Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Carlsson, Espen; Sivertsen, Håkon.
Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune. Trondheim: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-07674-5) 26 s. SINTEF Rapport(2021:00546)
SINTEF Untitled
 
2 Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Janninger, Linda.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Oppsummeringsrapport. Steinkjer: SINTEF Digital 2021 (ISBN 978-82-14-07645-5) 32 s. SINTEF Rapport(2021:00817)
DMMH SINTEF Untitled
 
2020
3 Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar; Sivertsen, Håkon.
Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner. : Høgskolen i Innlandet 2020 (ISBN 978-82-8380-213-9)
TFoU HINN UiO Untitled
 
4 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Stræte, Egil Petter.
Samarbeid mellom bedrifter fra havbruk, jordbruk og skognæringen i Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2020 30 s. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(122)
BYGDEFORSK TFoU Untitled
 
5 Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Birgitte; Janninger, Linda; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. TFoU-rapport 2020:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-312-1)
DMMH TFoU Untitled
 
2019
6 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5)
TFoU Untitled
 
7 Haugset, Anne Sigrid; Fagerholt, Randi Ann; Sivertsen, Håkon; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Løe, Ida Camilla; Mordal, Siri.
Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-289-6) 145 s.
DMMH SAMFORSK TFoU Untitled
 
8 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
9 Sand, Roald; Bjerkli, Camilla Louise; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Sollid, Torgunn.
Teknologi og mellomstore melkebruk. Hvordan kan satsing på mellomstore melkebruk slå ut på teknologisk utvikling og struktur i norsk melkeproduksjon? TFoU-rapport 2019:1.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-285-8)
TFoU Untitled
 
10 Sivertsen, Håkon; Ekmann, Lisa.
Aktiv respons - sluttrapport. Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi. TFoU-rapport 2019:17. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-302-2)
TFoU Untitled
 
11 Sivertsen, Håkon; Sand, Roald; Løe, Ida Camilla.
Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-297-1)
TFoU Untitled
 
12 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Nordtug, Bente.
Arbeidsmetodikk, samhandling og livskvalitet for yngre personer med demens ved Maurtuva Vekstgård AS. TFoU-rapport 2019:4.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-288-9) 63 s.
NORD TFoU Untitled
 
2018
13 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 s.
TFoU Untitled
 
14 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon.
Framtidens kompetansebehov i Namdalen: Resultater fra kompetansekartlegging. TFoU-rapport 2018:3. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-267-4) 41 s.
TFoU Untitled
 
15 Sivertsen, Håkon.
Opplæring for ferievikarer i helse- og omsorgsyrker. En test av appen SkillAid. TFoU-rapport 2018:16. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-280-3)
TFoU Untitled
 
16 Sivertsen, Håkon; Bjerkli, Camilla Louise; løe, ida camilla.
Evaluering av innføring av ny ankeordning for jordskiftedomstolene. TFoU-rapport 2018:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-283-4)
TFoU Untitled
 
2017
17 Ekmann, Lisa; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Lysø, Roald.
Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune. TFoU-rapport 2017:07. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-256-8)
TFoU Untitled
 
18 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
19 Robertsen, Rolf; Sætren, Gunhild Birgitte; Haukeberg, Per; Sivertsen, Håkon.
Theoretical learning outcome of night driving. A comparison study of traditional real life training and simulator training. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 1018-1022
NORD TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese.
Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2017
TFoU Untitled
 
2016
21 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon.
Dommerstillingers omdømme blant jurister: En analyse av juristers preferanser for fremtidig jobb og deres vurdering av dommerstillingers attraktivitet.. Trondheim: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 41 s.
TFoU Untitled
 
22 Robertsen, Rolf; Haukeberg, Per; Sivertsen, Håkon; Sætren, Gunhild Birgitte.
Comparison of theoretical learning outcome of night driving by using traditional real life training and simulator training.. ICTTP; 2016-08-02 - 2016-08-05
NORD TFoU Untitled
 
23 Robertsen, Rolf; Sætren, Gunhild Birgitte; Haukeberg, Per; Sivertsen, Håkon.
Theoretical outcome of night driving. A comparison study of traditional real life training and simulator training.. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
NORD NTNU TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Flatanger bestå som egen kommune? Kommuneutredning for Flatanger kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-229-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
25 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
26 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
HINN TF TFoU Untitled
 
27 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
HINN TF TFoU Untitled
 
28 Sivertsen, Håkon.
Assessment report. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
29 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-248-3)
TFoU Untitled
 
2015
30 Bakken, Inger Marie; Sivertsen, Håkon.
Evaluering av oppstarten av interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
31 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon.
Brukereffekt av Distriktssenterets kunnskap. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-226-1)
TFoU Untitled
 
32 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen.
Brukereffekt av Distriktssenterets kunnskap: Hvilken nytte og anvendelse av kommunene av Distriktssenterets kunnskap?. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 ;Volum 2015.77 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(20)
TFoU Untitled
 
33 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2015 (ISBN 9788277322216) 156 s.
HINN TFoU Untitled
 
34 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun; Lie, Kjetil.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-221-6)
HINN TF TFoU Untitled
 
35 Sivertsen, Håkon.
Forprosjekt: Oppvekst i Høylandet - på søk etter verdier i lokalsamfunnet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-212-4)
TFoU Untitled
 
36 Sivertsen, Håkon.
Mørkekjøringsundervisning. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
37 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
38 Cruickshank, Jørn; Vasstrøm, Mikaela; Sand, Roald; Haugum, Margrete Hembre; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 56 s.
NORCE TFoU UIA Untitled
 
39 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon.
Åpne barnehager i Norge : en kartlegging av omfang og organisering. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 77 s.
TFoU Untitled
 
40 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten.
Lokale effekter av festivaler. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
41 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 s.
HINN TFoU Untitled
 
42 Sivertsen, Håkon.
Innovasjon og entreprenørskap på HiST : en kartlegging av holdninger til og kunnskap om innovasjon og entreprenørskap ved HiST, samt undersøkelse av effekt av tiltak : sluttrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 56 s.
TFoU Untitled
 
43 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
44 Solbakk, Nina; Sivertsen, Håkon.
Markedspotensial for kortnebbgås - en kartlegging av markedsmuligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 61 s.
TFoU Untitled
 
2013
45 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 s.
TFoU Untitled
 
46 Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
«Spille mer på lag? Forprosjekt: Utvikling av en bærekraftig velferdspolitikk i Inderøy, Verran og Steinkjer». Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 57 s.
TFoU Untitled
 
47 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon.
Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-185-1) 60 s.
TFoU Untitled
 
48 Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald.
Inn-Trøndelag helsehus : en kartlegging av aktører, muligheter og lokalitet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2013 37 s.
TFoU Untitled
 
2012
49 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon.
Kompetansebehov i barnehagen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-153-0) 220 s.
TFoU Untitled
 
50 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte.
Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere, og ansattes holdninger til kompetanseheving. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-153-0) 216 s.
TFoU Untitled
 
    Vis neste liste