Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2018
1 Olweus, Dan; Solberg, Mona Elin; Breivik, Kyrre.
Long-term school-level effects of the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Scandinavian Journal of Psychology 2018 s. -
NORCE UiB Untitled
 
2017
2 Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin.
Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Stavanger: Læringsmiljøsenteret 2017 (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 s.
NORCE UIS Untitled
 
2016
3 Solberg, Mona Elin.
Mobbing i barnehagen. Fellessamling for alle styrarar ved kommunale og private barnehagar i Lindås kommune; 2016-04-26 - 2016-04-26
NORCE Untitled
 
4 Solberg, Mona Elin; Skogstrand, Anita; Skogstrand, Anita.
Prosjektet "Sammen not mobbing i barnehagen". Felles samling for alle styrere ved kommunale og private barnehager i Askøy; 2016-09-08 - 2016-09-08
NORCE Untitled
 
5 Synnevåg, Anne; Solberg, Mona Elin.
Hvem er mobberen?. NRK P2 Ekko [Radio] 2016-02-12
NORCE Untitled
 
6 Øystese, Oddgeir; Solberg, Mona Elin.
Testar unikt antimobbe-prosjekt i barnehagar. NRK Hordaland Vestlandsrevyen [TV] 2016-06-24
NORCE Untitled
 
2015
7 Olweus, Dan; Breivik, Kyrre; Solberg, Mona Elin.
Langtidseffekter av Olweusprogrammet mot mobbing i norske skoler - en ny storskala studie. Bergen: Uni Research Helse, RKBU Vest 2015 21 s.
NORCE Untitled
 
8 Solberg, Mona Elin.
The perceived power imbalance between victims and bullies: Conceptual and methodological issues. 17th European Conference on Developmental Psychology (ECDP); 2015-09-08 - 2015-09-12
NORCE Untitled
 
2014
9 Hatlestad, Espen; Solberg, Mona Elin.
Olweusprogrammet mot mobbing/Bytting av skole for mobbere. NRK Radio Distriktsprogram Hordaland i dag [Radio] 2014-10-02
NORCE Untitled
 
10 Solberg, Mona Elin.
Aggressiv åtferd hos barn og unge: definisjonar og forklåringar. Atferdsvanskar, halvårseining; 2014-01-14
NORCE Untitled
 
11 Solberg, Mona Elin.
Elevar som både mobbar og blir mobba: Er dei ei eiga gruppe som er ulik mobbarar og mobbeoffer?. Instruktøropplæring, Olweusprogrammet; 2014-11-05
NORCE Untitled
 
12 Solberg, Mona Elin.
Korleis definere og måle aggresjon og mobbing? Kva for roller kan elevar ha i mobbesituasjonar?. Intensiv instruktøropplæring, Olweusporgrammet; 2014-09-15
NORCE Untitled
 
13 Solberg, Mona Elin.
Korleis forstå og motarbeide mobbing i skulen?. Betanien BUP Internopplæring; 2014-11-12
NORCE Untitled
 
14 Solberg, Mona Elin.
Mobbing i skulen: definisjon, omfang og verkemidlar. Atferdsvanskar, halvårseining; 2014-01-21
NORCE Untitled
 
15 Solberg, Mona Elin.
Når ord er meint for å såre. Fagdag, Hvordan forstå og møte de unges utfordrende språk?; 2014-10-20
NORCE Untitled
 
16 Solberg, Mona Elin.
Olweusprogrammet: Medisin mot mobbing?. "Djupedalutvalget - virkemidler for et godt skolemijø"; 2014-01-21
NORCE Untitled
 
17 Solberg, Mona Elin; Ferguson, Katherine.
Sier ikke "mobbing". Bergens Arbeiderblad [Avis] 2014-08-23
NORCE Untitled
 
18 Solberg, Mona Elin; Åkernes, Hanne Louise.
Vold og trusler i klasserommet. Bergens Tidende [Avis] 2014-02-20
NORCE Untitled
 
19 Åkernes, Hanne Louise; Solberg, Mona Elin.
Vil spleise unge venner på nettet. Bergens Tidende [Avis] 2014-11-19
NORCE Untitled
 
2013
20 Solberg, Mona.
Eit kollektivt svik. Bergens Tidende 2013 ;Volum 146.
NORCE Untitled
 
21 Solberg, Mona Elin.
Kan vi stole på mobbeudersøkingar?. Områdemøte for rektorer Fana/Ytrebygda; 2013-03-12
NORCE Untitled
 
22 Solberg, Mona Elin.
Mobbing i skulen - Eit folkehelseproblem vi ikkje må snu ryggen til. Til barn og unges beste - Røroskonferansen; 2013-02-02
NORCE Untitled
 
23 Solberg, Mona Elin.
Multilevel analysis: An example. Solstrandseminaret 2013, Uni Helse; 2013-08-23
NORCE Untitled
 
24 Solberg, Mona Elin.
Når elevrelasjonar går på helsa laus. Læring, læringsmiljø og psykisk helse - en dialogkonferanse; 2013-11-11
NORCE Untitled
 
25 Solberg, Mona Elin.
Vi må ikkje snu ryggen til mobbing. Verdensdagen for psykisk helse 2013, Se hverandre - gjør en forskjell; 2013-04-04
NORCE Untitled
 
2012
26 Solberg, Mona Elin.
Korleis avsløre mobbing og gjere noko med det?. Konfirmantforum; 2012-09-13
NORCE Untitled
 
27 Solberg, Mona Elin.
Korleis avsløre mobbing og gjere noko med det?. Konfirmantforum; 2012-09-12
NORCE Untitled
 
28 Solberg, Mona Elin.
Mobbing - eit folkehelseproblem?. Konfirmantforum; 2012-09-12
NORCE Untitled
 
29 Solberg, Mona Elin.
Mobbing - eit folkehelseproblem?. Konfirmantforum; 2012-09-13
NORCE Untitled
 
2011
30 Rønning, Helena; Solberg, Mona Elin.
NRK Hordaland Formiddagssending. Bergen [Radio] 2011-02-11
HVL Untitled
 
31 Solberg, Mona Elin.
Kva fortel nyare forsking om mobbing og aggresjon?. Olweuskonferansen 2011; 2011-10-24 - 2011-10-25
NORCE Untitled
 
32 Solberg, Mona Elin; Olweus, Dan; Endresen, Inger Marie.
How deviant are bullies, victims and bully-victims at school?. 15th European Conference on Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27
NORCE Untitled
 
2010
33 Solberg, Mona Elin.
Self-reported bullying and victimisation at school: Prevalence, overlap and psychosocial adjustment. Bergen: HEMIL-senteret, Psykologisk fakultet, Universitet i 2010 (ISBN 978-82-308-1674-5) 303 s.
HVL UiB Untitled
 
2007
34 Solberg, Mona Elin; Olweus, Dan; Endresen, Inger.
Bullies and victims at school: Are they the same pupils?. British Journal of Educational Psychology 2007 ;Volum 77.(2) s. 441-464
UiB Untitled
 
2003
35 Solberg, Mona Elin.
Bør provoserande mobbeoffer skiljast ut som ei eiga gruppe?. Formidlingskonferanse og faglig samling for voldsforskere; 2003-06-11 - 2003-06-12
NORCE Untitled
 
36 Solberg, Mona Elin.
Både offer og mobbar - ein vanskeleg kombinasjon. Olweus-konferansen; 2003-11-06 - 2003-11-07
NORCE Untitled
 
37 Solberg, Mona Elin.
Mobbing som gruppefenomen. Forskarkonferens om kränkande behandling og mobbing; 2003-09-24 - 2003-09-25
NORCE Untitled
 
38 Solberg, Mona Elin; Olweus, Dan.
Prevalence estimation of school bullying with the Olweus bully/victim questionnaire. Aggressive Behavior 2003 ;Volum 29.(3) s. 239-268
NORCE Untitled
 
1999
39 Olweus, Dan; Solberg, Mona Elin.
Cross-cultural study of bully/victim problems in school: Final report for Norway to the Japanese Ministry of Education. I: School bullying around the world. : Japanese Ministry of Education 1999 s. 124-
NORCE UiB Untitled
 
40 Olweus, Dan; Solberg, Mona Elin.
Cross-cultural study of bully/victim problems in school: Results from Norway. Tokyo: Japanese Ministry of Education 1999 124 s.
NORCE UiB Untitled
 
41 Solberg, Mona Elin; Olweus, Dan.
Bully/victim problems in Norwegian schools: First report to the Japanese Ministry of Education. I: School bullying around the world. : Japanese Ministry of Education 1999 s. 104-
NORCE UiB Untitled