Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 130 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Skålevåg, Svein Atle.
"I Do Not Write a Life": Hamsun, Psychiatry and Life Narrative. I: Cultural Histories of Ageing: Myths, Plots and Metaphors of the Senescent Self. Routledge 2021 ISBN 9780367769741.
UiB Untitled
 
2 Skålevåg, Svein Atle.
Kunnskap og sannhet fra en bergensk reiseberetning fra 1700-tallets Marokko. Fortid 2021 (1)
UiB Untitled
 
3 Skålevåg, Svein Atle.
Was the Norwegian forensic culture of the 20th century a culture of consensus?. Forensic cultures; 2021-08-26 - 2021-08-28
UiB Untitled
 
2020
4 Skålevåg, Svein Atle.
En indre makt. Howitzfeiden og psykiatriens framvekst. Historisk Tidsskrift (Danmark) 2020 ;Volum 120.(1) s. 47-78
UiB Untitled
 
2019
5 Skålevåg, Svein Atle.
«De andre historikerne» - om historieskrivning innenfor andre fagfelt. Norske historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
UiB Untitled
 
6 Skålevåg, Svein Atle.
Nostalgi, innslag i Lørdagsliv. P1 [Radio] 2019-03-16
UiB Untitled
 
7 Skålevåg, Svein Atle.
Psychiatry before social science. Responisbility and abnormality in the early 19th century. Psychiatry as social medicine; 2019-11-22 - 2019-11-23
UiB Untitled
 
8 Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Skålevåg, Svein Atle.
Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 s. -
HINN UiB Untitled
 
2018
9 Skålevåg, Svein Atle.
Den frie viljen og rettspsykiatriens oppkomst. Stay on Campus; 2018-02-27 - 2018-02-27
UiB Untitled
 
10 Skålevåg, Svein Atle.
Foucault og historien. Foucault og historien; 2018-06-17 - 2018-06-17
UiB Untitled
 
11 Skålevåg, Svein Atle.
Hypochondria. The 7th Norwegian Conference on the History of Science; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiB Untitled
 
2017
12 Skålevåg, Svein Atle.
Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv. Sikkerhetsseminaret 2017; 2017-09-06 - 2017-09-07
UiB Untitled
 
13 Skålevåg, Svein Atle.
Is there an expiry date on responsibility?. Defining old age: Literature, psychology, law; 2017-06-23 - 2017-06-23
UiB Untitled
 
14 Skålevåg, Svein Atle.
Knut Hamsun, the Long Life and anti-narrativism. Dimensions of ageing - a multidisciplinary seminar; 2017-09-27 - 2017-09-27
UiB Untitled
 
15 Skålevåg, Svein Atle.
Rettspsykiatriens oppkomst. TEKNIK- OCH VETENSKAPSHISTORISKA DAGAR 2017; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiB Untitled
 
2016
16 Skålevåg, Svein Atle.
Er tilregnelighet et vitenskapelig spørsmål? Om psykiatriens rolle i norsk rettshistorie.. Forum for vitenskapsteori; 2016-10-12
UiB Untitled
 
17 Skålevåg, Svein Atle.
Psychiatry and life narratives. Ageing brains and minds, ageing senses and sentiments: Literature, neurology, psychiatry; 2016-05-26 - 2016-05-27
UiB Untitled
 
18 Skålevåg, Svein Atle.
Utilregnelighet. En historie om rett og medisin. Forum for vitenskap og demokrati; 2016-11-17
UiB Untitled
 
19 Skålevåg, Svein Atle.
Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.. Pax Forlag 2016 (ISBN 978-82-530-3824-7) 249 s.
UiB Untitled
 
20 Skålevåg, Svein Atle.
Utilregnelighetens historie. Historisk søndag; 2016-11-20 - 2016-11-20
UiB Untitled
 
2015
21 Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget 2015 (ISBN 978-82-521-8663-5) 238 s.
HVL UiB Untitled
 
22 Skålevåg, Svein Atle.
Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. I: Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48459-7. s. 36-50
UiB Untitled
 
2014
23 Skålevåg, Svein Atle.
The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry 2014 ;Volum 37.(1) s. 82-90
UiB Untitled
 
2013
24 Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 (ISBN 978-82-530-3599-4) 390 s.
NORCE UiB Untitled
 
25 Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Innledning. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4. s. 8-34
NORCE UiB Untitled
 
26 Skålevåg, Svein Atle.
Criminal Anthropology and the Question of Responsibility (19th Century). The CCCH Seminar; 2013-11-12 - 2013-11-13
UiB Untitled
 
27 Skålevåg, Svein Atle.
Fortellinger om vitenskap. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4. s. 264-291
UiB Untitled
 
28 Skålevåg, Svein Atle.
Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem. Pensjonistforedrag på Bryggen museum; 2013-09-30
UiB Untitled
 
2012
29 Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.
Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 978-82-521-73338) 226 s.
HVL NORCE UiB Untitled
 
30 Fjelland, Ragnar; Skålevåg, Svein Atle.
Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende 2012 s. 22-22
UiB Untitled
 
31 Skålevåg, Svein Atle.
Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem. Historievitenskapens grenser; 2012-04-24 - 2012-04-24
UiB Untitled
 
32 Skålevåg, Svein Atle.
Tilregnelighetsspørsmålet før psykiatrien. Psykiatrihistorie; 2012-10-31 - 2012-10-31
UiB Untitled
 
33 Skålevåg, Svein Atle.
Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities 2012 ;Volum 6.(2) s. 243-259
UiB Untitled
 
2011
34 Larsen, Eirinn; Skålevåg, Svein Atle.
Historiker av en annen verden. Historikeren 2011 (2) s. 47-54
BI UiB Untitled
 
35 Skålevåg, Svein Atle.
Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2011
UiB Untitled
 
36 Skålevåg, Svein Atle.
Født forbryter?. Åsane senioruniversitet; 2011-10-25 - 2011-10-25
UiB Untitled
 
37 Skålevåg, Svein Atle.
Incubation and indecency; medicine and prostitution in fin-de-siecle Norway. The 23rd Nordic Medical History Congress; 2011-05-25 - 2011-05-27
UiB Untitled
 
38 Skålevåg, Svein Atle.
Incubation and indecency. Ways of knowing prostitution in fin-de-sciecle Norway. EAHMH Conference Utrecht 2011; 2011-09-01 - 2011-09-04
UiB Untitled
 
39 Skålevåg, Svein Atle.
Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011 ;Volum 131.(24) s. 2529-2529
UiB Untitled
 
40 Skålevåg, Svein Atle.
Prostitutionology. The 4th Norwegian conference for the history of science; 2011-11-22 - 2011-11-22
UiB Untitled
 
41 Skålevåg, Svein Atle.
Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen 2011
UiB Untitled
 
42 Skålevåg, Svein Atle.
Tilregneligheten har en historie. Klassekampen 2011
UiB Untitled
 
2010
43 Skålevåg, Svein Atle.
Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010 ;Volum 89.(1) s. 125-129
UiB Untitled
 
44 Skålevåg, Svein Atle.
Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 ;Volum 130.(24) s. 2512-2513
UiB Untitled
 
45 Skålevåg, Svein Atle.
En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter 2010 (06) s. 26-29
UiB Untitled
 
46 Skålevåg, Svein Atle.
Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010 (01) s. 125-129
UiB Untitled
 
47 Skålevåg, Svein Atle.
Positivist criminology – a failed science? Some reflections from a project on the history of criminal law. The third national conferenec on the history of science; 2010-10-14 - 2010-10-17
UiB Untitled
 
48 Skålevåg, Svein Atle.
”Syntesen: Å se alt fra ett punkt ”. ’Å studere historieskrivningens historie’. Konferanse; 2010-11-01 - 2010-11-02
UiB Untitled
 
49 Skålevåg, Svein Atle.
Å snakke om historie innenfra. "Samfunnsforsvar" som eksempel på historisk problematikk. Den franske epistemologiske tradisjonen; 2010-02-16 - 2010-02-16
UiB Untitled
 
50 Skålevåg, Svein Atle; Stenvoll, Dag.
Desire, disease and disgrace: Narratives of prostitution in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s. Representations of Prostitution, Sex Work and Sex Trafficking between the 19th and 21sr Centuries; 2010-09-09 - 2010-09-10
NORCE UiB Untitled
 
    Vis neste liste