Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2019
1 Ruths, Sabine; Baste, Valborg; Hetlevik, Øystein; Anderssen, Norman; Smith-Sivertsen, Tone; Hjørleifsson, Stefan; Riiser, Sharline; Hansen, Anneli Borge; Ina, Grung; Haukenes, Inger.
Time trends in GPs’ provision of depression care during 2008-2016. Nordic Congress for General Practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
NORCE UiB Untitled
 
2018
2 Haukenes, Inger; Löve, Jesper; Hensing, Gunnel; Knudsen, Ann Kristin; Øverland, Simon Nygaard; Vahtera, Jussi; Sivertsen, Børge; Tell, Grethe S.; Skogen, Jens Christoffer.
Inequity in disability pension: an intersectional analysis of the coconstitution of gender, education and age. The Hordaland Health Study. Critical Public Health 2018 s. 1-12
FHI HELSEFONNA NORCE SUS UiB Untitled
 
2017
3 Haukenes, Inger.
Selected or not selected to multimodal pain rehabilitation: what guides the decision?. 20th Nordic Congress of General Practice; 2017-06-14 - 2017-06-16
NORCE Untitled
 
4 Skogen, Jens Christoffer; Hensing, Gunnel; Øverland, Simon Nygaard; Knudsen, Ann Kristin; Sivertsen, Børge; Vahtera, Jussi; Tell, Grethe S.; Haukenes, Inger.
The gender gap in accrued pension rights - an indicator of women’s accumulated disadvantage over the course of working life. The Hordaland Health Study (HUSK). Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 46.(3) s. 417-424
FHI HELSEFONNA NORCE SUS UiB Untitled
 
2016
5 Hammarström, Anne; Wiklund, Maria; Stålnacke, Britt-Marie; Lehti, Arja; Haukenes, Inger; Fjellman-Wiklund, Anncristine.
Developing a Tool for Increasing the Awareness about Gendered and Intersectional Processes in the Clinical Assessment of Patients – A Study of Pain Rehabilitation. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(4) s. -
FHI NORCE Untitled
 
6 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
Social inequality in disability pension: a study of disability risk in intersections of gender and education.. WONCA Europe 2016; 2016-06-15 - 2016-06-18
FHI NORCE Untitled
 
2015
7 Haukenes, Inger; Hensing, Gunnel; Stålnacke, Britt-Marie; Hammarström, Anne.
Does pain severity guide selection to multimodal pain rehabilitation across gender?. European Journal of Pain 2015 ;Volum 19.(6) s. 826-833
FHI Untitled
 
8 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
Gender gap in incidence sickness absence, oprationalisation of a novel outcome measure. 8th European Public Health Conference (EUPHA); 2015-10-14 - 2015-10-17
FHI UiB Untitled
 
9 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
The gender difference in sickness absence and disability pension: a matter of understanding the historical context?. Medical Humanities Workshop & The Launch of the Nordic Network for Gender, Body, Health; 2015-09-22 - 2015-09-22
FHI UiB Untitled
 
10 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
The status of gender and feminist perspectives in social epidemiology. The future of Women's and Gender Research in the Disciplines; 2015-12-16 - 2015-12-16
FHI UiB Untitled
 
11 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer; Knudsen, Ann Kristin.
Sykefravær handler ikke om folkehelse. Den norske folkehelsen, målt som sykdomsbyrde, er ikke bedre enn i land vi ofte sammenligner oss med.. Bergens Tidende 2015
FHI Untitled
 
12 Stålnacke, Britt-Marie; Haukenes, Inger; Lehti, Arja; Wiklund, Anncristine Fjellman; Wiklund, Maria; Hammarström, Anne.
Is there a gender bias in recommendations for further rehabilitation in primary care of patients with chronic pain after an interdisciplinary team assessment?. Journal of Rehabilitation Medicine 2015 ;Volum 47.(4) s. 365-371
FHI Untitled
 
2014
13 Hammarström, Anne; Haukenes, Inger; Wiklund, Anncristine Fjellman; Lehti, Arja; Wiklund, Maria; Evengård, Birgitta; Stålnacke, Britt-Marie.
Low-educated women with chronic pain were less often selected to multidisciplinary rehabilitation programs. PLOS ONE 2014 ;Volum 9.(5)
FHI Untitled
 
14 Haukenes, Inger; Farbu, Erlend Hoftun; Riise, Trond; Tell, Grethe S.
Physical health-related quality of life predicts disability pension due to musculoskeletal disorders: seven years follow-up of the Hordaland Study Cohort. BMC Public Health 2014 ;Volum 14. s. -
FHI UiB Untitled
 
15 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
Kvinner er blitt friskere: Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn øker hevder mange. Det skyldes tvilsom bruk av statistikk.. Bergens Tidende 2014
NORCE UiB Untitled
 
16 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
Kvinners sykefravær - langt fra himmelhøyt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiB Untitled
 
17 Haukenes, Inger; Skogen, Jens Christoffer.
Patterns of health-related exclusion from working life – taking history into account.. 7th European Public Health Conference 2014. Preconference, Mind the complexity: social disparities in sickness absence and disability pension; 2014-11-19 - 2014-11-22
NORCE UiB Untitled
 
2013
18 Armannsdottir, Brynja; Mårdby, Ann-Charlotte; Haukenes, Inger; Hensing, Gunnel.
Cumulative incidence of sickness absence and disease burden among the newly sick-listed, a cross-sectional population-based study. BMC Public Health 2013 ;Volum 13. s. -
UiB Untitled
 
19 Haukenes, Inger.
Predictors of disability pension: the role of class, work and gender. : University of Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2264-7)
UiB Untitled
 
20 Haukenes, Inger; Riise, Trond; Haug, Kjell; Farbu, Erlend Hoftun; Mæland, John Gunnar.
Smokers' increased risk for disability pension: social confounding or health-mediated effects? Gender-specific analyses of the Hordaland Health Study cohort. Journal of Epidemiology and Community Health 2013 ;Volum 67.(9) s. 758-764
UiB Untitled
 
21 Winde, Lee Diana; Haukenes, Inger; Hetlevik, Øystein; Gjesdal, Sturla.
Fastlegetilhørighet og sykefravær - en registerbasert studie. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(1) s. 28-32
UiB Untitled
 
2012
22 Farbu, Erlend Hoftun.
Kan helse-relatert livskvalitet predikere uførhet på grunn av muskel-skjelettlidelser? Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Universitetet i Bergen 2012 78 s.
FHI UiB Untitled
 
23 Haukenes, Inger; Gjesdal, Sturla; Rørtveit, Guri; Riise, Trond; Mæland, John Gunnar.
Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study. BMC Public Health 2012 ;Volum 12. s. -
NORCE UiB Untitled
 
24 Morken, Tone; Haukenes, Inger; Magnussen, Liv Heide.
Attending work or not when sick - what makes the decision? A qualitative study among car mechanics. BMC Public Health 2012 ;Volum 12.
HVL NORCE UiB Untitled
 
2011
25 Haukenes, Inger; Mykletun, Arnstein; Knudsen, Ann Kristin; Hansen, Hans-Tore; Mæland, John Gunnar.
Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health 2011 ;Volum 11.
FHI UiB Untitled
 
2010
26 Haukenes, Inger.
Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors. The Hordaland Health Study. 15th EPA Symposium; 2010-06-16 - 2010-06-19
UiB Untitled
 
27 Haukenes, Inger.
Inequality in disability pension by occupational class. The impact of work-related factors. The Hordaland Health Study Cohort. Instituttets dag; 2010-05-12
UiB Untitled
 
28 Haukenes, Inger.
Yrkesklasse og uføretrygd - et kjønnet problem?. Tverrfaglig debatt. Sykefravær - et kjønnet problem; 2010-04-21
UiB Untitled
 
2009
29 Haukenes, Inger.
Disability pension by gender and occupational class - the impact of job strain. The Hordaland Health Study Cohort. PhD-stafett 2009; 2009-12-09
UiB Untitled
 
30 Haukenes, Inger.
Disability pension by occupational class - the impact of job strain. Trygdeforskningsseminaret 2009; 2009-12-03 - 2009-12-04
UiB Untitled
 
31 Haukenes, Inger.
Job strain and risk of disability pension: how much is accounted for by occupational status. The Hordaland Health Study (HUSK). 2nd European Public Health Conference; 2009-11-25 - 2009-11-28
UiB Untitled
 
2008
32 Haukenes, Inger.
Forståelse av sykefravær - erfaringer fra dem det angår mest. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2008 ;Volum 15.(3) s. 6-7
UiB Untitled
 
33 Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Kirkeleit, Jorunn; Moen, Bente Elisabeth.
Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. : Seksjon for arbeidsmedisin 2008 (ISBN 82-91232-68-7) 50 s.
NORCE UiB Untitled
 
34 Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth.
Better understanding of sick leave - experiences told by the workers. Epicoh 2008; 2008-06-09 - 2008-06-11
UiB Untitled
 
35 Moen, Bente Elisabeth; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger.
Målinger av helkroppsvibrasjon blant maskinkjørere. Universitetet i Bergen 2008 (ISBN 82-91232-72-5) 60 s.
NORCE UiB Untitled
 
36 Moen, Bente Elisabeth; Koefoed, Vilhelm F; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger.
A survey of occupational health in The Royal Norwegian Navy. International Maritime Health 2008 ;Volum 59.(1-4) s. 35-44
UiB Untitled
 
2007
37 Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth.
Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Universitetet i Bergen: Seksjon for arbeidsmedisin 2007 (ISBN 82-91232-66-0) 39 s. Prosjekt HMS Sjø(4)
NORCE UiB Untitled
 
38 Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Magerøy, Nils.
Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Universitetet i Bergen 2007 (ISBN 82-91232-64-4) 15 s.
NORCE UiB Untitled
 
2004
39 Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond.
En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Bergen: Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen 2004 (ISBN 82-91232-40-7) 69 s.
NORCE UiB Untitled
 
40 Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond.
En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Universitetet i Bergen: Seksjon for arbeidsmedisin 2004 (ISBN 82-91232-40-7) 90 s.
NORCE UiB Untitled
 
2003
41 Haukenes, Inger.
" Diving into the concept of meaning ". The 7th international symposium of maritime health.; 2003-04-22 - 2003-04-26
UiB Untitled
 
42 Haukenes, Inger.
Mennesket og arbeid - arbeidsmiljøfaktorer. I: DEL 3 Håndbok for bedriftshelsetjenesten Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker hele mennesket. Oslo: Arbeidsmiljøforlaget 2003 ISBN 82-7305-102-1. s. 30-48
UiB Untitled