Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2020
1 Børhaug, Kjetil; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari; Nordø, Åsta Dyrnes; Olsen, Torjer Andreas; Sataøen, Svein Ole.
Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8. s. -
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Eide, Helene Marie Kjærgård; Danielsen, Hilde; Sataøen, Svein Ole; Olsen, Torjer Andreas.
Barnehagestudien. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
HVL NORCE UiB UiT Untitled
 
3 Eide, Helene Marie Kjærgård; Helleve, Ingrid.
Å være elev i dagens skole. I: Skolens betydning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034165. s. 145-164
UiB Untitled
 
4 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiB Untitled
 
5 Eide, Helene Marie Kjærgård; Westrheim, Kariane.
Norwegian prison officers´ perspectives on professionalism and professional development opportunities in their occupation. Journal of Prison Education and Reentry (JPER) 2020 ;Volum 6.(3) s. 316-332
UiB Untitled
 
6 Helleve, Ingrid; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Veier til ledernes drømmeskole. I: Skolens betydning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034165. s. 197-216
UiB Untitled
 
7 Homme, Anne; Danielsen, Hilde; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diskusjon og avslutning. I: Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. Bergen: NORCE Samfunn 2020 ISBN 978-82-8408-129-8.
NORCE UiB Untitled
 
8 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.. Ledermøte for byområder, Bergen kommune; 2020-02-13 - 2020-02-13
NORCE UiB Untitled
 
9 Ulvik, Marit; Eide, Helene Marie Kjærgård; Eide, Liv; Helleve, Ingrid; Jensen, Vigdis Stokker; Ludvigsen, Kristine; Roness, Dag; Torjussen, Lars Petter Storm.
Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education 2020 s. -
UiB Untitled
 
2019
10 Eide, Helene Marie Kjærgård; Helleve, Ingrid; Kvam, Edel Karin.
What is the ideal school according to school leaders?. NERA; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiB Untitled
 
11 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres. ILRF- EC Conference; 2019-09-25 - 2019-09-27
NORCE UiB Untitled
 
12 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen. Samling/kurs for tillitsvalgte; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiB Untitled
 
13 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
"Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. Bergen: NORCE Norwegian Research Centre 2019 (ISBN 978-82-8408-027-7) 100 s.
NORCE UiB Untitled
 
14 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger. Med hjerte for barnehage. Storbykonferanse for barnehager; 2019-10-23 - 2019-10-25
UiB Untitled
 
15 Eide, Helene Marie Kjærgård; Kronstad, Morten.
Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 107-122
UiB Untitled
 
16 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC. NEON 2019; 2019-11-26 - 2019-11-28
UiB NORCE Untitled
 
17 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager. Seminar Kunnskapsdepartementet; 2019-02-06 - 2019-02-06
NORCE UiB Untitled
 
18 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 144-163
UiB Untitled
 
19 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2410-4) 355 s.
UiB Untitled
 
20 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 14-26
UiB Untitled
 
2018
21 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne.
Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?. Fagsamling; 2018-11-15 - 2018-11-15
NORCE UiB Untitled
 
22 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere. Endringsledelse - i medgang og motgang; 2018-11-19 - 2018-11-19
NORCE UiB Untitled
 
23 Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård.
"Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet. Fagseminar; 2018-11-23 - 2018-11-23
UiB NORCE Untitled
 
24 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis) 2018
UiB Untitled
 
2017
25 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348
NORCE Untitled
 
26 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen.
"Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland 2017 88 s.
UiB Untitled
 
2016
27 Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil.
Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Bergen: Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2016 (ISBN 978-82-8095-114-4) 82 s.
NORCE UiB Untitled
 
28 Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid.
Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(4) s. 124-144
NORCE UiB Untitled
 
29 Eide, Helene Marie Kjærgård; Westrheim, Kariane.
Hvordan forstår fengselsbetjenter i norske fengsler sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og opplæringstilbud for innsatte?. Opplæring innen kriminalomsorgen.; 2016-04-27 - 2016-04-28
UiB Untitled
 
30 Eide, Helene Marie Kjærgård; Westrheim, Kariane.
The prison offiser as a learning actor in inmates education. Workshop on prison education; 2016-08-25 - 2016-08-26
UiB Untitled
 
31 Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård.
Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. Fagsamling KRUS; 2016-10-05 - 2016-10-05
UiB Untitled
 
2015
32 Eide, Helene Marie Kjærgård.
Fortellinger om skoleledelse og læringsutbytte. Skolelederen [Fagblad] 2015-08-28
UiB Untitled
 
33 Eide, Helene Marie Kjærgård.
Narrating the relationship between leadership and learning outcomes. : Universitetet i Bergen 2015 (ISBN 978-82-308-2627-0)
UiB Untitled
 
2014
34 Eide, Helene Marie Kjærgård.
Ledelse og læringsutbytte. Kunnskapsdepartementet møter Institutt for pedagogikk - mønstring av utdanningsforskningen; 2014-10-22 - 2014-10-22
UiB Untitled
 
35 Eide, Helene Marie Kjærgård.
Ulike perspektiver på ledelse. Samling med Rektorskolen; 2014-09-25 - 2014-09-26
UiB Untitled
 
36 Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth.
A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies 2014 ;Volum 35.(6) s. 576-591
UiB Untitled