Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-10 of 10

2018
1 Egge, Hilde; Kvellestad, Kristine; Glavin, Kari.
Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2018 ;Volume 14.(1) p. 19-
VID Untitled
 
2 Egge, Hilde; Nordhagen, Live Solveig; Aabø, Liv Sandnes; Glavin, Kari.
Tospannsmodellen som praksismodell for helsesøsterstudenter. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volume 8.(2) p. 92-106
VID Untitled
 
3 Leahy-Warren, Patricia; Day, Mary Rose; Philpott, Lloyd; Glavin, Kari; Gjevjon, Edith Roth; Egge, Hilde; Healy, Elizabeth; Mulcahy, Helen; Nordhagen, Live Solveig.
A falls case summary: Application of the public health nursing intervention wheel. Public Health Nursing 2018 ;Volume 35.(4) p. 307-316
VID Untitled
 
2017
4 Egge, Hilde.
Grupper for elever som har skilte foreldre. I: Sårbare skolebarn Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1936-0. p. 110-136
VID Untitled
 
2016
5 Egge, Hilde; Kvarme, Lisbeth Gravdal.
Muligheter og utfordringer ved gruppe som metode i skolehelsetjenesten. I: Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2014-4. p. 138-152
VID OSLOMET Untitled
 
6 Glavin, Kari; Gjevjon, Edith L Roth; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Nordhagen, Live Solveig; Egge, Hilde; Leahy-Warren, Patricia; Benefield, Lazelle; Day, Mary Rose; Mulcahy, Helen; Philpott, Lloyd; Healy, Elizabeth; Hall, Beth; Sturdevant, Diana; Round, Teri.
A Public Health Approach to Falls Interventions: Contribution of Community Nurses. Sykepleierkongressen 2+16; 2016-09-27 - 2016-09-28
VID HINN UiO Untitled
 
2015
7 Egge, Hilde.
Lite realistisk. Sykepleien Forskning 2015 (1) p. 81-
VID Untitled
 
2014
8 Egge, Hilde.
Foreldre er ikke eksperter. Tidsskriftet sykepleien 2014 ;Volume 100.(12) p. 50-51
VID Untitled
 
9 Egge, Hilde; Glavin, Kari.
Hvorfor det hjelper ungdom å delta i skilsmissegrupper. Sykepleien Forskning 2014 ;Volume 9.(4) p. 332-329
VID Untitled
 
2013
10 Egge, Hilde.
Hvordan sikre praksisplasser?. Helsesøstre 2013 (3) p. 32-36
VID Untitled