Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Hansteen, Hans Marius.
Georg Johannesen - ein introduksjon for gamle og nye lesarar. Fagleg-pedagogisk dag; 2020-01-31 - 2020-01-31
UiB Untitled
 
2 Hansteen, Hans Marius.
Populism as an Essentially Contested Concept or: On the Dangers of Centrism. Nordicum-Mediterraneum 2020 ;Volum 15.(1) s. -
UiB Untitled
 
3 Hansteen, Hans Marius.
Sanningas tidskjerne. Georg Johannesen og metafysikken. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2020 ;Volum 2020.(2) s. 58-63
UiB Untitled
 
2019
4 Hansteen, Hans Marius.
‘Polite conversation is no longer desirable’. Peace and Agonism in the Rhetoric of Georg Johannesen (1931-2005).. The reason of passions: emotion and rationality in the landscape of (contemporary) politics.; 2019-11-28 - 2019-11-29
UiB Untitled
 
5 Hansteen, Hans Marius; Børdahl, Amund Ove; Rørstadbotten, Gro.
Georg Johannesen og retorikken. Fred, konflikt og kommunikasjon. Nordisk konferanse for retorisk forskning (NKRF7); 2019-09-10 - 2019-09-20
UiB Untitled
 
2018
6 Hansteen, Hans Marius.
Can you put your money where your mouth is? (Keynote for panel: postcapitalistic values). Vernissage and panel debate: Post capialistic values; 2018-03-15 - 2018-03-15
UiB Untitled
 
7 Hansteen, Hans Marius.
Filosofi og politikk i lys av Ricoeurs "Lectures on Ideology and Utopia". Doxa og episteme; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiB Untitled
 
8 Hansteen, Hans Marius.
Om å vera tenkje- og talefør. Forskningsdagen for lektorutdanninga ved UiB; 2018-11-22 - 2018-11-22
UiB Untitled
 
9 Hansteen, Hans Marius.
Thinking skills and talking skills - how are they cultivated?. Dialog og læring; 2018-10-25 - 2018-10-26
UiB Untitled
 
2017
10 Hansteen, Hans Marius.
"Den lærde republikk" som topos hos Kant. ”Romersk republikanisme”; 2017-09-21 - 2017-09-22
UiB Untitled
 
11 Hansteen, Hans Marius.
Dømmekraft, meddelbarhet og sensus communis hos Kant. / Del av Panelsesjon: "Fornuft og følelser i opplysnignsfilosofien". Retorik/Sandsing/Følelser - Nordisk konference for retorisk forskning (NKRF6); 2017-09-27 - 2017-09-29
UiB Untitled
 
12 Hansteen, Hans Marius.
Introduksjon til "Den emansiperte tilskuer" av Jaques Rancière. BIT - teatergarasjen / "Rein bonus"; 2017-05-05 - 2017-05-05
UiB Untitled
 
13 Hansteen, Hans Marius.
Prejudice and Projection. On the Topology of Enlightenment and its Dialectic. The Rhetoric of Prejudice. Can Europe still be Inclusive?; 2017-05-09 - 2017-05-10
UiB Untitled
 
14 Hansteen, Hans Marius.
Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment. I: Social cohesion and human rights. Reflections on the Contemporary Society. Edizioni Franco Angeli 2017 ISBN 978-88-917-4319-0. s. 153-163
UiB Untitled
 
2016
15 Hansteen, Hans Marius.
Den lesande verda. Skrift, retorikk og opplysning hjå I. Kant og I. Aasen. Opplysing/romantikk/modernitet: Kultur og individualitet 1750-1850; 2016-04-22
UiB Untitled
 
2015
16 Hansteen, Hans Marius.
"Om Dannelsen og Norskheden" eller: Er engelsk den nye dansken?. Medlemsmøte; 2015-04-22 - 2015-04-22
UiB Untitled
 
17 Hansteen, Hans Marius.
Some remarks on Lukacs' 'History and Class Consciousness'. The Habsburg Intellectual Heritage and the French-German Transfer of Modernism Cultural Border Crossing and the Political Breakdown of Austria-Hungary in Philosophy, Literature and Art; 2015-10-29 - 2015-10-30
UiB Untitled
 
18 Hansteen, Hans Marius.
The connection between rhetoric and political thinking in Kant’s minor writings. Rights and Social Cohesion; 2015-10-05 - 2015-10-06
UiB Untitled
 
2014
19 Hansteen, Hans Marius.
Das Sublime und die Revolution. Zur Rhetorik der Darstellung sittlicher Ideale in Kants politische Schriften. XXIII. Deutsche Kongress für Philosophie; 2014-09-28 - 2014-10-02
UiB Untitled
 
20 Hansteen, Hans Marius.
Filosofi og dannelse. Filosofisk torsdag på Fana bibliotek; 2014-03-06
UiB Untitled
 
21 Hansteen, Hans Marius.
Filosofiens hovedgrener: Etikk. Foredragsrekke; 2014-04-24
UiB Untitled
 
22 Hansteen, Hans Marius.
Knowledge, trust and learning. I: Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. Novi Ligure, Italia: Cità del Silenzio 2014 ISBN 978-88-97273-23-3. s. 157-169
UiB Untitled
 
23 Hansteen, Hans Marius.
Knowledge, trust and recognition. Philosophy and trust/mistrust; 2014-05-26 - 2014-05-28
UiB Untitled
 
24 Hansteen, Hans Marius.
Om muntlighet og skriftlighet i relasjon til Kant. Bømlo-seminarene 2014; 2014-08-08 - 2014-08-10
UiB Untitled
 
25 Hansteen, Hans Marius.
Politikk og poetikk: Ivar Aasen i lys av Jaques Rancière. Studentsamlinga åt Studentmållaget i Bergen; 2014-02-22 - 2014-02-22
UiB Untitled
 
26 Hansteen, Hans Marius.
Toleranse og anerkjenning, eller: Kva vil det seia å verdsetja mangfald?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2014 ;Volum 1. s. -
UiB Untitled
 
2013
27 Hansteen, Hans Marius.
The Sublime and the Revolution: Notes on Aesthetics, Rhetoric and Politics in Kant. Guest lecture; 2013-09-12 - 2013-09-12
UiB Untitled
 
28 Hansteen, Hans Marius.
The Sublime and the Revolution:Notes on Aestehetics, Rhetoric and Politics in Kant. Modern European Philosophy and its Politics; 2013-09-05 - 2013-09-06
UiB Untitled
 
29 Hansteen, Hans Marius.
Tvisynt, men aldri i tvil. Militærnektarminne frå ein atompasifist. I: La oss snakke om krig. Veteraner, soldatmødre, krigsflyktnninger og militærnektere forteller. : Kolofon forlag 2013 ISBN 978-82-300-1085-3. s. 293-304
UiB Untitled
 
2012
30 Hansteen, Hans Marius.
Toleranse eller anerkjennelse - et falskt dilemma?. TOLERANCE: THEORY AND PRAXIS IN INTERCULTURAL INTERACTION; 2012-11-15 - 2012-11-16
UiB Untitled
 
2011
31 Hansteen, Hans Marius.
Kunnskap, tillit og anerkjenning. Sosialfilosofiske perspektiv på skulens samfunnsoppdrag. Fagleg-politisk seminar; 2011-01-17 - 2011-01-18
UiB Untitled
 
32 Hansteen, Hans Marius.
Menneskesynet i Natur- og Folkeretten. Seminar om Holbergs naturrett; 2011-02-10 - 2011-02-11
UiB Untitled
 
33 Hansteen, Hans Marius.
Vandring utan mål? Naturoppleving og estetisk erfaring. På vegen mellom aust og vest. Pilegrimsseminar; 2011-08-20
UiB Untitled
 
2010
34 Hansteen, Hans Marius.
Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«. Zeitschrift für kritische Theorie 2010 (30/31) s. 97-124
UiB Untitled
 
35 Hansteen, Hans Marius.
Axel Honneth - anerkjenningskamp og demokrati. I: Moderne politisk teori. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3292-4. s. 206-225
UiB Untitled
 
36 Hansteen, Hans Marius.
Barsk humanisme. [om Jon Hellesnes: Det femte monarki og andre essay]. Klassekampen 2010
UiB Untitled
 
37 Hansteen, Hans Marius.
Bonden og fiskaren. Sosialøkologiske modellar i norsk filosofi (Kvaløy Setreng og Meløe). ”Science and Environmental Politics”; 2010-05-04 - 2010-05-05
UiB Untitled
 
38 Hansteen, Hans Marius.
Kampen om anerkjennelse. En introduksjon til Axel Honneths sosialfilosofi. Kurs for lærere i Religion og Historie og filosofi; 2010-10-07
UiB Untitled
 
39 Hansteen, Hans Marius.
”Kunnskap, tillit og anerkjennelse”. Utdanningspolitisk konferanse; 2010-04-26
UiB Untitled
 
40 Hansteen, Hans Marius.
Retorikk, estetikk og politikk hos Kant". “The construction of democracy and public space between rationalities and emotions./ Konstruksjonen av demokrati og offentlighet mellom rasjonalitet og emosjoner."; 2010-11-04 - 2010-11-05
UiB Untitled
 
2009
41 Hansteen, Hans Marius.
Anerkjenningsgløymsle og varefetisjisme. Om Axel Honneth: Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische Studie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2009 (4) s. 101-113
UiB Untitled
 
42 Hansteen, Hans Marius.
Litt om filosofi og samfunn. Merknader til Versuche zu einer methodischen Philosophie. I: Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. : Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen 2009 ISBN 978-82-998100-0-5. s. 39-43
UiB Untitled
 
43 Hansteen, Hans Marius.
Om å ta vare på seg sjølv: Liv, livsførsle og fellesskap. Fagdag i Religion og etikk; 2009-12-11
UiB Untitled
 
44 Hansteen, Hans Marius.
Opplysning og kritikk hos Immanuel Kant. Kurs for lærere i Religion og Historie og filosofi; 2009-11-20
UiB Untitled
 
45 Hansteen, Hans Marius.
Sannhetens tidskjerne. Georg Johannesen og metafysikken. GEORG JOHANNESEN-SEMINARET 2009; 2009-05-30
UiB Untitled
 
46 Hansteen, Hans Marius.
The Farmer and the Fisherman: Socio-ecological Models in Norwegian Philosophy (Kvaløy Setereng and Meløe). On the Deep Ecology of Arne Næss: A comparison of French and Norwegian Ecology; 2009-05-25 - 2009-05-26
UiB Untitled
 
2008
47 Hansteen, Hans Marius.
Anerkjennelse og interkulturalisme. På søken etter et begreb om interkulturalisme; 2008-01-19 - 2008-01-20
UiB Untitled
 
48 Hansteen, Hans Marius.
Kulturminnevernets aktualitet. Vernetanken i filosofisk perspektiv. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2008 s. 177-180
UiB Untitled
 
49 Hansteen, Hans Marius.
Om det politiske i Ivar Aasens poetikk. Europas grenser. Kulturell konstruktivisme: Grensekryssingens poetikk og politikk; 2008-10-27 - 2008-10-28
UiB Untitled
 
2007
50 Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn.
Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus 2007 (ISBN 978-82-430-0423-8) 195 s.
UiB Untitled
 
    Vis neste liste