Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 110 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Dørum, Knut; Angell, Svein Ivar; Myking, John Ragnar; Hundstad, Dag.
Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-51750-2) 427 s.
UiB HVL UIA NB Untitled
 
2020
2 Iversen, Tore Olav; Myking, John Ragnar.
Historiographical and Methodological Reflections. I: Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers 2020 ISBN 978-90-04-42970-3. s. 3-37
HVL NTNU Untitled
 
3 Iversen, Tore Olav; Myking, John Ragnar.
Peasant Participation in Thing and Local Assemblies c. 1000–1750. I: Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers 2020 ISBN 978-90-04-42970-3. s. 121-177
HVL NTNU Untitled
 
4 Iversen, Tore Olav; Myking, John Ragnar.
Summary and Conclusion part.2. I: Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers 2020 ISBN 978-90-04-42970-3. s. 178-201
HVL NTNU Untitled
 
5 Iversen, Tore Olav; Myking, John Ragnar; Sonderegger, Stefan.
Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers 2020 (ISBN 978-90-04-42970-3) ;Volum 89.375 s. The Northern World(89)
HVL NTNU Untitled
 
6 Myking, John Ragnar.
Leasehold and Freehold c. 1200-1750.. I: Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers 2020 ISBN 978-90-04-42970-3. s. 88-120
HVL Untitled
 
2019
7 Iversen, Tore Olav; Myking, John Ragnar.
Changes in the Nordic Elites' Way of Extracting a Surplus from Landed Resources. I: Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume I: Material Resources. Routledge 2019 ISBN 9780367203054. s. 32-59
HVL NTNU Untitled
 
2015
8 Myking, John Ragnar.
Det gamle gardssamfunnet. I: Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1071-8. s. 199-222
HVL Untitled
 
9 Myking, John Ragnar.
Eigedom og sosial lagdeling. I: Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1071-8. s. 257-272
HVL Untitled
 
10 Myking, John Ragnar.
Embetselite og bondeelite. I: Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1071-8. s. 273-296
HVL Untitled
 
11 Myking, John Ragnar.
Handel, næring og folketalsutvikling. I: Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1071-8. s. 223-256
HVL Untitled
 
12 Myking, John Ragnar.
Normer, tru og tenkjemåte. I: Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1071-8. s. 297-316
HVL Untitled
 
13 Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram.
Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1071-8) 363 s.
HVL RIKSARKIV Untitled
 
2014
14 Myking, John Ragnar.
Bygdetinget i komparativt lys. Kor særmerkt var det norske bygdetinget i ein nordisk og kontinental samanheng?. Fra ting til ting - tingets arkeologi og historie; 2014-11-27
HVL Untitled
 
15 Myking, John Ragnar.
«Familiejordbruket i Hordaland 1700-1960, så mykje meir enn sjølvberging». Familiejordbruket i Hordaland -frå sjølvbergar til moderne næringsaktør; 2014-10-29
HVL Untitled
 
16 Myking, John Ragnar.
Førebuing til 1814? Bøndene si deltaking i formelle lokale institusjoner før 1814. I: Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag 2014 ISBN 978-82-7128-707-8. s. 11-22
HVL Untitled
 
17 Myking, John Ragnar.
Godseigarar, lystgardar og bønder Bergen 1600-1800. Nordisk Slots- og Herregårdssymposium; 2014-09-18 - 2014-09-21
HVL Untitled
 
2013
18 Myking, John Ragnar.
Janken Myrdal, Mats Morell (eds.) The Agrarian History of Sweden: 4000 bc to ad 2000. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 2013 (1) s. -
HVL Untitled
 
19 Myking, John Ragnar.
Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early nineteenth century. The case of Norway. I: Property rights, land markets and economic growth in the European countryside (Thirteenth-twentieth centuries). Brepols 2013 ISBN 978-2-503-52955-4. s. 343-357
HVL Untitled
 
20 Myking, John Ragnar.
Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger på 15- og 1600-talet. Fagleg - pedagogisk dag på Universitetet i Bergen; 2013-02-01
HVL Untitled
 
2012
21 Myking, John Ragnar.
Fridom for historia. Bergens Tidende 2012
HVL Untitled
 
22 Myking, John Ragnar.
Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger ca. 1500-1750. Foredrag på Sjøfartsmuseet; 2012-10-25
HVL Untitled
 
2010
23 Myking, John Ragnar.
Between landlords and the territorial state. Scandinavian and Alpine peasants 1200-1750. Colloquium zum Gedenken an Dr. Gertrud Thoma; 2010-11-13 - 2010-11-13
HVL Untitled
 
24 Myking, John Ragnar.
Historie under press frå styresmakter og lovgjevarar. Historikeren 2010 ;Volum 0.(2) s. 4-
HVL Untitled
 
25 Myking, John Ragnar; Rasmussen, Carsten Porskog.
Scandinavia, 1000-1750. I: Social Relations: Property and Power. Brepols 2010 ISBN 9782503530505. s. 287-315
HVL UiB Untitled
 
2008
26 Myking, John Ragnar.
Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn 2008 (54) s. 113-124
UiB Untitled
 
27 Myking, John Ragnar.
Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn 2008 ;Volum 54. s. 12-
HVL Untitled
 
28 Myking, John Ragnar.
Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar. Nasjonal kystkulturkonferanse; 2008-05-05 - 2008-05-07
HVL Untitled
 
29 Myking, John Ragnar.
Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar. Nasjonal kystkulturkonferanse; 2008-05-05 - 2008-05-07
UiB Untitled
 
2007
30 Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud.
Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 978-82-519-21947) 289 s.
NTNU UiB Untitled
 
31 Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud.
Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 9788251921947) 289 s.
HVL NTNU Untitled
 
32 Myking, John Ragnar.
Egalitære bondesamfunn? Ein freistnad på jamføring mellom tilhøve i Noreg og områder i Mellomeuropa frå mellomalderen til utgangen av tidleg moderne tid. Utsteinseminaret 2007; 2007-02-09 - 2007-02-10
UiB Untitled
 
33 Myking, John Ragnar.
Introduction. I: Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 s. 5-
HVL Untitled
 
34 Myking, John Ragnar.
Introduction. I: Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21947. s. VII-XI
HVL UiB Untitled
 
35 Myking, John Ragnar.
Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. I: Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 s. 17-
HVL Untitled
 
36 Myking, John Ragnar.
Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. I: Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21947. s. 187-203
HVL UiB Untitled
 
37 Myking, John Ragnar; Thoma, Gertrud.
Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century. Comparing peasant influence in rural communities – Land, resources and institutions. Scandinavia and the Alpine regions 1000-1750; 2007-06-28 - 2007-06-30
UiB Untitled
 
38 Myking, John Ragnar; Thoma, Gertrud.
Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century. Comparing peasant influence in rural communities ? Land, resources and institutions. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.; 2007-06-28 - 2007-06-30
HVL Untitled
 
39 Myking, John Ragnar; Thoma, Gertrud.
Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Comparing peasant influence in rural communities – Land, resources and institutions. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750; 2007-06-28 - 2007-06-30
UiB Untitled
 
40 Myking, John Ragnar; Thoma, Gertrud.
Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Comparing peasant influence in rural communities ? Land, resources and institutions. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.; 2007-06-28 - 2007-06-30
HVL Untitled
 
41 ; Tystad, Arnstein S..
Dødsstraff - praksis og holdninger i andre halvdel av 1700-tallet. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
42 ; Myklebust, Kari.
Arge kvinner - giftige tunger? Kvinner i konfliktar på bygdetinget i Nordhordland 1642-1671 og 1742-1771. Universitetet i Bergen 2007
UiB Untitled
 
2006
43 Myking, John Ragnar.
Bønder på tinget. Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting. Gulatingseminaret 2006; 2006-09-08 - 2006-09-09
UiB Untitled
 
44 Myking, John Ragnar.
Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Gulatingseminaret 2006; 2006-09-08 - 2006-09-09
UiB Untitled
 
45 Myking, John Ragnar.
Det tradisjonelle bygdesamfunnet. I: Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke 2006 ISBN 82-419-0402-9. s. 62-113
UiB Untitled
 
46 Myking, John Ragnar.
Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting. Gulatingsseminaret 2006; 2006-09-08 - 2006-09-09
UiB Untitled
 
47 Myking, John Ragnar.
Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early 19th century. The case of Norway. COST A35 meeting; 2006-06-09 - 2006-06-12
UiB Untitled
 
48 ; Haugland, Håkon.
Gilde og edsfellesskap i senmiddelalderbyen. En sammenlikning av noen sammenslutninger i Bergen mellom 1250 og 1550. Universitetet i Bergen 2006
UiB Untitled
 
49 ; Haugland, Roar Helleve.
Herre over baronen si jord?Om suksesjonspraksis for leiglendingane under baroniet Rosendal mellom 1710 og 1830. Universitetet i Bergen 2006
UiB Untitled
 
50 ; Lothe, Eli.
Brukarsuksesjonar i Gloppen ca. 1750-1850. Universitetet i Bergen 2006
UiB Untitled
 
    Vis neste liste