Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2019
1 Burner, Tony; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Solbue, Vibeke.
Assessment - Mentoring - Teacher Education. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2019 ;Volum 13.(2) s. 1-3
HVL OSLOMET HVO Untitled
 
2 Solbue, Vibeke.
Mangfold i skolen. Planleggingsdag; 2019-08-14 - 2019-08-14
HVL Untitled
 
3 Solbue, Vibeke; Grutle, Bjart Erling; Aandahl, Anne Christine; Furnes, Gila H..
Delrapport - kunnskapsoppsummering - Ungdomstrinn i utvikling 2012-2017 (Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet). : Utdanningsdirektoratet 2019 10 s.
HVL Untitled
 
4 Solbue, Vibeke; Lyngstad, Mette Bøe.
Analyzing Immigrants Narratives. ESREA - LHBN; 2019-02-28 - 2019-03-03
HVL Untitled
 
2018
5 Solbue, Vibeke.
Forebygging av fordommer i skolen - interkulturell kompetanse. Frokostmøte om interkulturell kompetanse og integrering; 2018-11-27 - 2018-11-27
HVL Untitled
 
6 Solbue, Vibeke.
Negotiate neglected narratives. The lonely girl in class. ESREA 2018; 2018-02-28 - 2018-04-01
HVL Untitled
 
7 Solbue, Vibeke; Lyngstad, Mette Bøe.
Narrative work for integration. ESREA 2018; 2018-02-28 - 2018-04-01
HVL Untitled
 
2017
8 Solbue, Vibeke.
Du fratar barna tryggheten, Listhaug. Bergens Tidende 2017
HVL Untitled
 
9 Solbue, Vibeke.
The flights towards a new life. 42nd ATEE Conference 2017; 2017-10-23 - 2017-10-25
HVL Untitled
 
10 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid; Smith, Kari.
“In this class we are so different that I can be myself!” Intercultural dialogue in a first grade upper secondary school in Norway. Education Inquiry 2017 ;Volum 8.(2) s. 137-150
HVL NTNU UiB Untitled
 
2016
11 Bakken, Yvonne; Solbue, Vibeke.
Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1970-4) 189 s.
HVL Untitled
 
12 Burner, Tony; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Lindquist, Hein; Solbue, Vibeke.
Et kritisk blikk på Agendas policynotat om integrering. Drammens tidende 2016 s. 10-11
HVL USN UiO Untitled
 
13 Burner, Tony; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Lindquist, Hein; Solbue, Vibeke.
Overraskende fra Agenda. Dagsavisen 2016 s. 5-6
HVL USN UiO Untitled
 
14 Solbue, Vibeke.
Hvordan er prinsippet om likeverd forstått og praktisert i tre forskjellige klasser i videregående skole?. I: Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245019315. s. 45-56
HVL Untitled
 
15 Solbue, Vibeke.
Hvordan utvikle et kritisk blikk på egne fordommer ved bruk av kritisk venn i kollegaveiledning. I: Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1969-8. s. 67-80
HVL Untitled
 
16 Solbue, Vibeke.
Intercultural Education in the footsteps of Fargespill. Beyond Communication? Musical Challenges in a Transforming Society; 2016-06-07 - 2016-06-10
HVL Untitled
 
17 Solbue, Vibeke.
Rasisme på høylys dag. Bergens Tidende 2016
HVL Untitled
 
18 Solbue, Vibeke.
The lonely girl in class: using intersectionality theory to negotiate neglected narratives. Nordic Educational Research Association; 2016-03-09 - 2016-06-13
HVL Untitled
 
19 Solbue, Vibeke; Bakken, Yvonne.
Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1969-8) 209 s.
HVL Untitled
 
20 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid.
Kompetanse versus forpliktelser i interkulturell dialog med utgangspunkt i en 1. klasse på videregående skole.. I: Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245019315. s. 31-42
HVL UiB Untitled
 
2015
21 Solbue, Vibeke.
Dialogen som visker ut kategorier - presentasjon av doktorgradsarbeidet. Foredrag; 2015-03-12 - 2015-03-12
HVL Untitled
 
22 Solbue, Vibeke.
Dialogen som visker ut kategorier - presentasjon av Phd. NAFO-seminar, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring; 2015-04-07 - 2015-04-07
HVL Untitled
 
23 Solbue, Vibeke.
Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk. Om veiledning til barnehagene.. Nettverk for barnehageeiere; 2015-10-12 - 2015-10-12
HVL Untitled
 
24 Solbue, Vibeke.
In search of my hidden preconceptions as a researcher. FOU-konferanse; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
25 Solbue, Vibeke.
Intercultura Education in Upper Secondary School in Norway. Seminar on Norwegian and Japanese cooperation in Teacher Education; 2015-11-18 - 2015-11-18
HVL Untitled
 
26 Solbue, Vibeke.
Intercultural Education in a Class in Norway. Seminar on Norwegian and Japanese cooperation in Teacher Education; 2015-11-20 - 2015-11-20
HVL Untitled
 
27 Solbue, Vibeke.
Intercultural Education in Norway. Forskningsgruppe; 2015-09-22 - 2015-09-22
HVL Untitled
 
28 Solbue, Vibeke.
Presentasjon av bokprosjektet: Kompetanse for mangfold i skole og barnehage. Forskningsgruppe; 2015-12-16 - 2015-12-16
HVL Untitled
 
29 Solbue, Vibeke.
The lonely girl in class. Forskningsseminar; 2015-06-17 - 2015-06-18
HVL Untitled
 
30 Solbue, Vibeke.
The lonely girl in class: using intersectionality theory to negotiate neglected narratives. Negotiating neglected narratives; 2015-10-07 - 2015-10-08
HVL Untitled
 
31 Solbue, Vibeke.
Ungdom med kort botid i Norge – NAFO – 21.10. Nettverkssamling for lærere; 2015-10-21 - 2015-10-21
HVL Untitled
 
32 Solbue, Vibeke.
What kind of intercultural competences do the students bring in to the intercultural class?. Forskningsgruppe; 2015-06-02 - 2015-06-03
HVL Untitled
 
33 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid.
What kind of intercultural competences do the students bring in to the intercultural class?. Konferanse; 2015-08-24 - 2015-08-26
HVL UiB Untitled
 
2014
34 Solbue, Vibeke.
Dialogen som visker ut kategorier. En studie av erfaringer innvandereungdommer og norskfødte med innvandrer foreldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter?. : Universitetet i Bergen 2014 (ISBN 978-82-308-2803-8)
UiB Untitled
 
35 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid.
My class is like my family. European Educational Research Conference (ECER); 2014-09-02 - 2014-09-05
UiB Untitled
 
2013
36 Solbue, Vibeke.
"I denne klassen er vi så forskjellige at her kan jeg være meg selv!"Om mangfoldets muligheter i videregående skole. Inklusion, Integration og uddannelse i Norden; 2013-08-29 - 2013-08-30
HVL Untitled
 
37 Solbue, Vibeke.
Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i møte med videregående skole. Utbildning och Demokrati 2013 ;Volum 22.(2) s. 59-80
UiB Untitled
 
38 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid; Smith, Kari.
"This class is so diverse that I can be myself!" The oppertunity of diversity in upper secondary school. Konferanse; 2013-03-07 - 2013-03-09
UiB Untitled
 
2012
39 Solbue, Vibeke.
In search of my hidden preconception as a researcher. Research in Teaching and Teacher Education (SIG11); 2012-06-13 - 2012-06-15
UiB Untitled
 
40 Solbue, Vibeke.
In search of my hidden preconceptions as a researcher. Teacher Education Research between National Identity and Global Trends; 2012-05-15 - 2012-05-15
UiB Untitled
 
2011
41 Solbue, Vibeke.
Immigrant Youth in a Norwegian School Community. European Conference on Educational Research; 2011-09-13 - 2011-09-16
UiB Untitled
 
42 Solbue, Vibeke.
In search of my hidden preconceptions as a researcher. Reflective Practice 2011 ;Volum 12.(6) s. 817-828
UiB Untitled
 
2010
43 Solbue, Vibeke.
3 fortellinger fra innvandrerungdommer i videregående skole om livet på skolen. Utdanning og forskningspolitikk; 2010-11-09 - 2010-11-09
UiB Untitled
 
2008
44 Solbue, Vibeke.
Possibilities and challenges with narrative research in a study of immigrant youth in upper secondary school. 3RD EUROPEAN PRACTICE-BASED AND PRACTITIONER RESEARCH CONFERENCE; 2008-11-26 - 2008-11-28
UiB Untitled
 
2007
45 Solbue, Vibeke; Helleve, Ingrid; Langørgen, Ketil.
Self assessment and community of practice for teacher educators. ATEE; 2007-08-25 - 2007-08-29
UiB Untitled