Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2021
1 Nesheim, Sveinung Ørjan.
Byggematerialer av halm, jord og leire tar opp kampen med massivtre og betong. tu.no [Internett] 2021-05-27
SINTEF Untitled
 
2 Nesheim, Sveinung Ørjan; Malo, Kjell Arne; Labonnote, Nathalie.
Competitiveness of timber floor elements: an assessment of structural properties, production, costs and carbon emissions. Forest products journal 2021 ;Volum 71.(2) s. 111-123
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Nesheim, Sveinung Ørjan; Malo, Kjell Arne; Labonnote, Nathalie.
Effects of interconnections between timber floor elements: dynamic and static evaluations of structural scale tests. European Journal of Wood and Wood Products 2021 ;Volum 79. s. 1163-1182
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
4 Nesheim, Sveinung.
Assessing adequacy of numerical representation for optimisation performances in long span timber floors. World Conference in Timber Engineering 2018; 2018-08-20 - 2018-08-23
NTNU Untitled
 
5 Nesheim, Sveinung; Røstum, Heine.
Stålbjelker for små spenn. Dimensjoneringstabeller. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2018
SINTEF Untitled
 
6 Nesheim, Sveinung; Røstum, Heine.
Søyler av stål. Dimensjoneringstabeller. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2018
SINTEF Untitled
 
2016
7 Nesheim, Sveinung.
Brannsikkerhet i trebygg over 4 etasjer - Bruk av trekonstruksjoner i brannklasse 3. SINTEF akademisk forlag 2016 122 s.
NTNU Untitled
 
2014
8 Nesheim, Sveinung Ørjan.
Framtidens høyspentmaster i karbonfiber. Byggeindustrien 2014 ;Volum 46.(7) s. 114-114
SINTEF Untitled
 
2013
9 Nesheim, Sveinung Ørjan.
Metaller til bygningsbruk. Bruksformål og prosjektering. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2013 (571.404)
SINTEF Untitled
 
10 Nesheim, Sveinung Ørjan.
Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2013 (571.403)
SINTEF Untitled