-senter notat(89/22)
Untitled
 
1982
49 Elden, Max; Joynt, Pat; Kalleberg, Ragnvald; Strand, Torodd; Thorsrud, Einar.
Norsk ledelse, teknologi og organisasjon. Forslag til et nasjonalt forskningsprogram. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 1982 48 s.
UiB UiO Untitled
 
1976
50 Strand, Torodd.
Geographic policies : a comparative study of Norway and Sweden. : UiB 1976
UiB Untitled