Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2019
1 Hafting, Marit; Gullbrå, Frøydis; Anderssen, Norman; Rørtveit, Guri; Smith-Sivertsen, Tone; Doesum, Karin van.
Overcoming clinician and parent ambivalence: General practitioners' support of children of parents with physical or mental illness and/or substance abuse. Frontiers in Psychiatry 2019 ;Volum 9.(724) s. 1-11
NORCE UiB UiT Untitled
 
2018
2 Hafting, Marit; Anderssen, Norman; Gullbrå, Frøydis; Rørtveit, Guri; Smith-Sivertsen, Tone.
Fastleger i møte med barn som pårørende. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(3) s. 208-226
HAUKELAND NORCE UiB Untitled
 
2017
3 Gullbrå, Frøydis.
Children as next of kin and the general practitioner. A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3064-2)
NORCE UiB Untitled
 
4 Gullbrå, Frøydis; Hafting, Marit; Smith-Sivertsen, Tone; Rørtveit, Guri.
Fastlegen i møte med barn som pårørande. Presentasjon av doktorgradsarbeid. Nidaroskongressen; 2017-10-19 - 2017-10-19
NORCE UiB Untitled
 
2016
5 Gullbrå, Frøydis; Hafting, Marit.
Fastlegen og barns som pårørende.. Forelesning i kursrekke for allmennleger; 2016-08-28 - 2016-08-28
NORCE Untitled
 
6 Gullbrå, Frøydis; Smith-Sivertsen, Tone; Graungaard, Anette Hauskov; Rørtveit, Guri; Hafting, Marit.
How can the general practitioner support adolescent children of ill or substance-abusing parents? A qualitative study among adolescents. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016 ;Volum 34.(4) s. 360-367
NORCE UiB Untitled
 
7 Gullbrå, Frøydis; Smith-Sivertsen, Tone; Rørtveit, Guri; Anderssen, Norman; Hafting, Marit.
III and substance-abusing parents: how can the general practitioner help their children? A qualitative study. BMC Family Practice 2016 ;Volum 17:154. s. 1-9
NORCE UiB Untitled
 
8 Hafting, Marit.
Barn av psykisk syke foreldre. Grunnkurs for leger under spesialisering i psykiatri; 2016-06-02 - 2016-06-02
NORCE Untitled
 
9 Hafting, Marit.
Children as next of kin and the GP - GPs' narratives from encounters with their parents. Transgenerational Mental Health. Fifth International Conference on Families and Children With Parental Mental Health Challenges. Basel 18.aug.; 2016-08-18 - 2016-08-18
NORCE Untitled
 
10 Hafting, Marit.
Children as next of kin. How do GPs address their special needs in encounters with their parents?. Forskernettverksmøte; 2016-09-09 - 2016-09-09
NORCE Untitled
 
11 Hafting, Marit; Røynesdal, Marianne.
Barn i sårbare livssituasjoner trenger barnevernet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 (22) s. 1877-1877
NORCE Untitled
 
2015
12 Gullbrå, Frøydis; Hafting, Marit.
Paneldebatt/rollespel om tverrfagleg oppfølging av barn med åferdsendring. RKBUVest konferansen; 2015-05-06 - 2015-05-06
NORCE Untitled
 
2014
13 Gullbrå, Frøydis; Smith-Sivertsen, Tone; Rørtveit, Guri; Anderssen, Norman; Hafting, Marit.
To give the invisible child priorityChildren as next of kin in general practice.A qualitative study among general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014 ;Volum 32.(1) s. 17-23
NORCE UiB Untitled
 
14 Hafting, Marit.
Children as next of kin and the GP. Fourth International Conference on Families with Parental Me; 2014-04-24 - 2014-04-27
NORCE Untitled
 
2013
15 Gullbrå, Frøydis; Hafting, Marit.
Fastlegen si rolle når barn er pårørande. Utposten 2013 (5) s. 6-8
NORCE Untitled
 
2012
16 Vik, Kari; Hafting, Marit.
"Smile through it!" Keeping up the facade while suffering from postnatal symptoms and feelings of loss: findings of a qualitative study. Psychology 2012 ;Volum 3.(special issue) s. 810-817
HAUKELAND SSHF Untitled
 
2010
17 Vik, Kari.
From the outside looking in” A phenomenological study of postnatal depression, mother-infant interaction and video guidance. Unipub forlag 2010 (ISBN 978-82-8072-959-0) Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo(1035)
DIAKON HAUKELAND NORCE UiO Untitled
 
2009
18 Hafting, Marit.
You may wade through them without seeing them. The GPs and their young patients. 16th Nordic Congress of General Practice; 2009-05-13
NORCE Untitled
 
19 Hafting, Marit; Garløv, Ida.
"You may wade through them without seeing them": General practitioners and their young patients with mental health problems. Nordic Journal of Psychiatry 2009 ;Volum 63.(3) s. 256-259
NORCE SUS Untitled
 
20 Vik, Kari; Aass, Inger Margrete; Willumsen, Anne Britt; Hafting, Marit.
"It's about focusing on the mother's mental health": Screening for postnatal depression seen from the health visitors' perspective - a qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health 2009 ;Volum 37.(3) s. 239-245
SSHF UiB Untitled
 
21 Vik, Kari; Hafting, Marit.
The outside view as facilitator of self-reflection and vitality: A phenomenological approach. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2009 ;Volum 27.(3) s. 287-298
NORCE SSHF Untitled
 
22 Vik, Kari; Hafting, Marit.
The outside view as facilitator of self‐reflection and vitality: A phenomenological approach. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2009 ;Volum 27.(3) s. 287-298
HAUKELAND SSHF Untitled
 
2008
23 Hafting, Marit.
Gjensyn med Kunsten å leveM Hafting Johannessen JV.Kunsten å leve2. utg. 280 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2007. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008
NORCE Untitled
 
2006
24 Hafting, Marit.
Mestring - et fornuftig mål? Muligheter og begrensninger i klinisk arbeid. Kveldsforedrag Filosofisk poliklinikk; 2006-02-22
NORCE Untitled
 
25 Hafting, Marit; Aadland, Gunn.
Forebyggende mentalhygiene ved mekong. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006 ;Volum 126. s. 3152-3153
NORCE Untitled
 
26 Hafting, Marit; Garløv, Ida.
Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og ungedom. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006 ;Volum 126.(3) s. 299-301
NORCE Untitled
 
27 Hafting, Marit; Vik, Kari.
Video interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: experiences from a pilot study. Nordic Journal of Psychiatry 2006 ;Volum 60.(3) s. 234-238
NORCE Untitled
 
28 Vik, Kari; Hafting, Marit.
Video interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: Experiences from a pilot studyVideo interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: Experiences from a pilot study. Nordic Journal of Psychiatry 2006 ;Volum 60.(3) s. 234-238
HAUKELAND SSHF Untitled
 
2005
29 Hafting, Marit.
Barne-og ungdomspsykiatri i fastlegetjenesten. Halos konferanse; 2005-08-24 - 2005-08-25
NORCE Untitled
 
30 Hafting, Marit.
De individuelle historiene og den profesjonelle samtalen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 ;Volum 125. s. 3400-3401
NORCE Untitled
 
2003
31 Hafting, Marit.
Gode relasjoner og gjensidig respekt. Psykisk helse-konferanse 2003. Tema: Barn og unge. Arr. Sosial-og helsedirektoratet; 2003-09-11 - 2003-09-11
NORCE Untitled
 
32 Hafting, Marit.
Allmennpraktikeren og de kronisk syke. I: Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30779-2.
NORCE Untitled
 
1997
33 Meland, Eivind; Hafting, Marit; Hetlevik, Irene; Holmen, Jostein; Hunskaar, Steinar; Standnes, Brit; Straand, Jørund.
Hjerte og kretsløp. I: Allmennmedisin - Klinisk arbeid. Gyldendal Akademisk 1997 ISBN 82-417-0630-8. s. 193-231
NORCE UiB Untitled
 
1996
34 Hafting, Marit.
Et eple om dagen........ Eldre småforbrukere av helsetjenester. : UiB 1996 Dr.med. avhandling
NORCE Untitled
 
1995
35 Hafting, Marit.
Et eple om dagen.... : Oslo: TANO 1995
NORCE Untitled
 
1993
36 Hafting, Marit; Nyfors, Allan; Granger, C. W. J.; Kannas, Lasse; Nordmark, A.; Berstad, A..
Hvem eier henvisningsskrivet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 1993 ;Volum 230.(2) s. 3615-3615
NTNU UiB NMBU Untitled