Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Grove, Knut; Heiret, Jan.
Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8. s. 122-147
NORCE UiB Untitled
 
2017
2 Grove, Knut.
Eit historisk perspektiv på forholdet mellom fagrørsla og dei tilsette i staten. Seminar; 2017-04-24 - 2017-04-24
NORCE Untitled
 
3 Grove, Knut.
Forteljingar om segregasjon og integrering: Spesialskolesystemet som politisk tema 1965–1975. Norske Historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
NORCE Untitled
 
4 Grove, Knut.
Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5. s. 83-103
NORCE Untitled
 
5 Grove, Knut.
Vekst, velstand og Vestland. Kraftutbygginga i Hordaland 1945-1965. Norske Historiedagar; 2017-06-23 - 2017-06-25
NORCE Untitled
 
2016
6 Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut.
Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 (ISBN 9788270998722) 366 s.
UiB Untitled
 
7 Grove, Knut.
Hardanger, naturen og ressursutnyttinga. Innleiing til diskusjon.. Lansering av filmen "Kampen om Fjordane".; 2016-02-09 - 2016-02-09
NORCE Untitled
 
8 Grove, Knut.
Mellom Gulatingslagen og nasjonalstaten. Korte og lange liner i norsk regionhistorie.. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722.
UiB Untitled
 
9 Grove, Knut.
Noko om elektrisitetsforsyninga i Hordaland rundt 1920. Norske Historiedagar 2016; 2016-06-17 - 2016-06-19
NORCE Untitled
 
10 Grove, Knut.
Perspektivutvikling og teoridanning i Hardangerprosjektet. Norske Historiedagar 2016; 2016-06-17 - 2016-06-19
NORCE Untitled
 
11 Grove, Knut.
På leit etter ein vestnorsk arbeidarkultur. Arbeiderhistorie 2016 ;Volum 2016. s. 36-65
UiB Untitled
 
12 Grove, Knut.
The fruit garden of Hardanger –product branding in an old region. PECSRL 2016. Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal perspective; 2016-09-05 - 2016-09-09
NORCE Untitled
 
13 Grove, Knut; Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi.
Perspektiv på region og regionalisering. I: Region og regionalisering. Perspektiv og praksis.. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998722. s. 9-24
UiB Untitled
 
2015
14 Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut.
Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1073-2) 375 s.
NORCE UiB Untitled
 
15 Angell, Svein Ivar; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Kolle, Herdis.
Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1072-5) 298 s.
NORCE UiB Untitled
 
16 Angell, Svein Ivar; Grove, Knut.
Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2. s. 143-182
NORCE UiB Untitled
 
17 Angell, Svein Ivar; Grove, Knut.
Mellom tradisjon og modernitet. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2. s. 321-344
NORCE UiB Untitled
 
18 Angell, Svein Ivar; Grove, Knut.
Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5. s. 127-160
NORCE UiB Untitled
 
19 Angell, Svein Ivar; Grove, Knut.
Ressursutnytting og ressurskonfliktar. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2. s. 287-320
NORCE UiB Untitled
 
20 Byrkjeland, Martin; Grove, Knut.
Hardanger i nasjonen. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5. s. 239-269
NORCE Untitled
 
21 Grove, Knut.
Eit nytt Hardanger? Eit regionalt perspektiv på kommuneendringane i 1960-åra. Heimen 2015 (4) s. 357-369
UiB Untitled
 
22 Grove, Knut.
Hardangers historie. Overgripande perspektiv og rammer for verket.. Norske historiedagar; 2015-06-19 - 2105-06-21
NORCE Untitled
 
23 Grove, Knut.
Skole, narrativ og historie. Spesialskolesystemet som politisk tema 1965-1975. Norske historiedagar; 2015-06-19 - 2015-06-21
NORCE Untitled
 
24 Grove, Knut; Angell, Svein Ivar.
Biletet av Hardanger. Litteratursymposiet i Odda; 2015-10-07 - 2015-10-11
NORCE UiB Untitled
 
25 Grove, Knut; Angell, Svein Ivar.
Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2. s. 183-218
NORCE UiB Untitled
 
26 Grove, Knut; Heiret, Jan.
Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende 2015
NORCE UiB Untitled
 
27 Grove, Knut; Kolle, Herdis.
Eit jordbruk i endring. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5. s. 45-82
NORCE Untitled
 
28 Grove, Knut; Kolle, Herdis.
Eit samfunn under press. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5. s. 11-44
NORCE Untitled
 
2014
29 Grove, Knut.
Hardanger rundt 1914. I: Hardingar i hundre. Jubileumsbok for Hardinglaget i Oslo 1914-2014. Oslo: Hardinglaget i Oslo 2014 ISBN 978-82-303-2563-6. s. -
NORCE Untitled
 
30 Grove, Knut.
Landskapet, regionen og det nasjonale/Lags- og organisasjonsliv i Hardanger. Fjelltur med faglege innslag; 2014-08-17 - 2014-08-17
NORCE Untitled
 
31 Grove, Knut.
Napoleonskrigane, Raundalen og 1814. Skiplesstemna; 2014-06-15 - 2014-06-15
NORCE Untitled
 
32 Grove, Knut.
"Riket og regionene. Nytt lys på regionhistorisk forsking. Kommentar til Jakob Maliks". Bergen historisk forum, "Et annerledes 1814». Bokpresentasjon v/Jakob Maliks; 2014-10-03 - 2014-10-03
NORCE Untitled
 
33 Grove, Knut.
Utdanningshistorie i arbeidslivs- og profesjonshistorisk perspektiv. Norske historiedager; 2014-06-20 - 2014-06-22
NORCE Untitled
 
34 Grove, Knut; Michelsen, Svein.
Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 312-345
NORCE UiB Untitled
 
2013
35 Grove, Knut.
Foreningshistorie. Aas, Steinar: Å eg minnest. Regionbyggere i hovedstaden. Nordlændingernes Forening 1862-2012. Heimen - Lokal og regional historie 2013 s. 279-282
NORCE Untitled
 
36 Grove, Knut.
Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. Norske Historiedagar; 2013-05-03 - 2013-05-05
NORCE Untitled
 
37 Grove, Knut.
Lærarorganisasjonane i den vidaregående skolen og LO. Tekstseminar; 2013-01-18 - 2013-01-18
NORCE Untitled
 
38 Grove, Knut.
Region og identitet i det “underdeilige Hardanger”. Norske Historiedagar; 2013-05-03 - 2013-05-05
NORCE Untitled
 
39 Grove, Knut; Heiret, Jan.
Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4. s. 176-206
NORCE UiB Untitled
 
40 Grove, Knut; Michelsen, Svein.
Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002. Arbeiderhistorie 2013 s. 125-145
NORCE UiB Untitled
 
2012
41 Grove, Knut.
Den norske lektoren. Profesjonshistorieseminaret; 2012-04-19 - 2012-04-19
NORCE Untitled
 
42 Grove, Knut.
Lagsliv, folkerørsler og organisasjonsmønster i Hardanger 1850-1900. Hardanger historielag - årsmøte; 2012-02-25
NORCE Untitled
 
43 Grove, Knut.
Lektoren. Norske historiedagar; 2012-05-04 - 2012-05-06
NORCE Untitled
 
44 Grove, Knut.
Uni Rokkansenteret. Frå SEFOS og LOS til Stein Rokkans hus. Bergen: John Grieg forlag 2012 (ISBN 978-82-533-0308-6) 95 s.
NORCE Untitled
 
45 Grove, Knut; Grove, Hjørdis J..
"Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid. Gamalt frå Voss 2012 ;Volum 44. s. 192-210
NORCE Untitled
 
2011
46 Grove, Knut.
Finn Olstad, Inger Bjørnhaug, Terje Halvorsen og Trond BerghLOs historie 1899–2009, bind 1–3. Historisk Tidsskrift 2011 (1) s. 97-105
NORCE Untitled
 
47 Grove, Knut.
"Mellom fjell og fjord. Eidfjord 1891-2010." Om bygdeboka for Eidfjord. Instituttseminar, forskargruppe, AHKR, UiB; 2011-02-28 - 2011-02-28
NORCE Untitled
 
48 Grove, Knut; Heiret, Jan.
Forteljingar om kollektiv og klasse. Norsk arbeidslivshistorie 1970-2010. Nordisk historikermøte 2011; 2011-08-12 - 2011-08-12
NORCE UiB Untitled
 
2010
49 Grove, Knut.
Eidfjord 1891-2010. Frå fjord til fjell. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 978-82-450-1076-3) 480 s.
NORCE Untitled
 
50 Grove, Knut.
Local use under stately supervision. Regulation regimes at Hardangervidda mountain plateau in Norway 1900-2000. The Permanent European Coference for the study of the Rural Landscape; 2010-08-23 - 2010-08-27
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste