Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Kulset, Nora Bilalovic.
Christopher Small. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017
NTNU Untitled
 
2 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk i barnehagen. Barnehagefolk 2017 (2)
NTNU Untitled
 
3 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvordan bli kvitt sangskrekken?. NRK P1 Jacobsen [Radio] 2017-09-19
NTNU Untitled
 
4 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvorfor sang i barnehagen?. Syngende Barnehage https://youtu.be/WzsQGBUQtvE 2017
NTNU Untitled
 
5 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvorfor snakker vi babyspråk til kjæledyrene våre?. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2017-09-05
NTNU Untitled
 
6 Kulset, Nora Bilalovic.
Kompetanse for mangfold, fra sang til språk. Kompetanse for mangfold erfaringskonferanse; 2017-05-31 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
7 Kulset, Nora Bilalovic.
Vennskap via sang. Fagdag for prosjektet "Fra sang til språk"; 2017-05-15 - 2017-05-15
NTNU Untitled
 
8 Kulset, Nora Bilalovic.
Musickhood. Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager. En selvstudie av egen musikkpraksis.. Trondheim: NTNU, Norwegian University of Science and Technology 2017 (ISBN 978-82-326-2442-3) 291 s.
NTNU UIS Untitled
 
2016
9 Kulset, Nora Bilalovic.
Barn med norsk som andrespråk. Kompetanse for fremtidens barnehage; 2016-11-22 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
10 Kulset, Nora Bilalovic.
Children's participation in ritualized circle time : ritual in music sessions in the multicultural kindergarten: How does it comply with children's right to participation?. Nordisk Barnehageforskning 2016 ;Volum 13. s. 1-15
NTNU Untitled
 
11 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk - hvorfor og hvordan. Fagdag for barnehagelærere i Gamle Oslo bydel; 2016-01-29 - 2016-01-29
NTNU Untitled
 
12 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk, prosjekt Bergen/3. Fra sang til språk år 3; 2016-01-07 - 2016-01-07
NTNU Untitled
 
13 Kulset, Nora Bilalovic.
Gåsehud og musikk.
NTNU Untitled
 
14 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvorfor får vi gåsehud ved sterke musikkopplevelser?. ballade.no 2016
NTNU Untitled
 
15 Kulset, Nora Bilalovic.
“It’s you —not the music”: musical skills in group interventions in multicultural kindergartens. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2016 ;Volum 17. s. 137-166
NTNU Untitled
 
16 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang i et mangfoldsperspektiv. Kompetanse for mangfold; 2016-11-18 - 2016-11-18
NTNU Untitled
 
17 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang i integreringsarbeid. Konferanse om sang i integreringsarbeid; 2016-10-19 - 2016-10-19
NTNU Untitled
 
18 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang og lek i et mangfoldsperspektiv. Utdanningsforbundets kurs for barnehager; 2016-10-27 - 2016-10-27
NTNU Untitled
 
19 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang som døråpner til et nytt språk for barn med et annet morsmål. I: Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning.. Herning: Videncenter for Sang 2016 ISBN 978-87-994772-0-3. s. 115-123
NTNU Untitled
 
20 Kulset, Nora Bilalovic.
Språkstimulering gjennom sang i barnehagen. Planleggingsdag for barnehager i Malvik kommune; 2016-01-04 - 2016-01-04
NTNU Untitled
 
21 Kulset, Nora Bilalovic; Muir, Camilla Bolling.
Musikk og empati. NRK P2 Spillerom [Radio] 2016-01-27
NTNU Untitled
 
22 Storvik, Line Fredheim; Kulset, Nora Bilalovic.
Musikk gir mestring. Første steg 2016 ;Volum 4.
NTNU Untitled
 
2015
23 Bore, Kristina Ketola; Kulset, Nora Bilalovic.
Sang som døråpner til lek og språk. Morgenbladet - Kunstløftet [Avis] 2015-11-06
NTNU Untitled
 
24 Feght, Marianne; Kulset, Nora Bilalovic.
Sang i festlige lag. Norgesglasset, NRK P2 [Radio] 2015-06-19
NTNU Untitled
 
25 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk 2015. Fagdag for barnehageansatte i Bergen kommune; 2015-11-06 - 2015-11-06
NTNU Untitled
 
26 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvem eier musikken?.
NTNU Untitled
 
27 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvorfor musikk i barnehagen. Programslipp for Den Kulturelle Barnehagesekken; 2015-02-24 - 2015-02-24
NTNU Untitled
 
28 Kulset, Nora Bilalovic.
Hvorfor musikk i skolen?. Programslipp for Den Kulturelle Skolesekken, Trondheim kommune; 2015-04-30 - 2015-04-30
NTNU Untitled
 
29 Kulset, Nora Bilalovic.
Improvisasjon og språk - to sider av samme sak?.
NTNU Untitled
 
30 Kulset, Nora Bilalovic.
Musicking and second language acquisition in early childhood. European Network Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC); 2015-05-05 - 2015-05-09
NTNU Untitled
 
31 Kulset, Nora Bilalovic.
Musikk og andrespråk.. ballade.no 2015
NTNU Untitled
 
32 Kulset, Nora Bilalovic.
Musikk og andrespråk. Norsktilegnelsen for små barn med et annet morsmål.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215025100) 120 s.
NTNU Untitled
 
33 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang & musikk og evnen til samarbeid.
NTNU Untitled
 
34 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang i den flerkulturelle barnehagen. Foreldremøte for tre barnehager (Husby, Kolstad, Saupstadringen); 2015-04-14 - 2015-04-14
NTNU Untitled
 
35 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang i norsktilegnelse hos voksne minoriteter.. Kursdag for ansatte i Enhet for voksenopplæring, Trondheim kommune; 2015-06-03 - 2015-06-03
NTNU Untitled
 
36 Kulset, Nora Bilalovic.
Sang som sosial handlingsberedeskap for andrespråkslærlingen i barnehagen. "Det doble dilemma" i lys av Bourdieu.. I: Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1742-7. s. 79-95
NTNU Untitled
 
37 Kulset, Nora Bilalovic.
Singing in the multicultural kindergarten leads to second language acquisition and social inclusion. Explained by the OPERA hypothesis.
NTNU Untitled
 
38 Kulset, Nora Bilalovic.
Strukturert improvisasjon Bergen. Fagdag barnehagelærere; 2015-10-16 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
39 Kulset, Nora Bilalovic.
Strukturert improvisasjon, Oslo. Fagdag for barnehagelærere; 2015-10-30 - 2015-10-30
NTNU Untitled
 
40 Kulset, Nora Bilalovic.
Strukturert improvisasjon, Sandefjord. Fagdag for barnehagelærere; 2015-10-23 - 2015-10-23
NTNU Untitled
 
41 Kulset, Nora Bilalovic.
Sunt å velte seg i kjærlighetssorg. nrk.no [Internett] 2015-04-11
NTNU Untitled
 
42 Kulset, Nora Bilalovic.
Tonedøv - hva er det?.
NTNU Untitled
 
43 Kulset, Nora Bilalovic; Bergesen, Norunn.
Når alle bryter ut i sang. Adresseavisen [Avis] 2015-05-16
NTNU Untitled
 
44 Kulset, Nora Bilalovic; Feght, Marianne.
Hvorfor hjelper det å høre på trist musikk når man har kjærlighetssorg?. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2015-04-10
NTNU Untitled
 
45 Kulset, Nora Bilalovic; Nordal, Lars Ivar.
Pinleg med allsong. NRK P2 Spillerom [Radio] 2015-12-22
NTNU Untitled
 
46 Kulset, Nora Bilalovic; Sund, Steinar.
Bruk av musikk gir bedre språkopplæring. Første Steg [Fagblad] 2015-06-01
NTNU Untitled
 
2014
47 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra musikk til språk. 4–9-årsdagene i Bergen; 2014-09-04 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
48 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk. Fra musikk til språk - for prosjektbarnehager i Bergen; 2014-09-09 - 2014-09-09
NTNU Untitled
 
49 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk i lunsjen. Forsker til Lunsj; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
50 Kulset, Nora Bilalovic.
Fra sang til språk i skolen. Forsker til Lunsj; 2014-10-16 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste