Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-46 av 46

2019
1 Hidle, Knut.
How national parks change a rural municipality's development strategies ? The Skj?k case, Norway. Journal of Rural Studies 2019 ;Volum 72. s. 174-185
UiB Untitled
 
2 Povrzanović Frykman, Maja; Guribye, Eugene; Hidle, Knut; Mozetič, Katarina.
How Does Place Matter to Highly Skilled Migrants? Work/Non-work Experiences of International Physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research 2019
NORCE UiB UiO Untitled
 
2018
3 Bjørnstad, Thomas Lønning.
Bybanens betydning for stedsforståelse. Hverdagspraksis og stedskonstruksjoner på Nesttun i Bergen.. Universitetet i Bergen 2018
UiB Untitled
 
4 Haugen, Mikal Christophersen.
Mobilisering gjennom regionalt utviklingsarbeid - En case-studie av forprosjektet Lister regionalpark. Universitetet i Bergen 2018
UiB Untitled
 
5 Isaksen, Arne; Trippl, Michaela; Hidle, Knut.
Njøs, Rune 2018. The Role of Multilevel Dynamics and Agency in Regional Industrial Renewal. Norsk Geografisk Tidsskrift 2018 ;Volum 72.(5) s. 315-316
UIA UiB Untitled
 
6 Klem, Lars Petter.
Et attraktivt, levende og ekskluderende byrom. En studie av gårdeierstrukturens betydning i revitaliseringen av Torggata i Oslo. Universitetet i Bergen 2018
UiB Untitled
 
2017
7 Schjetne, Niclas Per.
Nye og gamle identiteter på Straume: en stedsanalyse.. Universitetet i Bergen 2017
UiB Untitled
 
8 Wanvik, Tarje Iversen.
Contested energy spaces. Disassembling energyscapes of the Canadian North. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3902-7)
UiB Untitled
 
2016
9 Ausda, Carina Reierson.
Hvordan håndtere hytteturisters midlertidige tilstedeværelse?  En studie av kommunene Mandal og Bykle.. : UiB 2016 108 s.
UiB Untitled
 
10 Hasselberg, Fredrik Løkting.
Produksjon av makt. En studie av interessekonflikten tilknyttet Nussir ASAs gruveplaner i Repparfjord.. : UiB 2016 122 s.
UiB Untitled
 
2015
11 Bø, Eivor Bjørnarsdotter.
Meningsinnhold og planstrategi i områdesatsingen Ytre Arna, Bergen – Kan meningsinnhold og planstrategi ses i sammenheng?. Universitetet i Bergen 2015
UiB Untitled
 
2014
12 Hidle, Knut.
Politics, planning and homes in a world city. Urban Studies 2014 ;Volum 51.(1) s. 224-226
UiB Untitled
 
13 Hidle, Knut.
Å finne sted: Metodologiske perspektiver på stedsanalyser. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(1) s. 64-65
UiB Untitled
 
14 Hidle, Knut; Leknes, Einar.
Policy strategies for new regionalism: different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies 2014 ;Volum 22.(1) s. 126-142
NORCE UiB Untitled
 
15 Karlsen, Marry-Anne; Drangsland, Kari Anne Klovholt; Hidle, Knut.
The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. I: Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing 2014 ISBN 9781443861366. s. 284-299
UiB Untitled
 
2013
16 Ballo, Ingrid Foss.
The introduction of smart meters in Norway: Challenging a sense of home?. Universitetet i Bergen 2013
UiB Untitled
 
17 Cruickshank, Jørn; Ellingsen, Winfried; Hidle, Knut.
A crisis of definition : culture versus industry in Odda, Norway. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography 2013 ;Volum 95B.(2) s. 147-161
NORCE UIA UiB Untitled
 
18 Ellingsen, Winfried; Hidle, Knut.
Performing home in mobility: second homes in Norway. Tourism Geographies: an international journal of tourism space, place and environment 2013 ;Volum 15.(2) s. 250-267
NTNU UiB Untitled
 
19 Fløysand, Arnt; Hidle, Knut; Jakobsen, Stig Erik.
Hvordan forhold seg til ideer og materie I studier av innovasjonspraksis?. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2. s. 323-338
HVL UiB Untitled
 
20 Fløysand, Arnt; Hidle, Knut; Jakobsen, Stig-Erik.
Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis?. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2. s. 323-338
HVL UiB Untitled
 
21 Hidle, Knut.
Second homes in Norway - changing cabins, changing ruralities. I: Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245013719. s. 235-250
UiB Untitled
 
22 Hidle, Knut; Normann, Roger Henning.
Who can govern? Comparing network governance leadership in two Norwegian city-regions. European Planning Studies 2013 ;Volum 21.(2) s. 115-130
NORCE UiB Untitled
 
23 Lidén, Hilde; Eide, Ketil; Hidle, Knut; Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi.
Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2013 (ISBN 978-82-7763-400-5) 276 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2013:003)
ISF NORCE UiB UiO Untitled
 
24 Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine.
Regional samhandling for innovasjon. I: Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2. s. 273-300
HVL NORCE UiB UIS UiT Untitled
 
25 Torstenbø, Martin Tengesdal.
Utfordringer ved offentlig-privat nettverksstyring – et casestudie fra planleggingen rundt Damsgårdssundet, Bergen. Universitetet i Bergen 2013
UiB Untitled
 
26 Wanvik, Tarje Iversen.
Corporate Social Responsibility - re-territorialisation of global business. Grounding foreign companies in local context through CSR - the case of Norwegian Business in Indonesia. Universitetet i Bergen 2013
UiB Untitled
 
2011
27 Ellingsen, Winfried; Hidle, Knut.
Mobile homing - The culture of second home mobility. Nordic Geographers Meeting; 2011-05-24 - 2011-05-27
NORCE UiB Untitled
 
28 Fløysand, Arnt; Hidle, Knut; Jakobsen, Stig-Erik.
Innovasjon – ide og materie. Samarbeidsprosjekt VRI - Agder, Hordaland, Finnmark; 2011-06-09 - 2011-06-09
UiB Untitled
 
29 Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried.
Hyttemobilitet som kulturfenomen. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 9788251927901. s. 91-106
NTNU UiB Untitled
 
30 Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil; Rye, Ståle Angen; Rye, Johan Fredrik.
Transnational migration and connectivity: How skilled labour migrants connect to places and cultures. 4th Nordic Geographers Meeting; 2011-05-24 - 2011-05-27
NTNU UIA UiB Untitled
 
2010
31 Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried; Cruickshank, Jørn.
Political conceptions of second home mobility. Sociologia Ruralis 2010 ;Volum 50.(2) s. 139-155
NORCE Untitled
 
2009
32 Hidle, Knut; Farsund, Arild Aurvåg; Lysgård, Hans Kjetil.
Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies 2009 ;Volum 16.(4) s. 409-421
NORCE UIA Untitled
 
33 Cruickshank, Jørn; Hidle, Knut; Ellingsen, Winfried.
Hyttemobilitet som samfunnslim- et innspill til norsk distriktspolitikk. Tidsskriftet UTMARK 2009 ;Volum 1.
NTNU UIA UiB Untitled
 
2008
34 Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil.
The Development of City-Regions in Norway. I: Towards New Nordic Regions. Politics, administration & Regional Development. Aalborg Universitetsforlag 2008 s. 137-159
NORCE UIA Untitled
 
2007
35 Nødland, Svein Ingve; Hidle, Knut; Kvaale, Gro.
Organisasjoner for identitet og integrering. : International Research Institute of Stavanger 2007 126 s.
NORCE Untitled
 
2006
36 Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil.
Norwegian City Regions and Functional Integration: The Cases of Everyday Regional Interaction and Business Policy. 6th EURS Conference; 2006-09-21 - 2006-09-24
NORCE UIA Untitled
 
37 Hidle, Knut; Cruickshank, Jørn; Nesje, Liv Mari.
Market, commodity, resourse, strength. -Logics of Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift 2006 ;Volum 60.(3) s. 56-59
NORCE UIA UiB Untitled
 
2004
38 Hidle, Knut.
Ikke lett å være annerledes. Fædrelandsvennen [Avis] 2004-12-31
UiB Untitled
 
39 Hidle, Knut.
Migrasjon og stedsmyte Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand. UiB: Institutt for geografi 2004 (ISBN 82-92160-29-9) 322 s.
UiB Untitled
 
2001
40 Hidle, Knut.
Humanistisk, postmoderne og poststrukturalistisk geografi. Universitetet i Oslo; 2001-10-18
UiB Untitled
 
41 Hidle, Knut.
Place, geography and the concept of diaspora – a methodological approach. I: Contemporary Debates in the Discipline of Geography: Space and Place, Landscape and Environment. Trondheim: Geografisk Institutt, NTNU 2001 s. 41-53
UiB Untitled
 
42 Hidle, Knut.
Postmodernisme, poststrukturalisme og geografi. NTNU; 2001-10-23
UiB Untitled
 
43 Lysgård, Hans Kjetil; Rye, Ståle Angen; Hidle, Knut.
Transnational student mobility. How transnational networks and mobility influence students’ geographical life path and work related career plans. AAG 2014; 2001-04-08 - 2014-04-12
NTNU UIA UiB Untitled
 
2000
44 Hidle, Knut.
Humanistisk geografi, postmodernistisk og poststrukturalistisk geografi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo; 2000-10-19
UiB Untitled
 
45 Hidle, Knut.
Place and the Concept of Diaspora - A Methodological Approach. National Research Course, Contemporary Debates in Geography; 2000-09-22 - 2000-09-26
UiB Untitled
 
46 Hidle, Knut.
Romlige identiteter - Om identitet og det romlige. Obligatorisk doktorgradsinnlegg i vitenskapsteori for dr.polit-graden ved UiB; 2000-02-01
UiB Untitled