Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Lunde, Tore.
Forbodet mot kjønnsdiskriminerande reklame. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 109-118
UiB Untitled
 
2 Lunde, Tore.
Transitional Challenges Within Vertical Restraints and Distribution - Key updates from the Vertical Block Exemption Review consultations. Competition Law Nordic Conference 2020; 2020-01-28 - 2020-01-29
UiB Untitled
 
3 Lunde, Tore; Gjendemsjø, Ronny.
Forskergruppeseminar - Konkurranseklagenemndas sak 2019/34 - Presentasjon av utvalgte rettsspørsmål fra nemndas sak mellom Telenor og Konkurransetilsynet om misbruk av dominerende stilling i mobilmarkedet. Forskergruppeseminar; 2020-02-03 - 2020-02-03
UiB Untitled
 
2019
4 Kielland, Torger; Lunde, Tore; Tande, Knut Martin.
Immaterialrettens europeisering.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 395-418
UiB Untitled
 
5 Lunde, Tore.
Det juridiske fakultet og konkurranseretten.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 435-448
UiB Untitled
 
6 Lunde, Tore.
Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 537-548
UiB Untitled
 
7 Lunde, Tore.
Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. s. 401-411
UiB Untitled
 
8 Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Stuevold Lassen, Birger.
Personlighetens rettsvern. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 110-122
UiB Untitled
 
9 Lunde, Tore; Kielland, Torger.
Faglig arrangør og vertskap for:. 2019 Nordic/German IPR Network Meeting; 2019-05-02 - 2019-05-04
UiB Untitled
 
10 Lunde, Tore; Michaelsen, Terje Lundby.
Markedsføringsloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205506589) 592 s.
UiB Untitled
 
11 Lunde, Tore; Stuevold Lassen, Birger.
Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 532-537
UiB Untitled
 
2018
12 Hu, Changfeng; Lunde, Tore.
Ledelse av ph.d.-seminar med presentasjon av Changfeng Hu´s prosjekt: Infringement of Geographical Indications of agricultural products in China.. Ph.D.-seminar; 2018-02-01 - 2018-02-01
UiB Untitled
 
13 Lunde, Tore.
Lunsjseminar BECCLE - gjennomgang av Konkurranseklagenemndas vedtak i EL-proffen-saken fra 2018. Hovedvekt på skyldspørsmålet og utmåling av overtredelsesgebyr. Lunsjseminar; 2018-11-22 - 2019-06-22
UiB Untitled
 
2017
14 Lunde, Tore.
Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. I: Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 978-1-50990-067-1. s. 187-200
UiB Untitled
 
15 Lunde, Tore.
"Konkurranseklausular, kundeklausular, rekrutteringsklausular - utvalde problemstillingar." Foredrag på EUROJURIS NORGEs høstmøte 2017. Kurs for advokater; 2017-10-28 - 2017-10-28
UiB Untitled
 
16 Lunde, Tore.
Rettslege problemstillingar ved søksmål om vedtak frå Konkurranseklagenemnda - særleg om konkurranselova §§ 10 og 11. Fagdag om konkurranserett i Gulating lagmannsrett; 2017-03-24 - 2017-03-24
UiB Untitled
 
2016
17 Lunde, Tore.
Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus 2016 ;Volum 22.(4) s. 252-278
UiB Untitled
 
18 Lunde, Tore.
Etterlyser tilsynet. Intervju basert på utkast til kronikk om konkurranseloven § 11, i lys av beskyldninger mot Statoil for press mot leverandørindustrien. Dagens Næringsliv [Avis] 2016-06-20
UiB Untitled
 
19 Lunde, Tore.
Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar 2016 s. -
UiB Untitled
 
20 Lunde, Tore.
Some remarks on personality rights and publicity rights in Norwegian law. Academic exchange with Faculty members and scholars from Renmin University, China, on the legal protection of the right of personality in China and Norway; 2016-08-16 - 2018-08-16
UiB Untitled
 
21 Lunde, Tore; Gran, Morten.
Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar 2016 s. -
UiB Untitled
 
2015
22 Lunde, Tore.
A Common European Law of Unfair Competition. Comments in Panel I to professor Jules Stuyck on "The UCP Directive - maximum harmonization and scope", and to associate professor Jan Trzakowski on "Interpretation and the interplay with special regulation and codes of conduct". A Common European Law of Unfair Competition. Europeization and Integration. From Misleading Advertising to Unfair Commercial Practices.; 2015-01-30 - 2015-01-30
UiB Untitled
 
23 Lunde, Tore.
An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2015 (1) s. 127-137
UiB Untitled
 
24 Lunde, Tore.
Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review 2015 ;Volum 36.(9) s. 406-408
UiB Untitled
 
25 Lunde, Tore.
Forhandlingsforbudet i anskaffelsesretten. Hva innebærer en opphevelse av forhandlingsforbudet, juridisk og praktisk?. Årsstudium i offentlige anskaffelser (modul 1); 2015-09-24 - 2015-09-24
UiB Untitled
 
26 Lunde, Tore.
"Hvilke saker behandler Granskingsutvalget i dag, og hva vil eventuelle endringer i forskningsetikkloven innebære for utvalgets rolle?". Forskningsetisk konferanse, "Å gjøre det riktige: forskningsinstitusjonenes ansvar for forskningsetikk"; 2015-06-08 - 2015-06-08
UiB Untitled
 
27 Lunde, Tore.
"Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende 2015 s. 44-44
UiB Untitled
 
28 Lunde, Tore.
Misbruk av offentlege middel å anke Gulsvik-saka. På Høyden - uavhengig avis for UiB [Avis] 2015-12-04
UiB Untitled
 
29 Lunde, Tore.
"Nå skal jukserne tas" - Intervju i Klassekampen 6. juni 2015 i forbindelse med regjeringens revision av forskningsetikkloven. Klassekampen [Avis] 2015-06-06
UiB Untitled
 
30 Lunde, Tore.
Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European and Norwegian perspective. Joint seminar between National Law University Delhi and Bergen Faculty of Law; 2015-11-11 - 2015-11-11
UiB Untitled
 
31 Lunde, Tore.
Protection of Trade Secrets against unlawful acquisition, use and disclosure – the European, Norwegian and U.S. perspective. Forskerseminar; 2015-10-22 - 2015-10-22
UiB Untitled
 
32 Lunde, Tore.
Rett på sak: Markedsføringsretten. "Rett på sak" - samtale med advokat Harald Alfsen på Litteraturhuset, i regi av Advokatforeningen i Hordaland og Sogn og Fjordane; 2015-11-10 - 2015-11-10
UiB Untitled
 
33 Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby.
Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Juridisk 2015 (ISBN 9788205451254) 426 s.
UiB Untitled
 
2014
34 Lunde, Tore.
Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review 2014 ;Volum 35.(10) s. 515-517
UiB Untitled
 
35 Lunde, Tore.
En tankevekker (intervju om Penkowa-saken). Forskningsetikk [Fagblad] 2014-03-17
UiB Untitled
 
36 Lunde, Tore.
I. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) COM(2013) 813. II. Protection of trade secrets in Norway in the light of the Directive proposal. XXXII Nordic Intellectual Property Conference (Reykjavík); 2014-08-31 - 2014-09-02
UiB Untitled
 
37 Lunde, Tore.
Konferanse. Paneldiskusjon. NordForsk Expert Seminar on Research Integrity procedures and professional research ethics review processes in the Nordic countries - A Landscape Analysis. Deltakelse i paneldiskusjon.; 2014-04-09 - 2014-04-09
UiB Untitled
 
38 Lunde, Tore.
Presentasjon av NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Internt BECCLE-seminar; 2014-12-18 - 2014-12-18
UiB Untitled
 
39 Lunde, Tore.
Presentations of and comments on two trademark cases (case VM 13-135 "R" and case VM13-076 "Route 66") decided by the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights. OHIM and Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights Meeting in Alicante; 2014-05-22 - 2014-05-23
UiB Untitled
 
40 Lunde, Tore.
Some remarks on Bid-rigging, Collusive Tendering and Project Agreements. Nordic Week Bergen 2014; 2014-01-23 - 2014-01-23
UiB Untitled
 
41 Lunde, Tore.
"Vil fjerne handelslov" - intervju basert på utkast til kronikk med kritikk av forslaget til lov om god handelsskikk ved omsetning av dagligvarer, jf NOU 2013: 6. Dagens Næringsliv [Avis] 2014-01-31
UiB Untitled
 
42 Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Lassen, Birger Stuevold.
Personlighetens rettsvern. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 100-109
UiB Untitled
 
43 Lunde, Tore; Lassen, Birger Stuevold.
Konkurranse- og markedsføringsrett. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 489-504
UiB Untitled
 
44 Teigum, Siri; Lunde, Tore; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Widme, Nils-Ola; Laastad, Karin Stakkestad; Ulvin, Åse.
NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning 2014 (ISBN 978-82-583-1211-3) ;Volum 2014.155 s. NOU - Norges offentlige utredninger(11)
UIA UiB Untitled
 
2013
45 Lunde, Tore.
Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 (1) s. 271-277.
UiB Untitled
 
2012
46 Lunde, Tore.
Competition and Public Procurement Law Challenges in the Healthcare Sector - Moderator Panel I: Competition Law & Health Care. Konferanse; 2012-09-20 - 2012-09-21
UiB Untitled
 
47 Lunde, Tore.
Opposisjon mot Ulrich Birch Eriksens ph.d.-avhandling "Markedsføringsloven § 1 – Portræt af en generalklausul" - Juridisk Institut, Århus Universitet, 30. november 2012. Ph.d.-forsvar/-disputas; 2012-11-30 - 2012-11-30
UiB Untitled
 
48 Lunde, Tore.
Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og Rett 2012 (1) s. 23-44
UiB Untitled
 
49 Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar.
Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys?. Bergens Tidende 2012 s. 7-del 2
UiB Untitled
 
2011
50 Lunde, Tore.
Forholdet mellom konkurransefremjande tiltak gitt med heimel i konkurranselova § 14 og direktivet om urimeleg handelspraksis. Foredrag på seminar ved Bergen Centre for Competition Law and Economics (BECCLE); 2011-11-02 - 2011-11-02
UiB Untitled
 
    Vis neste liste