Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Gammeltoft, Peder; Losnegaard, Gyri Smørdal; Myking, Johan; Rauset, Margunn.
Uønskt vestlandsopprør om Språkrådet. Bergens Tidende [Avis] 2020-10-25
UiB Untitled
 
2 Myking, Johan.
Norsk Ordbok og heimelsfolk frå Nordhordland. I: Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 978-828390-032-3.
UIA UiB Untitled
 
3 Myking, Johan.
Term Formation – Is There a State of the Art?. Terminologija 2020 ;Volum 27 (2020). s. 6-30
UiB Untitled
 
4 Myking, Johan; Grønvik, Oddrun; Helset, Stig Jarle.
Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h. I: Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden. Helsingfors: Nordisk föreningen för lexicografi 2020 ISBN 978-952-7359-03-7. s. 235-244
HVO UiB Untitled
 
5 Rauset, Margunn; Myking, Johan.
Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid). I: Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 978-828390-032-3. s. 167-173
UiB Untitled
 
2019
6 Gammeltoft, Peder; Myking, Johan.
Presentasjon av Språksamlingane ved UiB. Rådsmøte Nynorsk kultursentrum; 2019-09-25 - 2019-09-25
UiB Untitled
 
7 Helset, Stig Jarle; Myking, Johan; Grønvik, Oddrun.
Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH). 15. konferansen om leksikografi i Norden; 2019-06-04 - 2019-06-07
HVO UIA Untitled
 
8 Myking, Johan.
Dialekten i Alver. Foredragsmøte – Dialekten i Alver; 2019-04-24 - 2019-04-24
UiB Untitled
 
9 Myking, Johan.
Norsk Ordbok og Nordhordland. Nynorskdagane i Alver; 2019-09-19
UiB Untitled
 
10 Myking, Johan.
Språkleg nedtur eller nytt håp? Om språkpolitisk tenking i akademia etter 2000. SNU-konferansen 2019; 2019-03-28 - 2019-03-28
UiB Untitled
 
11 Myking, Johan.
Term formation - is there a state of the art?. 3. International Conference on Terminology; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiB Untitled
 
2018
12 Andersen, Øivin; Myking, Johan.
Norwegian LSPs. I: Languages for Special Purposes: An International Handbook. Walter de Gruyter 2018 ISBN 9783110228014. s. 234-254
UiB Untitled
 
13 Andersen, Øivin; Myking, Johan.
Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology. I: Languages for Special Purposes: An International Handbook. Walter de Gruyter 2018 ISBN 9783110228014. s. 535-547
UiB Untitled
 
14 Myking, Johan.
Nordiskfaget - ein ung 100-åring. Bergens Tidende 2018
UiB Untitled
 
15 Myking, Johan; Dysvik, Sylvi; Hjulstad, Håvard.
Fagspråksarbeid. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 365-416
UiB Untitled
 
2017
16 Kyrkjebø, Rune; Myking, Johan.
Språk på flyttefot - språksamlingane til Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017 ;Volum 22. s. 161-166
UiB Untitled
 
17 Myking, Johan.
Presentasjon av Språksamlingane. Medlemsmøte Presseveteranane i Bergen; 2017-05-08 - 2017-05-08
UiB Untitled
 
18 Myking, Johan; Jónsson, Sigurdur.
Det institusjonaliserte terminologiarbeidet — til liten nytte?. Nordterm 2017 ;Volum 19. s. 71-76
UiB Untitled
 
2016
19 Myking, Johan.
Hordvikveten - ein vaktar av Vossaveldet?. Åsabuen 2016 ;Volum 2016.(1)
UiB Untitled
 
20 Myking, Johan.
Kystord til folket. Bergens Tidende 2016
UiB Untitled
 
21 Myking, Johan.
Nynorskforsking. Bergenskonferansen 2015; 2016-04-26 - 2016-04-26
UiB Untitled
 
22 Myking, Johan.
Språksamlingane og den nye namnelova. Årsmøte i Norsk namnelag; 2016-11-18 - 2016-11-18
UiB Untitled
 
23 Myking, Johan.
Språksamlingar - frå folket, til folket. Stemnetalen, Dei nynorske festspela; 2016-06-16 - 2016-06-16
UiB Untitled
 
24 Myking, Johan.
Vetane i Nordhordland – geografi og kulturhistorie. Offentleg møte i Senioruniversitetet; 2016-12-13 - 2016-12-13
UiB Untitled
 
2014
25 Myking, Johan.
Fagspråk og terminologi – korleis?. Språkdagen 2014; 2014-11-18 - 2014-11-18
UiB Untitled
 
26 Myking, Johan.
Fagspråk og terminologi – kva og kvifor?. Språkdagen 2014; 2014-11-18 - 2014-11-18
UiB Untitled
 
27 Myking, Johan.
Norsk språk som politikkområde. Medlemsmøte Nordhordland Rotary; 2014-01-20 - 2014-01-20
UiB Untitled
 
28 Myking, Johan.
Vetane i Nordhordland – turmål og kulturminne. Medlemsmøte i Nordhordland turlag; 2014-11-07 - 2014-11-07
UiB Untitled
 
29 Myking, Johan.
Vetar og vetesystem i Nordhordland. Medlemstur, Grunnlovsjubileet; 2014-05-25 - 2014-05-25
UiB Untitled
 
30 Myking, Johan.
Veten på Atløy. Jul i Sunnfjord 2014 s. 12-16
UiB Untitled
 
2013
31 Jónsson, Sigurdur; Laurén, Christer; Myking, Johan; Picht, Heribert.
Parallellspråk og domene. Nordisk språkplanlegging på 2000-tallet, med særlig vekt på forsknings- og utdanningssektoren. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-726-8) 196 s.
UiB Untitled
 
32 Myking, Johan.
Ivar Aasen – kva hadde han å seia for Masfjorden?. Kulturkveld Masfjorden skule – Språkåret 2013; 2013-09-30 - 2013-09-30
UiB Untitled
 
33 Myking, Johan.
Ivar Aasen om Nordhordland. Senioruniversitetet – årsmøte; 2013-03-19 - 2013-03-19
UiB Untitled
 
34 Myking, Johan.
Ivar Aasen om Nordhordland og strilane. Bokkafé, Eknesvågens venner; 2013-08-25 - 2013-08-25
UiB Untitled
 
2012
35 Haugen, Odd Einar; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Steinbru, Kjell-Erik.
Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag 2012 (ISBN 978-82-7099-691-9) 267 s.
UiB Untitled
 
36 Myking, Johan.
Bilete av ein heimelsmann. I: Nytt av gamalt. Formidling av Ola R. Midtbøs verk. Bodoni forlag 2012 ISBN 978-82-7128-658-3. s. 51-75
UiB Untitled
 
37 Myking, Johan.
Norsk oljeterminologi i dag, i morgon – men mest i går?. Norsk terminologi og fagspråk i tre næringslivsbransjer. Ideal og virkelighet; 2012-11-29 - 2012-11-29
UiB Untitled
 
38 Myking, Johan.
Peter Christen Asbjørnsen – meir enn "berre eventyr". Senioruniversitetet – januarmøte og årsmøte; 2012-01-31 - 2012-01-31
UiB Untitled
 
39 Myking, Johan.
Selfallet kvalifiserer ikkje for "omkamp". Avisa Strilen 2012 s. -
UiB Untitled
 
40 Myking, Johan.
Å vita at ein ikkje alltid kan vita – det er òg eit svar!. Avisa Strilen 2012 s. -
UiB Untitled
 
2011
41 Myking, Johan.
‘Domenetap’ eller ‘kunnskapsstruktur’? Om motstridande diskursar i nordisk terminologisamarbeid. Sprog i Norden 2011. Språk i Norden 2011 s. 131-156
UiB Untitled
 
42 Myking, Johan.
Dødsannonsen som sjanger. Temamøte om språket i dødsannonsar; 2011-11-15
UiB Untitled
 
43 Myking, Johan.
Frå utgreiingsdiskurs til handlingsmodus? Om språkpolitisk strategiarbeid i UH-sektoren. Idéseminar om språkpolitikk i UH-sektoren; 2011-10-17
UiB Untitled
 
44 Myking, Johan.
Language management is always possible. Parameters of special language planning". The 18th European Symposium on LSP; 2011-08-22 - 2011-08-26
UiB Untitled
 
45 Myking, Johan.
SPECIAL LANGUAGE MANAGEMENT – PARAMETERS AND CONSTRAINTS. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research 2011 ;Volum 22. s. -
UiB Untitled
 
46 Myking, Johan.
Språkpolitikk ved UiB: Frå ord til handling. Innlegg på språkpolitisk seminar, UiB. Språkpolitisk seminar; 2011-03-24
UiB Untitled
 
2010
47 Eidset, Idar; Furevik, Tore; Myking, Johan.
Skjerp klimaspråket!. Bergens Tidende 2010
UiB Untitled
 
48 Myking, Johan.
Fint i ord, tregt i handling. Bergens Tidende 2010 s. -
UiB Untitled
 
49 Myking, Johan.
Har leksikografien bruk for omgrepet 'motivasjon'?. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL) 2010 ;Volum 10. s. 376-385
UiB Untitled
 
50 Myking, Johan.
Held best på dialekten. Strilen [Avis] 2010-12-06
UiB Untitled
 
    Vis neste liste