Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Hommedal, Alf Tore; Ommundsen, Åslaug; O'Hara, Alexander.
St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-93690-07-8)
UiB Untitled
 
2 Ommundsen, Åslaug.
Ei dronning verdig. Feiringa av den heilage Sunniva ved bispesetet i Bergen. I: St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag 2021 ISBN 978-82-93690-07-8. s. 116-135
UiB Untitled
 
3 Ommundsen, Åslaug; Hommedal, Alf Tore; O'Hara, Alexander.
Den heilage Sunniva - vår vernehelgen. I: St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag 2021 ISBN 978-82-93690-07-8. s. 32-49
UiB Untitled
 
4 Ommundsen, Åslaug; O'Hara, Alexander.
Legenda. I: St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag 2021 ISBN 978-82-93690-07-8. s. 18-29
UiB Untitled
 
2020
5 Ommundsen, Åslaug.
A New Manuscript Source for the Legend of Saint Clement in Denmark. Journal of Medieval Latin 2020 ;Volum 30. s. 227-256
UiB Untitled
 
6 Ommundsen, Åslaug.
Bilingual scribes in the far North: early evidence from Trondheim, Norway. XXI Convegno del Comité international de paléographie latine; 2020-02-19 - 2020-02-21
UiB Untitled
 
7 Ommundsen, Åslaug.
Bokseminar, St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen. Bokseminar; 2020-09-04 - 2020-09-04
UiB Untitled
 
8 Ommundsen, Åslaug.
Sunnivafeiring i mellomalderen. Sunnivafeiring - Jubileumsseminar; 2020-09-07 - 2020-09-07
UiB Untitled
 
2019
9 Ommundsen, Åslaug.
Bokproduksjon i Bergen i mellomalderen. Akademisk lunsj, Bergen Offentlige Bibliotek; 2019-09-11 - 2019-09-11
UiB Untitled
 
10 Ommundsen, Åslaug.
Den latinske legenden om sankt Hallvard: en firkløver av en legende. NNE-konferansen 2019; 2019-11-08 - 2019-11-10
UiB Untitled
 
11 Ommundsen, Åslaug.
Fragments as evidence of learned enironments. The example of twelfth-century Trondheim.. International Medieval Congress; 2019-07-01 - 2019-07-04
UiB Untitled
 
12 Ommundsen, Åslaug.
Heilage jomfruer i ein by for menn. Sankta Sunniva og nonnene i jomfru Marias kloster i 1100-talets Bergen. Fortellinger fra Festningen; 2019-04-03 - 2019-04-03
UiB Untitled
 
13 Ommundsen, Åslaug.
Mellomalderens Nonneseter - kvinneliv i fridom eller fangenskap. Medlemsmøte, Fortidsminneforeningen; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiB Untitled
 
14 Ommundsen, Åslaug.
Nonneseter i Bergen - menneska og murane. Middealderforum; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiB Untitled
 
15 Ommundsen, Åslaug.
Nordisk fragmentsamarbeid - puslespel over landegrenser. Spesialsamlinger i bibliotekene; 2019-12-11 - 2019-12-12
UiB Untitled
 
16 Ommundsen, Åslaug.
Norges eldste bok - og restene av Tønsbergs bokskatter fra middelalderen. Foredrag, Slottsfjellsmuseet; 2019-08-28 - 2019-08-28
UiB Untitled
 
17 Ommundsen, Åslaug.
Theodoricus. Egil Kraggerud, Theodoricus. De antiquitate regum Norwagiensium, On the Old Norwegian Kings, edited with translation and commentary (Oslo: Novus forlag, 2018).. Klassisk Forum 2019
UiB Untitled
 
18 Ommundsen, Åslaug.
Tracing Scribal Centres in Medieval Norway. I: Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities. Brepols 2019 ISBN 9782503578101. s. 81-112
UiB Untitled
 
2018
19 Dommasnes, Liv Helga; Hommedal, Alf Tore; Ommundsen, Åslaug; Baug, Irene.
Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Dublin Festival of History: Viking Symposium and Lecture. The National University of Ireland, Dublin City Council; Dublin. 2018-10-04 - 2018-10-05
UiB Untitled
 
20 Ommundsen, Åslaug.
European book fragments in Norway: Embracing chaos in research methods. International Medieval Congress, Leeds; 2018-07-02 - 2018-07-05
UiB Untitled
 
21 Ommundsen, Åslaug.
Klosterets bøker, bokkultur og bokproduksjon. Utsteinseminaret 2018, Klosteret: middelalderens kreative senter; 2018-09-01 - 2018-09-01
UiB Untitled
 
22 Ommundsen, Åslaug.
Messebøker under kniven - mellomalderske bokfragment frå Nordhordland og Voss. Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen; 2018-05-25 - 2018-05-26
UiB Untitled
 
23 Ommundsen, Åslaug.
Puslespelbøkene: Bokfragment frå mellomalderen som kjeldemateriale. Klassisk forskningsseminar; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiB Untitled
 
24 Ommundsen, Åslaug.
Saint Sunniva; an Irish Queen to match a Norwegian King. I vesterled - westward bound; 2018-10-17 - 2018-10-18
UiB Untitled
 
2017
25 Myking, Synnøve Midtbø.
The French Connection. Norwegian Manuscript Fragments of French Origin and their Historical Context. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3114-4)
UiB Untitled
 
26 Ommundsen, Åslaug.
A Norwegian - and European - jigsaw puzzle of manuscript fragments. I: Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-7858-0. s. 135-162
UiB Untitled
 
27 Ommundsen, Åslaug.
Danish fragments in Norway and their connections to twelfth-century Lund. I: Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-7858-0. s. 184-220
UiB Untitled
 
28 Ommundsen, Åslaug.
Islands latinske arv. 1200-tallets tospråklige skrivere. Arni Magnussons fødselsdagsforedrag; 2017-11-13 - 2017-11-13
UiB Untitled
 
29 Ommundsen, Åslaug.
Kjelder til skrivarmiljøet i Trondheim på seint 1100-tal. Seminarrekke, historisk institutt, NTNU; 2017-11-17 - 2017-11-17
UiB Untitled
 
30 Ommundsen, Åslaug.
Kulturnatt på Nonneseter kloster. Kulturnatt; 2017-09-08 - 2017-09-08
UiB Untitled
 
31 Ommundsen, Åslaug.
Latinske fragment frå mellomalderen. Foredrag på Videnskaps-akademiets torsdagsmøter; 2017-10-19 - 2017-10-19
UiB Untitled
 
32 Ommundsen, Åslaug.
Norwegian Book Fragments and the Internet. Leeds International Medieval Congress 2017; 2017-07-03 - 2017-07-06
UiB Untitled
 
33 Ommundsen, Åslaug.
Olavssekvensen fra Middelalderen. Norges dokumentarv og internasjonal forskning; 2017-09-04 - 2017-09-04
UiB Untitled
 
34 Ommundsen, Åslaug.
Oppdag Nonneseter. Luthernatt, Reformasjonsbyen Bergen 2017; 2017-03-03 - 2017-03-03
UiB Untitled
 
35 Ommundsen, Åslaug.
Two French or flemish manuscripts and their Scandinavian fate. Viator: Medieval and Renaissance Studies 2017 ;Volum 48.(1) s. 337-359
UiB Untitled
 
36 Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas.
Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge 2017 (ISBN 978-1-4724-7858-0) 279 s.
UiB Untitled
 
37 Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas.
Piecing together the past: the accidental manuscript Collections of the North. I: Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-7858-0. s. 1-23
UiB Untitled
 
38 Ommundsen, Åslaug; Jirouskova, Lenka; Antonsson, Haki.
Latin Hagiography in Medieval Norway (c. 1050-1500). I: Hagiographies : Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in the West from its Origins to 1550 (CCHAG 7). Brepols 2017 ISBN 978-2-503-57612-1. s. -
UiB Untitled
 
2016
39 Ommundsen, Åslaug.
Fragments of books or fragments of fragments? The state of Norwegian medieval manuscripts in the sixteenth century and the illusion of the complete codex. Fragmentary Christian Texts of the Middle Ages: Contents, Methods, Challenges; 2016-04-11 - 2016-04-12
UiB Untitled
 
40 Ommundsen, Åslaug.
The Latin memory aids in GKS 1812 4o. A world in fragments: GKS 1812 4to and medieval encyclopedic literature; 2016-10-20 - 2016-10-21
UiB Untitled
 
41 Ommundsen, Åslaug.
To kongar, to dronningar og eit nonnekloster i Bergen. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 ;Volum 95.(1) s. 7-33
UiB Untitled
 
42 Ommundsen, Åslaug.
Traces of Latin Education in the Old Norse World. I: Intellectual Culture in Medieval Scandinavia. Brepols 2016 ISBN 978-2-503-55307-8. s. 243-261
UiB Untitled
 
43 Ommundsen, Åslaug; Hommedal, Alf Tore.
«A Book is Used”. In “A book’s life in Norway”. Audio-visual publication within the research project (leader, Åslaug Ommundsen) “From manuscript fragments to book history”. http://fragment.uib.no/?k=4642 [Internett] 2016-06-17
UiB Untitled
 
2015
44 Ommundsen, Åslaug.
Nonneseter i Bergen i middelalderen. Middelalderuken; 2015-11-30 - 2015-11-30
UiB Untitled
 
2014
45 Andersson, Theodore M.; Ommundsen, Åslaug; MacCoull, Leslie S.B..
Theodulf of Orleans. The verse.. : Arizona Centre for Medieval and Renessance Studies 2014 223 s.
UiB Untitled
 
46 Attinger, Gisela; Ommundsen, Åslaug.
Mi 75 - eller: er det så nøye med antall linjer?. I: En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. Oslo: Riksarkivet 2014 ISBN 978-82-548-0126-0. s. 81-100
UiB UiO Untitled
 
47 Ommundsen, Åslaug.
Fransk-engelsk musikk i Lunds eldre gavebok. I: Mellan evighet och vardag. Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior (den äldre gåvoboken). Studier och faksimilutgåva.. Lund: Lunds universitet 2014 ISBN 978-91-637-4291-0. s. 171-180
UiB Untitled
 
48 Ommundsen, Åslaug; Opsahl, Erik; Ugulen, Jo Rune.
En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. Oslo: Riksarkivet 2014 (ISBN 978-82-548-0126-0) 337 s. Skriftserie - Riksarkivaren(41)
NTNU RIKSARKIV UiB Untitled
 
2013
49 Ims, Frode; Ommundsen, Åslaug; Brandseth, Arnt.
Nærbilder: Manuskripter fra middelalderen. [Internett] 2013-08-14
UiB Untitled
 
50 Lid, Øystein; Ommundsen, Åslaug.
Ein mellomalder-løyndom frå Holdhus kyrkje. Os- og Fusaposten [Avis] 2013-08-10
UiB Untitled
 
    Vis neste liste