Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2010
1 Truyen, Filip.
General principles on the abuse of shareholders' rights in Nordic legislation. I: Company Law and SMEs. Forlaget Thomson 2010 ISBN 978-87-619-2629-6. s. 171-190
UiB Untitled
 
2 Truyen, Filip.
Kan transaksjoner i eierskap utløse samtykkekrav?. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 318-330
UiB Untitled
 
2008
3 Truyen, Filip.
Vederlaget ved innløsning av aksjer. Hvor langt rekker Flesberg-dommen?. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2008 (1) s. 62-70
UiB Untitled
 
2007
4 Truyen, Filip.
Aksjeanalyse og informasjonsansvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 ;Volum 120.(1/2) s. 85-170
UiB Untitled
 
5 Truyen, Filip.
New rules on accessoral liability. European Company Law 2007 (3) s. 130-133
UiB Untitled
 
6 Truyen, Filip.
Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse på generalforsamlingens åpning. Tidsskrift for forretningsjus 2007 s. 8-22
UiB Untitled
 
7 Truyen, Filip.
Statutory Regulations of Executive Pay Stipulation in Public Limited Companies. European Company Law 2007 (1) s. 33-35
UiB Untitled
 
8 Truyen, Filip.
Terra-saken. Lov og Rett 2007 (10) s. 561-562
UiB Untitled
 
9 Truyen, Filip.
Valuation principles in connection with a parent company's squeeze-out of shares in a subsidary. European Company Law 2007 (4) s. 177-180
UiB Untitled
 
2006
10 Truyen, Filip.
Kollektive investeringsformer - forholdet mellom verdipapirfond, investeringsselskaper og aksjespareklubber. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006 ;Volum 119.(2/3) s. 268-340
UiB Untitled
 
11 Truyen, Filip.
Rettsmidler mot feil i møteleders stemmefortegnelse ved generalforsamlingens åpning. I: HÅKONARMÅL 2006. Bergen: Det juridiske fakultet 2006 ISBN 978-82-7960-001-5. s. 46-57
UiB Untitled
 
12 Truyen, Filip.
Shareholder conflicts in small and medium sized companies - Remedies for shareholders' abuse of authority and improper retention of dividends. I: Shareholder Conflicts First edition 2006. Forlaget Thomson 2006 ISBN 978-87-619-1568-9. s. 131-152
UiB Untitled
 
2005
13 Truyen, Filip.
Aksjonærenes myndighetsmisbruk - en studie av asl/asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprisnipper. Cappelen Damm Akademisk 2005 (ISBN 82-02-19902-6) 587 s.
UiB Untitled
 
2004
14 Truyen, Filip.
Likhetsprinsippet i artikkel 42 i det annet selskapsrettsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2004 s. 580-592
UiB Untitled
 
15 Truyen, Filip.
Myndighetsmisbruk i aksje- og allmennaksjeselskaper. Jussens venner 2004 s. 305-328
UiB Untitled
 
2003
16 Truyen, Filip.
Norway Seafoods-dommen: Et signal om bedre minoritetsvern?. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2003 (3) s. 343-356
UiB Untitled
 
2002
17 Truyen, Filip.
Forlik og rettsforlik i anfektelsessøksmål. I: Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-827-9. s. 641-649
UiB Untitled
 
1990
18 Truyen, Filip.
Overgivelseskriteriet ved selgers stansningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1990 s. 342-389
UiB Untitled