Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2021
1 Westergren, Thomas; Mølland, Eirin; Haraldstad, Kristin; Håland, Åshild Tellefsen; Køpp, Unni Mette; Fegran, Liv; Abildsnes, Eirik.
Implementation of the norwegian ‘Starting right’ child health service innovation: implementation adjustments, adoption, and acceptability. BMC Health Services Research 2021
NORCE SSHF UIA Untitled
 
2020
2 Haj Younes, Jasmin; Strømme, Elisabeth Marie; Hasha, Wegdan; Igland, Jannicke; Abildsnes, Eirik; Kumar, Bernadette. N; Diaz, Esperanza.
Access to healthcare and self-rated health among refugees in transit in Lebanon and after arrival in Norway. 16th World Congress on Public Health 2020; 2020-10-12 - 2020-10-16
UiB FHI Untitled
 
3 Haj Younes, Jasmin; Strømme, Elisabeth Marie; Hasha, Wegdan; Igland, Jannicke; Abildsnes, Eirik; Kumar, Bernadette. N; Diaz, Esperanza.
Forandringer i røykevaner og bruk av alkohol under migrasjon – en kohortstudie blant syriske flyktninger i Libanon og i Norge. Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet; 2020-09-24 - 2020-09-25
UiB FHI Untitled
 
4 Haj Younes, Jasmin; Strømme, Elisabeth Marie; Igland, Jannicke; Kumar, Bernadette. N; Abildsnes, Eirik; Hasha, Wegdan; Diaz, Esperanza.
Changes in self-rated health and quality of life among Syrian refugees migrating to Norway: a prospective longitudinal study. International Journal for Equity in Health 2020 ;Volum 19. s. 1-9
FHI UIA UiB Untitled
 
5 Mølland, Eirin; Vigsnes, Kristine L.; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik.
The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty. Scandinavian Journal of Public Health 2020 s. 1-9
HVL NORCE UIA UiB Untitled
 
6 Samdal, Gro Beate; Bezuijen, Pieter Siemon; Mongstad, Øyvin Noddeland; Eide, Geir Egil; Abildsnes, Eirik; Mildestvedt, Thomas; Meland, Eivind.
How are body mass and body attitude impacted by a behaviour change intervention in primary care? A pragmatic randomised controlled trial. Scandinavian Journal of Public Health 2020 s. 1-9
VID HAUKELAND UiB Untitled
 
7 Sand, Anne Marit; Danielsen, Britt Viola; Førland, Oddvar; Abildsnes, Eirik; Rosland, Jan Henrik.
Forventet dødsfall i hjemmet - en kvalitativ studie om samarbeid. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(10) s. 1-8
HVL HVprivate UiB Untitled
 
8 Tollånes, Mette Christophersen; Kran, Anne-Marte Bakken; Abildsnes, Eirik; Jenum, Pål; Breivik, Anne Christin; Sandberg, Sverre.
Evaluation of eleven rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2020 ;Volum 58.(9) s. 1595-1600
FHI HAUKELAND HVprivate OUS UiB Untitled
 
2019
9 Asbjørnsen, Rikke Aune; Smedsrød, Mirjam Lien; Hjelmesæth, Jøran; Hertel, Jens Kristoffer; Van Gemert-Pijnen, Lisette; Varsi, Cecilie; Ollivier, Marianne; Børøsund, Elin; Johnson, Line Kristin; Tonstad, Serena; Svendsen, Mette; Abildsnes, Eirik; Stamnes Köpph, U.M.; Graff, M-M; Clark, Matthew M.; Ekstedt, Mirjam; Kelders, Saskia M; Wentzel, Jobke; Holte Stea, Tonje; Gallefoss, Frode; Stenberg, Una; Cvancarovao, M.; Solberg Nes, Lise.
eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap. Fedmeforskningsdagene 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
OUS SIV SSHF UIA UiO Untitled
 
10 Stea, Tonje Holte; Abildsnes, Eirik; Strandheim, Arve; Haugland, Siri Håvås.
Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi 2019 ;Volum 28.(1-2) s. 89-95
HNT NTNU UIA UiB Untitled
 
2018
11 Abildsnes, Eirik.
Sosioøkonomiske perspektiver på fysisk aktivitet. I: Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202568313. s. 374-389
UiB Untitled
 
12 Haj Younes, Jasmin; Strømme, Elisabeth Marie; Abildsnes, Eirik; Fadnes, Lars T.; Kumar, Bernadette. N; Diaz, Esperanza.
Sosial støtte i en presset livssituasjon – en undersøkelse blant voksne syriske flyktninger i Libanon og Norge. Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiB FHI Untitled
 
13 Haj-Younes, Jasmin; Strømme, Elisabeth Marie; Abildsnes, Eirik; Kumar, Bernadette. N; Diaz, Esperanza.
Access to healthcare and unmet health needs among Syrian asylum seekers in transit and at arrival in Norway. European Journal of Public Health 2018 ;Volum 28. Suppl. 1
FHI UiB Untitled
 
14 Samdal, Gro Beate; Meland, Eivind; Eide, Geir Egil; Berntsen, Sveinung; Abildsnes, Eirik; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas.
Participants at Norwegian Healthy Life Centres: Who are they, why do they attend and how are they motivated? A cross-sectional study.. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(7) s. 774-781
HAUKELAND UIA UiB Untitled
 
15 Samdal, Gro Beate; Meland, Eivind; Eide, Geir Egil; Berntsen, Sveinung; Abildsnes, Eirik; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas.
The Norwegian Healthy Life Centre Study: A pragmatic RCT of physical activity in primary care. Scandinavian Journal of Public Health 2018 s. 1-10
HAUKELAND UIA UiB Untitled
 
16 Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik.
Now I have finally found something I like to do. Welfare policies and social inclusion Dialogical encounters among italian and norwegian scholars; 2018-10-10 - 2018-10-11
UIA UiB Untitled
 
17 Steig, Marianne Hovet; Nodeland, Siren; Abildsnes, Eirik.
"Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre" En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning 2018 (2) s. 23-44
UIA UiB Untitled
 
18 Wilson, Philip; Wood, Rachel; Kirsten, Lykke; Graungaard, Anette Hauskov; Ertmann, Ruth Kirk; Andersen, Merethe Kristine; Haavet, Ole Rikard; Lagerløv, Per; Abildsnes, Eirik; Dahli, Mina Piiksi; Makela, Marjukka; Varinen, Aleksi; Hietanen, Merja.
International variation in programmes for assessment of children’s neurodevelopment in the community: Understanding disparate approaches to evaluation of motor, social, emotional, behavioural and cognitive function. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(8) s. 805-816
UiB UiO Untitled
 
2017
19 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen; 2017-10-19 - 2017-10-19
NORCE UiB UIS Untitled
 
20 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice 2017 ;Volum 67.(661) s. 572-579
NORCE UiB Untitled
 
21 Abildsnes, Eirik.
Sosial ulikhet i helse i verdens rikeste land. Faglig møte; 2017-03-06 - 2017-03-06
UiB Untitled
 
22 Abildsnes, Eirik; Meland, Eivind; Mildestvedt, Thomas; Stea, Tonje Holte; Berntsen, Sveinung; Samdal, Gro Beate.
The Norwegian Healthy Life Study: protocol for a pragmatic RCT with longitudinal follow-up on physical activity and diet for adults. BMC Public Health 2017 ;Volum 17:18. s. 1-10
HAUKELAND UIA UiB Untitled
 
23 Abildsnes, Eirik; Rohde, Gudrun E.; Berntsen, Sveinung; Stea, Tonje Holte.
Fun, influence and competence-a mixed methods study of prerequisites for high school students' participation in physical education. BMC Public Health 2017 ;Volum 17:241. s. 1-12
UIA UiB Untitled
 
24 Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes; Abildsnes, Eirik.
Reviewing Effects of ICT in Primary Healthcare Services: A Public Value Perspective. I: The 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS). Association for Information Systems 2017 ISBN 978-0-9966831-4-2.
UIA UiB Untitled
 
2016
25 Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti.
Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM); 2016-06-16 - 2016-06-18
NORCE UiB Untitled
 
26 Abildsnes, Eirik.
Ansvar for egen helse. I: Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140705. s. 172-190
UiB Untitled
 
27 Abildsnes, Eirik; Andresen, Nina Elin; Storbekken, Solveig; Samdal, Gro Beate; Meland, Eivind.
SDT and quality of behavior change counselling - a mixed method approach. Conference on Motivation; 2016-11-10 - 2016-11-10
UiB Untitled
 
28 Abildsnes, Eirik; Meland, Eivind; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas.
Expectations and early experiences with Healthy Life Centres – a focus group study. : The sixth International Conference on Self Determination Theory; 2016-06-02 - 2016-06-05
UIA UiB Untitled
 
29 Abildsnes, Eirik; Meland, Eivind; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas.
Stakeholders' expectations of Healthy Life Centers: A focus group study. Scandinavian Journal of Public Health 2016 ;Volum 44.(7) s. 709-717
UIA UiB Untitled
 
30 Bersvendsen, Tore; Abildsnes, Eirik; Jungeilges, Jochen.
An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures: A Research Protocol. 10. International Society of Physical & Rehabilitation Medicine World Congress; 2016-05-29 - 2016-06-02
UIA UiB Untitled
 
31 Bersvendsen, Tore; Jungeilges, Jochen; Abildsnes, Eirik.
An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures. PRESENTASJON AV PH.D.-PROSJEKTER; 2016-08-26 - 2016-08-26
UIA UiB Untitled
 
32 Engström, Anna; Abildsnes, Eirik; Mildestvedt, Thomas.
"It's not like a fat camp" - A focus group study of adolescents' experiences on group-based obesity treatment. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2016 ;Volum 11:32744. s. 1-13
UiB Untitled
 
33 Engström, Anna Hulda; Abildsnes, Eirik; Mildestvedt, Thomas.
”It ́s not like a fat camp” – en fokusgruppestudie om ungdomers erfarenheter av gruppbaserade livsstilskurser. Forskerkonferansen 2016; 2016-11-03 - 2016-11-03
UiB Untitled
 
34 Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik; Samdal, Gro Beate; Mildestvedt, Thomas; Stea, Tonje Holte; Berntsen, Sveinung.
Evaluating a complex intervention: Healthy Life Centres in Norway. The sixth International Conference on Self Determination Theory; 2016-06-02 - 2016-06-05
UIA UiB Untitled
 
35 Mildestvedt, Thomas; Abildsnes, Eirik; Engström, Anna.
“It's not like fat camp”. A focus group study of adolescents’ experiences on group based obesity treatment.. 21st WONCA Europe conference; 2016-06-15 - 2016-06-18
UiB Untitled
 
36 Sigvartsen, Julie Ann; Gabrielsen, Leiv Einar; Abildsnes, Eirik; Stea, Tonje Holte; Omfjord, Christina Sandvand; Rohde, Gudrun-Elin.
Exploring the relationship between physical activity, life goals and health-related quality of life among high school students: a cross-sectional study. BMC Public Health 2016 ;Volum 16:709. s. -
SSHF UIA UiB Untitled
 
37 Stea, Tonje Holte; Berntsen, Sveinung; Guttormsen, Vigdis; Haugen, Tommy; Øverby, Nina Cecilie; Haraldstad, Kristin; Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik.
Using the intervention mapping protocol to develop a family-based weight-management program. 11th Nordic Nutrition Conference; 2016-06-20 - 2016-06-22
UIA UiB UiO Untitled
 
38 Stea, Tonje Holte; Haugen, Tommy; Berntsen, Sveinung; Guttormsen, Vigdis; Øverby, Nina Cecilie; Haraldstad, Kristin; Meland, Eivind; Abildsnes, Eirik.
Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health 2016 ;Volum 16:1092. s. 1-15
UIA UiB Untitled
 
2015
39 Abildsnes, Eirik; Meland, Eivind; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas.
Forventninger og til og erfaringer fra frisklivssentraler - en fokusgruppestudie. Nasjonal konferanse: Friskliv, læring og mestring – med brukerne i sentrum; 2015-11-18 - 2015-11-20
UIA UiB Untitled
 
40 Abildsnes, Eirik; Stea, Tonje Holte; Berntsen, Sveinung; Omfjord, Christina Sandvand; Rohde, Gudrun-Elin.
Physical education teachers' and public health nurses' perception of Norwegian high school students' participation in physical education - a focus group study. BMC Public Health 2015 ;Volum 15:1295.
UIA UiB Untitled
 
2013
41 Abildsnes, Eirik.
Diagnosens makt og avmakt. I: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Portal forlag 2013 ISBN 978-82-92712-74-0. s. 128-142
UiB Untitled
 
42 Abildsnes, Eirik; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas; Lid, Torgeir Gilje; Hjørleifsson, Stefan; Meland, Eivind.
Promoting health in Healthy Living Centers – does it work, how does it work, and why? A study protocol. 5th International Conference on Self-Determination Theory; 2013-06-27 - 2013-06-30
UIA UiB Untitled
 
2012
43 Abildsnes, Eirik.
The general practitioner as lifestyle advisor. A focus group study exploring case story discussions. : University of Bergen 2012
UiB Untitled
 
44 Abildsnes, Eirik; Flottorp, Signe; Stensland, Per Steinar.
Case stories in general practice: a focus group study. BMJ Open 2012 ;Volum 2.(4)
FHI UiB Untitled
 
45 Abildsnes, Eirik; Walseth, Liv Tveit; Flottorp, Signe; Stensland, Per Steinar.
Power and powerlessness: GPs' narratives about lifestyle counselling. British Journal of General Practice 2012 ;Volum 62.(596) s. e160-e166
FHI UiB Untitled
 
2011
46 Abildsnes, Eirik.
Jakten på risikanter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 ;Volum 131.(4) s. 362-364
UiB Untitled
 
47 Abildsnes, Eirik; Walseth, Liv Tveit; Flottorp, Signe; Stensland, Per.
Lifestyle consultation in general practice - the doctor s toolbox. A qualitative focus group study. Family Practice 2011 ;Volum 28.(2) s. 220-225
FHI NORCE UiB Untitled
 
48 Walseth, Liv Tveit; Abildsnes, Eirik; Schei, Edvin.
Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Education and Counseling 2011 ;Volum 83.(2) s. 180-184
NORCE UiB Untitled
 
49 Walseth, Liv Tveit; Abildsnes, Eirik; Schei, Edvin.
Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2011 ;Volum 29.(2) s. 99-103
NORCE UiB Untitled