Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2017
1 Ekmann, Lisa; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Lysø, Roald.
Samarbeid for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaringer fra samarbeid mellom kommune og frivillighet i Steinkjer kommune. TFoU-rapport 2017:07. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-256-8)
TFoU Untitled
 
2 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Smøla Nærings- og kultursenter KF. TFoU-rapport 2017:05. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-254-4)
TFoU Untitled
 
3 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald.
Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-263-6)
TFoU Untitled
 
2016
4 Lysø, Roald.
Brukerstyrt personlig assistent. Vurdering av grunnlag for hovedprosjekt. TFoU-arbeidsnotat 2016:102. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
5 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-242-1)
TFoU Untitled
 
6 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Evaluering av to satsinger i regi av oppvekstprogrammet. Læring av næring & forsterket skolehelsetjeneste. TFoU-rapport 2016:17. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-244-5)
TFoU Untitled
 
7 Stene, Morten; Lysø, Roald.
Kreativ næring – samarbeid og verdiskaping. TFoU-rapport 2016:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2016
TFoU Untitled
 
8 Stene, Morten; Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Utprøving av felles ledelse i tingrettene - ansatte og lederes erfaring med utprøving av felles ledelse. TFoU-rapport 2016:21. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-248-3)
TFoU Untitled
 
2015
9 Lysø, Roald; Pedersen, Andrè.
Utredning om framtidig skolestruktur i Nærøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-228-5)
TFoU Untitled
 
10 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
2013
11 Iversen, Jon Marius Vaag; Lysø, Roald.
Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag 2004-2013. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 29 s.
TFoU Untitled
 
12 Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
«Spille mer på lag? Forprosjekt: Utvikling av en bærekraftig velferdspolitikk i Inderøy, Verran og Steinkjer». Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 57 s.
TFoU Untitled
 
13 Sivertsen, Håkon; Lysø, Roald.
Inn-Trøndelag helsehus : en kartlegging av aktører, muligheter og lokalitet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2013 37 s.
TFoU Untitled
 
14 Stene, Morten; Lysø, Roald.
Film er business. Trønder-avisa 2013 s. 3-
TFoU Untitled
 
2012
15 Lysø, Roald.
Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-169-1) 100 s.
TFoU Untitled
 
16 Lysø, Roald; Aarvik, Frode.
Tradisjonshåndverk og maritim kulturarv i Trøndelag. Kartlegging av mulighetsstudie. Forslag til tiltak for videreføring av kunnskap og utvikling av kulturnæringer. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-159-2) 43 s.
TFoU Untitled
 
17 Lysø, Roald; Ness, Snorre; Bakken, Inger Marie.
Kompetansekobling i offentlig sektor. Oppsummering av arbeidet. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2012 45 s.
NORD TFoU Untitled
 
18 Lysø, Roald; Sivertsen, Håkon.
Helsehus Inn-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 40 s.
TFoU Untitled
 
19 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Brukerorientert evaluering av Vitensenteret i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-171-4) 56 s.
TFoU Untitled
 
2011
20 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Aglo videregående skole -På søken etter Aglokulturen. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-150-9) 189 s.
TFoU Untitled
 
2006
21 Skjeggedal, Terje; Lysø, Roald.
Godt forsøk – god modell?Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2006 Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(2006:9)
HIOA TFoU Untitled
 
22 Skjeggedal, Terje; Lysø, Roald.
Samarbeidsrådet. Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2006 Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(2006:11)
HIOA TFoU Untitled