Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning.
Vurdering av nivået på trekkordningen for elever i frittstående skoler. : NTNU Samfunnsforskning AS 2021 (ISBN 978-82-7570-639-1) 79 s.
SAMFORSK Untitled
 
2 Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning.
Ulikheter i lærerstatistikk. : NTNU Samfunnsforskning AS 2021 (ISBN 978-82-7570-656-8) 68 s. SØF rapport(4/21)
SAMFORSK Untitled
 
3 Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Marcinko, Luka; Tovmo, Per.
Produksjon, kvalitet og effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon. : NTNU Samfunnsforskning AS 2021 (ISBN 978-82-7570-654-4) 91 s.
SAMFORSK Untitled
 
2020
4 Iversen, Jon Marius Vaag; Haraldsvik, Marianne; Nyhus, Ole Henning.
Ressursbruk i levekårsutsatte byområder. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-621-6) 126 s. SØF rapport(04/20)
SAMFORSK Untitled
 
5 Iversen, Jon Marius Vaag; Strøm, Bjarne.
Skills, Employment, and Labor Market Institutions: Evidence from PIAAC. Labour 2020 s. -
NTNU SAMFORSK Untitled
 
6 Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per.
Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-615-5) 22 s. SØF rapport(03/20)
NTNU SAMFORSK Untitled
 
7 Nyhus, Ole Henning Risnes; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per.
Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020. NTNU Samfunnsforskning (rapport) 2020
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2019
8 Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans.
Kan kommunale skoleeiere bidra til bedre undervisning for elever som strever?. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 229-250
BI NTNU Untitled
 
2016
9 Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag.
Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2016 (ISBN 978-82-7609-385-8) ;Volum 2016.151 s. AFI-rapport(13)
OSLOMET TFoU UiO Untitled
 
10 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag.
Nasjonale utvalgsprøver i skriving 2015. Teknisk rapport.. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2016
NTNU TFoU Untitled
 
11 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag.
Teknisk rapport: Pilotering av uppgifter till den nasjonale utvalgsprøven i skriving 2016. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2016
NTNU TFoU Untitled
 
2015
12 Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans.
Conditional gender peer effects?. Journal of Behavioral and Experimental Economics 2015 ;Volum 55. s. 19-28
BI NTNU Untitled
 
13 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred; Iversen, Jon Marius Vaag.
Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport.. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2015 65 s.
NTNU TFoU Untitled
 
14 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag.
Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport avseende pilotuppgifter HT 2014.. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2015 65 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
15 Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-205-6) ;Volum 2014.Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(16)
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
16 Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82–7732–191–2) 148 s.
TFoU Untitled
 
2013
17 Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Grøttheim, Bjørn Terje.
Utredning om samkommunedeltakelse i Flatanger kommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-184-4) 100 s.
TFoU Untitled
 
18 Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 s.
TFoU Untitled
 
19 Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-177-6) 90 s.
NTNU TFoU Untitled
 
20 Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar.
Evaluering av Etablereropplæringen og Alkymisten. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-182-0) 78 s.
TFoU Untitled
 
21 Iversen, Jon Marius Vaag.
School accountability reforms and the use of special education. Education Economics 2013 ;Volum 21.(3) s. 264-280
NTNU Untitled
 
22 Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans.
Disadvantaged students in the early grades: will smaller classes help them?. Education Economics 2013 ;Volum 21.(4) s. 305-324
NTNU Untitled
 
23 Iversen, Jon Marius Vaag; Lysø, Roald.
Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag 2004-2013. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 29 s.
TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon.
Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-185-1) 60 s.
TFoU Untitled
 
25 Sand, Roald; Iversen, Jon Marius Vaag.
Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell AS i Follafoss og Verran Kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-176-9) 35 s.
NTNU TFoU Untitled
 
26 Stene, Morten; Carlsson, Espen; Iversen, Jon Marius Vaag.
Filminnspilling Dirk Ohm – lokaløkonomiske effekter, publisitet og bransjebetydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2013 (ISBN 978-82-7732-190-5) 56 s.
NORD TFoU Untitled
 
2012
27 Iversen, Jon Marius Vaag.
Konsekvensutredning av endret skolestruktur i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-170-7) 63 s.
NTNU Untitled
 
28 Iversen, Jon Marius Vaag.
Nærings- og samfunnsforhold i Namsskogan kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 19 s.
TFoU Untitled
 
2010
29 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar.
Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet. 7/10. : SØF AS 2010 (ISBN 978-82-8150-079-2) 148 s.
NTNU Untitled
 
30 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar.
Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner. Analyse av nasjonale prøver 2008. 1/10. : SØF 2010 (ISBN 978-82-8150-068-6) 70 s.
NTNU Untitled
 
2008
31 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag.
Suksessfaktorer i grunnskolen: Analyse av nasjonale prøver 2007. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS 2008 (ISBN 978-82-8150-046-4) 62 s.
NTNU Untitled
 
32 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag.
Will more resources improve the performance of students from disadvantaged backgrounds?. Labour and Education; 2008-08-18 - 2008-08-19
NTNU Untitled
 
33 Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag.
Will more resources improve the performance of students from disadvantaged backgrounds?. The fourth conference of the RTN Network the Economics of Education and Education Policy in Europe; 2008-10-24 - 2008-10-25
NTNU Untitled
 
34 Iversen, Jon Marius Vaag.
Vil økte ressurser bidra til redusert sosial ulikhet i skolen?. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU, 2008 70 s.
NTNU Untitled