Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Petersen, Carsten Elmelund.
Øje for øje? : eller vende den anden kind til?. DBI-posten 2021 (1) s. 10-11
FIH Untitled
 
2020
2 Petersen, Carsten Elmelund.
De nye kønslove og deres betydning for kirken. eMissio 2020 ;Volum 5. s. 474-483
FIH Untitled
 
3 Petersen, Carsten Elmelund.
Hvor langt rækker Jesu død? : Luther og Calvin var ikke enige om frelse, fortabelse og udvælgelse. DBI-posten 2020 (3) s. 10-11
FIH Untitled
 
4 Petersen, Carsten Elmelund.
Kønsidentitet i et bibelsk perspektiv. eMissio 2020 ;Volum 5. s. 458-473
FIH Untitled
 
5 Petersen, Carsten Elmelund.
Luther og helliggørelsen. eMissio 2020 ;Volum 5. s. 427-436
FIH Untitled
 
2019
6 Mørch, Michael Agerbo; Møller-Rasmussen, Jonas; Petersen, Carsten Elmelund.
Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 (ISBN 978-87-87737-88-3) 230 s.
FIH Untitled
 
7 Petersen, Carsten Elmelund.
Den gyldne regel som basis i globaletikken : er etikkens grundlag kompatibelt hos Jesus af Nazareth og Immanuel Kant?. Theofilos 2019 ;Volum 11.(2) s. 147-160
FIH Untitled
 
8 Petersen, Carsten Elmelund.
Døde Jesus for alle – eller kun for de forudbestemte? : til drøftelsen om universel eller målrettet forsoning. eMissio 2019 ;Volum 4.(1) s. 92-117
FIH Untitled
 
9 Petersen, Carsten Elmelund.
Forskellighed i Treenigheden. lmbu.dk 2019 s. 1-1
FIH Untitled
 
10 Petersen, Carsten Elmelund.
Udskamningen af kristen etik. DBI-posten 2019 (4) s. 16-16
FIH Untitled
 
11 Petersen, Carsten Elmelund.
Åndens kamp mod kødet : med Lerfeldts og Horstmanns lutherske helliggørelsesforståelse imod strømmen i folkekirken og Tidehverv. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. s. 188-210
FIH Untitled
 
2018
12 Petersen, Carsten Elmelund.
Funktionel antinomisme - før og nu. I: Den kristne forkyndelse : teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden. Forlaget Kolon 2018 ISBN 978-87-87737-85-2. s. 210-254
FIH Untitled
 
13 Petersen, Carsten Elmelund.
Sarah Young. Jesus kalder : andagter til hver dag i året. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2018 ;Volum 153.(1) s. 36-37
FIH Untitled
 
2017
14 Petersen, Carsten Elmelund.
Guds bud gælder både i åndeligt og verdsligt regi : toregimentslæren i aktuel belysning. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2017 ;Volum 152.(4) s. 14-17
FIH Untitled
 
15 Petersen, Carsten Elmelund.
Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb. Theofilos 2017 ;Volum 9.(1) s. 30-43
FIH Untitled
 
16 Petersen, Carsten Elmelund.
Monoteistiske brikker til etikkens puslespil : om Erklæringen om globaletik fra 1993 og Hans Küngs bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volum 44.(1) s. 53-67
FIH Untitled
 
17 Petersen, Carsten Elmelund.
Religionsfriheden er ikke længere hvad den engang var. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volum 71.(1) s. 32-45
FIH Untitled
 
18 Petersen, Carsten Elmelund.
Syndernes ophør?. DBI-posten 2017 (5) s. 6-7
FIH Untitled
 
2016
19 Petersen, Carsten Elmelund.
Hvad er et menneske?. DBI-posten 2016 (4) s. 12-13
FIH Untitled
 
2015
20 Petersen, Carsten Elmelund.
Den altafgørende påklædning : udlægning og aktualisering af "Kongesønnens bryllup". Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2015 ;Volum 151.(2) s. 22-25
FIH Untitled
 
21 Petersen, Carsten Elmelund.
En forsmag på nyskabelsen : en prædiken over Markusevangeliet 7,31-37. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2015 ;Volum 151.(4)
FIH Untitled
 
22 Petersen, Carsten Elmelund.
Küngs globaletik : universel eller blot transkontekstuel?. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 154-168
FIH Untitled
 
23 Petersen, Carsten Elmelund.
Kærlighedens fænomenologi. Tanken : studiebladet på Filosofi ved Københavns Universitet, institut for Medier, Erkendelse og Formidling 2015 (14) s. 17-19
FIH Untitled
 
24 Petersen, Carsten Elmelund.
Magt på godt og ondt - og black power. Theofilos 2015 ;Volum 7.(2) s. 145-159
FIH Untitled
 
25 Petersen, Carsten Elmelund.
Tiden som missionsteologisk problem - lineær eller cyclisk?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volum 69.(1) s. 21-37
FIH Untitled
 
2014
26 Petersen, Carsten Elmelund.
For fælleskabet! : et afrikansk element i den sorte befrielsesetik. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ;Volum 68.(3) s. 131-148
FIH Untitled
 
27 Petersen, Carsten Elmelund.
Min yndlingslignelse : Kongesønnens bryllup. DBI-posten 2014 (5) s. 12-13
FIH Untitled
 
2013
28 Petersen, Carsten Elmelund.
Den rette forkjerlighed ... : et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens gjerninger. Theofilos 2013 ;Volum 6.(2) s. 33-47
FIH Untitled
 
29 Petersen, Carsten Elmelund.
Fra jordrystelsen til evighedens forandring. I: Søren lenge leve! : 10 taler til en 200-årig. Hillerød: Logosmedia 2013 ISBN 978-87-7425-767-7. s. 83-90
FIH Untitled
 
30 Petersen, Carsten Elmelund.
Kampen for humanitet : befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2013 ;Volum 40.(3-4) s. 303-314
FIH Untitled
 
31 Petersen, Carsten Elmelund.
Kristus-tro indebærer kristen etik. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2013 ;Volum 149.(6) s. 14-17
FIH Untitled
 
32 Petersen, Carsten Elmelund.
Og Gud hvilede i weekenden .... DBI-posten 2013 (2) s. 12-13
FIH Untitled
 
33 Petersen, Carsten Elmelund.
Sort etik med transkontekstuel inspiration : Allan Boesaks kontekstuelle etik for de sortes befrielse. Dansk teologisk tidsskrift 2013 ;Volum 76.(3) s. 21-39
FIH Untitled
 
2010
34 Petersen, Carsten Elmelund.
Hyperåndelighed uden jordforbindelse : om samkønnet sex – og slægtens og åndens samhørighed. Nordisk teologi 2010 ;Volum 5.(1) s. 1-27
FIH Untitled
 
35 Petersen, Carsten Elmelund.
Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen!. Nordisk teologi 2010 ;Volum 5.(1) s. 1-14
FIH Untitled
 
36 Petersen, Carsten Elmelund.
Samkønnet sex i et historisk lys. Nordisk teologi 2010 ;Volum 5.(1) s. 1-38
FIH Untitled
 
2009
37 Petersen, Carsten Elmelund.
Etik og penge : et problem?. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2009 ;Volum 145.(4) s. 26-29
FIH Untitled
 
38 Petersen, Carsten Elmelund.
Kaldet til etik : hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm. I: Troen, teksten og konteksten : festskrift til Torben Kjær / [redaktører: Børge Haahr Andersen, Peder Østergård Jensen og Carsten Elmelund Petersen]. Hillerød: LogosMedia 2009 ISBN 9788774257042. s. 251-276
FIH Untitled
 
2006
39 Petersen, Carsten Elmelund.
Helliggørelsen - sejr over synden?. Nordisk teologi 2006 ;Volum 1.(1) s. 1-7
FIH Untitled
 
2005
40 Petersen, Carsten Elmelund.
Frygt og Bæven : om det eksegetisk holdbare og udfordrende i Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22. Hiphil Novum 2005 ;Volum 2.(1) s. 1-9
FIH Untitled
 
2004
41 Petersen, Carsten Elmelund.
Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter : systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven?. Hiphil Novum 2004 ;Volum 1.(1) s. 1-10
FIH Untitled
 
2001
42 Petersen, Carsten Elmelund.
Felleserklæringen om retfærdiggørelsen : en vurdering af den endelige Version af et katolsk-luthersk dokument. I: Teologi med hjertet : festskrift til Niels Ove Vigilius. København: Dansk Bibel-Institut 2001 ISBN 87-87166-29-1. s. 142-156
FIH Untitled
 
1999
43 Petersen, Carsten Elmelund.
De ti buds op- og nedtur. Nemalah : DBIs studenterblad 1999 ;Volum 18.(2) s. 25-31
FIH Untitled
 
1997
44 Petersen, Carsten Elmelund.
Apologetikkens mulighed og begrænsning : belyst du fra Erik Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning. I: Teologi for tanken og troen : festskrift i anledning af Aksel Valen-Sendstads 65-års-dag 7. maj 1997. Forlaget Kolon 1997 ISBN 87-87737-15-9. s. 163-179
FIH Untitled
 
45 Petersen, Carsten Elmelund.
Skal homoseksuelle par have kirkelig velsignelse af deres parforhold?. Nemalah : DBIs studenterblad 1997 ;Volum 16.(1) s. 14-18
FIH Untitled
 
46 Petersen, Carsten Elmelund.
Troene etik : et bidrag til debatten om skabelsesetik og/eller gudsrigeetik : belyst ud fra Erik Pontoppidans etik. Nemalah : DBIs studenterblad 1997 ;Volum 16.(3-4) s. 3-24
FIH Untitled
 
47 Petersen, Carsten Elmelund.
Troens gerning : forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske udgangspunkt. Solum 1997 (ISBN 82-560-10983) 293 s.
FIH Untitled
 
1996
48 Petersen, Carsten Elmelund.
Erik Pontoppidans etiske pastorallære. Nemalah : DBIs studenterblad 1996 ;Volum 11.(2) s. 41-47
FIH Untitled
 
49 Petersen, Carsten Elmelund.
Han Nielsen Hauge mellem oplysning og pietisme : med særligt henblik på fangenskabsårene 1804-1814. Nemalah : DBIs studenterblad 1996 ;Volum 15.(2) s. 60-77
FIH Untitled
 
1994
50 Petersen, Carsten Elmelund.
Religionsteologi : hvad er det?. Nemalah : DBIs studenterblad 1994 ;Volum 13.(3)
FIH Untitled
 
    Vis neste liste