Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Strandbu, Astrid; Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe.
Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet». Nordic Journal of STEM Education 2021 ;Volum 4.(1) s. 17-39
UiT Untitled
 
2020
2 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Salamonsen, Anita.
Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ;Volum 18.(1) s. 60-78
UiT Untitled
 
2019
3 Dale, Clas; Strandbu, Astrid.
Teknologistøtte i undervisnings- og læringsprosesser. I: Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456. s. 213-231
UiT Untitled
 
4 Strandbu, Astrid; Mikkelsen, Reidun Langeland; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete.
Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer. Fokus på familien 2019 ;Volum 47.(4) s. 327-344
UiT UNN Untitled
 
5 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita.
Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel. Barn 2019 ;Volum 37.(2) s. 67-80
UiT Untitled
 
6 Weines, Jørn; Esaiassen, Margrethe; Strandbu, Astrid.
Spilt kunnskap - Spillbasert undervisning ved UiT. MNT-Konferansen 2019; 2019-03-28 - 2019-03-29
UiT Untitled
 
2018
7 Nygård, Reidunn Håøy.
Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study. Tromsø: UiT The Arctic University of Norway 2018 138 s.
UiT Untitled
 
8 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 183-208
UiT Untitled
 
9 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Grape, Lovise.
Hearing Children in Mediation (HBIM). International Conference on Shared Parenting 2018; 2018-11-22 - 2018-11-23
UiT Untitled
 
10 Vedeler, Gørill Warvik; Strandbu, Astrid.
Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?. Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2018; 2018-12-02 - 2018-12-06
UiT Untitled
 
2017
11 Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid.
Mellom entusiasme og anvendelse. Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med Familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(1) s. 54-70
UiT Untitled
 
12 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Children’s participation in family mediation. Children's rights to participation in decision making; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiT Untitled
 
13 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Sending, Vibeke Jensen.
Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 04.(04) s. 254-272
UiT Untitled
 
2016
14 Arnzen, Kari Jeppestad; Strandbu, Astrid.
Redde for å ha med barna på skilsmissemekling. NRK Sørlandet nettavisen [Internett] 2016-01-11
UiT Untitled
 
15 Hella, Vigdis; Strandbu, Astrid.
Barn vil delta i mekling. Telemarksavisa [Avis] 2016-04-25
UiT Untitled
 
16 Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid.
Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences. EUSARF 2016; 2016-09-13
UiT Untitled
 
17 Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid.
Musikk som ressurs i barnevernet. Forelesning om musikk som ressurs i arbeid med ungdom i risiko. Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge; 2016-03-14 - 2016-03-14
UiB UiT Untitled
 
18 Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid.
Musikk som verktøy i forebyggende ungdomsarbeid. Felles fagforum for ansatte ved RKBU-Nord, BUP, og to psykiatriposter for barn og unge ved Universitetssykehuset i Nord-Norge; 2016-03-18 - 2016-03-18
UiB UiT Untitled
 
19 Lauritzen, Camilla; Strandbu, Astrid; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode.
Omorganisering og flere elever i klassen - Pedagogiske konsekvenser.. Nordic Studies in Education 2016 ;Volum 35.(1) s. 57-69
UiT Untitled
 
20 Seljenes, Kirsti; Øvreberg, Elisabeth; Strandbu, Astrid.
Musikkterapi gir ungdom trygghet, fellesskap og læring. Nettavis Det helsevitenskapelige fakultet UiT [Internett] 2016-01-27
UiT Untitled
 
21 Solbak, Laila; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Jul når mor og far er skilt. VG [Avis] 2016-12-18
UiT Untitled
 
22 Strandbu, Astrid.
Barns posisjon i mekling. Fagdag ved Øst Agder og Vest Agder familievernkontor; 2016-11-24 - 2016-11-24
UiT Untitled
 
23 Strandbu, Astrid.
Barns rett til å snakke fritt. Forforståelser, tilrettelegging og resultater fra forskning.. Fra sak til menneske; 2016-05-26 - 2016-05-26
UiT Untitled
 
24 Strandbu, Astrid.
Forskning på "høring av barn i mekling". Presentasjon av noen foreløpige resultater.. Nasjonal meklerkonferanse; 2016-06-15 - 2016-06-16
UiT Untitled
 
25 Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten.
Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse. I: I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Oslo: Norges musikkhøgskole 2016 s. 231-249
UiB UiT Untitled
 
26 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene. Fagdag ved Familievernkontoret i Tromsø; 2016-03-31 - 2016-03-31
UiT Untitled
 
27 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.. Faglig foredrag. Internopplæring familievernkontoret i Tromsø.; 2016-03-31 - 2016-03-31
UiT Untitled
 
28 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Hvem lytter egentlig til barna?. Bergens Tidende 2016 Suppl. 22. mars
UiT Untitled
 
29 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling. Forelesning til ministeren i BLD og politiske og faglige rådgivere; 2016-03-03 - 2016-03-03
UiT Untitled
 
30 Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Handegård, Bjørn Helge.
Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(4) s. 360-385
UiT Untitled
 
31 Strandbu, Astrid; Vis, Svein Arild.
Barnets deltakelse i beslutningene. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8. s. 144-161
UiT Untitled
 
32 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Avgrens barnevernet. Klassekampen 2016 ;Volum 48.(89) s. 22-22
UiT Untitled
 
33 Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid.
Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
2015
34 Aarskog, Karin Nigar; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee; Vis, Svein Arild.
Barn i Norge har fått grunnlovsfestet rett til å bli hørt.. Labyrinten. Kunnskapsmagasinet for UiT Norges Arktiske Unive [Fagblad] 2015-02-01
UiT Untitled
 
35 Arnli, Ann Magritt; Strandbu, Astrid.
Hva med barna når forholdet tar slutt?. God Helg Fædrelandsvennen [Avis] 2015-07-18
UiT Untitled
 
36 Christine, Guldbrandsen; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barn i mekling. Aftenposten oppvekst [Fagblad] 2015-04-01
UiT Untitled
 
37 Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid.
Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd. Familieråd og medvirkning. "Å møte mennesker der de er."; 2015-11-02 - 2015-11-03
UiT Untitled
 
38 Karlsen, Mariann Schjølberg; Strandbu, Astrid.
Vil ha mer musikk inn i arbeidet. rkbunord.uit.no [Internett] 2015-10-09
UiT Untitled
 
39 Krüger, Viggo; Strandbu, Astrid.
Musikk som terapi. Bergens Tidende 2015
UiB UiT Untitled
 
40 Lauritzen, Camilla; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Strandbu, Astrid.
Fra 15 til 22 elever i klassen: Hvordan påvirker større klasse elevenes læringsmiljø og trivsel?. Scandinavian Psychologist 2015 ;Volum 2.(e16)
UiT Untitled
 
41 Ruud, Åste R.; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
Barn i mekling. Kvifor passar dei ikkje saman lenger?. Rett på sak. Aktualitetsmagasin for domstolene. Nr 4 [Fagblad] 2015-12-01
UiT Untitled
 
42 Sending, Vibeke; Strandbu, Astrid; Thørnblad, Renee.
RKBU Nord Rapport 2015: «Familieråd i fosterhjemsarbeid» Presentasjon av utvalg, datamateriale og prosedyrer for datainnsamlingen.. Tromsø: RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet 2015 (ISBN 978-82-93031-40-6) 94 s.
UiT Untitled
 
43 Strandbu, Astrid.
Barneperspektivet og barnets deltakelse.. Fagkonferanse for ansatte i barnevernet; 2015-04-23 - 2015-04-23
UiT Untitled
 
44 Strandbu, Astrid.
Barns posisjon og budskap i mekling. Meklersamling i Hordaland; 2015-10-21 - 2015-10-22
UiT Untitled
 
45 Strandbu, Astrid.
Diskusjon av barns posisjon ved obligatorisk mekling mellom foreldrene ved samlivsbrudd. Sammen med Gjertrud Jonassen.. God Morgen Norge, TV2 [TV] 2015-11-04
UiT Untitled
 
46 Strandbu, Astrid.
Familierådsprosjektet og samhandling med praksis. Erfaring fra forskningsgruppen.. Avslutningsseminar i familierådsprosjektet Region Sør; 2015-01-14 - 2015-01-14
UiT Untitled
 
47 Strandbu, Astrid.
Hvorfor er det viktig å snakke med barn?. En Domstol på barns premisser; 2015-03-02 - 2015-03-02
UiT Untitled
 
48 Strandbu, Astrid.
Samtale med barn. Pilotering av ny meklerutdanning; 2015-09-15 - 2015-09-15
UiT Untitled
 
49 Strandbu, Astrid.
Ungdom - bruk av musikk i forebygging av utenforskap. Boklansering "Ungdom musikk deltakelse - musikk i forebyggende arbeid"; 2015-10-20 - 2015-10-20
UiT Untitled
 
50 Strandbu, Astrid.
Ungdom som ressurs i barne- og ungdomsidrett. Presentasjon av ungdomstrenerprosjektet.. Idrettshelga. Troms Idrettskrets.; 2015-10-23 - 2016-08-24
UiT Untitled
 
    Vis neste liste