Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 250 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Urbanisering av det samiske elektoratet: En fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(2) s. 101-123
UiB UiO Untitled
 
2 Strømsnes, Kristin.
– Olu jienas­teaddjit gávpo­giin daga­hit ođđa hástal­usaid sáme­politihkas. Avvir [Avis] 2020-01-24
UiB Untitled
 
3 Strømsnes, Kristin.
Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2020-01-06 - 2020-01-08
UiB Untitled
 
4 Strømsnes, Kristin.
Et sunnhetstegn for demokratiet. Stat & Styring [Tidsskrift] 2020-03-12
UiB Untitled
 
5 Strømsnes, Kristin.
Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv. Gjesteforelesning; 2020-10-01 - 2020-10-01
UiB Untitled
 
6 Strømsnes, Kristin.
Samepolitikkens grenser. Sagat [Avis] 2020-01-28
UiB Untitled
 
7 Strømsnes, Kristin.
Samisk sivilsamfunn. Sivilsamfunnsseminar; 2020-01-23 - 2020-01-23
UiB Untitled
 
8 Strømsnes, Kristin.
Velgere på flyttefot. By og land i den moderne samepolitikken. Samepolitikkens grenser; 2020-01-22 - 2020-01-22
NORCE UiB Untitled
 
2019
9 Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars.
Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 (ISBN 978-3-319-98716-3) 234 s. Nonprofit and Civil Society Studies(26)
NORCE UiB Untitled
 
10 Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars.
Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 199-207
UiB Untitled
 
11 Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars.
Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 1-31
NORCE UiB Untitled
 
12 Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. I: Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European-Dialogue. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 978 1 78897 583 4. s. 250-268
UiB Untitled
 
13 Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov.
The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 33-66
NORCE UiB UiT Untitled
 
14 Strømsnes, Kristin.
– Skolestreik en mektig aksjonsform. Aftenposten [Avis] 2019-03-23
UiB Untitled
 
15 Strømsnes, Kristin.
– Vi må kjempe for det vi har kjært. NRK Møre og Romsdal [Internett] 2019-01-26
UiB Untitled
 
16 Strømsnes, Kristin.
Befolkningsundersökningen om medborgerligt engagement - noen kommentarer sett fra Norge. Møte med Innsamlingsrådet; 2019-10-24 - 2019-10-24
NORCE UiB Untitled
 
17 Strømsnes, Kristin.
Bompengelisten sliter med å nå damene. Bergens Tidende [Avis] 2019-04-13
UiB Untitled
 
18 Strømsnes, Kristin.
Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement. Democracy Fellow Seminar; 2019-04-25 - 2019-04-25
UiB Untitled
 
19 Strømsnes, Kristin.
Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement. MPSA; 2019-04-04 - 2019-04-07
UiB Untitled
 
20 Strømsnes, Kristin.
Klimaaktivisme: Kloden koker!. Panel på Sampolkonferansen 2019; 2019-10-04 - 2019-10-05
UiB Untitled
 
21 Strømsnes, Kristin.
Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv. Gjesteforelesning; 2019-09-19 - 2019-09-19
NORCE UiB Untitled
 
22 Strømsnes, Kristin.
Norway Night. Country Night; 2019-06-04 - 2019-06-04
UiB Untitled
 
23 Strømsnes, Kristin.
Political activism in a well-functioning democracy: The case of Norway. MPSA2019; 2019-04-04 - 2019-04-07
UiB Untitled
 
24 Strømsnes, Kristin.
Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv 2019 s. 30-30
NORCE UiB Untitled
 
25 Strømsnes, Kristin.
The state of civil society and civil society research in Norway. International Workshop on Civil Society Research; 2019-10-17 - 2019-10-18
NORCE UiB Untitled
 
26 Strømsnes, Kristin.
Velferdsstat og sivilsamfunn i den nordiske sivilsamfunnsmodellen: Frivillig sektor under press fra stat og marked. Jubileumsseminar; 2019-09-10 - 2019-09-10
NORCE UiB Untitled
 
27 Strømsnes, Kristin.
"Våre barns blod". Vårt Land [Avis] 2019-06-30
UiB Untitled
 
28 Strømsnes, Kristin.
Why Take to the Streets when Everything is Going Well? A Fourth Logic of Protest. Third SDSU Conference on Nonviolence and Social Change; 2019-05-10 - 2019-05-11
UiB Untitled
 
29 Strømsnes, Kristin; Skov Henriksen, Lars; Svedberg, Lars.
Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget 2019
NORCE UiB Untitled
 
2018
30 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 (ISBN 9783319772639) 195 s.
ISF UiB Untitled
 
31 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 165-185
ISF UiB Untitled
 
32 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 1-24
ISF UiB Untitled
 
33 Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2018-01-08 - 2018-01-10
NORCE UiB Untitled
 
34 Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M.
State and Civil Society: A Regime Change?. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 117-163
HVL UiB Untitled
 
35 Strømsnes, Kristin.
Aktivisme før og nå. Saktuelt 2018
NORCE UiB Untitled
 
36 Strømsnes, Kristin.
Forms of political activism in Norway from 1983 to 2015. 13th International Conference of the ISTR; 2018-07-10 - 2018-07-13
NORCE UiB Untitled
 
37 Strømsnes, Kristin.
Frivillighetens forandringer. Magasinet Plot [Fagblad] 2018-08-16
NORCE UiB Untitled
 
38 Strømsnes, Kristin.
‘Få samer tar høyere utdanning’ - Innslag i forbindelse med Samefolkets dag. TV2 Nyhetskanalen [TV] 2018-02-06
UiB Untitled
 
39 Strømsnes, Kristin.
Klimavalg2013. Medlemsmøte i Klimavalgalliansen; 2018-02-14 - 2018-02-14
UiB Untitled
 
40 Strømsnes, Kristin.
Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt 2018
UiB Untitled
 
41 Strømsnes, Kristin.
Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende 2018
UiB Untitled
 
42 Strømsnes, Kristin.
Ny bok om frivillig innsats i Skandinavia. sivilsamfunn.no [Internett] 2018-11-07
NORCE UiB Untitled
 
43 Strømsnes, Kristin.
Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt 2018
UiB Untitled
 
44 Strømsnes, Kristin.
The Scandinavian Organizational Landscape. ARNOVA 47th annual conference; 2018-11-15 - 2018-11-17
NORCE UiB Untitled
 
45 Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar.
Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene?. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 31-62
NORCE UiB Untitled
 
46 Strømsnes, Kristin; Henriksen, Lars Skov; Svedberg, Lars.
Can Large Welfare States and Strong Civil Societies Coexist? Lessons from Scandinavia. Book-talk; 2018-11-19 - 2018-11-19
NORCE UiB Untitled
 
2017
47 Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin.
The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway. I: Non-territorial Autonomy in Divided Societies. Comparative Perspectives. Routledge 2017 ISBN 9781138953956.
UiB Untitled
 
48 Nilsen, Heidi Rapp; Strømsnes, Kristin; Schmidt, Ulla.
A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support?. Journal of Civil Society 2017 ;Volum 14.(1) s. 20-40
NORCE UiB Untitled
 
49 Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Is urbanization of modern indigenous politics possible?. Nordic Political Science Congress 2017; 2017-08-08 - 2017-08-11
NORCE UiB UiO Untitled
 
50 Skov Henriksen, Lars; Strømsnes, Kristin.
Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement. 46th annual ARNOVA conference; 2017-11-16 - 2017-11-18
NORCE UiB Untitled
 
    Vis neste liste