Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2020
1 Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Evaluering av Røyrvik som tospråklig forvaltningsområde. TFoU-rapport 2020:8. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-309-1) 39 s.
TFoU Untitled
 
2 Lysø, Roald; Løe, Ida Camilla; Carlsson, Espen.
Jobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter. TFoU-rapport 2020:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-308-4) 122 s.
TFoU Untitled
 
3 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Namsos kommune. Rapport fra forprosjektet: Felles forståelse for koordinert, tidlig og hurtig innsats for å forebygge og motvirke utenforskap. TFoU-rapport 2020:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-311-4) 35 s.
TFoU Untitled
 
4 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik. Rapport fra følgeforskning 2017-2019. TFoU-rapport 2020:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-303-9) 62 s.
TFoU Untitled
 
5 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt? Følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017-2020. TFoU-rapport 2020:5. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-306-0) 122 s.
TFoU Untitled
 
2019
6 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
7 Lysø, Roald; Myhr, Arnhild Ramberg.
Evaluering og utredning av barnevernvakta i Steinkjer og omegn. TFoU-rapport 2019:12.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-296-4)
TFoU Untitled
 
8 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Namsos. En undersøkelse av nåsituasjon og regional betydning. TFoU-rapport 2019:7.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-291-9)
TFoU Untitled
 
9 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning. TFoU-rapport 2019:6.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-290-2)
TFoU Untitled
 
10 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Entreprenørskap som pedagogisk praksis i skolen - lærdom fra Verdal. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 149-176
TFoU Untitled
 
2018
11 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Akset kultur- og skolesamfunn. Følgeforskning med fokus på betingelser for klok samledelse, samstyring og samskaping. TFoU-rapport 2018:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-278-0)
TFoU Untitled
 
12 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Newton-rommet i Steinkjer. En viktig og annerledes arena for læring! TFoU-rapport 2018:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-277-3)
TFoU Untitled
 
13 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Reisevaneundersøkelse Guldbergaunet. Ansatte og elever ved ungdomsskole og videregående skole. TFoU-rapport 2018:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-276-6)
TFoU Untitled
 
14 Myhr, Arnhild; Lysø, Roald.
Når barnets beste er samfunnsoppdraget - Evaluering av Fosen barneverntjeneste. TFoU-rapport 2018:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-282-7)
NTNU TFoU Untitled
 
15 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald.
Mestringsteknologi: En evaluering av Steinkjer kommunes prosjekt rettet mot barn og unges bruk av teknologi i skole, hjem og bolig. TFoU-rapport 2018:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-271-1)
TFoU Untitled
 
16 Sollid, Torgunn; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Kulturelle økosystemtjenester og bygningsvern. En studie av Sjøgata i Mosjøen. TFoU-rapport 2018:20.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-284-1) 54 s.
TFoU Untitled
 
2017
17 Ekmann, Lisa; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Lysø, Roald.
Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune. TFoU-rapport 2017:07. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-256-8)
TFoU Untitled
 
18 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Smøla Nærings- og kultursenter KF. TFoU-rapport 2017:05. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-254-4)
TFoU Untitled
 
19 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald.
Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-263-6)
TFoU Untitled
 
2016
20 Lysø, Roald.
Brukerstyrt personlig assistent. Vurdering av grunnlag for hovedprosjekt. TFoU-arbeidsnotat 2016:102. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
21 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-242-1)
TFoU Untitled
 
22 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Evaluering av to satsinger i regi av oppvekstprogrammet. Læring av næring & forsterket skolehelsetjeneste. TFoU-rapport 2016:17. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-244-5)
TFoU Untitled
 
23 Stene, Morten; Lysø, Roald.
Kreativ næring – samarbeid og verdiskaping. TFoU-rapport 2016:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2016
TFoU Untitled
 
24 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-248-3)
TFoU Untitled
 
2015
25 Lysø, Roald; Pedersen, Andrè.
Utredning om framtidig skolestruktur i Nærøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-228-5)
TFoU Untitled
 
26 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
2013
27 Iversen, Jon Marius Vaag; Lysø, Roald.
Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag 2004-2013. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 29 s.
TFoU Untitled
 
28 Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
«Spille mer på lag? Forprosjekt: Utvikling av en bærekraftig velferdspolitikk i Inderøy, Verran og Steinkjer». Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 57 s.
TFoU Untitled
 
29 Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald.
Inn-Trøndelag helsehus : en kartlegging av aktører, muligheter og lokalitet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2013 37 s.
TFoU Untitled
 
30 Stene, Morten; Lysø, Roald.
Film er business. Trønder-avisa 2013 s. 3-
TFoU Untitled
 
2012
31 Lysø, Roald.
Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-169-1) 100 s.
TFoU Untitled
 
32 Lysø, Roald; Aarvik, Frode.
Tradisjonshåndverk og maritim kulturarv i Trøndelag. Kartlegging av mulighetsstudie. Forslag til tiltak for videreføring av kunnskap og utvikling av kulturnæringer. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-159-2) 43 s.
TFoU Untitled
 
33 Lysø, Roald; Ness, Snorre; Bakken, Inger Marie.
Kompetansekobling i offentlig sektor. Oppsummering av arbeidet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2012 45 s.
NORD TFoU Untitled
 
34 Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
Helsehus Inn-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 40 s.
TFoU Untitled
 
35 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Brukerorientert evaluering av Vitensenteret i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-171-4) 56 s.
TFoU Untitled
 
2011
36 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Aglo videregående skole -På søken etter Aglokulturen. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-150-9) 189 s.
TFoU Untitled
 
2006
37 Skjeggedal, Terje; Lysø, Roald.
Godt forsøk – god modell?Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2006 Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(2006:9)
HIOA TFoU Untitled
 
38 Skjeggedal, Terje; Lysø, Roald.
Samarbeidsrådet. Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2006 Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(2006:11)
HIOA TFoU Untitled